Laatste nieuws
Nieuws

Eerste Kamer houdt vragen over orgaandonatiewet

Plaats een reactie

De Eerste Kamer heeft nog tal van vragen over het voorstel om de wet op de orgaandonatie aan te passen. De bedenkingen lopen uiteen van de rol van nabestaanden, de informatievoorziening, de vergewisplicht van artsen en de vraag of burgers de consequenties kunnen overzien van hun keuze.

Dat blijkt uit de vragen en antwoorden in een vragenronde, die gisteren is vastgesteld.

Het nieuwe donorregistratiesysteem is een initiatief van Pia Dijkstra (D66). Volgens de nieuwe systematiek is iedereen donor, tenzij iemand aangeeft dat niet te willen. Het wetsvoorstel van D66 over een nieuw orgaandonatiesysteem ligt sinds september ter behandeling in de Eerste Kamer, nadat de Tweede Kamer er met een minimale meerderheid mee instemde.

De vragenronde volgde na eerdere beantwoording van vragen door initiatiefneemster Dijkstra en de regening. Ook heeft de Eerste Kamer zich tijdens twee deskundigenbijeenkomsten in mei en juni laten bijpraten.

Niettemin heeft een aantal fracties nog vragen. Volgens Dijkstra kan iemand een inbreuk op het grondrecht eenvoudig voorkomen door het vastleggen van een wilsverklaring. Het CDA betwijfelt of dat wel zo ‘eenvoudig’ is, met name voor laaggeletterden of andere mensen die niet zo zelfredzaam dan wel mondig zijn. Later stelt het CDA dat niet iedereen in staat is tot zelfregie.

De PvdA-fractie vindt dat er nog haken en ogen zitten aan de kwaliteit van de informatieverschaffing en GroenLinks heeft twijfels over het veronderstelde vermogen van burgers om de consequenties te overzien voor hun keuze om geen bezwaar aan te tekenen. Zowel CDA als PvdA heeft behoefte aan beter inzicht in de cijfers die Dijkstra hanteert, als het gaat om aantallen potentiële donoren.

De KNMG voorziet problemen rond de bepaling dat er géén donatie zal plaatsvinden als de nabestaanden ‘aannemelijk’ kunnen maken dat de patiënt bezwaar had, ondanks een registratie van ja of geen bezwaar. Naar aanleiding hiervan vragen leden van de CDA-fractie of de initiatiefneemster en regering nog eens willen ingaan op de positie van de nabestaanden. D66 wil graag meer duidelijkheid over hoe en in welke mate nabestaanden moeten kunnen beargumenteren dat de overledene geen of juist wel donor had willen zijn.

Artsen moeten zich vergewissen dat mensen wilsbekwaam waren op het moment van registratie. Maar hoe toon je dat aan? CDA, D66 en SP hebben vraagtekens bij de vergewisplicht. Hoe ver, bijvoorbeeld, moet een arts of ziekenhuis gaan om de verschillende familieleden te traceren en te raadplegen?

Niet alle fracties – zoals CU – hadden nog nadere vragen ingediend. De stemming volgt pas na het zomerreces.

Nieuws orgaandonatie VWS D66 nabestaanden donorwet vergewisplicht
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.