Laatste nieuws
Joost Visser
2 minuten leestijd
Nieuws

Drie Zuid-Hollandse ziekenhuizen zonder spoedopvang

11 reacties

Van de negen ziekenhuizen in de regio West in Zuid-Holland hebben er straks drie geen enkele spoedvoorziening meer. Ook zien zes van de negen hun ic omgezet in een post-anesthesia care unit (PACU).

Dat blijkt uit het nog vertrouwelijke Regioplan Acute Zorg voor de regio West, dat onder auspiciën van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is opgesteld door een team van vertegenwoordigers van zes zorgverzekeraars. Volgens het plan houden het HagaZiekenhuis (Den Haag) , het LUMC (Leiden) en het Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag) een afdeling SEH. Reinier de Graaf (Delft), het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en het Rijnland Ziekenhuis (Leiderdorp) houden een spoedpost, waarin SEH en HAP zijn geïntegreerd. Doordat het Langelandziekenhuis straks noch een SEH, noch een Spoedpost krijgt, heeft Zoetermeer (met bijna 125.000 inwoners) straks echter helemaal geen spoedopvang meer. Ook Ziekenhuis Bronovo (Den Haag) en het Diaconessenhuis (Leiden) raken deze kwijt.

Ook in de intensieve zorg in Zuid-Holland vallen klappen. Als het aan de zorgverzekeraars ligt hebben straks alleen nog het HagaZiekenhuis , het LUMC en het Medisch Centrum Haaglanden een ic, van niveau 3. Alle andere zes ziekenhuizen zien hun ic (niveau 1 of 2) omgezet in een PACU.

Het Regioplan West is in lijn met de Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg, die Zorgverzekeraars Nederland in februari 2013 publiceerde. Volgens dat rapport ligt het voor de hand om een ziekenhuis alleen over een SEH te laten beschikken als het ook hoogcomplexe laagvolume spoedeisende zorgstromen aanbiedt. In overeenstemming daarmee behouden de Zuid-Hollandse ‘grote drie’ – de enige met een SEH – ook de ‘zorgstromen’ voor acute neurologische zorg (CVA) en acute heelkundige zorg (AAA). Acute cardiologische zorg (AMI/STEMI) wordt voorbehouden aan twee van deze drie ziekenhuizen, acute multitraumazorg aan één.

Het plan van de zorgverzekeraars kan rekenen op flink verzet van de ziekenhuizen. Zo wordt als bezwaar genoemd dat lang niet altijd vooraf valt te voorspellen in welke ‘zorgstroom’ een patiënt terechtkomt: ‘Je kunt een patiënt met een AAA op elke SEH of spoedpost tegenkomen. Omdat een snelle operatie geboden is, moet ieder ziekenhuis met een spoedpost dus óók over een ic beschikken. Een arts die anoniem wil blijven zegt: ’ Een PACU is geen goed alternatief, stelt een criticus, omdat het ‘niet meer is dan een verkoeverkamer. Bovendien is de unit ’s avonds, ’s nachts en in het weekend dicht. Dan is er dus geen enkele ic-voorziening in het ziekenhuis.’ Volgens hem biedt het plan een verbetering voor de maximaal 5 procent van de spoedpatiënten die afhankelijk is van hoogcomplexe laagvolume zorg. ‘Maar voor de 95 procent die nu nog in de kleinere ziekenhuizen wordt opgevangen, komt het neer op slechtere zorg. Zij moeten immers langer rijden naar een ziekenhuis met een spoedpost. Dat kost tijd en geld, en vergroot de kans op overlijden.’

Joost Visser @joostvissermc

Lees ook:

© Thinkstock
© Thinkstock
Nieuws SEH ziekenhuizen zorgconcentratie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P. Allis

  verzekeringsarts, ROTTERDAM

  Recent eerste hulp op straat mogen verlenen. Wegens drukte duurde het anderhalf uur voor de ambulance kwam. Patiente (80+) wist inmiddels niet meer te vertellen wat zij allemaal slikte. Dan is het toch fijn dat zij, doordat er geen ruimte op de OK's ...van het dichtstbijzijnde ziekenhuis was vanwege dezelfde drukte, werd vervoerd naar het ziekenhuis waar haar dossier lag. Wel zo veilig. Ondanks alle vertraging maakt zij het gelukkig relatief goed. Hoe wil men in vredesnaam spoedposten wegbezuinigen als ze het nu al niet aankunnen? En wie gaat er regelen dat het lukt de hele stad door te jakkeren in de spits? Het verkeer moet toch al geregeld worden platgelegd voor een ambulance naar het ErasmusMC. Dat gaat zo alleen maar verder toenemen.

 • G.R.I. Slock

  huisarts, SLUIS

  Hoe kan goede continuiteit van zorg gegarandeerd worden als de patient bij spoedopname terechtkomt in een vreemd ziekenhuis bij onbekende specialisten ?
  Of is het sluiten van de ehbo een eerste stap in het opdoeken van een ziekenhuis ?

 • M.H. Hemmelder

  Internist, GROU

  Na het lezen van deze samenvatting van ZN strategie resteren slechts vragen:
  - waar is de inhoudelijke onderbouwing met feiten?
  - waar is de gewenste afstemming vooraf met zorgprofessionals in 1e en 2e lijn?
  - wat is het verwachte financiele resultaa...t en wat wordt er met dit resultaat gedaan?
  - wat is de exit strategie bij tegenvallende resultaten?
  - hoe deskundig is de minister VWS die ZN de vrije hand geeft?
  - wanneer nemen artsen het heft in handen?

 • W.A.J. Hoefnagels

  neuroloog, OOSTBURG

  Dit is een ordinaire bezuiniging onder het mom van kwaliteit. Als ik het goed begrijp dan moet het Erasmus straks 1500 patiënten met een CVA opvangen. Dat betekent dus 3000 patiënten per jaar, want de helft van de patiënten die met een verdenking CVA... aangemeld worden, zal geen CVA blijken te hebben. Het grootste deel van deze patiënten is oud en heeft uitgebreide co-morbiditeit. Ik denk niet dat de prognose van deze patiënten verbetert door deze centralisatie. Integendeel.
  Ik hoop dat de specialisten in Nederland de moed hebben om eindelijk een halt zullen toeroepen aan de bezuinigingsdrift van de zorgverzekeraar. Wanneer gaan we staken?

 • J.T.A. te Gussinklo

  voormalig Internist, ZWOLLE

  Ik kijk met enige huiver naar zulke grootschalige (mega)veranderingen. In zijn algemeenheid: Er ontstaat logistiek een totaal nieuwe situatie met nieuwe knelpunten en bedreigingen. Inderdaad: hoe lang duurt in werkelijkheid een ambulancerit. Klopt de... triage? Is opvang gegarandeerd? Gaan ook resistente micro-organismen zwerven via de zorgstromen? Laatste vraag: wie monitort en maakt de (tussen)balans op?

 • V.H.P. Bremer

  Bedrijfsarts, 'S-GRAVENHAGE

  Het wordt tijd om de invloed van de nu almachtige zorgverzekeraars aan banden te leggen. In de zorg moet het om mensen gaan en niet om geld. De medici en ziekenhuizen zijn niet de oorzaak van de stijgende kosten.
  Mensen worden steeds ouder, leven lan...ger met allerlei kwalen. Als nu ook op de SEH wordt bezuinigd (wie verzint zo iets?) glijdt Nederland af naar het niveau van een 3e wereldland.

 • B.L.S. Borger van der Burg

  chirurg,

  Met het verkregen recht op selectieve inkoop wordt gepoogd kwaliteit en doelmatigheid te vergroten. Eigen optimum volume normen zijn geformuleerd voor CVA zorg, maar ook voor IC, geboorte zorg, acuut AAA etc. De wetenschappelijke onderbouwing hiervan... is zeer slecht. Zo is ook de Nederlandse Vereniging voor Neurologie van mening voor wat betreft de CVA centralisatie. De optimum norm van 350 acute CVA’s per centrum is gebaseerd op de “Noord Londen“ studie waarin de CVA zorg eerst door huisartsen en internisten werd verleend vervolgens werd geconcentreerd en door neurologen op een locatie werd verricht. Vanzelfsprekend geeft een dergelijke herinrichting winst. Deze winst valt in Nederland niet te verwachten. Deze verschuivingen hebben echter wel grote gevolgen. Niet alleen voor de ziekenhuizen, maar juist ook voor de patiënten. De CVA zorg gaat weg uit ziekenhuizen die voldoen aan de door ZN geformuleerde optimum norm (bijvoorbeeld Vlietland met 398 CVA patiënten per jaar). Wat te doen met de 50 jarige liesbreuk patiënt in het Vlietland die toevallig in het ziekenhuis een acuut CVA doormaakt? Time is brain! Is de volgende stap om iedereen onder de 50 te concentreren? Wat gebeurt er met de patiënt die septisch wordt na een electieve colonresectie indien de IC verworden is tot PACU, wetende dat adequate IC interventie in de eerste uren voorspellers zijn voor goede uitkomst? Met het recht op selectieve inkoop komt verantwoordelijkheid en de verplichting naar verzekerden om zorgvuldig en goed onderbouwde besluiten te nemen daar waar het gaat om Europa’s beste gezondheidszorg. De beoogde doelmatigheids winst is niet aangetoond. Concentratie van zorg zonder alle effecten te hebben bestudeerd zal leiden tot hogere kosten en slechtere uitkomsten van zorg.

 • W. van der Pol

  ziekenhuisapotheker, Delft

  Het dichtbij huis principe van alle mogelijke zorg met de modernste apparatuur en de benodigde staf is een streven dat je het beste kunt bestuderen op de eilanden van het Caribisch gebied, waar ik op een van de eilanden op dit moment aan het waarneme...n ben. Je kunt de zorg net zo kostbaar maken als je zelf wilt. 24x7 SEH (ER) en IC artsen, het kan allemaal. MICU's, luchtbruggen zijn allemaal mogelijk. Niet alleen de kennis van medische zorg neemt toe, ook stabilisatie, transportmogelijkheden net zo. En zo dienen er steeds (periodiek) nieuwe afwegingen gemaakt te worden. Zo slim mogelijk.

 • M van Berkel

  internist, Giessenburg

  De zorgverzekeraars hebben last van wensdenken. Als je machtig bent, waak dan voor machtsmisbruik. Een paar kanttekeningen bij hun plannen:
  1. Men gaat ervan uit, dat al voor transport naar SEH de diagnose duidelijk is, wat soms zo is, maar vaak ook ...niet.
  2. Men kijkt naar afstanden, waar reistijd er toe doet. En deze is recht evenredig met file-ellende.
  3. In Nederland geldt dat de uitkomsten van level 1, level 2 en level 3 IC-afdelingen niet van elkaar verschillen.
  4. Een PACU is geen IC-afdeling en niet geschikt voor opvang van acuut kritiek zieke medische patienten, behalve als de afdeling geleid wordt door intensivisten en IC-verpleegkundigen. Maar dan is het weer een IC.
  5. Is groot beter dan klein?
  6. Men gelooft, dat deze plannen leiden tot betere en goedkopere zorg. Quod erat demonstrandum.

 • E.H.M. Lange

  huisarts niet praktiserend, DELFT

  Zorgverzekeraars proberen de uiterste grenzen van financiële besparing op te zoeken, maar gaan met deze maatregel over de grenzen van hun medische verantwoordelijkheid heen. Het wordt hoog tijd, dat er in Nederland een national health systeem komt zo...nder winstoogmerk(en hieronder valt ook een kunstmatig opgeschroefde overhead!). Momenteel ontbreekt iedere medische professionaliteit bij de zorgverzekeraars.

 • A. van Strien-van Merkestein

  Specialist ouderengeneeskunde, ZOETERMEER

  Als inwoonster van Zoetermeer schrik ik hiervan want bij een file op de A12 (komt regelmatig voor) kan een ritje Zoetermeer-Den Haag) ook in een ambulance wel 45 minuten duren. En dit geldt dan vice-versa want als de SEH verdwijnt zullen ook de ambul...ances wel verdwijnen. Hoezo aanrijtijden. Hoezo snelle beoordeling van een acute zieke. Meer dan 100.000 mensen zijn aan de goden (zorgverzekeraars) overgeleverd. Waar gaan we als Nederlandse zorg naar toe?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.