Laatste nieuws
Chantal van het Zandt
7 minuten leestijd
fraude

De ‘materiële controle’ van een huisarts

50 reacties

PERSOONLIJK

‘Door de toon van de brief krijg ik het gevoel al te zijn veroordeeld’

Zorgverzekeraars doen regelmatig onderzoek naar de declaraties van huisartsen: de zogenaamde ‘materiële controle’. Chantal van het Zandt, huisartspraktijkhouder, beschrijft wat zij meemaakt met de controleurs van haar preferente zorgverzekeraar ZV, die in opdracht van minister Schippers en de NZa op zoek is naar fraude.

Begin april 2014 ontvang ik een mail van zorgverzekeraar ZV: ‘Aankondiging materiële controle’. Ik had er nog nooit van gehoord.

‘Met behulp van een algemene risicoanalyse hebben wij het declaratiegedrag van een brede groep huisartsen bekeken. In deze analyse zijn een vijftal risico’s onderzocht:

 • het declareren van ondoelmatig veel declaraties lange consulten,
 • intensieve zorg visite lang,
 • lange visites,
 • chirurgie en
 • ecg-diagnostiek.

Op basis van deze vijf risico’s hebben wij een top 50 aan huisartsen geselecteerd die wij benaderen voor deze materiële controle. U bent één van de huisartsen die behoort tot deze top 50 waar wij op basis van de hierboven genoemde risico’s een praktijkvariatie ofwel een hoge schadelast hebben geconstateerd welke wij niet kunnen verklaren.’

Ik schrik. Top 50, ik? Hoe kan dat? Ik maak mij zorgen. Wat betekent dit? Ik googel op ‘materiële controle’. Woorden als fraude vliegen voorbij. Ik heb toch niets verkeerds gedaan? Wel jarenlang heel hard gewerkt in de praktijk, aan kwaliteitsverbetering en laagdrempelige zorg. Denken ze echt dat ik iets verkeerd heb gedaan? Dat ik mogelijk gefraudeerd heb of stellen ze dát ik gefraudeerd heb? Ik besluit af te wachten en spreek er met niemand over. Binnen acht weken krijg ik meer te horen.

Zwangerschap
Die informatie komt eind mei. In augustus zal de declaratiecontrole plaatsvinden. Op dat moment houd ik al vijf maanden bedrust in verband met een gecompliceerde hoogrisicozwangerschap. Begin juli uitgerekend. Augustus valt precies in mijn bevallingsverlof. Na zo’n beroerde zwangerschap hoopte ik op een zorgeloze kraamtijd. Ik vraag of die controle verplaatst kan worden tot na mijn bevallingsverlof. Dat kan niet. Sterker nog, hij wordt vervroegd!
Ik ontvang 25 pagina’s met vragen over declaraties van de afgelopen jaren. Ik moet binnen drie weken antwoorden. Over vijf weken staat mijn bevalling gepland. In de afgelopen maanden thuis is het me niet eens gelukt om zelfs maar een online nascholing te doen. Hoe moet ik al deze vragen beantwoorden? Ik barst in tranen uit. Ik stuur direct een mail om mijn medische situatie duidelijk te maken: bereid om op alle vragen te reageren, maar dan wel na mijn bevallingsverlof. ZV is onverbiddelijk begripvol: ik krijg niet drie maar vier weken de tijd.
Ik mag doorwerken tot een week voor mijn geplande bevalling! En er wordt mij ‘desondanks nog een fijne zwangerschap toegewenst’.
Als praktijkhoudend huisarts vervalt het recht op zwangerschapsverlof?

Veroordeeld
Door de toon van de brief krijg ik het gevoel al te zijn veroordeeld. ‘Achten wij de praktijkvariatie niet voldoende verklaard? Doen wij u een onderbouwd financieel voorstel, of gaan wij over tot een detailcontrole bij u op locatie.’ Bij detailcontrole krijgt ZV inzage in onze patiëntendossiers. Mijn beroepsgeheim wordt daarmee doorbroken.
Er wordt gesproken over een totale ‘schadelast’ van ruim 500.000 euro, wat gedeclareerd is de laatste jaren. En dat is onrechtmatig gedeclareerd? Als ik het zelf niet kan toelichten door mijn arbeidsongeschiktheid zou ook de assistente of waarnemer dit kunnen doen.
Vragen met potentieel grote financiële consequenties door anderen laten beantwoorden? Ik niet!
In de dagen en weken daarna doe ik mijn uiterste best. Tientallen vragen beantwoorden en over veel meer dan de vijf aangekondigde risico’s. Open vragen, zonder dat duidelijk is welke informatie ZV precies van mij verwacht.

Te veel terminale zorg
Ik zie het soms niet meer zitten. Tussen de ziekenhuiscontroles, de zorg om mijn zwangerschap, tranen en extreme vermoeidheid door, klim ik zo goed en zo kwaad als het kan in de pen. Ik put uit jaarverslagen en gegevens die ik voor de NHG-accreditatie heb geschreven. Vraag voor vraag schrijf ik door. Ik kan voor alles een goede verklaring geven. Na het initiële gevoel van schaamte komt steeds meer de boosheid, waarom ik dit nú moet doen, in mijn hoogzwangere toestand, terwijl ik alle declaraties goed kan toelichten.
De vraag ‘waarom we te vaak bij terminale patiënten op bezoek gaan’, maakt me helemaal boos. Ik voel me geïntimideerd. Als al die patiënten en hun familieleden bij wie ik aan het sterfbed heb gezeten en die zo blij waren met onze zorg, dit eens zouden horen!
Uiteindelijk is het mij gelukt een lijvig stuk te schrijven als antwoord op de 25 pagina’s vragen en dit op tijd aan ZV te sturen. Ik verwachtte eigenlijk een mail met een ‘bedankt voor de uitleg en goede zorg voor onze cliënten, de praktijkvariatie is voldoende verklaard’. Maar dat is natuurlijk naïef. In mijn kraambed krijg ik wel een mail: in oktober – zodra ik weer start met werken – zal er contact met me worden opgenomen.
Precies op mijn eerste werkdag krijg ik een telefoontje. Ik word uitgenodigd voor een gesprek om de controle sneller af te kunnen handelen dan met een schriftelijke hoor- en wederhoorfase mogelijk is.

Per definitie verdacht
Een week voor het gesprek krijg ik de aangekondigde extra informatie. Gelukkig voel ik mij een stuk beter dan in juni. Ik stort mij op de cijfers. Er wordt gebruikgemaakt van de gausscurve: de normale verdeling. Dit statistische uitgangspunt ter ondersteuning van de materiële controle deugt volgens mij niet: een beoordeling van de kosten waarbij niet een kwalitatieve maar een kwantitatieve en financiële analyse van geleverde zorg (‘schadelast’) uitgangspunt is?
Praktijken met een declaratieomzet buiten twee keer de standaarddeviatie worden er zo voor materiële controle uitgepikt. Per definitie valt 4,6 procent van alle huisartsenpraktijken (zo’n 225 van de 4900 in Nederland) hierbuiten. Alleen de 2,3 procent praktijken met de hoogste omzet, behoort tot de onderzoeksgroep. De zorgverzekeraar veronderstelt daarbij dat deze 113 praktijken (mogelijk) frauduleus declareerden.
Daarnaast geeft de zorgverzekeraar geen inzicht in de totale zorgkosten voor mijn patiënten. Onduidelijk blijft ook over welk deel van de 500.000 euro omzet men uitgaat van mogelijk frauduleuze declaraties. Het lijkt aanvankelijk te gaan over vele tienduizenden euro’s. Uiteindelijk stelt ZV dat we bijna 15.000 euro te veel gedeclareerd hebben.

Binnen de norm
Vervolgens verdiep ik mij verder in hun berekeningen: door mij gedeclareerd, gemiddeld gedeclareerd, standaarddeviatie, gemiddelde afwijking, mijn afwijking, gausscurve. Gaandeweg krijg ik steeds meer het gevoel dat er iets niet klopt. Ik ben 100 procent zeker van mijn cijfers. Wat kan er dan toch mis zijn? Het ligt toch niet aan de berekening van ZV zelf?
Ik krijg sterke argwaan en schakel een expert in, een statisticus. Hij bevestigt mijn vermoeden. Ik kom uit op andere cijfers dan ZV. Voor 2012 en 2013 berekent ZV een ‘overschrijding’ en mogelijke claim van bijna 15.000 euro. Volgens mijn eigen verifieerbare berekening is er over diezelfde periode binnen de norm gedeclareerd.

Terugbetalingsregeling
Het gesprek volgt. Ik ben al schuldig bevonden voordat er een woord is gewisseld. Op mijn vraag (en boosheid) waarom ik dit tijdens mijn arbeidsongeschiktheid en zwangerschapsverlof moest antwoorden, geeft ZV aan dat het gehouden is fraude op te sporen, in opdracht van NZa en VWS.
Juist mijn uitgebreide antwoord op de eerste brief ‘viel op’ en hebben ze opgevat als ‘vast iets te verbergen’. Daarbij bevestigd te krijgen dat de ZV-controleurs mijn stuk ter voorbereiding van het gesprek niet eens hebben gelezen, verbijstert me.
Volgens ZV zijn er slechts twee opties: er is doelbewust onjuist gedeclareerd of onbewust verkeerd gedeclareerd. De mogelijkheid dat er correct gedeclareerd is, maar meer zorg is geleverd dan gemiddeld, wordt niet geaccepteerd. Vervolgens worden mijn toelichting en verklaringen van tafel geveegd met: ‘Afwijking onvoldoende verklaard’.
ZV weigert duidelijk te maken wanneer wél voldoende zekerheid is verkregen over de juistheid van mijn declaraties. ‘Dat kan alleen met een detailcontrole.’ Maar de meeste huisartsen treffen volgens de verzekeraar liever een terugbetalingsregeling.
Dat wil ik per se niet, dat voelt toch als een halve schuldbekentenis. Dat ik een oprechte huisarts ben, staat voor ZV ondertussen wel vast, zegt men, maar ik moet mijn onschuld nog wel even bewijzen middels een detailcontrole waarmee dus mijn beroepsgeheim wordt doorbroken.

Rode wangen
Mijn conclusie over de onjuiste berekening en de toegepaste statistiek leg ik op tafel. Bij de ZV-controleurs worden de wangen roder. Een persoon verlaat de kamer om te overleggen en komt terug met de onthulling: ‘De grafiek en de getallen kloppen niet, maar de conclusie wel.’
Ik leg het ze nogmaals uit. En nog een keer, nadat ook het afdelingshoofd is binnengekomen. Mijn argumenten en berekeningen kloppen. Er wordt geopperd dat ze het mogelijk bij iedereen verkeerd hebben gedaan. Er zal de volgende dag met de eigen statisticus worden overlegd. En als het inderdaad klopt, is daarmee voor mij de kous af, volgens ZV.
Na ruim zes weken krijg ik een mailtje. ZV heeft een groot aantal reacties ontvangen en gesprekken gevoerd om de praktijkvariaties te verklaren. Er gaan extra analyses verricht worden die mogelijk van invloed zijn op mijn ‘praktijkvariatie’. In maart komt ZV met een voorlopige conclusie waarop ik kan reageren.


Chantal van het Zandt,
huisartspraktijkhouder, kandidaat-bestuurslid VPHuisartsen

contact: info@vphuisartsen.nl; cc: redactie@medischcontact.nl

Geen belangenverstrengeling gemeldLees meer over materiële controle:

<b>Download dit artikel (PDF)</b>
huisartsen fraude Schippers VWS minister Schippers
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • GJ Bonte

  Neuroloog., Dalfsen Nederland

  Het karakter van Ben Crul doet me denken doet me denken aan het toetje dat ik vanavond heb gegeten: Erg veel lucht. Het toetje was ook lekkerder... Ik vraag me af of zijn spiegel 's ochtends zijn aanblik kan verdragen. Maar wellicht is die van zijn w...erkgever wel tegen hem bestand... Wat een schijnheiligheid.

 • C.S. van het Zandt

  Huisarts, Rotterdam

  De heer Crul schreef “Op eigen verzoek van huisarts van het Zandt is de controle voor het bevallingsverlof gepland. Wij hebben hiertoe geenszins aangedrongen. Toen later bleek dat het om een zwangerschap met complicaties ging, hadden wij daar in onze... mail meer begrip voor kunnen tonen, maar ook wellicht voor haar de beslissing moeten nemen de controle uit te stellen tot na de bevalling”.

  In mijn mail dd. 23 mei 2014 aan de senior materiële controle Achmea schreef ik: “Dank voor uw bericht. Uit de brief begrijp ik dat de controle zo rond 20 augustus gaat plaatsvinden. Ik ben echter zwanger (en inmiddels al thuis ivm complicaties) en 18 juli uitgerekend. Mijn verzoek is om de controle naar een later moment te verschuiven (mijn verlof loopt tot eind oktober), zodat ik dit niet vlak na mijn bevalling/tijdens mijn kraamperiode hoef te doen.”

  Wat de heer Crul hieronder in zijn reactie beweert is bewijsbaar onjuist. Ik ervaar deze als nogal schaamteloos en lasterlijk. Maar dat zal wel weer om mijn ‘eigen beleving’ gaan!

  Chantal van het Zandt

 • C.S. van het Zandt

  Huisarts, Rotterdam

  Geachte collegae,
  Allereerst hartelijk dank voor uw vele hartverwarmende en steunende reacties die ik zowel via deze website als prive ontving. De verhalen die ik heb gehoord en gelezen bevestigen dat ik zeker niet de enige ben die problemen heeft me...t de rol en het gedrag van verzekeraars. Dit leeft onder veel zorgverleners.
  En het noopt ons tot verder onderzoek m.b.t. de declaratiecontroles. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen is een onderzoeksproject gestart naar de wijze waarop de materiële controles zijn en worden uitgevoerd en wat de juridische en methodologische basis is. We doen dat samen met professionals vanuit diverse wetenschappelijke richting en met huisartsen die een materiële controle ondergingen of ondergaan.
  Chantal van het Zandt

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Geachte collega Crul, wat krom is, moet u niet proberen recht te praten. Er wordt gecontroleerd in dit land om fraude te voorkomen kennelijk. Nederland behoort statistisch tot een van de veiligste en best georganiseerde landen ter wereld. Wij Nederla...nders zijn bijna de trouwste belastingbetalers van de wereld. Is het dan niet vreemd dat er een controle systeem wordt gezet op medische behandelaars? Een systeem dat buitenproportioneel is. Een systeem dat er toe leidt dat privacy van patiënten wordt geschonden. Als u nou deze statistieken eens gebruikt om naar uw totale systeem te kijken.
  Wat blijft er dan nog over van uw "verdediging". U heeft zelf ooit de artseneed gezworen of de belofte gedaan. Hoe kunt u dit rijmen met uw huidige werk?

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  Beste Ben.

  Ik vat jouw reactie samen:

  1. Achmea heeft beroerd gecommuniceerd.
  2. Achmea heeft de betroffen huisarts bedreigd.
  3. Achmea heeft geen begrip getoond voor de actuele gezondheidstoestand van de betroffen huisarts.
  4 Achmea heeft de door ...haar gebruikte statistische methodes onjuist weergegeven.

  Beste Ben: Zou je eerst niet eerst gewoon de betroffen huisarts excuses aanbieden voor deze serie fouten voordat je het lef hebt verder te gaan met jouw "materiële" controle"?


 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden nl

  De reactie van Ben Crul maakt, naast die van Eline Tuyn, wel heel erg duidelijk dat wiens brood men eet, diens woord met spreekt. Daarnaast blijkt maar weer eens: Sorry seems the hardest word to say(Elton John, 1976).

 • Ben Crul

  medisch adviseur

  Huisarts Chantal van het Zandt heeft in MC 07/2015 haar ervaring gedeeld over de materiële controle die wij, Achmea, bij haar praktijk hebben uitgevoerd. En ze geeft aan hoe haar dat heeft geraakt.

  Wij hebben naar aanleiding van haar verhaal het ...hele proces met frisse blik vanuit haar perspectief bekeken. Wat we dan zien, is dat onze communicatie niet altijd zorgvuldig is geweest. Van een aantijging van fraude is nooit sprake. Wel kunnen wij ons, teruglezend, voorstellen dat onze brieven met juridische toon dreigender over komen dan wij bedoelen. Zeker nu we van veel huisartsen horen dat ze niet op de hoogte zijn van deze wettelijke taak van de zorgverzekeraar.

  In het hele proces gaan we juist het gesprek aan over het verhaal achter de cijfers. Dit is ook bij huisarts van het Zandt gebeurd. Op eigen verzoek van huisarts van het Zandt is de controle voor het bevallingsverlof gepland. Wij hebben hiertoe geenszins aangedrongen. Toen later bleek dat het om een zwangerschap met complicaties ging, hadden wij daar in onze mail meer begrip voor kunnen tonen, maar ook wellicht voor haar de beslissing moeten nemen de controle uit te stellen tot na de bevalling.

  Huisarts van het Zandt twijfelt aan de cijfers en de statistische methode die wij gebruiken. Wij zijn van mening dat deze goed is, maar dat de weergave hiervan beter kan. We zullen met huisarts van het Zandt op grond van deze betere weergave verder in gesprek gaan. Hierbij gaan we graag gezamenlijk met beide statistici om tafel om zo de controle van de praktijk van mevrouw van het Zandt zorgvuldig af te ronden.

  [Reactie gewijzigd door op 24-02-2015 01:00]

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG Nederland

  De reactie van Achmea valt in de categorie prototypische PR-gestuurde damage control. De enige schade die daarin werkelijk belangrijk is is de potentiële schade voor Achmea en het zal niet veel meer opleveren dan het uitspreken van goede voornemens o...f zo'n verbeterplan-ritueel dat de essentie niet raakt.

  Die essentie is natuurlijk een systeemprobleem. In systemen waarin individuen in een stelsel van getrapte verantwoordelijkheden, controletaken en macht gevangen zitten, gaat de menselijke factor en bijbehorende persoonlijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel verloren. Het zijn daarmee systemen die slachtoffers maken, zo ze al niet behoren tot de echt maligne groep die met dat doel zijn opgezet.

  Ons zorgstelsel met al zijn 'aangelijnde en met elkaar verweven of van elkaar afhankelijk bijters' heeft daar alle kenmerken van. En het is niet eens zo erg demagogisch om te stellen dat het vragen om bureaumoordenaars is.

 • N.A. Terpstra

  huisarts, Venhuizen Nederland

  De controledwang van ziektekostenverzekeraars is doorgeslagen naar het absurde. Bij VGZ (dominante verzekeraar alhier) dienen we ons EPD open te stellen opdat de verzekeraars kunnen rondneuzen in de dossiers of er niet wordt gefraudeerd in de ketenzo...rg. Er zit wel een redelijk goede anonimisering in het proces, maar je voelt je door deze aanpak eigenlijk altijd een kleine crimineel. Terwijl ik een trotse huisarts ben die goede zorg levert en nul komma nul fraude pleegt.

  Dat gespioneer en gecontroleer werkt extreem demotiverend.

 • K. Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  Het bureaucratenproza van de zijde van Achmea kondigt 'onderzoek' van de geuite bezwaren aan. Het zou echter wenselijk zijn wanneer dit onafhankelijk geschiedt door onderzoekers buiten Achmea. Bijvoorbeeld door de Nationale Ombudsman.

 • M.J.A. van Dooren

  huisarts praktijkhouder, VELDHOVEN Nederland

  Kan iemand de ijspegels van mw Eline Tuyn afbikken?

 • J.C. Nobel

  Praktijkhouder, Alphen aan den Rijn

  @ Eline Tuyn: "Achmea betreurt ten zeerste de beleving die mevrouw van het Zandt heeft overgehouden........."

  Collega Tuyn maakt de rol van Achmea steeds ongeloofwaardiger. Er is niets mis met de beleving van van het Zandt.”Haar beleving”, het is e...en onbeholpen poging tot PR-framing. Straks wordt het nog “emotionele labiliteit door haar zwangerschap”.

  Van het Zandt heeft uiterst alert en scherpzinnig gereageerd. Liet zich niet intimideren door Achmea. Wat er mis is, naast de ijzige kilte van Achmea, maakt de controleur in één zin zelf al duidelijk: “De grafiek en de getallen kloppen niet, maar de conclusie wel." Amateurswerk dus.

  Opgeblazen pretenties bij Achmea maar ook een bizarre regelgeving waarin zorginkopers steeds meer winst mogen incasseren (nu al 10 miljard opgepot) en zorgaanbieders kunnen dwingen euro’s in te leveren voor reeds geleverde zorg. Met een achteraf vastgesteld omzetplafond.Afgedwongen vorderingen op basis van onnavolgbare berekeningen met dus uiterst dubieuze conclusies. Heet dat geen afpersing?

  Betalen zul je, anders geen contract voor de huisarts........
  Noem je dat thuis en onder collega’s, niet gewoon chantage?

 • Tuyn

  Adviserend geneeskundige, AMSTERDAM Nederland

  Achmea heeft kennis genomen van het artikel van mevrouw Chantal van het Zandt. De ZV waarover in het artikel wordt gesproken en waar mevrouw van het Zandt over spreekt betreft inderdaad Achmea. Achmea betreurt ten zeerste de beleving die mevrouw van ...het Zandt heeft overgehouden aan de uitgevoerde materiële controle en zal hierover nader met haar in contact treden. Achmea streeft naar een zuivere uitvoering van de controletaken die zij binnen het zorgstelsel heeft. Het is nooit de intentie om zorginstellingen en/of individuen onterecht of onheus te bejegenen. Binnen Achmea zullen de in het artikel geuite bezwaren richting de materiële controle met prioriteit worden onderzocht en zal actie worden genomen daar waar dit nodig blijkt te zijn door bijvoorbeeld processen en/of de wijze van communicatie aan te passen. Tenslotte wordt ook onderzocht of er herstelacties plaats moeten vinden richting andere zorgaanbieders die in dit huisartsen onderzoek waren betrokken.

  Achmea | Divisie Zorg en Gezondheid
  Eline Tuyn
  Adviserend Geneeskundige

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK Nederland

  Achmea gooit het op 'de beleving' van de geschoffeerde arts. Achmea schuift zo op bekende meel-in-de-mondwijze af naar het slachtoffer. Natuurlijk vervulden zij alleen hun 'taak'. Zo schuiven zij af naar de overheid.

  Dat zij deze taak met griezelig...e en kwaadaardige incompetentie opvatten, daarover horen wij Achmea niet. En.. Achmea is niet de enige, zoals ik enkele jaren geleden zelf heb mogen beleven. Even arrogant, even zelfingenomen en evenzeer van eigen gelijk overtuigd, zonder enige reden.

  Het grote verschil tussen de verziekeraars en andere papierschuivers en de echte zorgverleners is hierin wel duidelijk.

  Er zijn zoveel manieren, waarop bij ons incompetentie kan worden afgestraft, dat wij in verbijstering de wederom arrogante en incompetente reactie van Achmea lezen.

  Hoelang nog?

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

  Hebben ze bij Achmea geen pr mensen??Als dit een hartelijke reactie moet voorstellen voor iedereen zichtbaar, hoe reageren ze dan als niemand meekijkt?
  Zorgverzekeraars hebben teveel macht. Dat is niet goed voor een mens.

 • J.A.G. van Bemmel

  huisarts, Amersfoort Nederland

  Laat dit indringende, persoonlijke relaas het startpunt zijn om de macht van de zorgverzekeraar te breken als bepaler van het geneeskundig handelen.

 • R. Karemaker

  psychiater, Den Haag Nederland

  Zou een fusie van onze kersverse specialistenfederatie met de LHV ons gezamenlijk wel genoeg lef en slagkracht geven om deze malafide grootverdieners voor eens en altijd een "Neen" te verstaan te geven? Dit exess is helaas niet op zichzelf staand, wa...t moeten we als hardwerkende hulpverleners nog meer verdragen totdat we eindelijk onze grens trekken en er ook pal achter blijven staan?

 • M. Willemsen

  praktijkhouder Heerenveen, Heerenveen Nederland

  Echt bizar verhaal. Knap je verweerd.

  Advies om dit in te sturen naar Volkskrant of NRC met naam en toenaam van de betreffende verzekeraar. Dit moet een veel groter publiek te horen krijgen. Wie weet dat er dan eens ogen open gaan.

  Succes met verd...ere afhandeling, wat een toestand.

 • Maria Pel

  Gynaecoloog, Amsterdam

  Zou het niet gepast zijn bij de ZV een claim in te dienen voor de gemaakte kosten ten gevolge van hun onterechte beschuldiging?

 • F.W.J. Bollen

  gepensioneerd huisarts, ALMERE Nederland

  Ik voel met de huisarts, Chantal van het Zandt, mee: je zit ten onrecht een het beschuldigingsbankje en je voelt je onmachtig hoe je te verdedigen. Ik ben huisarts geweest in loondienst tussen 1980 en 2013. Er was in 2011 een interne controle om deze...lfde redenen. De ZV had gemeld dat er huisartsen waren die meer dan gemiddeld lange consulten, lange visites en extra verrichtingen hadden gedeclareerd. Na een intern onderzoek bleek dat de 6 onderzochte huisartsen terecht hadden gedeclareerd. Ik ben ook 13 jaar centrummanager geweest en verantwoordelijk voor het budget. Er zijn naar mijn mening een aantal factoren waardoor deze situatie bestaat: verschillen in praktijkpopulatie, feitelijke verrichtingen, correct declaratiegedrag, onvoldoende feedback aan huisartsen die weinig declareren, verwijsgedrag ( volgens de lokale specialisten: de doeners en de laters) en het feit dat er altijd verschillen zullen zijn tussen professionals. Naar mijn ervaring past het beter om vanuit de ZV , in overleg met de beroepsgroep over de parameters, om huisartsen (ongevraagd) feedback te geven over hun verrichtingen, declaraties, verwijzingen en voorschrijfgedrag voor de toetsgroepen en het FTO overleg. Ook gevraagde feedback door groepen huisartsen kan hierin helpen.
  Frans Bollen, gepensioneerd huisarts.

 • J.C. Nobel

  Praktijkhouder, Alphen aan den Rijn

  Voor geïnteresseerden in de berekeningsmethodiek van de materiële controle van Chantal van het Zandt en de wettelijke basis die door de wetgever is aangenomen voor deze materiële en detailcontroles ihkv de fraudebestrijding:
  zie http://www.vphuisarts...en.nl


  VPHuisartsen zal onderzoek (laten) verrichten naar de praktijk van het 'fraudeonderzoek' zoals dat door ZV's is en wordt uitgevoerd de laatste paar jaar. Huisartsen die hiermee te maken hebben (gehad) worden opgeroepen zich te melden bij info@vphuisartsen.nl

  Wij zullen de onderzoeksresultaten tzt zeker publiceren

 • M.M. Knies

  Huisarts, Zeewolde Nederland

  Geattendeerd door een collega via Facebook en direct gedeeld onder mijn "vrienden". Laat dit maar de wijde wereld ingaan....
  De bijdrage van Achmea gisteren op het congres de dokter en de dood krijgt zo wel een wrang nasmaakje al kan de spreekster pe...rsoonlijk daar niets aan doen. Zorgverzekeraars koester je huisartsen in plaats van ze af te branden!

 • E.N.C. Ruitenberg

  huisarts np, 's-Gravenhage Nederland

  Wat is hier structureel veel volkomen mis! De wijze van bejegening, het als schuldig behandeld worden tijdens het onderzoek, de gestapo-achtige bejegening tijdens een risico zwangerschap. Het heeft er alle schijn van dat Achmea volledig het fatsoen k...wijt is.
  Maar behalve dit te constateren roept het ook om actie. Actie tegen deze wijze van tijdrovend, psychisch belastend onder druk zetten. Hiervoor hebben we toch een beroepsvereniging.
  Laat vooral de follow-up horen. Dit is te onacceptabel.
  Bovendien lijkt het tijd om professionele ondersteuning voor dit soort situaties te regelen, net als bij juridische zaken. Materiele controle bijstand.

 • J.C. Nobel

  Praktijkhouder, Alphen aan den Rijn

  Voor geïnteresseerden in de berekeningsmethodiek van de materiële controle van Chantal van het Zandt en de wettelijke basis die door de wetgever is aangenomen voor deze materiële en detailcontroles ihkv de fraudebestrijding:
  zie http://www.vphuisarts...en.nl


  VPHuisartsen zal onderzoek (laten) verrichten naar de praktijk van het 'fraudeonderzoek' zoals dat door ZV's is en wordt uitgevoerd de laatste paar jaar. Huisartsen die hiermee te maken hebben (gehad) worden opgeroepen zich te melden bij info@vphuisartsen.nl

  Wij zullen de onderzoeksresultaten tzt zeker publiceren

 • Peter Staal

  huisarts, TILBURG Nederland

  Naar aanleiding van dit artikel, waarbij de terechte vraag is wat er structureel mis is, verzoek ik de LHV om de betrokken instanties om opheldering te vragen en zich te verantwoorden voor dit onbehoorlijk gedrag.Ik ben wel eens door de ECD benaderd ...met ongeveer dezelfde sfeer in de tijd dat vijf gulden voor de verre ziekenfondsen per patient gegeven werd, maar door de belegen heren van de ECD gezien werd als 'Economisch delict' Hoewel dat een afspraak was met minister Borst (en zij dat ook persoonlijk heeft teruggedraaid! Chique) kan ik gerust stellen dat het geen pretje was en ronduit beledigend voor mij als professional. Dit autonome CSI-gedrag mogen we niet tolereren, al helemaal niet zolang overheden het declaratiespel onderhand volstrekt ondoorzichtig hebben gemaakt.

 • J. Huijgens

  huisarts, WESEPE Nederland

  geachte collega . helaas heb ik hetzelfde als u moeten ondergaan . mijn preferente zorgverzekeraar vond dat ik ook te lang bij mensen langs was geweest . helaas merk ik dat de LHV deze praktijken angstvallig stil houdt. de zorgverzekeraars verschuile...n zich achter de opdracht van Schippers. zelfs de grootste crimineel is nog onschuldig totdat het tegendeel bewezen is , behalve de huisarts. Ik hoop dat de LHV hier nu eens echt werk van gaat maken gr jeroen huijgens huisarts Wesepe

 • M.J.A. van Dooren

  huisarts praktijkhouder, VELDHOVEN Nederland

  Er is al veel over gezegd, maar het is allemaal nog veel te lief. Ik heb vandaag veelvuldig tot 10 geteld, maar raak m'n boosheid niet kwijt. Dit is zo'n onbehoorlijke schoffering met aantasting van persoonlijke en zelfs fysieke integriteit, dat de v...ergelijking inquisitie en gestapo methodiek hier echt op z'n plaats is. Die gebruikten ook technieken waardoor iemand altijd schuldig bleek. Wat een arrogantie! Primair is hier hoe schadelijk dit is. Voor geestelijk en fysiek welzijn van moeder en kind. En daar mag gewoon helemaal niemand aan komen! Dat is door deze medewerkers van de verzekeraar evident in gevaar gebracht. Zich verschuilend achter regelgeving een compleet gebrek aan menselijkheid etalerend.

  En dan opperen dat een andere medewerker dan de praktijkhouder eea ook wel kan afhandelen is openbaar bekennen dat je er niets van snapt. Een bruuskeren van de hele beroepsgroep.
  Wat ik niet goed begrijp is waarom hier geen namen genoemd worden. Niet van de verzekeraar en niet van de direct verantwoordelijken. Zoals gezegd: veel te lief. Naming and shaming geeft gewoon duidelijkheid.
  Extern onderzoek bij verzekeraar is aangewezen.

  Gelukkig zit je bij VPHuisartsen dicht bij de warme haard. Mocht je door dit gedoe teveel tijd in een klachtenprocedure moeten steken dan bel maar, dan kom ik een dag waarnemen. Ik roep meer collega's op dit te doen.
  Respect voor je aanpak en gedetailleerde verslag. Houd moed!

 • W.H. Geraedts

  Longarts, SITTARD Nederland

  Een ongeloofelijk verhaal gelukkig heeft U zich de moeite getroost en weet U de statistiek toe te passen beter dan de controleurs ZV.
  Vraag is of dit verhaal naar de pers moet zodat het Land weet dat de gezondheidszorg op deze manier alleen maar ver...liezers zal kennen.
  Ik hoop dat er een gezonde baby is geboren .

 • M.G.J.M. Mensink

  Huisarts, HAARLEM Nederland

  Komen ze bij de 2,3 % praktijken met te lage omzet dan ook controleren waarom er zo weinig gedeclareerd is? Ik weet zeker dat de zorgverzekeraars veel geld verdienen aan onbewust te laag declarerende huisartsen.

 • E.K. Fogelberg

  huisarts np scenarts consulent ptz, ZOETERWOUDE Nederland

  Verbijsterend, hoe destructief! Dus veel dank voor je aanhoudende strijd voor zuiverheid,met tegelijkertijd goede zorg voor jezelf en je baby!
  Vandaag is het (door MC georganiseerde) congres de 'dokter en de dood'. Zijn daarbij aanwezig de minister ...en andere beleidsmakers? om te vernemen dat die vraag ‘waarom we te vaak bij terminale patiënten op bezoek gaan’,ervan getuigt hoe onwetend en dom de beleidmakers en uitvoerders zijn.

 • A.Wensing

  Medisch Specialist, Utrecht

  Beste collega, Dank voor je openhartige relaas. Ik ben ontluisterd door de attitude van de zorgverzekeraar en door de ogenschijnlijk gebrekkige statistische onderbouwing van de methodiek bij de controles.

 • P.L. Bon

  Huisarts, AALSMEER Nederland

  Onmenselijk, machtswellust , geen enkel empathie ,sfeer en vertrouwen verpestend.
  Verzekeraar met dubbele pet(ten) . Systeem klopt niet .

  Wat een discrepantie tussen jouw menselijk zorgvuldig handelen en het kille financiële gedoe !

  Piet Bon , hu...isarts

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  Het wordt nu toch echt tijd, alle contacten en contracten met dit instituut op te zeggen.

 • J. Huijgens

  huisarts, WESEPE Nederland

  geachte collega . helaas heb ik hetzelfde als u moeten ondergaan . mijn preferente zorgverzekeraar vond dat ik ook te lang bij mensen langs was geweest . helaas merk ik dat de LHV deze praktijken angstvallig stil houdt. de zorgverzekeraars verschuile...n zich achter de opdracht van Schippers. zelfs de grootste crimineel is nog onschuldig totdat het tegendeel bewezen is , behalve de huisarts. Ik hoop dat de LHV hier nu eens echt werk van gaat maken gr jeroen huijgens huisarts Wesepe

 • W. van der Pol

  ziekenhuisapotheker en counselor, Delft

  Ik zou een klacht indienen. Hun woord tegenover de uwe? Hopelijk is er een onafhankelijk college van tucht, en zo niet, dan wordt het tijd dat die er komt. Boosheid is begrijpelijk maar heeft geen enkele zin. Toch al erg dat je als zorgverlener dit a...llemaal zelf moet doen. Kost bakken met tijd.

 • C.M.E. Liedekerken

  huisarts, SITTARD Nederland

  Beste collega,

  het toepassen van een grafiek alleen kan nooit een middel zijn om goede huisartsenzorg te analyseren. Niet alleen valt er iets over de grafiek te zeggen, maar ook over corrigerende factoren: wat is de gemiddelde leeftijd van de patien...tenpopulatie van die praktijk, is het een achterstandswijk, zijn er andere verklarende factoren: bv expertise als palliatief consulent waardoor je een bepaalde populatie in je praktijk aantrekt. Maar nog meer bewijst het weer dat het mn een ordinaire bezuiniging is en niets met de kwaliteit te maken heeft. Bij terminale zorg te veel visites is ronduit belachelijk. En de procenten die aan de andere kant van de Gaussche kromme zitten: daar wordt niet naar gekeken. Terwijl daar zeer waarschijnlijk de huisartsenzorg niet aan de maat is.

  Blijf vooral in jezelf geloven, en de manier waarop jij huisarts wil zijn voor je patiënten, want dat is wat de huisartsenzorg zo bijzonder maakt.

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG Nederland

  Aan de hand van een praktijkvoorbeeld geïllustreerd welk een giftig mengsel de combinatie van te weinig kennis, statistsche 'werkelijkheden' en arrogantie van de macht oplevert. En je mag blij zijn als het je geen PTSS aan overhoudt als het uitpakt z...oals in dit voorbeeld,
  Een structureel probleem natuurlijk; zowel in de zin van rollen en excessen, als in de zin van de gevolgen. Want ga niet mee in het frame dat al die burnouts het gevolg zouden zijn van mondiger patiënten: waar wij mensen op afbranden is speelbal zijn van een omgeving in allerlei, -meer of minder maligne-, varianten.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Als je niet past in het spreadsheet van de zorgverzekeraar dan fraudeer je blijkbaar. Is er al iemand door de zorgverzekeraar benaderd omdat deze opvallend te weinig declareerde? Laat me raden…

  Overigens komt deze idioterie van onjuiste data bij zor...gverzekeraars ook jaarlijks voor bij de spiegelinformatie mbt het voorschrijfgedrag van bepaalde medicijnen. Telkens aantoonbaar dat bepaalde medicijnen niet door de huisarts worden voorgeschreven maar toch staat het in de spiegelinformatie als zodanig. En denk maar niet dat de medewerkers van de zorgverzekeraar iets van feedback leerden met als gevolg: geen feedback meer geven.

 • A.G. Sangster

  Bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  Mijn suggestie aan de redactie om deze waardevolle reacties met het hoofdartikel naar de tweede kamer te sturen.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Collega wat een verhaal. Het roept associaties op met razzia's. Krijgt Huxley alsnog gelijk met zijn "Brave new world" waar "Big brother is watching you". Wat door collega's wordt gezegd "geïnstitutionaliseerd wantrouwen, dat is dit. Dit is Kafka. En... hoeveel kost dit? De controleurs, de statistici, de IT-specialisten, de rapporteurs, de zinloze kamer vragen, het deel van het ministerie van VWS die deze onzin in stand houdt. Laat artsen gewoon hun werk doen, het zijn academisch gevormde mensen, die geacht worden na te kunnen denken. En laat de patiënt klagen als hij of zij te veel zorg krijgt of laat hem of haar daar eventueel extra voor betalen, als de patiënt zich daar goed bij voelt zal dat voor velen geen probleem zijn. En voor diegenen die het niet kunnen betalen zullen artsen heus wel een oplossing weten te vinden.

 • R. Posthumus

  huisarts, GOES Nederland

  Tsja..., Over een jaar af wat sluiten ze gewoon geen contract meer met je af als je boven de streep zit.

 • M.H. Nieuwenhuis

  huisarts (waarnemend), GRONINGEN Nederland

  Ik denk dat het tijd wordt dat er in het contract met de zorgverzekeraar wordt opgenomen hoeveel je als praktijkhouder kunt declareren voor de uren die je moet investeren in dit soort controles en de kosten van de ingeschakelde statisticus. Het is im...mers het belang van de zorgverzekeraar dat wordt gediend en niet dat van de gezondheidszorg of de dokter.
  dit aanvullend aan de reeds 5 pagina's reacties met dat dit een bezopen gang van zaken is geweest, hard werken en kwaliteit van patiëntenzorg wordt afgestraft, de zorgverzekeraar gaat het blijkbaar om de kosten en niet om kwaliteit? of heb ik iets gemist?

 • M.G.W. Barnas

  Internist, AMSTERDAM Nederland

  Enkele jaren geleden heeft ZN al gemeend de medische sector op onterechte gronden en niet wetenschappelijk bewijs in de fraudehoek te moeten plaatsen. Vragen om corrigerende berichtgeving werden categoraal geweigerd. Framing is in.

  Ik lees in deze... schrijnende casus: “De vraag ‘waarom we te vaak bij terminale patiënten op bezoek gaan’, maakt me helemaal boos” en “Er is doelbewust onjuist gedeclareerd of onbewust verkeerd gedeclareerd. De mogelijkheid dat er correct gedeclareerd is, maar meer zorg is geleverd dan gemiddeld, wordt niet geaccepteerd”. Ook “Door de toon van de brief krijg ik het gevoel al te zijn veroordeeld”. Join the club.

  Een van de slotzinnen is echt stuitend: “Er wordt geopperd dat ze het mogelijk bij iedereen verkeerd hebben gedaan.”. Excuses? Toegeven van foutief gedrag? Inmiddels lijkt dat valse hoop te zijn. Een volgend bewijs voor geïnstitutionaliseerd wantrouwen.

 • M.C. Tillema

  Huisarts, RODEN Nederland

  Wat een onthutsend verhaal! Ik merk dat ik er boos om word: speelbal van de verzekeraar, arbeidsongeschikt?...jammer dan! Nog een fijne zwangerschap!
  Goed om te lezen hoe u de zaken hebt aangepakt en weerlegd!!

 • F.B. van Heest

  huisarts, huisarts consulent palliatieve, ODOORNERVEEN Nederland

  Wat een vreselijk verhaal.Chantal wat heb je dat goed aangepakt. Waar kun jij nu jouw schade claimen die de zorgverzekeraar heeft veroorzaakt?
  Goede zorg daar gaat het om, en zeker ook goed palliatieve zorg ! Florien van Heest

 • A.G. Sangster

  Bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  Weer een schokkend verhaal. Erg goed beschreven. Dit ernstige probleem kan alleen de beroepsvereniging oppakken door de minister en de NZA om opheldering te vragen. Het woordgebruik schadelast zegt al genoeg. Dan zijn de rollen duidelijk. Bij vrije ...artsenkeuze zou ik voor deze huisartsenpraktijk kiezen. Daar draait het gelukkig om de patiënt en is er nog beroepseer in het geding. Sterkte!!!

 • K. Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  Ik denk dat Achmea, want hier gaat het om, het zich maatschappelijk niet goed kan veroorloven om bezoek aan terminale patiënten uit kostenoverweging te ontmoedigen. Of wel?

 • D Hairwassers

  Patient advocate,

  Verbijsterend. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik baal voor je, omdat het je tijd (dus geld) kost en omdat het een smet over je zwangerschap legt. Zijn we nou helemaal knettergek geworden?

 • Gerben Welling

  Bestuurder, Eindhoven

  Controle op deze dreigende intimiderende manier getuigt van totaal gebrek aan respect. Tegen controle op zich bestaat geen bezwaar, maar wel tegen de manier waarop.

 • Frank Gunneweg

  huisarts, ERMELO Nederland

  Doelstelling van (huis)artsenwerk is goede medische zorg leveren. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de huisarts is maximaliseren van de zorgsubstitutie.
  Dat dit leidt tot verhoging van de 'schadelast-huisartsenpraktijk' is een sine qua non. ...Wat de toegevoegde waarde is van de geleverde zorg blijft buiten beeld.
  Hier is de wereld op zijn kop: De zorgverzekeraar criminaliseert de huisarts. Maar de echte criminelen zitten bij de zorgverzekeraar.
  Maatschappelijke verantwoordelijkheid namen de zorgverzekeraars tot nu toe niet: pas met het (VWS-)mes op de keel probeert men 2e lijnskosten te reduceren en maakt nu pas men plannen om voorzichtig de zorgsubstitutie in te kopen. Maar zonder daarvoor de huisartsen fatsoenlijk te betalen! (vb kleine chirurgie, spiraal, cyriax: voor alles wordt minder betaald). Zeer noodzakelijke en innovatieve ouderenzorg wordt niet ingekocht.
  Op deze wijze houdt men gedemoraliseerde huisartsen over. Proficiat met jullie beleid ZN!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.