Laatste nieuws
J.J.M.J.H. Coenen D. Rijpsma
2 minuten leestijd
Gezien

Condooms met cocaïne

8 reacties

Een 46-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp in verband met progressieve buikpijnklachten met misselijkheid en braken. Hij had sinds vier dagen geen defecatie meer gehad.

Bij doorvragen bekende hij vijf dagen voor presentatie vijftien condooms, ieder gevuld met 15 gram cocaïne, te hebben ingeslikt. De patiënt maakte een zieke indruk en had een bolle, diffuus drukpijnlijke buik zonder tekenen van peritoneale prikkeling. Zijn vitale parameters waren ongestoord en stabiel en er waren geen tekenen van een cocaïne-intoxicatie.

Er werd een buikoverzichtsfoto gemaakt waarop het beeld van een ileus van de dunne darm te zien was, waarschijnlijk veroorzaakt door meerdere corpora aliena (foto 1). Vanwege de darmobstructie en het risico op intoxicatie bij ruptuur van de cocaïnebolletjes werd besloten tot een laparotomie.

Na het operatief ‘melken’ van de uitgezette darm werden dertien van de vijftien bolletjes gevonden; alle waren intact (foto 2). Ter controle werd een gastroscopie verricht zonder resultaat. 

De sensitiviteit van een buikoverzichtsfoto voor het opsporen van ingeslikte drugsbolletjes ligt tussen de 85 en 90 procent. Suggestieve tekenen op een foto zijn herhaalde geometrische patronen, ronde rand lucht tussen twee condooms (‘double condom sign’), zoals te zien bij de pijl op foto 1. Ook ziet men soms lucht in het knoopje van het condoom (‘rosette sign’).1

Gastro-intestinale obstructie of perforatie komt bij 5 procent van de ‘bolletjesslikkers’ voor. Bij een ileus is de behandeling van keuze chirurgisch, waarbij bij voorkeur alle bolletjes worden verwijderd. Bij afwezigheid van klachten kan een afwachtend beleid worden gevoerd met laxantia.1 2

Eén dag postoperatief kreeg de patiënt hoge koorts. Bij heroperatie werd necrose gezien van het sigmoïd en mesenterium, waarvoor een hemicolectomie rechts werd verricht. Desondanks verslechterde zijn conditie en ondanks een tweede heroperatie overleed hij op dag 3 ten gevolge van multiorgaanfalen bij een ernstige sepsis. Waarschijnlijk heeft een van de cocaïnebolletjes gelekt in de darm met uitgebreide ischemie en sepsis tot gevolg.

J.J.M.J.H. Coenen, aios SEH
D. Rijpsma, SEH-arts
Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

Correspondentieadres: jacquelinecoenen@hotmail.com; c.c.: redactie@medischcontact.nl

beeld: auteurs

Referenties

1. Traub SJ, Hoffman RS, Nelson LS. Body packing – the internal concealment of illicit drugs. N Engl J Med 2003; 349: 2519-26.
2. Beckley MBBS, Nabeel AAA. Clinical management of cocaine body packers: the Hillingdon experience. Can J Surg 2009; 52: 417-21.

 • Rubriek Gezien

Gezien
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Leander van den Ham

  Chirurg, Doetinchem

  Na het lezen van ‘Condooms met cocaïne’ zit ik met een paar onbeantwoorde vragen. Waar zijn de resterende twee bolletjes gebleven? Is de chirurg overtuigd van de afwezigheid ervan in het maag-darmkanaal peroperatief?

  Er wordt gesteld dat er bij pre...sentatie geen tekenen van een cocaïne-intoxicatie waren. Is er ook tijdens de opname op getest?

  Overigens ben ik van mening dat de kans op overleving van de patiënt significant beter zou zijn geweest indien na het aantreffen van een necrotisch sigmoïd en mesenterium ook dat aangedane darmdeel zou zijn verwijderd in plaats van het rechterhemicolon.

 • J.J.M.J.H. Coenen, D. Rijpsma

  , Arnhem

  Wij hebben inderdaad incorrect gerapporteerd. Er is geen hemicolectomie rechts uitgevoerd maar het necrotische stuk sigmoïd werd geëxcideerd en er werd een eindstandig colostoma aangelegd. Bij colono- en gastroscopie vonden we geen achtergebleven bol...letjes. De patiënt gaf later toe eerder al de twee ontbrekende bolletjes via defecatie te hebben verloren. Ook bij obductie zijn geen resterende bolletjes aangetroffen. Tijdens opname is patiënt positief getest op systemisch cocaïne. Sepsis en een acuut myocardinfarct bij cocaïne-intoxicatie hebben uiteindelijk het overlijden tot gevolg gehad.

 • P.J.C.M. Schure

  huisarts, MAARSSEN

  st na THP li, enkele haakjes L3-L4, uitgezette dunnedarm lissen met een bolvorige structuur re bbuik met centrale opening. Gezien aanwezigheid rits niet duidelijk intra-extraabdominaal, def re onderbuik

 • J.C.W.M.M. Schakenraad

  huisarts, SOMEREN

  aantal uitgezette dunne darm lissen; dikke darm niet duidelijk te zien ; lijkt niet uitgezet; re waar galblaas verwacht wordt een ronde schaduw ; war schijnlijk overprojectie; schaduww onderbuik; ik denk een katheter en st na heup kop kom p...rothese li ; ik denk dat obstructie aan eind van dunne darm zit; aldaar re onder lat ook een tandachtig ( kies) structuur te zien; deel prothese die ingeslikt is?

 • H.H. Vonk

  huisarts, WIERINGERWERF

  Volgens mij is het een tafeltennisser die zijn balletje bij het opslaan mistte en nu weer terug vindt.

 • R.G. van den Berg

  assistent ICU, 'S-GRAVENHAGE

  Een man met een TPH links. Uitgezette darmlissen van colon ascendens en transversum met lucht. Geen duidelijke lucht-vloeistofspiegels. Ik zie niet wat het obstruerend moment is, maar rechts in de buik onder de punt van de 12e rib zit een contrastrij...ke ronde afwijking, die me iets te rond is voor overprojectie van darmlisggen.

 • Bart Bruijn

  huisarts, Streefkerk

  Volgens mij is dit meer het beeld van sterk uitzette dunne darm. Het lijkt mij dat er in het colon ascendens faeces aanwezig zijn. Een obstruerend lichaam kan ik niet vinden. Ook geen vloeistofspiegels, trouwens, maar ik weet niet of deze foto staand... of liggend is genomen.

 • N. van Os

  huisarts, ESSEN Belgium

  Uitgeztte dunne darmlissen met een bolvormig vreemdlichaam op de plaats van de overgang naar het colon. Volgens mij is het wel groter dan een ping-pong balletje, wanneer je het met de heup prothese vergelijkt.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.