Laatste nieuws
Pauline Schuitema
2 minuten leestijd
Nieuws

Brancheorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

Plaats een reactie

De Wet zorg en dwang (Wzd) kan niet per 1 januari 2020 worden ingevoerd. Er zijn nog te veel onduidelijkheden, waardoor het veld zich niet goed kan voorbereiden op de invoering van de wet. Dat schrijven zeven brancheorganisaties in een brief aan het ministerie van VWS.

De brief is ondertekend door ActiZ, Verenso, Zorgthuisnl, LHV, NVAVG, NIP en V&VN. De veldpartijen roepen VWS op om nog eens kritisch na te denken over zowel de inhoud als de geplande invoerdatum van de wet. Zij vinden uitstel noodzakelijk. Het doel van de wet – kwaliteitsverbetering in de zorg en het voorkómen van dwang en drang – staat volgens hen niet ter discussie. De partijen zien echter niet hoe de Wzd gaat bijdragen aan dit doel. Ook de KNMG is kritisch over de verbeteringen die de regering met de Wzd voor ogen heeft. Zij vindt dat de toepassing van dwang in één wet moet worden geregeld, of anders dat de Wzd en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) beter op elkaar moeten worden afgestemd.

Ruim negen jaar nadat het wetsvoorstel werd ingediend, stemde de Eerste Kamer op 23 januari 2018 in met de Wzd. Verschillende aspecten van de Wzd moeten (nader) worden uitgewerkt in ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en een aangekondigde reparatiewet. Deze aanpassingswet staat op dit moment nog niet op de agenda voor behandeling in de Tweede Kamer.

De brancheorganisaties benadrukken in hun brief dat de Wzd op te veel essentiële onderdelen nog onvoldoende is uitgewerkt om te kunnen worden ingevoerd. Zij vrezen voor ‘onvoorzienbare risico’s in de zorg voor de meest kwetsbare mensen’ door (te snelle) invoering van de wet. Er is onder meer onduidelijkheid over de reikwijdte van de wet, de toepassing van onvrijwillige zorg in de thuissituatie en de bekostiging van de Wzd. Verder maken zij zich zorgen over de bijkomende administratieve lasten en uitbreiding van de inzet van schaarse zorgprofessionals.

De zorgorganisaties hameren erop dat deze zorgen en onduidelijkheden eerst moeten worden weggenomen voordat zij zich goed kunnen voorbereiden op de invoering. ‘Handreikingen maken op een wet die nog niet gereed is, is een onmogelijke opgave.’ Zij wijzen de minister op zijn toezegging voor een invoeringstermijn van anderhalf jaar. Daarnaast pleiten zij voor een uitvoeringsonderzoek naar de effecten van de invoering van de wet op het werk van verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, gedragskundigen en de patiënten die het betreft.

Lees ook

Nieuws dementie verstandelijk gehandicapten
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.