Laatste nieuws
Lieke de Kwant
4 minuten leestijd
arbeidsmarktmonitor

Arbeidsmarktmonitor 2014-2: Arbeidsmarkt trekt iets aan

Plaats een reactie

Waarschuwing: cijfers over artsen in WW onjuist
De aantallen specialisten met een WW-uitkering die in dit verhaal worden genoemd zijn waarschijnlijk te hoog en de aantallen werkloze basisartsen te laag. De verstrekker van de cijfers, uitkeringsinstantie UWV, heeft bij nadere analyse ontdekt dat een deel van de werkzoekenden die te boek stonden als medisch specialist, eigenlijk basisarts is op zoek naar een specialisatieplaats. Kloppende cijfers volgen mogelijk in de loop van 2014.

Voor nadere uitleg, zie Minder specialisten in WW dan eerder gemeld
Voor vragen en opmerkingen, mail l.de.kwant@medischcontact.nl

Voor juichen lijkt het nog te vroeg

De vraag naar artsen stijgt weer. Afgelopen kwartaal werden bijna 500 vacatures meer geteld dan in de eerste maanden van 2014. Ook in sommige door werkloosheid geplaagde specialismen was de vraag groot, maar dat is in de WW-cijfers nog niet terug te zien.

Aan het slechte nieuws voor werkzoekende dokters leek sinds halverwege vorig jaar geen einde te komen. Het aantal vacatures daalde sterk en de berichten over werkloosheid onder met name ziekenhuisspecialisten werden steeds verontrustender. Vooral jonge specialisten konden moeilijk werk vinden, liet een enquête van De Jonge Specialist in mei zien.
Het zou absoluut prematuur zijn om te stellen dat aan deze problemen nu een einde is gekomen. Toch is de Arbeidsmarktmonitor over het tweede kwartaal van 2014 een lichtpuntje. In totaal werden 1629 vacatures voor artsen geteld, 479 meer dan vorig kwartaal (zie tabel 1). Het aantal artsenvacatures nadert daarmee weer het niveau van het tweede kwartaal van vorig jaar (1774). Vooral de vraag naar specialisten/profielartsen en aiossen klimt uit het dal.

Kinderartsen
Dat de druk op de arbeidsmarkt is afgenomen, blijkt ook uit het aantal artsen dat samen één vacature moet delen. In het vierde kwartaal van 2013 en het eerste van 2014 was er respectievelijk 1 vacature op elke 43 en 1 op elke 53 geregistreerde specialisten/profielartsen. Met 1 vacante baan op 36 specialisten ziet het beeld er voor het tweede kwartaal veel gunstiger uit (1148 vacatures op een beroepgroep van ruim 41.700).
Wat opvalt in de Arbeidsmarktmonitor is de grote vraag naar kinderartsen en internisten (zie tabel 2). In deze specialismen rapporteerde het UWV in maart de hoogste werkloosheid (zie tabel 3). Afgelopen kwartaal waren er echter 55 vacatures in de kindergeneeskunde, 25 meer dan in het eerste kwartaal van 2014. In de interne geneeskunde werden 56 personeelsadvertenties geteld, 20 meer dan begin dit jaar.
Het grote aantal vacatures is nog niet of nauwelijks terug te zien in de cijfers van het UWV over juni (zie tabel 3). Het aantal kinderartsen met een WW-uitkering is zelfs nog iets gestegen.

Naamsverwarring
Heel opmerkelijk in de nieuwe top vijf van ziekenhuisspecialisten met een WW-uitkering is de vierde plek van de ‘arts spoedeisende hulp (SEH)’. Dit kan de indruk wekken dat er 20 opgeleide SEH-artsen thuis zitten (5 op 100) terwijl er afgelopen kwartaal maar liefst 34 werden gezocht (8,2 op 100).
Wat zich hier wreekt is het feit dat ‘SEH-arts’en ‘arts spoedeisende hulp’ onbeschermde titels zijn, zegt voorzitter Crispijn van den Brand van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Iedereen mag zich zo noemen; alleen de titel ‘SEH-arts KNMG’ is voorbehouden aan artsen die de profielopleiding hebben gevolgd. ‘Ik ben er daarom van overtuigd dat de 20 SEH-artsen in de statistieken van het UWV in feiten basisartsen zijn die graag als anios op een SEH willen werken en zich daarom als werkzoekend arts spoedeisende hulp hebben ingeschreven.’
Werkloze SEH-artsen KNMG zijn er volgens Van den Brand zeker niet. ‘Ziekenhuizen hebben juist grote moeite om vacatures vervuld te krijgen.’

Doorwerken
Terwijl jonge artsen in sommige specialismen moeilijk aan werk kunnen komen, zijn er ook artsen die doorwerken na hun pensioen. Bij de afdeling Opleiding en Registratie van de KNMG zijn 266 artsen van 70 jaar en ouder met een actuele registratie als specialist of profielarts bekend. Van hen zijn er 53 ouder dan 75 en 14 zelfs ouder dan 80. Een registratie is vijf jaar geldig, wat betekent dat geregistreerde 70-plussers na hun 65ste nog een herregistratie hebben geregeld, mogelijk met het doel om door te kunnen werken.

In een interview vertelt kinderarts Nico Kors (72) waarom hij het ziekenhuis nog niet voor de golfbaan heeft verruild en zich daarover níet schuldig voelt richting werkloze jonge collega’s.


Lieke de Kwant, journalist Medisch Contact

l.de.kwant@medischcontact.nl ; @LiekedeKwant


Tabel 1.


Tabel 2.


Tabel 3.


Lees meer

Dossier Werk en inkomen


<b>Download dit artikel (PDF)</b>
arbeidsmarktmonitor carrière werk en inkomen vacatures pensioen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.