Laatste nieuws
2 minuten leestijd

Aan het werk met reuma

Plaats een reactie

Mensen met reumatoïde artritis (RA) denken vaak dat het moeilijk of onmogelijk is hun werk te kunnen volhouden. Ook behandelend artsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn hierover vaak somber. Onderzoek toont aan dat dit onterecht is: de meeste mensen met RA zijn met de nodige aanpassingen en met steun uit hun werkomgeving goed in staat om te blijven werken. Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) krijgt hierover regelmatig vragen voorgelegd.
Een voorbeeld. De 52-jarige A verwerkt bij een isolatiebedrijf licht plaat- en isolatiemateriaal. Hij heeft artritis aan handen, schouders en heupen. Hij komt bij de bedrijfsarts, omdat hij zich zorgen maakt, soms pijn heeft in zijn schouder en handen, en vaak moe is.

Vraag
De bedrijfsarts vraagt zich af in hoeverre deze man de fysieke belasting van zijn werk nog aankan en of die nadelig is voor het verloop van de ziekte. Wat is bekend over het verband tussen reuma en werkbelasting? Wat moet hij de werknemer adviseren?

Antwoord


De bedrijfsarts moet in eerste instantie duidelijkheid krijgen over de diagnose en het ziekteverloop. Is de diagnose ‘RA’ of een andere vorm van artritis? Welke gewrichten zijn aangedaan? Hoe ernstig zijn de functionele beperkingen? En welk patroon volgt het verloop: stabiel, voortdurend achteruitgang, of exacerbaties en remissies? De bedrijfsarts kan het best overleggen met de huisarts en de reumatoloog. Bij RA, een andere inflammatoir ziektebeeld, artrose en aspecifieke pijnklachten verschillen de aanpak en de prognose nogal. Ook de ernst van de ziekte wisselt sterk. Daarnaast kunnen pijn, stijfheid of deformaties van gewrichten tot beperkingen leiden. Dit geldt vooral voor mensen die, zoals A, met hun handen werken.


Vervolgens kan de bedrijfsarts vragen stellen over de factoren die samenhangen met problemen voor de arbeidsparticipatie. In het katern ‘Reumatische ziekten’ van het handboek Arbeid en Belastbaarheid is hiervoor een checklist opgenomen.

Fysieke belasting


Over nadelige gevolgen of een ongunstig ziekteverloop door zwaardere lichamelijke belasting bij mensen met RA, zijn geen gegevens bekend. Belasting hoeft dus niet te worden ontraden. Uit onderzoek naar het effect van intensieve oefentherapie bij RA-patiënten is zelfs gebleken dat deze vorm van ‘belasting’ gunstig is en niet leidt tot extra schade aan de gewrichten. Zwaardere lichamelijke inspanning kost wel energie en veel reumapatiënten kampen met vermoeidheid.


Is er geen sprake van specifieke stoornissen, zoals hevige pijn, stijfheid of deformiteiten, die de voor het werk benodigde handelingen onmogelijk maken, dan kan de heer A in principe zijn werk blijven doen. Het is van belang hem te vertellen dat doorwerken geen negatieve invloed heeft op het ziekteverloop. Een actieve leefstijl, in combinatie met het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van problemen is gunstiger dan het terugschroeven van activiteiten en het niet oplossen of zelfs verstoppen van problemen. Ook is het verstandig A te adviseren zijn leidinggevende en collega’s in te lichten. Zij kunnen hem steunen op momenten dat de ziekte problemen veroorzaakt. Lichtere belasting heeft de voorkeur met het oog op de energiebalans. Ergonomische aanpassingen kunnen bepaalde taken verlichten. Erg zware taken kunnen misschien door collega’s worden overgenomen.

Vermoeidheid


Bij vermoeidheid kan aanpassing van het aantal werkuren een uitkomst zijn. Ook is het gunstig als RA-patiënten korte pauzes kunnen nemen als zij voelen dat het niet meer gaat. Belemmeringen in het woon-werkverkeer of verplaatsingen op het werk moeten zoveel mogelijk worden aangepakt.Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (Kenniscentrum AKB) maakt deel uit van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Correspondentieadres: Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, tel. 010 463 2000, e-mail:

info@kenniscentrumakb.nl

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.