Laatste nieuws
Eva Nyst
2 minuten leestijd
Nieuws

NZa ziet risico’s in fusie AMC en VUmc

3 reacties

Een fusie tussen AMC en VUmc vormt een risico voor de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar zienswijze op deze fusie, die is opgenomen in het toestemmingsdocument van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM gaf op 5 september een vergunning af voor de fusie en publiceerde dit ‘concentratiebesluit’ donderdag online.

De NZa vreest dat de twee partijen samen zo’n omvang krijgen dat er voor zorgverzekeraars bij de inkoop van zorg onvoldoende alternatieve aanbieders voor de topzorg waarop niet wordt geconcurreerd overblijven. De NZa heeft hierop ‘econometrische methoden’ losgelaten en concludeert dat prijsstijgingen tot 15 procent op de loer liggen. Ook bij de bestuurbaarheid van de nieuwe organisatie zet de NZa vraagtekens ‘zowel gedurende het concentratieproces als daarna’. Het fusieziekenhuis heeft bovendien het karakter van een instelling die ‘too big to fail’ kan zijn, aldus de NZa. ‘Op basis van de informatie waar de NZa op dit moment over beschikt, is zij er niet van overtuigd dat de publieke belangen zijn gediend met de fusie van AMC en VUmc’, stelt de NZa.

Ook de opvatting van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de NZa in haar zienswijze weergegeven. De IGZ geeft aan niet over de instrumenten en informatie te beschikken waarmee is vast te stellen dat de fusie leidt tot negatieve gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. ‘Echter, de IGZ merkt op dat een fusieproces van zorginstellingen per definitie risico’s voor onder meer kwaliteit en veiligheid van zorg in zich draagt’, aldus de IGZ. De toezichthouder kondigt aan het proces intensief te zullen volgen.

In 2016 keurde de NZa de fusie al wel goed na een meer procedurele toets, vertelt woordvoerder Sietske Ligtvoet. Hierbij werd bijvoorbeeld gekeken of de besluitvorming juist was verlopen. ‘De NZa heeft geen bevoegdheden om een zorginhoudelijke toets te doen, maar we zagen in de zienswijze voor de ACM een mooie gelegenheid om ons hierover wel uit te spreken’, zegt Ligtvoet. De NZa heeft in 2015 gevraagd om meer bevoegdheden, waarbij de toezichthouder ook zorginhoudelijke zaken kan beoordelen. In de Eerste Kamer ligt een wetwijzigingsvoorstel voor, maar de hierin beschreven bevoegdheden van de NZa blijven ongewijzigd. Ligtvoet: ‘Nu bekijkt dus geen enkele organisatie in hoeverre het publieke belang met een fusie is gediend.’

ACM: AMC en VUmc krijgen vergunning voor fusie (concentratiebesluit)

Lees ook

Nieuws werk VUmc AMC fusie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • dolf algra

  arts opiniemaker, rotterdam

  Nog een laatste verzuchting - als ik zo vrij mag zijn. Nadat ik het bovenstaande bericht even op me heb laten inwerken. Alles op een rij

  1. Raden van Bestuur en van Toezicht van AMC en VUmc zetten nog steeds in op al ingezette fusie - getuige ook ...opmerkingen van Wouter Bos in Parool
  2. De ACM ziet geen beletsels (meer) op haar werkterrein
  3. NZA adviseert negatief, want is niet overtuigd dat de publiekelijke belangen met fusie worden gediend en bestempeld fusie organisatie als 'too big to fail', maar heeft geen doorzettingsmacht.
  3. IGZ geeft geen zienswijze af, maar kijkt alleen (?) maar toe. Onder vernoeming van: a. we volgen het intensief en b. 'we blijven graag in contact met ACM en NZA.

  Tussenstand of is het eindstand ? Voorgenomen fusie gaat gewoon door.

  De bestuurbaarheid lijkt mij het grootste probleem. Zo fijntjes verwoord in moderne management taal: ' de NZA ziet voor partijen een bijzonder grote uitdaging om de bestuurbaarheid voldoende te borgen.

  Eindconclusie: Iedereen staat erbij en kijkt erna ?
  Het lijkt mij hoogste tijd om te gaan bidden.

 • dolf algra

  arts opiniemaker, rotterdam

  Nog een laatste verzuchting - als ik zo vrij mag zijn. Nadat ik het bovenstaande bericht even op me heb laten inwerken. Alles op een rij

  1. Raden van Bestuur en van Toezicht van AMC en VUmc zetten nog steeds in op al ingezette fusie - getuige ook ...opmerkingen van Wouter Bos in Parool
  2. De ACM ziet geen beletsels (meer) op haar werkterrein
  3. NZA adviseert negatief, want is niet overtuigd dat de publiekelijke belangen met fusie worden gediend en bestempeld fusie organisatie als 'too big to fail', maar heeft geen doorzettingsmacht.
  3. IGZ geeft geen zienswijze af, maar kijkt alleen (?) maar toe. Onder vernoeming van: a. we volgen het intensief en b. 'we blijven graag in contact met ACM en NZA.

  Tussenstand of is het eindstand ? Voorgenomen fusie gaat gewoon door.

  De bestuurbaarheid lijkt mij het grootste probleem. Zo fijntjes verwoord in moderne management taal: ' de NZA ziet voor partijen een bijzonder grote uitdaging om de bestuurbaarheid voldoende te borgen.

  Eindconclusie: Iedereen staat erbij en kijkt erna ?
  Het lijkt mij hoogste tijd om te gaan bidden.

 • dolf algra

  arts opiniemaker newsdesk, rotterdam

  Het standpunt van de NZA is te lezen middels link:
  https://www.nza.nl/publicaties/1048188/17_0166_24_Zienswijze_Academisch_Medisch_Centrum__Stichting_VUmc


  De reactie van woordvoerder VUMc/AMC op bericht NZA was veel zeggend:
  'Wij kunnen wete...nschappelijk aantonen dat de fusie een verbetering betekent voor de patiëntenzorg'

  Meer achtergronden zijn terug te vinden in het Parool die het op de voet volgt:

  1. NZA vreest duurdere zorg - dd 22 september 2017
  https://www.parool.nl/amsterdam/nza-vreest-duurdere-zorg-bij-fusie-amc-en-vumc~a4517974/

  2. Wouter Bos: 'We moeten leren trots op elkaar te zijn' - Parool 6 september 2017
  Wij verlangen een nieuw wij-gevoel te ontwikkelingen.

  "We gaan naar een toekomst waarin we trots op elkaar moeten leren te zijn, elkaar moeten vertrouwen en ons ­samen onderdeel moeten voelen van het nieuwe wij, de alliantie."

  Let op de woordjes 'moeten' en 'verlangen'.

  3. Ook interessant: eerdere ' het romantische idee' om in één pand te gaan zitten, gaat gelukkig in ieder geval niet door. Naar het er nu naar uitziet kiest fusie conglomeraat voor allemaal verschillende locaties
  bron: Parool 6 september 2017

  https://www.parool.nl/amsterdam/specialismen-na-fusie-amc-en-vumc-verdeeld-over-locaties~a4515208/

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.