Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
3 minuten leestijd
Nieuws

‘Fusie VUmc en AMC alliantie zonder winnaars’

4 reacties

Een alliantie zonder winnaars. Zo noemt mdl-arts Chris Mulder van VUmc de voorgenomen fusie tussen AMC en VUmc. Hij vreest veel ‘dramatiek’ binnen de ziekenhuismuren als gevolg van de fusieplannen, zonder overtuigd te zijn van de voordelen. Mulder stelt dat weinig artsen hebben mogen meepraten over de fusieplannen.

In de Tweede Kamer werd deze maandag op initiatief van GroenLinks een hoorzitting gehouden over de fusieplannen van VUmc en AMC, waar toezichthouders NZa en ACM al toestemming voor hebben gegeven. Daar liet Mulder, die sprak op persoonlijke titel, zijn kritische geluid horen. Volgens de gastro-enteroloog is hij de enige arts die zich durft uit spreken. Hij voelt zich ‘overvallen’ door de fusieplannen. ‘Er was en is geen visiedocument. Waarom fuseren? Wij weten het niet.’ Volgens hem heeft slechts een ‘hele kleine groep medisch specialisten mogen meepraten, maar andere inhoudelijke deskundigen vrijwel niet’. In de ondernemingsraad van zijn ziekenhuis zitten geen artsen, aldus Mulder.

Gescheiden portemonnees

Mulder vreest dat er te veel oog is voor de voordelen die de fusie zou moeten bieden op het vlak van hoogcomplexe zorg, en dat er te veel andere zorg wordt afgestoten die niet per se goed door andere ziekenhuizen wordt opgevangen. Ook vreest de arts dat er onvoldoende aandacht is voor wat het voor gevolgen heeft voor onderzoek en opleiding. Hij voorziet dat het aantal opleidingsplaatsen voor studenten geneeskunde afneemt.

Mulder spreekt van een ‘fusie die geen fusie is’, omdat er wel wordt toegewerkt naar één raad van bestuur en raad van toezicht, maar de entiteiten gescheiden portemonnees houden. Volgens VUmc-voorzitter Wouter Bos is dat laatste gevolg van het feit dat het AMC nu een publiekrechtelijke organisatie is en het VUmc een privaatrechtelijke. ‘Juridisch zijn die lastig onder één noemer te brengen. Dat is nu niet aan de orde’, lichtte hij tijdens de hoorzitting toe. Mulders kritiek werd door Bos terzijde geschoven met de opmerking dat er voor elke criticaster ‘tien collega’s zijn die het tegenovergestelde zeggen’. Volgens Bos is er in elk umc ‘gedoe over opleidingen en over zorgverzekeraars’ en staan de fusieplannen daar los van.

Mededingingswet

Bestuursvoorzitter en gynaecoloog Hans van der Schoot van het OLVG stelde dat een fusie op dit moment de enige optie is voor veel ziekenhuizen om voldoende fte’s bij elkaar te krijgen om 24 uur per dag goede zorg te kunnen garanderen, of om een faillissement af te wenden. Hij stelde dat ziekenhuizen minder de neiging tot fusie zouden vertonen als ze meer mochten samenwerken. ‘Fuseren is een rechtstreeks gevolg van de Mededingingswet. Ik maak me niet zozeer zorgen over ziekenhuizen die too big to fail worden, maar over de ziekenhuizen die too small to survive zijn.’

Volgens AMC-bestuursvoorzitter en internist Hans Romijn is de fusie nodig om de patiëntenzorg verder te verbeteren. Medische teams worden door superspecialisatie ‘steeds kleiner en kwetsbaarder’, stelde hij. Door samen te gaan kunnen roosters beter worden ingevuld en meer complexe behandelingen per jaar worden uitgevoerd, verwacht hij. Volgens VUmc-man Bos is er volumevoordeel te halen: het wordt makkelijker om het aantal operaties uit te voeren dat nodig wordt geacht om goede zorg te garanderen.

Vraagtekens

Bij de hoorzitting waren zorgwoordvoerders van GroenLinks, SP, PvdA, VVD en CDA aanwezig. De SP en GroenLinks vroegen zich af of de voordelen die de umc’s beogen niet door samenwerken kunnen worden behaald. ‘. ‘Waarom een traject dat tijd en geld kost, als het een ongewis resultaat heeft?’, aldus GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. Volgens Wouter Bos biedt fusie meer duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is. Hij stelde dat beide ziekenhuizen werken met ‘multimorbide patiënten waar meerdere specialismen moeten samenwerken’. ‘Als je samenwerkingsverbanden stapelt, is minder transparant wie verantwoordelijk gehouden kan worden.’

Senior medewerker Ron Kemp van mededingingstoezichthouder ACM stelde dat ‘fusies in het algemeen niet opleveren wat wordt beloofd en niet nodig zijn om te realiseren wat men wil’. ‘Veel voordelen kunnen ook door samenwerking worden gerealiseerd.’ Ook gezondheidseconoom Xander Kooiman plaatste vraagtekens bij de noodzaak tot fusies. Hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg Marco Varkevisser pleitte ervoor om de ‘effecten van de fusiegolf in kaart te brengen’ en ‘nauwlettend’ in de gaten te houden of fusie-instellingen hun nieuwe marktpositie niet misbruiken.

Publiek belang

Bos en hoofd economisch en medisch bureau Misja Mikkers van toezichthouder NZa vonden elkaar in het betreuren van het feit dat er bij fusies op dit moment geen toezichthouder is die specifiek kan oordelen op het publieke belang: de kwaliteit van de geleverde zorg na een fusie. Bos: ‘We zijn niet getoetst op waar het ons om gaat: een hogere kwaliteit van zorg. Dat hebben we als gemis ervaren.’ Mikkers hoopt dat toezichthouder ACM deze bevoegdheid wel krijgt door de Wet herpositionering taken NZa en deregulering, die ter behandeling in de Tweede Kamer ligt.

De fusie zal op papier binnen enkele maanden rond kunnen zijn, verwacht Bos. De feitelijke vormgeving, waardoor alle zorg uiteindelijk ook op één locatie wordt geleverd, zal tien jaar in beslag nemen. Dat het zo lang zal duren moet volgens Romijn worden gezien als ‘een teken van zorgvuldigheid’. Alles nu meteen bij elkaar zetten zou kapitaalvernietiging van nog niet afgeschreven voorzieningen zijn, betoogde Bos.

Lees ook:

Nieuws VUmc AMC fusie
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Chris Maats

  Oud Vice-voorzitter raadn van bestuur VUMC en oud voorzitter KNMG oud secretaris Raad van Toezicht Ommelander Ziekenhuis, Zelfstandig adviseur strategie voor medische specialismen en ziekenhuizen., Delfzijl

  De reactie vanaf het VUMC met name "de opmerking dat er voor elke criticaster ‘tien collega’s zijn die het tegenovergestelde zeggen’. ' is zoals Dr A.F.G. van Hoesel het ooit noemde een voorbeeld van onzindelijk denken. Velen houden hun mond en mis...sen de moed van Chris Mulder.
  Te bedenken dat met een stijgend beroep op de zorg van medische specialisten in Amsterdam en omgeving alle zorg van de nu twee ziekenhuizen over tien jaar vanuit een plek verleend kan worden is bizar en wordt niet onderbouwd. Een Bijlmerramp ( God verhoede het) zal aantonen dat er dan te weinig capaciteit is. Complexe patiënten gaan de mist in omdat de kennis niet in de buurt is maar 11 km verderop.
  Twee organisaties samenvoegen die elk een veelheid aan verschillende soorten beroepsbeoefenaren kennen in een van elkaar verschillende cultuur is bestuurlijk knoeien. Zou een bedrijfseconoom niet moeten willen- en moeten weten. De rekeneconoom die wel cijfers maar geen mensen kent ziet dat anders.
  De bureaucratie over en tussen beide ziekenhuizen zal enorm toenemen denk alleen al aan de keuze of afstemming van de twee verschillende kwaliteitssystemen die in beide huizen wordt gehanteerd. De heer Bos betreurt het dat hij niet getoetst is op kwaliteit. Hij heeft het zelf tot nu toe niet aangetoond dat deze verhoogd wordt.
  Dokters die elkaar nodig hebben moeten in elkaars buurt zijn. Je kan de patiënt niet met een barcode voortdurend van het ene ziekenhuis naar het andere sturen omdat daar nu juist die deelspecialist zit die je nodig hebt. Bovendien: je verwijst niet makkelijk naar iemand die je niet kent.
  Het lijkt het plan van een bluffende autist waar de patiënt een ding voor is.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Er was eens een grote onoverwinnelijk geachte vloot, de Armada, deze vloot had voldoende vechtkracht om het toenmalige Engeland volledig onder de voet te lopen. Toch werd deze vloot verslagen door een kleine, maar vooral wendbare Nederlands/Engelse v...loot.
  Gaan we hier nu niet hetzelfde doen? We gaan twee nu al logge organisaties samenbrengen tot een nog logger geheel, is dat een oplossing?
  Nog knapper is een besluit zonder artsen, kennelijk vergeten de ziekenhuisbesturen dat als alle artsen morgen stoppen met werken, ook deze bestuurders hun salaris kwijt zijn.

 • dolf algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, arts buiten dienst, rotterdam

  Heldere samenvatting. Ook de site Zorgvisie had mooie sluitende kop: Hoorzitting zorgfusies: alleen de bestuurders zijn nog voor.

  VUmc- MDL arts - Mulder was naast oud gynaecoloog- nu OLVG bestuursvoorzitter Hans van der Schoot één van de smaakma...kers bij dit toch wel interessante ronde tafel gesprek. Het gaf aardig inkijkje in de aanvliegroutes van de verschillende partijen.

  Vier zaken vielen mij op.
  1. het unisono geluid vanuit de onderzoekers hoek dat de fusies geen meerwaarde opleveren. Er wordt van alles beloofd/gezegd/veronderstelt, maar niet geleverd. Heel veel wishfull thinking dus. Maar het lijkt gericht aan dovemansoren.
  2. interessant was de korte clash tussen de eerste lijn ( in dit geval de verloskundigen in de vorm van EVAA) en een groot concern als AMC/VUmc. Klein wordt klem gezet en ter zijde geschoven.
  3. Grote afwezige was het MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF. Niet één keer
  is het woord MSB genoemd. Uberhaupt kwam de bestuurbaarheid van zo'n gefuseerde organisatie nauwelijks aan bod.
  4. Maar het meest opvallende en ook alarmerende vond ik het gebrek aan regie op de zorg wat uit dit debat bleek. Dit kwam mooi aan bod bij de inbreng van OLVG bestuursvoorzitter van der Schoot die pleitte voor regio aanpak.

  Illustrerend daarvoor is de actuele discussie over de spoed zorg. Wat lijkt te ontaarden in een disfuntionele 'vecht'markt.

  Want naar de toekomst kijkend: hoe moet dit verder ? Die vraag kwam niet aan de orde. Kortom: beetje oorrommelen lijkt het adagium.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Heel in de marge toch weer even de NZA, die wil proberen zijn eigen macht uit te breiden. En dat voor een volkomen disfunctionele organisatie.

  Pas op!!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.