Federatienieuws
4 minuten leestijd
Federatienieuws

Snelle en betere diagnose bij pijn op de borst

1 reactie
Getty Images
Getty Images

Jaarlijks melden zich in Nederland 525 duizend mensen met pijn op de borst bij de huisarts. Bij 80 procent blijkt die pijn niet veroorzaakt te worden door het hart. Hoewel huisartsen hierin al een flinke selectie maken, belanden alsnog veel mensen bij de cardioloog terwijl dit medisch gezien niet noodzakelijk is. Dat kan anders, zo vinden huisarts Dragica Vukosavljevic en cardioloog Paul van Dijkman.

‘Mensen hebben behoefte aan geruststelling, zeker als zij bang zijn dat er iets aan hun hart mankeert’, zo vertelt Vukosavljevic die naast huisarts ook kaderhuisarts hart- en vaatziekten is. ‘Wanneer een huisarts dan ook maar een beetje twijfelt, zie je dat mensen voor de zekerheid worden doorgestuurd naar de cardioloog.’ Van Dijkman beaamt dit. ‘De laatste jaren zie ik steeds meer mensen op mijn poli die weliswaar pijn op de borst voelen, maar waarvan de oorzaak evident niet het hart is. Deze mensen ondergaan vervolgens wel allerlei onnodige cardiologische onderzoeken en dat is echt zonde van de tijd en het geld. Bovendien is het belastend voor de patiënt.’

Inschatting risico’s

Om onnodige zorg te voorkomen en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, is het belangrijk dat snel een inschatting wordt gemaakt van de ernst van de klachten bij pijn op de borst. Vukosavljevic en Van Dijkman hebben beiden meegewerkt aan een leidraad Pijn op de borst. ‘De leidraad is onder andere bedoeld om de eerste lijn handvatten te geven voor het inschatten van risico’s en op basis daarvan een patiënt wel of niet door te verwijzen’, legt Van Dijkman uit. ‘Ik wil overigens benadrukken dat huisartsen het al heel goed doen als je kijkt naar het percentage doorverwijzingen. Dat betreft ongeveer 20 procent van het totaal aantal patiënten dat zich met pijn op de borst bij de huisarts meldt. Het kan alleen nog iets beter aangezien 85 procent van de doorverwezen patiënten geen cardiale ziekte blijkt te hebben. Ook bij cardiologen valt met de leidraad wat te winnen, want wij voeren soms ook onnodige onderzoeken uit.’

Dragica Vukosavljevic, huisarts (Halsteren)
Dragica Vukosavljevic, huisarts (Halsteren)
‘Het helpt als een huisarts en een cardioloog vaker overleggen over het wel of niet doorsturen van een patiënt’

Proefimplementatie

De leidraad is de afgelopen twee jaar getest in drie verschillende regio’s: Groot-Leiden, Nijmegen en Den Haag. ‘De proefimple­men­­tatie heeft tot meer onderling contact tussen huis­artsen en cardiologen geleid’, aldus Vukosavljevic. Van Dijkman beaamt dit: ‘Het is geweldig om te zien hoe sommige huisartsen en cardio­logen elkaar snel weten te vinden om de toepassing van de nieuwe werkwijze van de grond te krijgen.’ Om de rest van de collega’s mee te krijgen, blijkt een stuk lastiger. Huisartsen en cardiologen vinden het moeilijk om aangepaste richtlijnen direct toe te passen, geeft Van Dijkman aan. ‘Zo is de aan­beveling van de NHG-Standaard in het geval van typische en atypische thoracale klachten een verwijzing naar de tweede lijn, terwijl niet-specifieke klachten in de eerste lijn zouden moeten blijven. Het blijkt dat een correcte interpretatie van de anamnese (typische, atypische en niet-specifieke thoracale klachten) lastiger is voor huisartsen. Met de uitkomsten van de proef­implementatie in de hand gaan we kijken op welke wijze huisartsen en cardiologen gemotiveerd kunnen worden om de aangepaste richtlijnen toe te passen. Denk aan transmurale activiteiten zoals teleconsult of meekijkconsult. Ook bekostiging van deze activiteiten nemen we daarin mee.’

Paul van Dijkman, cardioloog (LUMC)
Paul van Dijkman, cardioloog (LUMC)
‘Het stellen van een snelle en juiste diagnose kan iemand enorm veel lucht geven, vooral als blijkt dat de pijn op de borst niet door het hart veroorzaakt wordt’

Dialoog

Communicatie en samenwerking zijn essentieel om verbeteringen te realiseren, stelt Vukosavljevic: ‘Wat helpt is als een huisarts en een cardioloog vaker overleggen over het wel of niet doorsturen van een patiënt. De cardioloog heeft daarin een coachende rol richting de huisarts. Bovendien dwingt deze dialoog de cardioloog ook tot nadenken over zijn of haar eigen rol en adviezen. Zo houden de huisarts en de cardioloog elkaar scherp.’ Zowel Vukosavljevic als Van Dijkman vinden het belangrijk om met elkaar na te blijven denken hoe het stellen van diagnoses bij pijn op de borst anders en beter kan. ‘Het gaat erom dat cardiologen en huisartsen beter met elkaar communiceren én standvastig zijn als het gaat om het wel of niet doorverwijzen van een patiënt. Dat vraagt vooral om een mentaliteitsverandering bij de cardioloog en de huisarts’, besluit Van Dijkman.

Het project Pijn op de Borst is een van de duizend projecten binnen het programma Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Kwaliteitsgelden worden toegekend aan projecten die aansluiten bij de belangrijke thema’s die leven in de maatschappij zoals zorg voor kwetsbare ouderen, acute zorg en oncologie. Binnen deze projecten wordt waar relevant samengewerkt met patiëntenorganisaties en relevante ketenpartners zoals huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

Bekijk ook: skmsmagazine.demedischspecialist.nl

Patiëntenversie

Samen met de Harteraad is een patiëntenversie van de leidraad Pijn op de borst opgesteld. ‘De feedback die wij van patiënten terugkrijgen is dat zij vooral behoefte hebben aan geruststelling. Het stellen van een snelle en juiste diagnose kan iemand enorm veel lucht geven, vooral als blijkt dat de pijn op de borst niet door het hart veroorzaakt wordt, aldus Van Dijkman.

Bekijk de patiëntenversie hier.

Federatienieuws FMS Federatie Medisch Specialisten
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • J.Q.B. vanMastrigt

    huisarts destijds

    ‘De laatste jaren zie ik steeds meer mensen op mijn poli die weliswaar pijn op de borst voelen, maar waarvan de oorzaak evident niet het hart is. Deze mensen ondergaan vervolgens wel allerlei onnodige cardiologische onderzoeken en dat is echt zonde v...an de tijd en het geld. Bovendien is het belastend voor de patiënt.’
    komt dit niet omdat veel onderzoeken routinematig afgesproken worden voordat de cardioloog de patient gezien heeft!!de vraag stellen is hem beantwoorden

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.