Federatienieuws
1 minuut leestijd
Federatienieuws

Signalering kindermishandeling verbeterd

Plaats een reactie

Het signaleren van kindermishandeling door huisartsen vertoont het afgelopen jaar een sterke verbetering, waardoor volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg nu vrijwel alle huisartsenposten aan de normen voldoen. Artsenorganisaties blijven kindermishandeling en huiselijk geweld als speerpunt zien en besteden veel aandacht aan het onderwerp in richtlijnen, opleidingen en trainingen. In de aanloop naar het Kamerdebat op 27 maart over dit onderwerp informeerde de LHV samen met VHN, NHG en KNMG de leden van de Vaste Kamercommissie over de actuele stand van zaken.

Maatschappelijke opgave

Huisartsen en huisartsenposten beschouwen het voorkómen en bestrijden van kindermishandeling als een belangrijke maatschappelijke opgave. Uit onderzoek blijkt dat mishandelde kinderen een grotere kans lopen om later hun eigen kinderen te mishandelen. Tijdig signaleren kan helpen deze negatieve spiraal te doorbreken. Sinds het onderzoek van de inspectie nu ruim een jaar geleden hebben de huisartsenposten volop ingezet op verdere verbetering. En met succes. Huisartsenposten besteden veel aandacht aan het in de praktijk toepassen van de handreiking ‘Gebruik meldcode kindermishandeling in de huisartsenzorg’ die eerder door LHV en VHN werd ontwikkeld. Er is een flinke inhaalslag gemaakt, waardoor volgens de inspectie ondertussen vrijwel alle posten aan het toetsingskader van de inspectie voldoen. Uiteraard laten de huisartsen en huisartsenposten het hier niet bij.

Blijvend alert

Huisartsen en huisartsenposten blijven ook de komende tijd alert op het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. De LHV en andere artsenorganisaties blijven huis-
artsenposten en huisartsen daarin ondersteunen, door nadrukkelijk aandacht te blijven besteden aan de implementatie van de beschikbare instrumenten, zoals: de meldcode, protocollen en samenwerkingsafspraken.

Ook mogelijkheden om via de opleidingen van huisartsen en triagisten aandacht te besteden aan het onderwerp worden daarbij benut, onder meer via e-learning van The Next Page. Hetzelfde geldt voor de bij- en nascholingen van de KNMG waarin kindermishandeling en huiselijk geweld een terug-kerend thema vormen. Het NHG biedt verschillende cursussen op het gebied van huiselijk geweld. Door op verschillende manieren aandacht te vragen voor deze maatschappelijke problemen, leveren artsenorganisaties samen een actieve bijdrage aan het terugdringen van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld.

Federatienieuws KNMG LHV kindermishandeling nhg
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.