Federatienieuws
1 minuut leestijd
Federatienieuws

Onderzoek toepassing Mededingingswet - KNMG

Plaats een reactie

De KNMG laat KPMG Plexus en Van Doorne Advocaten een onafhankelijk onderzoek doen naar het effect van de toepassing van de Mededingingswet in de zorg. De uitkomsten hiervan worden naar verwachting eind oktober openbaar gemaakt.

De KNMG wil dat er een goede, feitelijke basis beschikbaar is voordat er verder politiek of beleidsmatig wordt gediscussieerd over de vraag of de huidige toepassing van de wet (het mededingingstoezicht) optimaal bijdraagt aan het borgen van de publieke belangen: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Daarom dus een onafhankelijk onderzoek dat moet resulteren in een openbaar rapport dat aan de hand van casussen illustreert hoe het mededingingstoezicht praktisch uitwerkt.

Vakkennis

De KNMG heeft de opdracht verstrekt aan een gelegenheidsteam van onafhankelijke onderzoekers met juridische en economische vakkennis. De belangrijkste belanghebbende partijen en experts worden uitgenodigd om een klankbordgroep te vormen die de KNMG gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de onderzoeksopzet en de interpretatie van de resultaten.

Daarnaast zal de KNMG ook haar achterban raadplegen voor input en reflectie. Er is de KNMG veel aan gelegen om dit voor de gezondheidszorg in brede zin belangrijke onderwerp zo objectief mogelijk te laten onderzoeken. Daarom betracht de KNMG optimale transparantie over de vragen, de opzet en de uitkomsten van het onderzoek.

Speelruimte

De uitkomsten van het onderzoek zullen naar verwachting eind oktober 2012 openbaar worden gemaakt. De KNMG hoopt dat de uitkomsten van dit onafhankelijke onderzoek bijdragen aan de brede discussie over de toepassing van de Mededingingswet in de zorgsector.

Tevens zal het rapport, als ook het proces dat daaraan voorafgaat, richting het zorgveld kunnen dienen als voorlichting over welke speelruimte het mededingingstoezicht biedt.


Meer informatie vindt u op www.knmg.nl/dossier/marktwerking

Federatienieuws KNMG mededingingswet
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.