Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Moet een arts beide ouders informeren voordat hij een melding doet bij Veilig Thuis?

Plaats een reactie

Casus

Ik (psychiater) heb een gescheiden moeder onder behandeling vanwege een ernstige depressie. Ik maak mij zorgen over haar drie jonge kinderen, die bij haar wonen. Zij zien hun vader één dag per twee weken en ik heb het vermoeden dat hij ze mishandelt. Ik heb de kindcheck uit de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gedaan en advies aan Veilig Thuis gevraagd. Veilig Thuis heeft mij geadviseerd om een melding van kindermishandeling te doen. Moet ik beide ouders informeren voordat ik de melding doe?

Advies

U moet in principe beide (gezagdragende) ouders inlichten over uw vermoedens van kindermishandeling en over uw voornemen om een melding bij Veilig Thuis te doen. U kunt dit alleen achterwege laten als een gesprek onmogelijk is vanwege de veiligheid van de kinderen of van uzelf, of omdat u dan het contact met de kinderen en/of ouder(s) dreigt te verliezen. In dat geval informeert u de ouder(s) later, zodra dat zinvol en mogelijk is, alsnog over uw vermoedens en de gedane melding.

Toelichting

Bij vermoedens van kindermishandeling is openheid naar alle betrokkenen het uitgangspunt. Daarom heeft het volgens de KNMG-meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ de voorkeur dat de arts met beide ouders spreekt voordat hij tot een melding overgaat. Mogelijk kan hij aan de hand van dat gesprek een oplossing vinden in de vorm van hulpverlening op vrijwillige basis. Als het risico voor de kinderen voldoende kan worden ­afgewend, hoeft hij geen melding te doen bij Veilig Thuis.

In bovengenoemde casus heeft de psychiater alleen contact met de moeder. Voordat hij tot een melding overgaat, moet hij in ­principe ook met de andere gezagdragende ouder praten. Daartoe vertelt hij de moeder dat hij met haar ex-partner wil spreken. Met behulp van dit gesprek kan hij beter inschatten of zijn zorgen over de kinderen reëel zijn. Bovendien kan hij dan vertellen dat hij vanwege deze zorgen Veilig Thuis wil inschakelen.

Als het niet lukt om de vader te informeren, vermeldt de arts bij zijn melding aan Veilig Thuis dat hij geen contact kon leggen met de andere ouder. Dit is bijvoorbeeld het geval als de moeder er bezwaar tegen heeft dat de vader wordt geïnformeerd of als de moeder weigert om de contactgegevens van de vader te verstrekken. De arts hoeft niet zelf actief op zoek te gaan naar deze contactgegevens. De arts kan ook direct een melding doen als de situatie zo acuut is, dat er geen tijd is om de andere ouder te informeren.

Handreiking

Het ministerie van VWS heeft voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening een handreiking ‘Toestemmingsvereiste voor hulp bij kinder­mishandeling’ uitgebracht. De handreiking biedt een stappenplan en praktijkvoorbeelden voor het vragen van toestemming aan beide ouders voor hulp bij kindermishandeling. 

Vraag? KNMG Artseninfolijn

Bent u arts en lid van een van de federatiepartners van de KNMG, dan kunt u met vragen op medisch-ethisch en juridisch (gezondheidsrechtelijk) terrein kosteloos advies krijgen van de KNMG Artseninfolijn. Van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 088 440 4242.

Alle praktijkdilemma’s vindt u op knmg.nl/praktijk­dilemma.

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.