Federatienieuws
Hilde van der Meer
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Berispingen zichtbaar in BIG-register - column KNMG

Plaats een reactie

Hilde van der Meer, beleidsadviseur gezondheidsrecht KNMG

Sinds 1 juli 2012 zijn door de tuchtrechter opgelegde berispingen en boetes zichtbaar in het BIG-register. Op deze datum trad het nieuwe Registratiebesluit BIG in werking. Hierin werkt de minister de wetswijziging uit op grond waarvan, naast de zwaardere beroepsbeperkende maatregelen (schorsing en doorhaling), ook berispingen en boetes openbaar worden gemaakt.

Wat verandert er nu concreet? Een arts aan wie de tuchtrechter na 1 juli een berisping of geldboete oplegt, krijgt dit voor een periode van vijf jaar achter zijn naam in het BIG-register aangetekend. Die aantekening is voor een ieder zichtbaar die het BIG-register online raadpleegt of een uittreksel opvraagt. Daarnaast wordt in één of meer regionale kranten in het gebied van praktijkuitoefening een bericht geplaatst dat aan deze arts een berisping is opgelegd. Met daarbij de reden voor de berisping. Niet in de vorm van een publieksvriendelijke samenvatting van de uitspraak, zoals patiëntenorganisatie NPCF graag zou zien, maar door vermelding van de categorie waarin het tuchtcollege de klacht heeft gerubriceerd. Bijvoorbeeld ‘onjuiste behandeling/verkeerde diagnose’, ‘niet of te laat verwijzen’, ‘onvoldoende informatie’ of ‘schending beroepsgeheim’.

Openbare publicatie van berispingen en boetes zou de patiënt op zoek naar een goede hulpverlener, informatie bieden om zijn keuze beter te kunnen bepalen. Zo is althans de gedachte. Maar, wordt de patiënt door deze informatie nou echt wijzer? Aan de hand van de uitkomsten van een individuele klachtzaak, waar de tuchtrechter het niet nodig vond een bevoegdheidsbeperkende maatregel op te leggen, kunnen immers maar moeilijk conclusies worden getrokken over de kwaliteit van de betrokken beroepsbeoefenaar. Terwijl publicatie voor de beroepsbeoefenaar in kwestie wel heel belastend kan zijn.

Deze bezwaren bracht de KNMG al tijdens de Kamerbehandeling van de wetswijziging naar voren. Maar de manier waarop de regeling nu in het Registratiebesluit is uitgewerkt, maakt dit er niet beter op. In tegendeel!

De tekst van het Registratiebesluit deed binnen de KNMG-burelen alle alarmen afgaan. Stond er werkelijk dat de tuchtrechtelijke berispingen al worden gepubliceerd, terwijl daartegen nog hoger beroep mogelijk was? Dat zou de beschadiging voor een beroepsbeoefenaar nog groter maken. En zo ja, wat als het Centraal Tuchtcollege die berisping in hoger beroep weer terug zou draaien? Zou dan opnieuw publicatie volgen?

Een zucht van verlichting volgde, toen het ministerie na ampele overweging liet weten dat dit niet de bedoeling van de regeling was en dat de betreffende bepaling in een zogenaamde ‘veegwet’ wordt gerepareerd. Het BIG-register is gevraagd om de betreffende bepaling tot die tijd buiten toepassing te laten: ook berispingen worden pas gepubliceerd nadat ze onherroepelijk zijn geworden.

Een vergissing, gelukkig ten goede gekeerd. Toch had de noodzaak van zo’n reparatie mogelijk voorkomen kunnen worden, als de minister de veldpartijen betrokken bij het tuchtrecht – beroepsbeoefenaren, tuchtcolleges – had geraadpleegd bij het uitwerken van het Registratiebesluit. Dan had de minister het BIG-register niet hoeven vragen een van kracht zijnde regeling naast zich neer te leggen.

Als ik na een enerverende werkweek op de fiets naar huis ga, kan ik een duivelse gedachte niet helemaal onderdrukken: Wat als er nou een register voor ministers zou zijn en dit voor de duur van vijf jaar…?

 

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.