Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Aangepast per 1 januari 2018: Wet op de medische hulpmiddelen

Plaats een reactie

Eerlijke afspraken tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen werden tot voor kort geregeld door de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Stichting GMH ziet toe op de naleving hiervan. Vanaf 1 januari is het verbod op gunstbetoon ook opgenomen in de Wet medische hulpmiddelen, waardoor vanaf die datum ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan optreden tegen partijen die verantwoorde samenwerking negatief beïnvloeden.

Al sinds enkele jaren zijn zorgprofessionals, waaronder artsen, en leveranciers van medische hulpmiddelen gehouden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Deze gedragscode waarborgt dat er verantwoorde samenwerking plaatsvindt tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten voor deelname aan een congres.

Los van het toezicht op de Gedragscode door Stichting GMH wil de overheid zelf kunnen optreden tegen partijen die een verantwoorde samenwerking tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen negatief beïnvloeden. Door het opnemen van een verbod op gunstbetoon in de Wet medische hulpmiddelen en de bijbehorende beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen die per 1 januari in werking treden, kan IGJ optreden tegen een ieder die deze voorschriften overtreedt. Het toezicht zal worden uitgeoefend door zowel de Codecommissie van de GMH als IGJ. Uitgangspunt daarbij is dat de normen van de wetgeving en zelfregulering met elkaar overeenstemmen.

Wat verandert er precies?

Artsen kunnen grotendeels blijven uitgaan van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen die zij reeds kennen. Intensief overleg tussen VWS, IGZ en Stichting GMH heeft er namelijk voor gezorgd dat de nieuwe beleidsregels merendeels aansluiten bij de huidige GMH-gedragscode. De beleidsregels zijn op enkele punten strenger dan de gedragscode:

1. Strengere regels bij de financiële bijdrage van leveranciers van medische hulpmiddelen aan product-gerelateerde bijeenkomsten. Op dit punt is de GMH gedragscode dan ook aangepast. De aangepaste code, geldend per 1 januari, is te vinden op de website van Stichting GMH.

2. Strengere regels voor sponsoring van proefschriften en kortingen/bonussen waarvan met name de sponsoring van proefschriften relevant is voor artsen. Individuele sponsoring van proefschriften is onder de nieuwe beleidsregels niet meer toegestaan. Deze inperking wordt op een later moment door Stichting GMH doorgevoerd in de gedragscode.

In de komende maanden zal Stichting GMH, in samenwerking met VWS en IGJ, artsen meer in detail informeren over wat de nieuwe beleidsregels voor hen gaan betekenen. De KNMG heeft zitting in het bestuur van Stichting GMH. 

Zie ook: knmg.nl/gunstbetoon

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.