Inloggen
Reacties
Liesbeth Adriaansens
1 minuut leestijd
ingezonden reactie

Zorgen om elektromagnetische velden

16 reacties

Nederlandse artsen blijven opvallend stil over het 5G-netwerk. In België, Duitsland en Zwitserland staan artsen op. In de steden waar 5G is uitgerold, melden steeds meer mensen zich met vage klachten.

Nederland heeft een van de hoogste blootstellingslimieten ter wereld. Deze zijn bepaald volgens een principe uit 1953 van Schwann. Een zak water met fysiologische zoutoplossing van 74 kg wordt 6 minuten lang bestraald en mag dan maximaal 1 graad Celcius opwarmen. Om de kwetsbare groepen te beschermen wordt de benodigde hoeveelheid straling door twee gedeeld. Dat is de norm 61V/M. Alleen de thermische effecten tellen dus mee. Dit is een enorme simplificatie. In 2020 kennen we echter al zeer veel biologische mechanismen die ook worden beïnvloed door elektromagnetische velden (EMV).

Volgens de Gezondheidsraad is er geen bewijs dat EMV schadelijk zijn voor de gezondheid. Zeer veel onderzoeken tonen echter het tegenovergestelde aan. Dit zijn onafhankelijke onderzoeken, niet gefinancierd door de telecomindustrie.

EMV zouden veilig zijn omdat we ruim onder de norm zitten die door de International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is vastgesteld. De voorzitter van de ICNIRP is dhr Rongen; hij is ook lid van de Gezondheidsraad.

De Nederlandse overheid heeft grote belangen bij de verkoop van de frequenties. De telecomindustrie is groter dan de farmaceutische industrie en de olie-industrie. De telecomindustrie heeft dan ook een sterke lobbygroep die onze regering, parlementsleden en het Europarlement beïnvloedt.

Voor bescherming tegen de overheid is de Nederlandse burger afhankelijk van de rechterlijke macht die de overheid op de vingers kan tikken. We worden straks allemaal zonder onze toestemming blootgesteld aan de EMV. Waar blijven onze wetenschappelijk geschoolde collega’s als het gaat over de blootstellingslimieten van elektromagnetische velden in Nederland?

Liesbeth Adriaansens, huisarts, Breda

Zie ook: https://bioinitiative.org/?whatsnew/2/

ingezonden reactie 5G
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Naam Liesbeth Adriaansens*

  huisarts, Breda

  Er is een nieuw boek uitgekomen ,, Straling van alle kanten bekeken,, geschreven door Wetenschappelijk Platform EMF Nederland.
  Het boek is geschreven voor beleidsmakers politici , medici en iedereen die zich zorgen maakt over onze planeet.
  Het boek... geeft inzicht in het elektrisch ecosysteem. De invloed van EMF op het weer. de invloed van EMF op het bodemleven. De positieve effecten van het gebruik van frequenties in de landbouw. Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen die aanbod komen. Er wordt een oproep gedaan naar meer onderzoek en het toepassen van het voorzorgprincipe.

  https://www.stop5gnl.nl/blog/2020/12/09/symposium-straling-van-alle-kanten-bekeken-boekpresentaties-en-lezingen/

 • Liesbeth Adriaansens

  huisarts, Breda

  Beste collega s,

  Laat zien dat u meer onderzoek wilt naar 5G en de gevolgen niet alleen voor de gezondheid van de mens maar ook naar de effecten op de bijen insecten vogels microben en onze natuur in het algemeen.
  Teken dit manifest van Nederla...ndse artsen die zich zorgen maken!

  https://www.stop5gnl.nl/5g-manifest-van-nederlandse-artsen/

 • Sylvia van Manen

  huisarts, Den Bosch

  Beste Liesbeth,

  Ik deel je zorgen ten aanzien van de effecten van 5G voor de bevolking.
  Iedere medicus fronst de wenkbrauwen, bij het feit dat de opwarming van de huid 'slechts' 1,5 gr C zou bedragen in nabijheid van 5G zenders, zoals voorstande...rs van snelle introductie dit bezwaar wegwuiven.
  Een van de veronderstellingen, die nog nader moet worden onderzocht, is dat de zweetklieren als een soort 'antennes' binnen de huid gaan optreden en in hun functioneren belemmert worden.
  Doordat ook voorafgaand aan de grootschalige introductie van 5G geen gedegen onderzoek wordt gedaan staan burgers opnieuw bloot aan pollutie van hun leefomgeving- zoals bij de nachtelijke overlast door het LFG van windturbines.
  Nederland staat inmiddels nummer drie in een bedenkelijke lijst: de lijst met landen met de grootste toename van neurodegeneratieve ziektes (M. Alzheimer, M. Parkinson, MS, ALS), niet verklaarbaar met toename van de vergrijzing. zie referentie
  Wij worden in de steek gelaten door onze politici, die niet goed het onderscheid weten te maken tussen iets dat 'nog niet bewezen is' en iets 'dat bewezen niet aanwezig is'.
  Zolang het antwoord op de vraag of het 'wetenschappelijk bewezen' is nog ontkennend luidt, terwijl er wel al groeiende aanwijzingen zijn dat effecten bestaan, staan omwonenden met lege handen en hebben ontwikkelaars vrij spel.
  Hierin zou de Gezondheidsraad actiever moeten acteren, in het verlengde van hun rapport dat niet alleen op evidence moet worden gevaren.
  Ook ten aanzien van 5G- uitrol zou het voorzorgsbeginsel moeten gelden.

  referenties:
  https://www.saynoto5g.gg/wp-content/uploads/2019/10/Prof-Colin-Pritchard-Are-rises-in-Electro-Magnetic-Field-the-tripping-point-for-increases-in-neurological-deaths.pdf
  https://www.researchgate.net/publication/318916428_Impact_of_radiofrequency_radiation_on_DNA_damage_and_antioxidants_in_peripheral_blood_lymphocytes_of_humans_residing_in_the_vicinity_of_mobile_phone_base_stations

 • Liesbeth Adriaansens

  huisarts, Breda

  Beste mevrouw Demeulemeester ,

  Dank voor uw reactie. Gezien de enorme gevolgen die het Corona virus heeft wereldwijd is het blijkbaar toch verstandig dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van frequenties op virussen bacteriën... en parasieten.
  Heb wat literatuur gevonden.
  virussen en EMV;
  Effects of Non-Ionizing Radiations on Viruses
  A.Kleczkowski
  https://doi.org/10.1016/S0065-3527(08)60599-0

  Microwave induced shift of the main phase transition in phosphatidylcholine membranes
  Amerigo Beneduciab, LuigiFilippellia, KatiaCosentino, Maria L.Calabrese, RitaMassac, Giuseppe Chidichimo
  https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2011.10.003

  Slime mould logic gates based on frequency changes of electrical potential oscillation
  James G.H. Whiting, Ben P.J.de Lacy Costello, Andrew Adamatzky
  https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2014.08.001

 • Ann Demeulemeester

  arts-microbioloog, Belgie

  Beste mevrouw Adriaansens, uw vraag naar onderzoek rond invloed van 5G op virussen, bacteriën, parasieten lijkt mij zeer plausibel. De invloed van EMF op cellen, net als DNA mutaties die kunnen ontstaan is al meermaals beschreven (oa in het tijdschri...ft Cell Biology). De meeste studies zijn gedaan met low frequency EMF. Het 5G netwerk zoals ook aangegeven door Dr Katherine Horton (fysicus) is van totaal andere aard. Het betreft een high frequency EMF met korte reikwijdte waardoor beduidend meer zenders en dichterbij de mens geplaatst moeten worden. De vraag wat dit voor impact gaat hebben op de mens, de dieren, de planten en het microbieel leven is nog niet duidelijk in kaart gebracht. Tot op dit ogenblik is vooral gekeken naar de thermische effecten en niet de overige stralingseffecten. Onderzoek naar de impact van 5G op virussen/bacterien/parasieten lijkt mij dan ook een nuttig iets. Uiteindelijk gaat gezondheid (althans voor mij) toch voor op snelheid van data.

 • Liesbeth Adriaansens

  huisarts, Breda

  Geachte mevr Klaver,
  U bent scheikundige begrijp ik. Mogelijk kunt u of een van de microbiologen of virologen een antwoord geven op onderstaande vraag.
  Aangetoond is dat elektromagnetische velden dna mutaties kunnen veroorzaken. Ook in laborator...ia wordt met frequenties gewerkt bij onderzoek op virussen en bacteriën.
  Er is nog vrijwel geen onderzoek gedaan naar 5G
  Wuhan is een stad waar 5G al volop in werking is. Is het theoretisch mogelijk dat het corona virus wat aanvankelijk alleen bij dieren voorkomt op de markt door 5G gemuteerd is en zo schadelijk is geworden voor de mens? Wordt er op dit moment wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van 5G op het corona virus? Of zijn er plannen om dit te gaan doen?

 • Liesbeth Adriaansens

  huisarts, Breda

  Graag verwijs ik u naar eerder genoemde literatuur.

 • Liesbeth Adriaansens

  huisarts, Breda

  Dank voor uw reclame folder mbt 5G.
  Helaas zijn de blootstellingslimieten niet evidence based en gebaseerd op een onbewezen principe uit 1953.
  Ook is de veiligheid van EMV mbt de telecomcommunicatie nooit bewezen.
  Ik sta open voor onafhankelijke ...literatuur die bewijst dat EMV veilig zijn voor de gezondheid.
  Professor Pall die toont aan hoe EMV invloed hebben op biologische mechanismen bij de mens. DNA mutaties , ca instroom in de cel.
  Wij als huisartsen zien een duidelijke toename van vage klachten. Moeheid is er een van . Dit is natuurlijk multi causaal bepaald.
  Myalgische encefalomyelitis ME is inmiddels onderzocht. De pathofysiologie oa stoornissen van de channelopathie is een vd biologische mechanismen die de klachten veroorzaken. Prof Pall heeft bewezen aangetoond dat EMV de ca instroom in de cel beïnvloeden.Indien u mij een mail stuurt kan ik u het hele artikel toesturen.

 • L.Adriaansens

  huisarts, Breda

  Zie dat de redactie om voor mij onduidelijke redenen de link naar de literatuur niet heeft geplaatst.
  De meeste lezers zullen juist de literatuur willen bestuderen.
  Als nog de literatuur verwijzingen voor de geïnteresseerde lezer.

  https://bioi...nitiative.org/?whatsnew/2/ samenvatting van wereldwijd onderzoek door vnl onafhankelijke instanties

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y31d10WNuGc&feature=emb_logo interview met professor Pall

  https://www.youtube.com/watch?v=194pbOAA8IA&list=PLforQHcE4UdF06sx9YOcuMj1Rzz-FXdUN&fbclid=IwAR1l64B9jXpoAE_wKJuooTVUbir3pl3dFfuEQKbjnwVzQUDylWTi9hjqmd8
  De laatste link is een opname van het symposium kijken over de grenzen van je eigen vakgebied gehouden op 24/11/2019 voor medici in het Amphia kenniscentrum te Breda. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd door professor Pall hoogleraar biochemie, celbiologie en genetica. Al zijn onderzoeken zijn gepubliceerd. Verder worden er een twee tal casus door mij gepresenteerd. Hierbij gaat het om een patiënt welke een cornea erosie krijgt zodra hij bij een dect- phone komt. Met de spleetlamp is dit te zien. Een andere patiënte heeft klachten van oa de wifi op haar werk In samenwerking met de bedrijfsarts krijgt zij een stralingsarme werkplek waardoor zij weer kan functioneren.

 • J. Jonker

  verzekeringsarts, Maastricht

  Deze discussie komt iedere keer weer op bij iedere uitbreiding van het telecommunicatienetwerk. Van 2G naar 3G, van 3G naar 4G en nu weer in de periode van 4G naar 5G. Er is echter geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de schadelijkheid van de ele...ktromagnetische velden (EMV) zoals die in de telecommunicatie worden gebruikt.
  Mensen hebben vage klachten in steden die al op het 5G-netwerk zijn aangesloten? Waar blijkt dat uit en hoeveel vage klachten hebben mensen die niet blootgesteld worden aan 5G-EMV? Het hebben van vage klachten is een universeel menselijk verschijnsel en daar een oorzaak voor zoeken ook. Denk aan de gevaren die toegeschreven werden aan de introductie van de spoorwegen in de 19e eeuw, o.a. the railway spine. Elektrosensibiliteit bestaat ook niet.

 • RC

  Arts, Deventer

  https://en.gouv.mc/content/download/475991/5426699/file/05_depliant_sante_5G_GB_BAT.pdf


 • Steven J.A. Verbeek

  Bedrijfsarts, Coullons, Frankrijk

  Colega's Klaver en Adriaansen, graag zou ik wetenschappelijk bewijs van de schadelijkheid van de electromagnetische straling zien en geen verwijzingen naar een theoretisch concept. Welke dubbelblinde onderzoeken zijn er gedaan om de schadelijkheid v...an deze straling te bewijzen?

 • S. Badrising

  Aios

  Beste collega Adriaansen,

  Wellicht is het handig als u de bronnen van uw onderzoeken vermeld, zodat wij (artsen die u oproept van zich te laten horen) zelf het bewijs kunnen beoordelen en een mening vormen. Daarnaast ben ik ook benieuwd sinds wann...eer de telecomindustrie in Nederland groter is dan de pharma en olie industrie. Ik kan hier zelf ook niets over terugvinden.

 • Mayra Klaver

  Arts, Sassenheim

  Collega Verbeek,

  Er is wel degelijk informatie.
  Verdiep u eens in onze eigen 'voltage gated ion channels' en de invloed van EMF op Ca ionen in de mitochondria.
  Scheikundig gezien is het onlogisch om aan te nemen dat nnEMF niet van invloed is op ...onze eigen EMF. O.a. bij Jack Kruse neurochirurg kunt u info vinden als u zelf niet het onderzoek wil doen.

 • Steven J.A. Verbeek

  Bedrijfsarts, Coullons, Frankrijk

  Er bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs voor schade door electromagnetische straling door Wifi, DECT en mobiele telefonie.
  Mensen die zeggen "electro-sensibel" te zijn, presenteren niet te verifiëren subjectieve symptomen.

 • Mayra Klaver

  Arts, Sassenheim

  Dank collega.
  Op FB werd iets gelijks gezegd.
  Laten we ons groeperen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.