Reacties
Erik Pleij
1 minuut leestijd
ingezonden reactie

Collega V.

6 reacties

Collega V., bij ons uit de regio, is werkzaam als arts in een penitentiaire inrichting. Kortgeleden heeft hij te horen gekregen dat zijn registratie als huisarts is komen te vervallen omdat hij naast deze werkzaamheden als gevangenisarts, niet voldoende lang de vereiste twee dagen per week in de huisartsenpraktijk werkzaam is geweest.

Geen huisarts betekent in dit geval ook niet meer zelfstandig kunnen werken als arts in de gevangenis. En dat terwijl zowel collega V., als zijn justitiële werkgever, zo tevreden waren over de samenwerking. Collega V. heeft enkele jaren geleden door persoonlijke omstandigheden gedwongen, het praktijkhouderschap neergelegd. Omdat hij nog zoveel lol had in het vak besloot hij werkzaam te gaan zijn als arts in een gevangenis. V. stond al sinds 1977 ingeschreven in het huisartsenregister, heeft een uitgebreide tropenervaring, en heeft gedurende 18 jaar het huisartsenvak uitgeoefend als praktijkhouder. Ook heeft hij de cursus voor penitentiair arts met succes gevolgd. Een geweldige en solide basis voor de uitoefening van de huisartsgeneeskunde in een penitentiaire inrichting, zou je zo zeggen.

De toetsingscommissie dacht daar anders over. Startende en ervaren huisartsen over een kam geschoren, uitzonderingen worden niet gemaakt. In een tijd waarin we ons er serieus op dienen voor te bereiden dat we tot ons 70ste werkzaam dienen te blijven kan de overstap naar een instelling een prima optie zijn voor veel huisartsen. Ik kan mij voorstellen dat de instellingen hier net zo over denken. Er is immers nog steeds een tekort aan huisartsen die werkzaam willen zijn in de gevangenis. De bestaande registratie-eisen lijken hier meer het handhaven zelf als doel te hebben, dan het waarborgen van de kwaliteit, of het oplossen van een probleem. Het wordt tijd dat de registratiecommissie wat individueler gaat toetsen, en nog eens beziet waar de huidige regelgeving nu feitelijk voor bedoeld is.

Erik Pleij, Huisarts te Alphen aan den Rijn

ingezonden reactie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A.P. Postma

  , Roosendaal

  Om gezondheidsredenen besloot ik na 35 jaar om mijn huisartszijn anders in te richten door geen ANW-diensten meer te doen en de praktijk over te dragen aan 2 opvolgers per 1 jan. 2016.
  Voor 2015 werd contractueel vastgelegd dat ik geen patiënten co...ntacten meer deed. De RGS dacht er anders over. Met terugwerkende kracht verloor ik mijn AGB-code enkele maanden voor de overdracht van de praktijk.
  Het feit dat de praktijk behartigd werd door 2 reeds AGB geregistreerde huisartsen, die de praktijk gingen overnemen, bleek voor de RGS geen erkenning van goed oplossen van de “tekortkomingen van je kunnen” (eed van Hippocrates) Het vervallen van de AGB code door deze beslissing trok als dominosteentjes een keten de afgrond in.
  Gevolgen waren desastreus. Deze beslissing bleek een totale ontlabeling van mijn Huisartsenpraktijk.

  - Declareren via Vektis werd onmogelijk.
  - VECOZO ACCEPEERDEN GEEN andersoortige DECLARATIES
  - Zorgverzekeraars eisten terugbetaling van de door hun betaalde honoraria.
  - Personeel/waarnemer moest wel doorbetaald worden
  - PATIENTGERELATEERDE Instanties werden geconfronteerd met onbetaalde facturen.
  - ER ONTSTOND EEN PIJNLIJKE VERTROUWENSBREUK MET MIJN OPVOLGERS

  Oplossing:
  Na veel juridisch gesteggel kreeg ik uiteindelijk als oplossing de status van praktijkeigenaar.

  Gevolg:
  -Een jaar na dato, d.w.z. 1 maand voor overdracht konden nieuwe contracten met zorgverzekeraars opgesteld worden.
  -Twee jaar na stoppen nog aan steeds achterstallige betalingen aan het vorderen
  - Mijn opvolgers wisten misbruik te maken van de kwetsbare situatie dat onlangs juridisch is beslecht.

  Het mag toch niet de bedoeling zijn dat door een rigide opstelling zoveel leed en schade berokkend wordt. Verantwoordelijkheid niet alleen voor de beroepsgroep maar ook de gevolgen voor de patiënt mag de RGS best mee laten wegen. Het heeft vele partijen in deze keten meer tijd, geld en energie gekost dan vertrouwen in kwalitatieve zorg en gezondheidszorg heeft opgeleverd.

 • Bert Bakker

  huisarts en forensisch arts, Bergen op Zoom

  Het kan nog vervelender. De RGS heeft mijn herregistratie afgewezen omdat ik als huisarts geen dienst wil doen op een HAP. Ik ben principieel tegenstander van de HAP vanaf het eerste uur.
  Als huisarts met meer dan 25 jaar ervaring (registratie vanaf... 1984) zou ik 25 uur per jaar op een HAP moeten werken. De zeer ervaren commissie leden vinden dat deze ervaring op de hap noodzakelijk is om als een huisarts te kunnen werken. Bij het missen van deze werkervaring ben ik volgens de commissie een gevaar voor de patientveiligheid. Het feit dat ik als forensisch arts 125 ANW diensten doe per jaar en in die diensten veel patienten zie die door omstandigheden niet de HAP kunnen bellen telt niet mee voor de geachte leden van de RGS. Zij weten het beter: "u ziet in die diensten geen babies en terminaal zieken".
  Een gevraagde reactie aan de LHV ( gericht aan mw Kalsbeek) wordt door de directeur en de secretaresse telefonisch afgedaan. Een schriftelijke reactie van de LHV wordt aan mij niet gegeven omdat ik geen lid ( meer) ben van de LHV.
  Ik werkte fulltime als huisarts van 1984 t/m 2006 (solopraktijk), daarna parttime als hidha (20 u/week) en als forensisch arts van 2006 t/m 2014. Te weinig ervaring op de HAP vindt de RGS.

  Na enkele rechtzaken te hebben gevoerd heeft de Raad van State de RGS teruggefloten. Mijn registratie is in 2016 met terugwerkende kracht toegekend. Mijn baan als huisarts had ik in 2014 moeten stoppen.
  Ik wacht op een excuus en een schade vergoeding van de alom zo gewaardeerde Registratie commissie.

  Er zijn inmiddels al weer 2 herinneringen binnengekomen met het verzoek of ik mijn werkuren, nascholingsuren en HAP uren kan opgeven voor de herregistratie in 2017. Helaas commissie leden ik mis nu de HAP uren en door uw toedoen ook de normale werkuren.
  Ik word als oud vuil behandeld.

  Bert Bakker, forensisch arts en huisarts.


 • Ron Hameleers

  specialist ouderengeneeskunde, Molenhoek

  Dit is een terugkerend probleem dat een keer goed moet worden aangepakt. Gelukkig is het de beroepsgroep zelf die de regels voor herregistratie kan vaststellen. Wie pakt deze handschoen op? Of laten we het als medici weer over aan de beroepsmanagers ...om vervolgens op hen af te geven?

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Ik vraag mij al jaren af hoe moeilijk het nu eigenlijk zou zijn om een registratie als huisarts te verlengen met een aantekening in de zin van "niet bevoegd voor ..." (en dan vermelding van een doelgroep waar in de voorafgaande jaren niet of te weini...g mee is gewerkt). Binnen het gevangeniswezen, waar de werkzaamheden inhoudelijk niet anders zullen zijn dan binnen een reguliere huisartsenpraktijk, zou het niet-bevoegd zijn bij herregistratie betrekking kunnen hebben op b.v. kinderen. In een dergelijke constructie zouden de betreffende huisartsen hun werkzaamheden als huisarts met alle bijbehorende bevoegdheden en faciliteiten (bv lidmaatschap van de beroepsvereniging) binnen hun patiëntenpopulatie kunnen blijven voortzetten, in plaats van een soort tweederangs artsen te worden. Uiteraard kan er dan later een probleem ontstaan, bij de wens of de noodzaak om een andere dienstbetrekking als huisarts te aanvaarden, als de nieuwe populatie patiënten zou omvatten die buiten het bevoegdheidsterrein vallen, maar dat lijkt mij een minder probleem.

 • M.D.A. Pupping

  huisarts, Muiderberg

  Helemaal uit het hart gegrepen. Na 20 jaar als regulier huisarts werkzaam te zijn geweest werk ik nu als huisarts in een gezondheidscentrum van 2 instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Ik vind het zeer onterecht dat dit werk niet meer meetelt... voor het behouden van mijn registratie als huisarts, en ik op termijn dus ook geen diensten meer kan doen voor de huisartsenpost in de regio. Ik wil mij graag hard maken voor een minder rigide beleid ten aanzien van het behouden van de registratie van ervaren huisartsen, die aantoonbaar feeling houden met het huisartsenvak, onder meer door het volgen van nascholingen en het doen van ANWdiensten.

 • Jan Wuister

  huisarts, Den Haag

  Helemaal mee eens: ook ik ken in mijn omgeving prima ex-huisartsen met een enorme staat van dienst, die niet meer voor herregistratie in aanmerking kwamen vanwege de rigide criteria: ik laat ze graag waarnemen in mijn praktijk, waar hun jarenlange er...varing duidelijk van grote meerwaarde is.
  Bijzonder jammer dat bij er de herregistratie meer oog is voor regels dan vaardigheden.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.