Blogs & columns
Column

Heksenjacht - Marcel Levi

18 reacties

Laat ik om te beginnen even heel duidelijk zijn: ik ben een tegenstander van kwakzalverij. Ik heb te veel patiënten besjoemeld zien worden door iriscopisten, oorschelpmagnetisten, Chinese kruidenvrouwtjes of pseudodokters die overal schimmels zien. En zwemmen met dolfijnen, baby-yoga, ponyfluisteren en kleurentherapie is vast allemaal prima om je prettig bij te voelen, maar heeft niks met geneeskunde te maken.

De reden dat ik tegen ben is duidelijk: het is allemaal totaal onbewezen therapie en de beoefenaren weigeren vaak hun behandeling te laten evalueren in simpel vergelijkend onderzoek met duidelijke uitkomstmaten. En hoewel het niet baat, schaadt het soms wel degelijk: sommige ‘alternatieve behandelingen’ geven regelrechte schadelijke bijeffecten – nog los van het feit dat een hulpzoekende patiënt wordt bedrogen met valse hoop en hoge kosten. Het is dus prima dat goed opgeleide evidencebased artsen zich teweerstellen tegen de misleiding van onze patiënten. En dat we erop blijven aandringen dat nieuwe therapieën worden onderzocht in degelijk wetenschappelijk onderzoek.

U zult misschien denken dat ik dus lid ben van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Dat is echter niet het geval. De reden daarvoor is dat ik denk dat deze vereniging de strijd tegen de kwakzalverij meer schade doet dan profijt brengt. En dat het agressieve fanatisme waarmee deze vereniging denkt haar doelen te bereiken me in toenemende mate tegen de borst stuit. Men meent klaarblijkelijk doeltreffend te zijn door salvo’s van persoonlijke aanvallen op niet alleen beoefenaren van alternatieve geneeswijzen maar vooral ook op hen die volgens de vereniging deze kwakzalvers steunen of maar in de buurt komen van therapie die volgens haar verwerpelijk is. Als een soort van Spaanse inquisitie werpt de vereniging deze personen zonder enige objectief proces of zelfs enige vorm van hoor- en wederhoor als heksen op de brandstapel.

Fatsoenlijk onderzoek kan mensen

behoeden voor onzinnige therapie

Zo is deze maand de Meester Kackadorisprijs, de jaarlijkse prijs die de vereniging uitlooft aan de grootste kwakzalver, toegekend aan Pauline Meurs. Zij krijgt de prijs omdat ze als voorzitter van de onderzoeksorganisatie ZonMw – waarvan ik zelf ook bestuurslid ben – een signalement heeft uitgebracht waarin een pleidooi wordt gehouden om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar alternatieve geneeswijzen. Immers, of je het er nu mee eens bent of niet, we moeten ons realiseren dat tienduizenden Nederlanders, onder wie 3-5 procent van de Nederlandse kinderen, gebruikmaken van deze behandelwijzen. En de beste manier om mensen te behoeden voor onzinnige en potentieel schadelijke therapie begint met het objectief vaststellen (of ontmaskeren) van de waarde van deze behandeling, inderdaad middels fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek.

De strijd van de weldenkende geneeskunde tegen de kwakzalvende geneeskunde is een strijd van rede en wetenschap tegen bijgeloof en valse emotie. Ik denk dat we die strijd dan ook met bij ons passende energie, professionalisme en wetenschappelijke overtuigingskracht dienen te voeren en ons niet moeten verlagen tot irrationele scheldpartijen.

Het toekennen van de Meester Kackadorisprijs aan Pauline Meurs op de dag dat zij een hoge koninklijke onderscheiding uitgereikt kreeg voor haar vele verdiensten voor de Nederlandse gezondheidszorg, toont vooral hoe mijlenver de Vereniging tegen de Kwakzalverij zichzelf buiten onze maatschappij heeft geplaatst.


Marcel Levi is internist en bestuursvoorzitter van het AMC

Marcel Levi

 • Marcel Levi

  Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Hans Burggraaff

  verloskundige huisarts, WEESP Nederland

  De scherpte en het heldere geluid, waardoor ik nog al eens aangenaam word verrast in deze column, mis ik in deze bijdrage. Zijn eigen betrokkenheid belemmert een professionele kijk op dit geheel. Een academicus is ook maar een mens...
  Maar dan nog: m...oet een houding ten opzichte van alternatieve geneeswijzen van een bestuursvoorzitter van een groot academisch centrum er niet een zijn van: "Dat geld kunnen we veel beter besteden? En voor kinderen moet alternatieve geneeswijze, net als in Zweden verboden worden."?
  Is er enig bewijs voor de stelling dat fatsoenlijk onderzoek mensen kan behoeden voor onzinnige therapie? Zoek dat eens uit. Ik heb patiëntjes geleverd voor het promotieonderzoek van Elly de Klerk-de Lange naar homeopathische behandeling van oorklachten bij kinderen. Resultaat: het werkt niet. Toch willen ouders de onwerkzame en dus onzinnige behandeling voortzetten.
  Ik denk dat genoemde stelling - bij een mer a boire van alternatieve geneeskundige behandelingen - onzin verkondigt.

 • Dr J Stork

  internist, AMSTERDAM

  De laatste 50 jaar kan ik me geen enkel onderzoek herinneren, waaruit blijkt dat alternatieve geneeskunde iets weet te bewijzen.
  Toch kom je of en toe iets tegen, waarvan je zegt: moeten we dit verder nazien.
  Nadat 2 patiënten me vertelden dat ze van... de nachtelijke beenkrampen in bed waren afgekomen door een stuk ouderwetse sunlight zeep onder de lakens te leggen heb ik dat advies meerdere malen gegeven en bijgehouden.
  De afgelopen 20 jaar heb ik bij 57 patiënten dit advies gegeven en bij 49 was het resultaat dat de krampen geheel of vrijwel geheel waren verdwenen.
  Aangezien mijn kritische echtgenote en een kritische collega onder de
  succesgevallen vielen, dacht ik vaak moet er niet een serieus onderzoek gedaan worden naar deze eenvoudige therapie, maar bang versleten te worden voor een voorstander van alternatieve therapie heb ik dat nooit gedaan.
  (er bestaat geen financiële relatie met de zeepfabriek)

 • Herman Mencke

  orthopedisch chirurg, Heerenveen

  Na begin van mijn opleiding tot chirurg /orthopeed in Aken werd ik in 1978 gebeld door collega Dr. L.Meinsma die mij -als kersvers lid -namens de Vereniging tegen de Kwakzalverij belde. Ik kreeg het verzoek de duitse kwakzalver markt te observeren ...en daarover te rapporteren aan de Vereniging.
  Dit kostte mij weinig tijd aangezien dit onbegonnen werk was .
  Duitsland kent een uitstekend reguliere gezondheid zorg en een florerend alternatief circuit met een gigantisch dik repetitorium vol met artsenijtjes en een zeer lucratieve kwakzalver economie.

  In Nederland is dat niet anders .Het maakt mij dan ook niet uit of men allerlei zalfjes ,koolbladeren ,onschuldige flauwekul pilletjes van de homeopaat etc. probeert .

  Anders wordt het als er zonder terughoudendheid valse onbewezen hoop wordt verkocht aan kwetsbare zieken die door hun medische problemen extra gevoelig zijn voor de weinig genuanceerde kwakzalver , helemaal als deze persoon ook nog arts is.
  Iemand formuleerde dit ooit in het verre verleden met :" iedere seconde wordt er een sukkel geboren en iedere 10 minuten een boef om voor hen te zorgen".

  Deze kwetsbaarheid is mijns inziens de belangrijkste reden om de Vereniging tegen de Kwakzalverij vooral hun gang te laten gaan.

  Wie moet anders tegengas bieden en vooral luid op de trom blijven slaan bij onvoorstelbare ontwikkelingen zoals - Universiteiten die proefschriften met kwakzalver thema,s ondersteunen , een overheid die Chiropraxie bij kwetsbare babies toestaat ,kwakzalverij subsidieert ,opleidingen hiertoe faciliteert en deze lieden niet controleert en zorgverzekeraars die hier ook handel inzien.
  En derhalve vooral ook krachtig moet reageren op belangrijke toonaangevende mensen als Marcel Levi die als verklaarde tegenstander van kwakzalverij volkomen onnodig en derhalve onbegrijpelijk de winnares van de Kackadoris prijs -Mevrouw Meurs - ondersteunt.

 • H.M. Kroon

  AIOS Heelkunde, ROTTERDAM Nederland

  Trots ben ik lid van de NvtdK, die soms inderdaad misschien wel iets te fanatiek is, maar altijd op feiten berustend. Laten we blij zijn dat deze vereniging bestaat en hen danken voor hun bijdrage de wetenschappelijke discussies zuiver te houden met... zo min mogelijk invloed van kwakzalvers.
  Levi en meurs: Hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind. Een misstap (kwakzalverij wetenschappelijk laten onderzoeken via ZONMW subsidies) begaat een ieder van ons bij tijden, maar wees dan mans genoeg je misstap ruiterlijk toe te geven en het roer om te gooien. er is genoeg echt onderzoek wat van dit geld gedaan kan worden waar misschien WEL wat uit gaat komen.

 • Frits van Dam

  psycholoog en secretaris van de Vereniging te, Amsterdam

  Marcel Levi schrijft dat ‘de beste manier om mensen te behoeden voor onzinnige en potentieel schadelijke therapie begint met het objectief vaststellen (of ontmaskeren) van de waarde van deze behandeling, inderdaad middels fatsoenlijk wetenschappelijk... onderzoek’. Maar hij geeft niet aan bij welke therapieën hij dat onderzoek dan wil doen. In Complete guide to Complementary & Alternative Cancer Therapies staat per alternatieve behandeling wat deze inhoudt, de wetenschappelijke literatuur, het bewijs voor de werkzaamheid en de mogelijke complicaties (American Cancer Society, Georgia, 2009). Een andere aanrader is Trick or Treatment (Bantam press, 2008.). Al had Levi maar een half uurtje de tijd genomen om in deze literatuur te duiken dan had hij zijn column niet zo geschreven. Hij had dan zelf kunnen constateren dat onderzoek op dit gebied een verspilling van tijd, geld en onderzoekstalent is.

  Het argument dat tienduizenden Nederlanders gebruikmaken van alternatieve behandelwijzen en dat daarom onderzoek nodig is, is een drogreden. Uiteraard is er niets op tegen om onderzoek te doen naar de omvang en achtergronden van gebruik van alternatieve behandelwijzen (NTvG 1994; 138 (6): 300-6). Onderzoek zoals in het ZonMw-rapport geformuleerd wordt ‘om breed inzicht te krijgen in de evidence voor complementaire zorg’, is in het licht van alles wat er al bekend is echter volstrekt overbodig. Dat was ook ons belangrijkste bezwaar tegen het ZonMw-rapport.

  Levi onderbouwt niet waarom hij denkt dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij ‘meer schade doet dan profijt brengt’. Misschien moet hij maar eens een kijkje over de grens nemen, bijvoorbeeld in Duitsland, en de positie van alternatieve behandelwijzen bestuderen. Daar bloeit de kwakzalverij. Ze hebben in Duitsland inderdaad geen last van een VtdK.

 • Sikkema

  Ziekenhuisjurist, Nijmegen

  Een opmerkelijk stuk. Dr. Levi lijkt haast vastberaden om over onzinnige werkingshypothesen heen te springen en negatieve resultaten van al gedaan onderzoek (NCCAM!) te negeren. Een eerste vereiste voor het financieren van extra onderzoek lijkt me da...t er een plausibel startpunt is om van te vertrekken. Ook dat is een deel van science/evidence based handelen.

  Het lijkt er sterk op dat Dr. Levi de uitkomsten van eerder uitgevoerd onderzoek op het gebied van CAM nooit tot zich heeft genomen. Zie: "En dat we erop blijven aandringen dat nieuwe therapieën worden onderzocht in degelijk wetenschappelijk onderzoek." Het gewraakte ZonMw onderzoek ging echter niet over mooie nieuwe therapieën, maar over de usual suspects uit de 'complementaire zorg'.

  Volgens mij spreekt het beschikbare bewijs daarover voor zich en rest het nu enkel om de moed te verzamelen om dit helder aan de eigen patiënten mede te delen. Mocht in er plaats daarvan toch voor worden gekozen om nog meer good funding achter bad aan te gooien, dan zou dat wel moeten gebeuren op een wijze en met een opzet die duidelijk verschilt van die van het vorige ZonMw rapport.

  Het argument dat mevrouw Meurs wel een koninklijke stempel van erkenning heeft gekregen is curieus te noemen. Of is een lintje tegenwoordig van groter belang dan wetenschappelijke consensus?

  Verder wordt de VtdK verweten dat zij mensen persoonlijk aanvalt(?) en zonder proces(?) op de brandstapel gooit(?). Ik zie het absoluut anders: de VtdK geeft haar mening op wetenschappelijk-inhoudelijke gronden en heeft tot doel daarmee een debat te starten over zaken die in het belang van de patiënt zijn. Extra en duur onderzoek naar zaken die al lang degelijk zijn ontkracht, valt daar in elk geval niet onder.

  Tot slot: vreemd dat een onderbouwde mening aanvoelt als een brandstapel. Gelukkig geldt: als je de feiten aan je zijde hebt, wandel je als wetenschapper zonder moeite van weer die brandstapel af. Ik zou die feiten graag horen!

 • M. Boers

  reumatoloog, klinisch epidemioloog, AMERSFOORT Nederland

  In zijn lezenswaardige column onthult Marcel Kevi dat hij tegen kwakzalvers is, maar ook tegen de NVTK. Deze vereniging is te fanatiek, doet daardoor meer kwaad dan goed, en heeft zijn collega in het ZonMW-bestuur, Pauline Meurs onrecht gedaan door h...aar de meester Kackadoris-prijs te geven. Wamt, zo betoogt hij, als zoveel Nederlanders gebruik make van alternatieve geneeskunde dan moeten we dat ondersteunen met behoorlijk onderzoek zodat we daarna de mensen in het land kunnen vertellen wat werkt en wat niet.
  Hierbij dan mijn onthulling: ik ben ook tegen de kwakzalverij en juist daarom trots lid van de NVTK. Ik ben er juist van overtuigd dat de soms wat schelle, fanatieke anti-stem van de NVTK niet gemist kan worden. Ik vind het ronduit naief te denken dat we alleen met feiten uit onderzoek het gebruik van niet-werkzame en vaak onzinnige behandelwijzen kunnen uitbannen. Geloof in alternatieven (en wantrouwen van reguliere geneeskunde) laten zich niet zomaar door ratio verdrijven. Er moet ook op de trom geslagen worden, mensen moeten (soms op harde wijze) worden geconfronteerd met de consequenties van hun denkbeelden, titelfrauders en dubieuze zakenlieden die handelen in valse hoop moeten voor het gerecht gesleept worden.
  Tenslotte: de geschiedenis herhaalt zich als we weer een onderzoeksrondje ‘werkzaamheid alternatieve geneeskunde’ gaan doen. Dat hebben we rondom het Moerman-dieet en de homeopathie allemaal al meegemaakt. Veel geld uitegegeven, werkzaamheid niet aangetoond, maar de alternatieve sector wijst het onderzoeksresultaat af. En in de tussentijd is er nog minder geld vover oor echt belangrijk onderzoek.
  Levi stelt dat de NVTK zich ver buiten de maatschappij heeft geplaatst. Ik stel dat ZonMW zijn maatschappelijke taak verwaarloost als er weer geld gestoken wordt in onzin, omdat zo veel mensen daarin wensen te geloven.

 • A. Bos

  huisarts n.p., AMSTERDAM Nederland

  Wat mij betreft zou Marcel Levi een uitstekende Minister van Volksgezondheid zijn. Eindelijk iemand die niet geintimideerd wordt door het fundamentalistische fanatisme en de brandgeur van de VdtK-inquisitie.

 • C.P. van der Smagt

  rustend huisarts, BILTHOVEN Nederland

  Als er nu perse onderzoeksgeld naar alternatieve geneeswijzen moet, zou het dan niet verstandig zijn om, in plaats van voor de zoveelste keer aan te tonen dat alternatieve geneeswijzen niet meer dan placebo-effect hebben, eens te onderzoeken hoe het ...komt dat miljoenen hoger opgeleiden, die op school al vertrouwd zijn geraakt met de voornaamste natuurwetten, van mening zijn dat die wetten in de geneeskunde niet gelden.

 • C.P. van der Smagt

  rustend huisarts, BILTHOVEN Nederland

  Als er nu perse onderzoeksgeld naar alternatieve geneeswijzen moet, zou het dan niet verstandig zijn om, in plaats van voor de zoveelste keer aan te tonen dat alternatieve geneeswijzen niet meer dan placebo-effect hebben, eens te onderzoeken hoe het ...komt dat miljoenen hoger opgeleiden, die op school al vertrouwd zijn geraakt met de voornaamste natuurwetten, van mening zijn dat die wetten in de geneeskunde niet gelden.

 • R. Dijkgraaf

  cardioloog, HARDERWIJK nl

  Wat het zelotische gedrag van de Nederlandse vereniging tegen Kwakzaverij betreft ben ik het met Marcel Levi eens, hoewel ik toch lid van die club ben onder het motto: hoe meer weerstand tegen alternatieve behandelaars hoe beter.

  Maar zijn pleidooi ...voor wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van alternatieve therapieën raakt - sorry - kant noch wal.
  Goed wetenschappelijk onderzoek begint met een valide hypothese, die is ingebed in bestaande kennis. Wij trekken dus geen geld uit voor onderzoek naar stenen die eventueel naar boven vallen, of voor een trial naar het effect van pruimen op het voorkomen van appendicitis.

  Dit is precies wat Pauline Meurs van ZonMw wél propageert.
  In verdunningen van een yoctomol per yottaliter heeft een eventueel werkzame stof geen enkel effect meer. Sterker nog: de concentratie aan verontreinigingen in zuiver water is miljarden keren hoger dan die van de werkzame stof, dus die zouden een veel sterker effect hebben dan het niet-bestaande geheugen van water. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor acupunctuur en voor 99% van de overige onzintherapieën.
  We moeten dus géén onderzoek naar alternatieve behandelingen doen, zeker niet in een tijd waarin de budgetten voor échte wetenschap onder druk staan.

  De nominatie voor de Meester Kackadorisprijs voor ZonMw is uitermate terecht: hou op met die waanzin en besteedt zorggeld aan de bijna-stukbezuinigde ggz of aan de thuiszorg!

 • Steven J.A. Verbeek

  Bedijfsarts, COULLONS Frankrijk

  Een economische wetmatigheid is dat wanneer iets helemaal niet meer vergoed wordt, de vraag vanzelf minder wordt. Dan kijk ik in eerste instantie naar zorgverzekeraars die nog steeds onwerkzame consulten, behandelingen en medicijnen vergoeden.
  Daarn...aast zouden ziekenhuizen zich verre moeten houden van het "gelegenheid geven" aan het praktiseren van "alternatieve" of "complementaire" geneeswijzen.
  In mijn huidige (sinds 15 jaar) woonland Frankrijk komt nog steeds 90% van de dokter vandaan met een recept in de hand. Maar nu worden veel geneesmiddelen niet of nauwelijks meer vergoed als hun "service médical rendu" twijfelachtig of onbewezen is en als de apotheker vergoeding vraagt, hoeven veel patiënten ze ineens niet meer.

 • C.N.M. Renckens

  vrouwenarts n.p./bestuurslid VtdK, HOORN NH Nederland

  Levi schrijft dat hij zelf wars is van kwakzalverij maar hij neemt het de VtdK kwalijk dat professor Meurs via de Kackadorisprijs persoonlijk wordt aangesproken op de misstappen van de ZonMw-directie. Er is behoorlijk wat af te dingen op de brief van... Levi, vooral op de dingen die hij niet schrijft.
  Levi gaat voorbij aan de argumenten waarom Meurs persoonlijk de Kackadorisprijs heeft gekregen voor het bevorderen van kwakzalverij, en niet ZonMW als organisatie:
  1. Al in 2006 heeft ZonMw om vergelijkbare bevordering van kwakzalverij de Kackadorisprijs gekregen. Niemand binnen ZonMw heeft zich die kritiek aangetrokken, zeker ook niet de bestuursvoorzitter. Een niet-persoonlijke aanpak trekt niet alleen publiek weinig aandacht, maar het heeft ook aanzienlijk minder effect op een semi-bureaucratische instelling als ZonMw.
  2. Dit voorjaar presenteerde ZonMW, met een persoonlijke aanbeveling van Meurs, opnieuw een rapport waarin zij een lans breekt om kwakzalverij nog maar eens wetenschappelijk te onderzoeken. Dit terwijl er de afgelopen decennia al honderden miljoen euro’s en dollars zijn verkwist aan dit soort onderzoek. Niet alleen ontbreekt de biologische rationale waarom kwakzalverij zou kunnen werken, vervolgens blijkt dat het ook echt niet werkt. Het is toch tenenkrommend dat Levi betoogt, hoewel hij dolfijnknuffelen onzin vindt, dat onderzoek naar de therapeutische werking ervan onderzocht moet worden om de onzin ervan aan te tonen? Hij vindt het vermoedelijk onmaatschappelijk om dat niet te doen. De uitkomst kent hij allang!
  3. Nog daags na toekenning van de Kackadorisprijs verdedigde Meurs hetzelfde onzinnige standpunt, en kwam zij in de media persoonlijk op voor haar medewerkers. Fideel, maar het geeft weinig blijk van enige kennis van evidence based medicine of de causaliteitscriteria van Bradford-Hill waaraan wetenschappelijk onderzoek getoetst wordt.
  4. Levi doet net of hij niet weet dat kwakzalvers aan de haal gaan met iedere reguliere steun voor kwakzalverij. Een recente rechtszaak van een alternatieve genezer tegen de belastingdienst over vrijstelling van BTW werd door de klager gewonnen dankzij het ZonMW-rapport als overtuigend bewijs dat kwakzalverij door de reguliere wetenschap erkend wordt. Nog afgelopen week diende een alternatieve arts op grond van het ZonMW-rapport een verzoek in bij de KNMG om kwakzalverij als afzonderlijke wetenschappelijke vereniging binnen de KNMG te erkennen. De KNMG-voorzitter verzuchtte blij te zijn dat we in Nederland een VtdK hebben.
  Het geeft een warm gevoel dat Levi opkomt voor het persoonlijk welzijn van zijn collega Meurs. Hij geeft daarbij ruiterlijk toe dat hij als bestuurslid van ZonMW deelt in de schande. Hij schrijft niet dat hij binnen het AMC een nog veel grotere belangenverstrengeling heeft met de Kackadoris-winnares: Meurs is lid van de Raad van Toezicht van het AMC, waarvan Levi bestuursvoorzitter is.
  Tot slot wordt de VtdK gebrek aan discussie verweten. Dat is aperte onzin. Discussie is de basis van wetenschap, en dat wordt al sinds 1880 door de vereniging gepropageerd. De toekenning van de Kackadoris komt niet uit de lucht vallen. De vereniging heeft tevoren vele malen aan ZonMW, aan de directie en aan mevrouw Meurs kritiek geuit. Meurs neemt uitgebreid de tijd om via de media en haar vrienden haar gram te spuien, maar zij heeft het te druk om de VtdK antwoord te geven. Wie houdt de discussie af? Nog afgelopen week heeft de VtdK een uitnodiging aan ZonMW gestuurd om publiekelijk in discussie te gaan onder auspiciën van een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie. Wij wachten op het antwoord van mevrouw Meurs.


 • N.A. Terpstra

  huisarts, Venhuizen Nederland

  Ik ben nogal verbaasd over de kromme redenering in de onderstaande reactie van collega Marc van Wijk, die in essentie net zo onlogisch is als de column van Marcel Levi. Als behandelwijzen wetenschappelijk bewijsbaar zijn, dan zijn ze inderdaad niet a...lternatief. Dat is geen reden om de schaarse onderzoeksbudgetten te gaan verkwisten aan onlogische hypotheses en al reeds lang bewezen onzin.

  Daarin heeft van Wijk wel gelijk: wetenschappelijk onderzoek naar flauwekul is weggegooid geld. Ik verwijs graag naar het artical van statistica Regina Nuzzo eerder dit jaar in Nature, waarin zij duidelijk maakt dat de plausibiliteit van de te toetsen hypothese de kracht van het wetenschappelijk bewijs bepaalt. Dan hoef je - met een knipoog naar Hans Christaan Andersen - alleen maar een kleine jongen te zijn, die tegen keizerin Meurs en haar lakeien Levi en Bloem cs roept: "Majesteit, u heeft geen kleren aan"

  http://www.nature.com/news/scientific-method-statistical-errors-1.14700

 • Marc van Wijk

  Huisarts, Delft Nederland

  Juist als de vereniging tegen kwakzalverij fulmineert tegen alternatieve geneeswijzen vanwege het wetenschappelijk onbewezen karakter van deze geneeswijzen, hoe kan deze vereniging dan tegen een pleidooi zijn voor meer wetenschappelijk onderzoek naar... alternatieve geneeswijzen? Is de vereniging misschien bang dat sommige alternatieve geneeswijzen bewezen effectief blijken en daarmee dus niet meer alternatief? Of vindt de vereniging tegen kwakzalverij wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen bij voorbaat weggegooid geld? Fulmineren tegen het wetenschappelijk onbewezen karakter van alternatieve geneeswijzen en gelijktijdig fulmineren tegen een pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen (dmv Meester Kackadorisprijs toekenning aan Pauline Meurs)is een contradictio in terminis v.w.b. het bestaansrecht van de vereniging tegen kwakzalverij. Zij heeft zichzelf hiermee feitelijk opgeheven

 • Jaime Borjas

  arts-onderzoeker

  Ik denk dat de achtergrond waartegen de vereniging tegen kwakzalverij deze prijs uitreikt beter is onderbouwd dan de middelen waartegen dhr Levi zich tegen verzet doen vermoeden. Overigens gebruikt dhr Levi geen inhoudelijke argumenten, behoudens een... omgekeerde ad hominem: de goede reputatie van zijn collega bestuurslid benoemen.

  Als men met een kritisch epidemiologische bril kijkt naar het onderzoek dat is gedaan naar alternatieve geneeswijzen, mag men vraagtekens zetten bij de meerwaarde van nog meer wetenschappelijke studies naar deze geneeswijzen. Een recente passage van een editorial legt dit uit:

  Is there really any need for more studies? Ernst et al. point out that the positive studies conclude that acupuncture relieves pain in some conditions but not in other very similar conditions. What would you think if a new pain pill was shown to relieve musculoskeletal pain in the arms but not in the legs? The most parsimonious explanation is that the positive studies are false positives. In his seminal article on why most published research findings are false, Ioannidis points out that when a popular but ineffective treatment is studied, false positive results are common for multiple reasons, including bias and low prior probability [2]. More studies are not the answer. No matter how many studies showed negative results, they would not persuade true believers to give up their beliefs. There will always be “one more study” to try, but there should be a common-sense point at which researchers can agree to stop and divert research time and funds to areas more likely to produce useful results.

  In dit licht is de kritiek van de VtdK niet meer dan zeer goed te verdedigen!

 • Henk Meijer

  huisarts n.p., DINXPERLO Nederland

  Alsof er in de afgelopen decennia nog nooit wetenschappelijk onderzoek is gedaan ! En met steeds hetzelfde resultaat: geen bewezen werking. Dus waarom steeds maar weer die roep om nieuw wetenschappelijk onderzoek. Het is ook een keer klaar. Onderzoek...sgeld kan beter aan andere onderwerpen worden besteed.

 • W. van der Pol

  ziekenhuisapotheker en counselor, Delft

  De lange aanloop en uitloop van de column van dr Levi doet vermoeden dat er iets geks aan de hand is. Vanwaar dit betoog dat door tegenstanders van alternatieve therapie al zovele malen is geëtaleerd? Wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve gene...eskunde, geneeswijzen, ook wel aanvullende geneeskunde genoemd in vele verzekeringspolissen, is simpelweg niet mogelijk. Dan moet je dat ook signaleren. Naar alternatieve geneeskunde is slechts alternatief onderzoek mogelijk. Eindpunten zijn vaak tevredenheidsonderzoek, gevoelens van verbetering etc. Wat is daar mis mee. Dr Levi hanteert ook maar al te graag het klanttevredenheidscriterium. De al-te-naieve vragen die daarbij gesteld worden acht ik absoluut niet wetenschappelijk. Hoe de leden van de onderzoekscommissie een dergelijk signalement hebben kunnen geven van een "wetenschappelijk" onderzoek, is mij dan ook een raadsel. Dat hij opkomt voor Pauline kan ik me van Marcel heel goed voorstellen. Maar had dan de MKP prijs met haar gedeeld. De Hoge Onderscheiding van Pauline had ik er even niet bijgehaald. Sorry Marcel.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.