Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

NZa: ‘Kinderhartcentra nu nog niet concentreren, wel beter samenwerken’

Plaats een reactie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het onwenselijk als er nu al onomkeerbare stappen worden gezet om de kinderhartzorg te concentreren. Wel moeten de huidige umc’s per direct een plan maken hoe zij kunnen samenwerken in twee clusters – Noord en Zuid – om de kwetsbaarheden in de zorg te ondervangen.

Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit in een ‘impactanalyse’ van de concentratie van interventiezorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen – meestal kinderen. In december 2021 besloot minister Ernst Kuipers van VWS dat deze zorg geconcentreerd zou moeten worden van vier naar twee umc’s, namelijk het UMC Utrecht en het Erasmus MC. Maar, zo stelt de NZa nu, concentreren heeft verstrekkende gevolgen voor alle umc’s, de patiënten en de medewerkers. Ook is het risicovol dit concentratiebesluit te nemen zonder zicht te hebben op andere noodzakelijke concentratiebewegingen in het academische zorglandschap. De gevolgen voor de interventiecentra zijn dermate groot dat een geïsoleerde beslissing over concentratie van deze interventies onomkeerbaar is en direct richting geeft aan de toekomstige invulling van het academisch zorglandschap. Wat de NZa betreft ontbreekt het nu nog aan een integraal perspectief. De autoriteit vindt dan ook dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), onder regie van de minister, voor de zomer van 2023 moet komen met een plan voor de toekomstige inrichting van het academische zorglandschap. Hierin zou moeten staan welke basiszorg weg kan uit de umc’s, welke zorg moet worden geconcentreerd om kwetsbaarheden in de organisatie en kwaliteit op te heffen en welke zorg kan worden gespreid.

Samenwerking

Wel vindt de NZa dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn om de huidige kwetsbaarheden in de zorg te ondervangen. Het gaat daarbij om de afhankelijkheid van een klein aantal medisch specialisten, een zeer hoge dienstbelasting voor een aantal betrokken zorgprofessionals en de beperkte expertise per centrum met een aantal zeldzame aandoeningen door het aantal interventiecentra. De NZa vindt dat de umc’s per direct een plan moeten maken hoe zij gezamenlijk gaan optrekken. Dit moet in twee clusters worden gedaan, waarbij ‘cluster Noord’ zal bestaan uit het UMC Groningen, Leids UMC, en Amsterdam UMC en ‘cluster Zuid’ uit Erasmus MC, UMC Utrecht, Radboudumc en Maastricht UMC+. Zij moeten onder meer gemeenschappelijke zorgpaden opstellen en landelijke afspraken maken over doorverwijzing. In de impactanalyse constateert de NZa ook dat de verhoudingen tussen zorgprofessionals en interventiecentra momenteel ernstig zijn verstoord. Mochten de partijen er samen niet uitkomen, dan moet het Zorginstituut ingrijpen.

Groningen

Eduard Verhagen, kinderarts en hoofd van de kinderafdeling van het UMCG, ziet in de analyse van de NZa een bevestiging van de bezwaren die het UMCG had tegen het concentreren van de kinderhartcentra in Rotterdam en Utrecht. Verhage: ‘Voor wat Groningen betreft bevestigt de analyse dat het sluiten van het kinderhartcentrum grote gevolgen heeft voor kinderen op de toegang tot acute zorg. Vanuit vier provincies wordt er naar het UMCG verwezen. Als je dit hartcentrum eruit haalt dan lopen acuut zieke kinderen een risico. Ik zie daar elke dag in de praktijk voorbeelden van.’

Toch is Verhage wel terughoudend met een al te optimistische reactie, zegt hij. ‘De door ons aangehaalde argumenten worden bevestigd, maar het is een advies en nog geen besluit. Het is nog de vraag wat de minister uiteindelijk met het advies zal doen. De NZa zegt nu dat er eerst naar de hele puzzel moet worden gekeken – het integrale toekomstplan voor de umc’s – en nog niet naar dit puzzelstukje. In de tussentijd moet er in clusters worden samengewerkt. Wij zien de noodzaak van samenwerking zeker in – of het nou in clusters is of door concentratie in twee of drie centra – maar we zullen zeker blijven verdedigen dat Groningen een onderdeel blijft van de kinderhartzorg.

In een eerste gezamenlijke reactie op de eigen websites tonen het LUMC en het Amsterdam UMC zich tevreden met het NZa-advies. Zij zeggen de uitkomsten te onderschrijven en te vinden dat deze integraal het vertrekpunt moeten zijn voor verdere gesprekken en transparante besluitvorming door minister Kuipers van VWS.

Het UMC Utrecht stelt in een reactie de concentratie van zorg noodzakelijk te vinden om ook in de toekomst goede kwaliteit van zorg aan zoveel mogelijk patiënten te kunnen bieden. Daarbij wijst het UMCU op de geslaagde concentratie van hoogcomplexe zorg binnen het Prinses Máxima Centrum voor oncologische zorg voor kinderen, een partnerorganisatie van het UMCU.

Het Erasmus MC wil voorlopig nog niet reageren op de impactanalyse, laat een woordvoerder weten. ‘We zien daarvoor nog geen reden.’

Lees ook

Nieuws cardiologie
  • Simone Paauw

    Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.