Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

NZa dreigt zorgaanbieders met boete wegens ‘misleiding’ over zorgverzekeraars

14 reacties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dreigt zorgaanbieders die hun patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering, met een boete. De NZa zegt te reageren op vele meldingen over de verspreiding van misleidende informatie.

De meldingen gaan volgens een woordvoerder vooral over huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en wijkverpleging. Deze zouden misleidende informatie verspreiden, via onder meer posters, Twitter en websites. De meldingen zijn afkomstig van verschillende partijen, zoals verzekeraars, patiënten en zorgaanbieders. De woordvoerder: ‘Het gaat bijvoorbeeld om zorgaanbieders die patiënten aanraden een bepaalde polis af te sluiten, omdat die voor die aanbieders zelf het meest voordelig zijn. Of over huisartsen die zeggen dat een patiënt misschien het volgende jaar niet terecht zou kunnen bij een bepaald ziekenhuis. Dat weten ze niet, de onderhandelingen lopen immers nog.’ Aanbieders mogen bijvoorbeeld wel zeggen of ze een contract met een bepaalde zorgverzekeraar hebben. Ze mogen er ook op wijzen dat verzekeraars met zorginstellingen omzetplafonds kunnen afspreken, en dat patiënten daar het beste de verzekeraar zelf naar kunnen vragen.

Wat de NZa vooral niet zint is dat de zorgaanbieders op deze wijze de druk op de onderhandelingen met zorgverzekeraars proberen op te voeren. ‘Ze proberen hier hun eigen positie mee te versterken, maar de patiënten zijn hiervan de dupe. Bijvoorbeeld omdat ze daardoor overstappen naar een andere verzekeraar terwijl een andere polis misschien niet goed bij hun wensen aansluit.’ Op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa boetes opleggen, maar zover is het nog lang niet, zegt de woordvoerder: ‘We hebben dit signaal afgegeven, omdat het nu de tijd is waarin mensen van verzekeraar wisselen.’ De woordvoerder kan niet zeggen hoe hoog eventuele boetes kunnen zijn. Het is overigens zorgverzekeraars ook niet toegestaan om misleidende informatie te verstrekken.

Een van de zorgaanbieders die eieren voor zijn geld kiest, is huisarts Nico Terpstra uit Venhuizen. In november schreef hij in het Noordhollands Dagblad een opiniestuk over hoe zorgverzekeraar VGZ de eerstelijnszorg in zijn ogen ‘om zeep hielp’. Aanleiding daarvoor was de manier waarop de verzekeraar ‘de stekker trok uit het Hoornse Diabeteszorgsysteem, waar heel veel tijd en zorg aan is besteed, en wat heel goed werkte. Voor mij was dat de druppel van een jarenlang gejeremieer met VGZ, wat bij ons in de regio West-Friesland de dominante verzekeraar is. Ik zeg niet dat andere verzekeraars zo goed zijn, maar wat mij betreft is VGZ de slechtste van de slechten.’ Het stuk in het Noordhollands Dagblad werd online verder verspreid, zegt Terpstra: ‘Uit alle hoeken en gaten kwamen boze dokters. Toen kwam er een poster voorbij die door huisartsen uit de Hoeksche Waard is gemaakt, die ik iets heb aangepast en online heb gezet. Daarin informeer ik patiënten over wat het beleid van VGZ kan betekenen voor hen en adviseer ik hun goed na te denken. Die is verder verspreid en dat heeft blijkbaar tot onrust geleid. Op dezelfde dag dat de NZa dat bericht plaatste, stuurde een senior zorginkoper van VGZ dat per mail door aan mijn praktijk.’ Op de poster staat de volgende tekst: ‘Als u bij VGZ (of gelieerd) verzekerd bent, is er een flinke kans dat u of uw gezin in 2020 géén toegang heeft tot ziekenhuiszorg, diagnostiek of geestelijke gezondheidszorg in de buurt. U kunt voor 1 januari van verzekeraar wisselen. Bedenk wat u doet!’ Een woordvoerder van VGZ laat weten: ‘Het is pertinent onjuist wat er staat. We hebben al deze zorg gecontracteerd in de regio. Het is prima als je het niet eens bent met ons beleid, maar dit zorg voor onnodige onrust onder patiënten.’

Terpstra roept nu huisartsen op om de poster niet meer op te hangen of weg te halen. Niet omdat hij denkt dat hij patiënten heeft misleid. ‘Ik heb gelijk, maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.’ Sinds het afgelopen weekend is op sociale media echter veel reuring ontstaan over de kwestie, en wordt de poster nog volop gedeeld.

En de opmerking van de NZa, dat zorgaanbieders de onderhandelingen proberen te beïnvloeden op deze wijze? Terpstra: ‘Dat is in mijn geval apert onwaar. Ik zit niet aan de onderhandelingstafel. Ik hoef ook niet meer geld. Ik wil alleen goed voor mijn patiënten kunnen zorgen en daarbij worden ondersteund.’

Terpstra is niet de enige die te hoop loopt tegen VGZ. Een woordvoerder van de Landelijke Huisartsvereniging (LHV) laat weten dat er veel vragen binnenkomen over inkoopafspraken tussen zorgverzekeraar VGZ en andere instellingen. ‘Huisartsen krijgen hierover vragen van bezorgde patiënten, en geven bij de LHV aan ook zelf zorgen te hebben over de toegankelijkheid van zorg, wat wij goed begrijpen.’ De LHV vindt dat VGZ extra duidelijk moet zijn over waar patiënten op kunnen rekenen én spreekt alle zorgverzekeraars aan ‘op de samenwerkingsafspraken die in regio’s al bestaan en de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord; hun inkoopbeleid mag daarbij niet in de weg zitten.’ In reactie op de oproep van de NZa, adviseert de LHV huisartsen ‘om ondanks hun intentie om patiënten te helpen en duidelijkheid te verschaffen, patiënten te verwijzen naar (in dit geval) VGZ. En patiënten er nadrukkelijk op te wijzen dat zij weloverwogen de polis kiezen die hen het beste past.’

lees ook
Nieuws huisartsgeneeskunde
 • Sophie Broersen

  Journalist en arts niet-praktiserend Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Ruud Gebel, Huisarts, Alphen aan den Rijn 13-01-2020 10:21

  "Tja, het is wat, Goliath maakt zich boos over David, met verschil dat Goliath wint. Ik wens voor 2020 dat de NZa zich net zo sterk maakt voor een gelijk speelveld voor huisartsen en zorgverzekeraars. Huisartsen mogen niet als groep onderhandelen, alleen 'overleggen', zorgverzekeraars hoeven niet met individuele huisartsen te onderhandelen en niet tekenen van het contract leidt tot tienduizenden euro's omzetverlies. Tekenen bij het kruisje blijft het adagium vrees ik."

 • Maurice Debije, psychiater, Maastricht 27-12-2019 14:17

  "Selectief beleid NZa
  Verzekeraars komen al sinds jaar en dag hun verplichtingen om aan de Treeknormen t.a.v. wachttijden tot intake en start behandeling in de GGZ niet na. Dat is een ernstiger probleem dan de vermeende beinvloeding van de onderhandelingen. In 2017 zijn er met alle partijen onder leiding van toenmalig minister Schippers harde afspraken gemaakt om het overschot van het budget van de GGZ, een kleine € 300 miljoen, aan te wenden om de wachtlijsten terug te dringen. Dat geld hebben de verzekeraars in eigen zak gestoken: ze hebben die gelden gebruikt om de premies te verlagen en daarmee hun reserves, die volgens de Nederlandse Bank een veelvoud bedragen van wat als noodzakelijk geacht wordt, niet te hoeven aanspreken. aanspreken. En wat heeft de NZa aan dit probleem gedaan? Of heb ik iets gemist? O ja, ik zou het bijna vergeten: de Regionale Task Forces Wachtlijsten! Maar die krijgen ook geen extra budget: het moet uit de eigen middelen, o.a. door behandelingen sneller af te sluiten, dus eerder terug naar de huisartsen en POH-GGZ, die hebben alle tijd, toch? De enige efficiente oplossing: vermindering van de absurde administratieve lasten. Het met veel tam-tam aangekondigde project, (Ont)Regel de Zorg, is helaas, zoals ik voorspeld heb, in een falikante mislukking geeindigd. De kampioen verspilling zijn de gemeentes, die de Jeugdwet uitvoeren: 70% van het budget gaat verloren. Den Haag geeft ze meer budget, i.p.v. te eisen dat de gemeentes eerst maar eens zorgen voor een efficiente administratie. De NZa is statutair verplicht om te zorgen dat de zorgbudgetten efficient besteed worden. Moeten ze nu zichzelf een boete opleggen?

  "

 • Roelof Moes, Huisarts, Nijeveen 26-12-2019 22:27

  "De NZa legt collega Terpstra het zwijgen op door hem te beschuldigen van misleiding en met boetes te dreigen. Als hardwerkende huisarts moet je van goeden huize komen als je niet buigt voor dit soort wapengekletter. Het is echter zeer de vraag of een boete door de NZa bij de rechter stand zou houden. De informatie die door collega Terpstra verstrekt werd over zorgverzekeraar VGZ voldoet mijns inziens namelijk niet aan het criterium ‘misleiding’.
  Wie wel door de NZa vervolgd zouden moeten worden voor misleiding zijn meerdere zorgverzekeraars. Al vele jaren spreekt de Consumentenbond immers over een ‘polisjungle’ bij vele zorgverzekeraars (https://www.consumentenbond.nl/acties/schijnkeuze). Een kenmerk van een jungle is dat mensen er de weg kwijt raken oftewel ‘misleid’ kunnen worden. In de praktijk gebeurt dat dan ook veel te vaak bij het afsluiten van een zorgverzekeringspolis.
  Als toezichthouder heeft de NZa de belangrijke taak dat voorkomen wordt dat mensen bij het afsluiten van een polis een ‘een kat in de zak kopen’. Deze preventieve taak wordt echter jaar in jaar uit veronachtzaamd door de NZa. Zorgautoriteit stop met het bruuskeren van goedwillende huisartsen en draal niet om de echte misleiding in de zorg aan te pakken. "

 • Raymond Mookhram, Huisarts en burgerlijk ongehoorzaam zoals het heurt, Vlissingen 26-12-2019 09:26

  "Bewondering voor collega Terpstra! Naar eer en geweten de ongeïnformeerde praktijken van VGZ aan de kaak gesteld; namelijk aan de kaak gesteld dat VGZ wetenschappelijk zeer dubieuze studies of activiteiten steunt en wetenschappelijk getoetste en geaccepteerde studies effectief de nek omdraait en daar geen verantwoording over lijkt te willen afleggen. Hij heeft zijn beroeps-gedragsregels, zijn eed en zijn burgerplicht gevolgd! NZA: u zou uzelf onsterfelijk maken door diepgang als marktmeester te betonen en niet naar de letter van de wet te kijken maar naar context en geest van deze tijd waarin de wet geïnterpreteerd zou moeten worden. Het kan nog. Wellicht iets voor een goed voornemen?"

 • E.B. van Veen, huisarts 26-12-2019 08:19

  "Ik vind het heel erg kwalijk, dat een instantie die onafhankelijk zou moeten zijn, de NZa, zo erg opkomt voor de belangen van VGZ, een zorgverzekeraar. Recent 'greep de NZa ook in' toen de contractonderhandelingen tussen VGZ en Parnassia in een impasse waren geraakt. Als zorgverlener mag je dus niet in opstand komen tegen deze zorgverzekeraar, die instellingen uitknijpt en patiënten in de kou laat staan, want dan komt de NZa met boetes dreigen.

  Kan er sprake van belangenverstrengeling zijn? Ik lees dat de directeur van VGZ Ab Klink is. Oud minister van VWS.
  Kan Medisch Contact dit misschien verder onderzoeken?"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.