Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Campagne jeugdartsen tegen kindtolken

5 reacties

De Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en AJN Jeugdartsen Nederland hebben op 7 april, Wereldgezondheidsdag, een postercampagne gelanceerd die zorgprofessionals oproept kinderen nooit te laten tolken.

Volgens de organisaties is het onwenselijk als een kind in de spreekkamer het gesprek tussen een ouder en de arts vertaalt. De ouder-kindrol wisselt waardoor het kind de verantwoordelijkheid moet dragen voor het welbevinden van de ouders. In de praktijk gebeurt dat echter dagelijks, overal in Nederland, met ernstige psychische gevolgen voor het kind, aldus de organisaties.

Jeugdarts Petra de Jong, bestuurslid van de JWS, wordt vaak geconfronteerd met kinderen die lijden onder die tolkenrol die ze voor hun ouders vervullen. ‘Een kind wil zijn ouders graag helpen, en zal dus niet snel uit zichzelf die rol weigeren. Tegelijk heeft een kind de angst dat hij de vaktaal niet begrijpt, dus tekortschiet. En hij hoort dingen die niet voor zijn oren bestemd zijn. Die omdraaiing van de verantwoordelijkheid tussen ouder en kind beschadigt het kind enorm. Daar groeit een kind niet zomaar overheen. En laten we ook niet vergeten dat dat kind op dat moment iets fundamenteels mist, namelijk school.’

Elke zorgverlener heeft de wettelijke plicht om goede zorg te verlenen, stellen de organisaties. ‘Bij een taalbarrière kan een tolk hierbij onontbeerlijk zijn. Een tolk heeft een vakbekwaamheid die van geen enkele welwillende kennis of verwant verwacht kan worden, laat staan van een kind.’ Maar de tolkenregeling beperkt zich sinds 2012 tot drie specifieke groepen: slachtoffers van mensenhandel, asielzoekers in opvangcentra en vrouwen die in de maatschappelijke opvang verblijven, legt de KNMG op haar website uit. ‘Voor goede zorg hebben artsen en andere zorgverleners behoefte aan een ruimere inzet van professionele tolken, zo bleek al eerder ook uit Nivel-onderzoek (2016), en de KNMG heeft daar met andere zorgpartijen bij de overheid op aangedrongen’, aldus de KNMG.

De Johannes Wier Stichting voert sinds 2019 de campagne Tolken terug in de zorg alstublieft. Een daarbij gelanceerde openbare oproep werd gesteund door de Patiëntenfederatie Nederland, beroepsorganisaties als de KNMG, Pharos, CNV Zorg en Welzijn en door tientallen hoogleraren, psychiaters en andere zorgverleners. ‘Het standpunt is er, nu moet de financiering nog goed worden geregeld’, aldus de stichting. In antwoord op Kamervragen liet minister Van Ark begin februari weten dat ze er vanuit gaat dat de ‘bestaande tarieven ruimte bieden voor de inzet van de tolk voor anderstaligen en dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders waar nodig maatwerkafspraken maken over de inzet van tolken wanneer de vergoeding via de reguliere tarieven niet volstaat.’

Lees ook

Nieuws werk
 • Eva Nyst

  Eva Nyst werd geboren in Australië en groeide op in Middelburg. Ze studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte twee jaar als journalist bij De Volkskrant. Van 2001 tot 2022 was ze in dienst bij Medisch Contact. Sindsdien is zij werkzaam bij de KNMG als beleidsadviseur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Lisette Jongbloets

  arts M&G, jeugdarts, Utrecht

  Fijn dat collega R.H. geen schade heeft ondervonden van het tolken voor zijn ouders. Ik denk dat dat voor veel kinderen anders is. Naast de schade van het tolken zelf, is mijn ervaring dat kinderen om deze reden regelmatig moeten verzuimen van school.... Ook deze bijkomende schade heeft effect op de ontwikkeling van al deze kinderen. Tolken terug graag!

 • Forugh Karimi

  Psychiater, Den Bosch

  Je hoeft geen psychiater/psycholoog te zijn om te kunnen begrijpen dat zoiets schadelijk kan zijn voor de normale (emotionele) groei en ontwikkeling van een kind. "Gewone" Nederlandse kinderen belasten we ook niet (bewust) met te grote verantwoordel...ijkheden.
  Ik steun deze campagne van harte: als arts, als psychiater, maar vooral als medemens!

 • Marike Ooms

  huisarts , Nijeveen

  Tolkenvergoeding levert geld en gezondheid op. Als de patient de dokter niet goed begrijpt en vice versa krijg je extra consulten, meer doorverwijzingen naar andere zorgverleners, meer aanvullend onderzoek, meer doseringsfouten en toedieningsfouten v...an medicatie, lagere compliance, een hogere morbiditeit en mortaliteit.
  Of dit nu Patienten zijn die in onze bloemenvelden werken en Pools spreken, ouderen met een migratie achtergrond en cognitieve stoornissen die steeds minder goed hun 2e taal kunnen begrijpen, statushouders die analfabeet zijn waardoor zij de Nederlandse taal minder snel onder de knie krijgen, mensen die het lastig vinden om in een andere taal de nuance aan te brengen in hun hulpvraag etcetera.
  Ik heb veel ervaring in het werken met patiënten die een andere taal spreken. Op het AZC, maar enigszins ook in de noordoostpolder. Wanneer een kind het gesprek vertolkt heeft dit altijd invloed op het gesprek. De rolverdeling verandert wat mij heel onprettig lijkt voor ouder en kind. Ik moet er niet aan denken dat ik in een land ben waar ik de taal niet versta en dat mijn zoon of dochter het gesprek aangaat met de arts, zonder dat ik hen enigszins begrijp.

 • Imma van Galen

  Psychiater, Regio Utrecht

  Ik ondersteun deze campagne van harte! Zo belangrijk om als arts indien nodig tolken in te zetten voor goede diagnostiek en behandeling...en deze taak niet op de schouders van kinderen te leggen.

 • R.H

  Internist, Amsterdam

  Ik vind het goed dat er tolken in worden gezet, omdat het idd belangrijk is dat een patient een arts begrijpt en andersom. Om te stellen dat een kind enorme schade eraan overhoudt, lijkt mij zwaar overdreven. Ik ben als kind opgegroeid met ouders die... beiden totaal geen Nederlands spraken, het was geen last voor mij, en ook niet moeilijk, ik heb er geen trauma aan overgehouden (onzin), het is je plicht om je ouders te helpen op het moment dat je daar toe in staat bent. Een arts moet bij buitenlanders (of iemand die de taal niet machtig is) zo wie zo zijn taal gebruik versimpelen, zodanig zodat zelfs een kind het begrijpt. Er was bij mij nooit het gevoel geweest dat ik de verantwoordelijkheid had over het nemen van een beslissing. Mijn ouders begrepen, na tolken, wat de artsen zeiden, en maakten vervolgens hun keuze onder de gegeven opties. Nogmaals, als iemand geen kinderen heeft die deze tolk functie kan doen, is het goed dat er een tolk beschikbaar is!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.