Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Wet BIG krijgt minimumeis voor kundigheid

Plaats een reactie

Aan de herregistratie van BIG-beroepsbeoefenaars zullen meer uitgebreide eisen worden gesteld. Een tweede vernieuwingsronde van de Wet BIG moet het mogelijk maken om te verlangen dat beroepsbeoefenaars ook een minimaal aantal uren aan deskundigheidsbevorderende activiteiten ondernemen.

Onder de vorige VWS-minister Edith Schippers is een modernisering van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) in gang gezet. Dat gebeurt in twee stappen. De eerste aanpassingen werden eind 2016 naar de Kamer gestuurd, en betreffen met name aanpassingen in het tuchtrecht.

Op dit moment loopt de consultatie voor het tweede pakket aan wijzigingen. Dat tweede pakket moet het mogelijk maken om herregistratie-eisen uit te breiden. Behalve dat er naar werkervaring wordt gekeken, moet er ook een BIG-norm voor het uitvoeren van ‘deskundigheidsbevorderende activiteiten’ komen, is de gedachte daarachter. Daaronder vallen zaken als bij- en nascholing, intervisie, en zaken die beroepsbeoefenaars zelf ondernemen om zich te ontwikkelen. Een voorstel over zo’n norm moet ook plaats bieden aan ‘moderne leervormen’, oppert het conceptvoorstel.

De vernieuwde wet moet het mogelijk maken om zo’n norm in nadere regels vast te leggen, die in overleg met beroepsgroepen moeten worden bepaald. Gedacht wordt aan een minimumeis eis van 100 uur deskundigheidsbevordering in een periode van vijf jaar.

Overigens betekent dat niet dat een specialist extra uren deskundigheidsbevordering hoeft te maken om opnieuw in het BIG-register te worden geregistreerd. Het volstaat voor herregistratie in het BIG-register als een specialist voldoet aan de norm voor deskundigheidsbevordering die een specialistenregister al stelt op dit vlak. De meeste specialistenregisters kennen een urennorm voor deskundigheidsbevordering die ligt tussen de 184 en 200 uur. In de nadere regels moet ook worden vastgelegd hoe kan worden getoetst dat aan die deskundigheidsbevorderingsnorm is voldaan.

Verder regelt de tweede vernieuwing dat het Zorginstituut de taak krijgt om de minister voor Medische Zorg en Sport op verzoek te adviseren over het opnemen van beroepen in de Wet BIG. Daarnaast worden de beroepen van regieverpleegkundige en orthopedagoog-generalist in de wet opgenomen. Verder worden de eisen die worden gesteld aan verpleegkundigen en apothekers gemoderniseerd.

Belanghebbenden kunnen tot 18 februari reageren op deze ronde wijzigingen. Als die reacties zijn verwerkt, kan het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer voor behandeling daar. Dat kan nog enkele maanden op zich laten wachten.

De eerste wijzigingen van de Wet BIG liggen nog ter behandeling in de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de huidige VWS-minister in januari of februari ingaan op vragen die al een jaar geleden in de Tweede Kamer zijn gesteld over deze wijzigingsvoorstellen.

Lees ook
Nieuws
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.