Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Vragen vanuit Kamer over Wet BIG

2 reacties

De wijzigingen die minister Edith Schippers (VWS) wil doorvoeren in de Wet BIG, lijken op niet al te veel bezwaren vanuit de Tweede Kamer te stuiten. De Kamerfracties hebben de minister onder andere om toelichting gevraagd over de strekking van een breed beroepsverbod en de invulling van een directe beroepsontheffing.

Schippers wil de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) moderniseren, en stuurde daarvoor in december wijzigingsvoorstellen naar de Tweede Kamer. Door de wijzigingen wordt het tuchtrecht breder en krijgen tuchtcolleges en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meer bevoegdheden. Alleen de fracties van VVD, PvdA, SP en CDA hebben op Schippers’ voorstel gereageerd met schriftelijke vragen.

De PvdA merkt wat betreft de uitbreiding van het tuchtrecht op dat ‘een schandpaalcultuur niet nastrevenswaardig of bevorderend is’, maar vindt het wel ‘een goede stap het tuchtrecht te verbreden’. De partij kan zich vinden in de LOB, de last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten, die de minister wil invoeren. Daarmee kan een BIG-geregistreerde vooruitlopend op een tuchtzaak vast gedwongen worden zijn werk neer te leggen.

Ook de SP zegt hierachter te staan. De partij hoort wel graag van de minister op basis waarvan precies tot een LOB kan worden besloten. Schippers wil dat een bestuursrechter het opleggen van zo’n LOB toetst, maar vanuit de Kamer is nu ook gevraagd om een nadere motivatie om die toetsing niet door een tuchtrechter te laten uitvoeren, zodat straf- en tuchtrecht niet door elkaar lopen. Het CDA lijkt wat huiveriger tegenover de LOB te staan. Deze partij wil onder andere weten welke juridische wegen openstaan voor iemand die dit krijgt opgelegd.

Dat misdragingen in privésfeer voortaan ook onder het tuchtrecht vallen en daarmee ook gevolgen kunnen hebben voor de beroepsuitoefening, zoals Schippers wil, staat voor weinig fracties ter discussie. De SP en CDA willen weten hoever dit strekt, bijvoorbeeld ook voor fraude met zorggeld door een zorgbestuurder, of voor handelingen die in het buitenland zijn verricht en daar niet strafbaar zijn.

De VVD en SP melden vast voorstander te zijn van de mogelijkheid tot het opleggen van een breed beroepsverbod, zoals Schipper voorstelt, waarbij BIG-geregistreerden helemaal niet meer in de zorg met patiënten mogen werken als daar aanleiding toe is. Omdat het een ‘zwaar middel is’, horen de liberalen wel graag van Schippers iets preciezer tot hoe ver dat beroepsverbod strekt. De SP wil weten of een beroepsverbod moet voortduren als iemand zijn straf heeft uitgediend. Het CDA wil helderheid of een beroepsverbod tijdelijk of permanent wordt.

Verder vraagt de SP de minister of het mogelijk is het stellen van diagnoses op te nemen in een lijst handelingen die zijn voorbehouden aan BIG-geregistreerden, om patiënten te beschermen tegen ‘kwakzalvers en mensen die pretenderen genezer te zijn’. De PvdA wil van de minister nog weten wat ze wil doen aan ‘fantasietitels’ van artsen, en betere bescherming van ‘de echte titels van specialisten’. De socialisten willen dat de minister ‘stimuleert’ dat artsen voortaan naambordjes dragen, om de herkenbaarheid van artsen te vergroten.

De minister moet binnen uiterlijk zes weken antwoorden op de vragen. De VWS-Kamercommissie beslist naar aanleiding van haar antwoorden of de wet vervolgens plenair kan worden besproken in de Tweede Kamer of dat er nog een commissieronde nodig is. In de loop van 2017 volgt nog een tweede pakket wijzigingsvoorstellen, die zich meer richt op de registratie-eisen.

Lees ook:
Nieuws Schippers
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Als deze maatregel wordt aangenomen, dan is dat ook een opening om de maatschappelijk breder uit te rollen. Want wat is het verschil tussen een arts die maatschappelijk kennelijk schadelijke dingen doet en een politicus? Moet er ook een beroepsverbod... komen voor politici die openlijk en verwijtbaar hebben gelogen of laakbaar gedrag hebben vertoond, door henzelf of door verwanten? Zou het ook niet zo moeten zijn dat deze mensen voor eeuwig uit de politiek moeten worden verwijderd? Zij zouden op geen enkele wijze nog een openbare functie mogen bekleden. Het is toch wat wrang dat nota bene deze Minister deze maatregel wil treffen? Het werpt toch wat vragen op, terugdenkende aan een uitzending van Lubach op Zondag.
  Het wordt tijd dat in dit land alles weer eens in de juiste proporties wordt teruggebracht. Het Tuchtrecht is bedoeld om te zien of er inhoudelijk verwijtbaar gedrag is geweest. Is de fout opzettelijk gemaakt? Het is eigenlijk een middel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Daar is men in Den Haag toch zo voor, de kwaliteit van zorg? Als er vervolgens iets strafbaars wordt gedaan, dan hebben we daar ook onze wetten al voor. Deze maatregel behoort weer tot een van die administratieve monsters die door deze regering over ons uit zijn gestort! Volkomen onzinnig en kortzichtig. Tweede Kamer, ik dicht u meer denkvermogen toe.

 • kees van sichem

  huisarts, SANTPOORT-NOORD

  Tegen de voorgestelde LOB is bezwaar mogelijk via de bestuursrechter is het voorstel. Dat gaat wel enkele maanden duren voordat dat besluit -waarschijnlijk marginaal- getoetst kan worden. Recent heeft de weduwe Tromp nog met succes gestreden tegen de... destijds opgelegde praktijkverbod. Bij een LOB kan forse schade worden toegebracht aan de praktijkvoering van een hulpverlener. Die schade moet de zorgverlener dan zeker maar voor lief nemen, ook als later blijkt dat diezelfde LOB onterecht is afgegeven. Dat de KNMG zo weinig van zich laat horen over deze draconische maatregel heeft waarschijnlijk te maken, dat de grote adviseur naar de minister in deze de heer Legemaate is. De jacht is geopend...

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.