Inloggen
Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Welke competenties moet de arts anno 2025 hebben

Raamplan Artsopleiding 2020 gepubliceerd

Plaats een reactie

Het nieuwe raamplan Artsopleiding 2020, waarin de eindtermen staan waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen, werd op donderdag 28 mei jl. gepubliceerd. In het plan staat antwoord op de vraag ‘wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben’.

In het nieuwe raamplan zijn preventie, het voorkómen van onnodige zorg en het belang van een persoonsgerichte benadering belangrijke thema’s. Ook het zien van de burger en patiënt als partner en als onderdeel van het onderwijs worden benoemd. 

Op basis van het raamplan kunnen de acht geneeskundeopleidingen hun curriculum zelf vormgeven. Een projectgroep van ruim twintig mensen, aangestuurd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, heeft het plan opgesteld na te hebben gesproken met partijen als de geneeskundeopleidingen, studentenorganisaties, vakverenigingen en patiëntraden van umc’s. 

Ook KNMG-voorzitter René Héman zat in de projectgroep van de NFU, die meedacht over de inhoud van het raamplan: ‘Heel mooi, dat het nieuwe raamplan nu gereed is. Goed dat de breedte van het artsenvak in dit nieuwe plan naar voren komt. Zo werd het werk van artsen bij de GGD’s en in de ouderenzorg juist in coronatijd extra zichtbaar. Het nieuwe raamplan speelt hier goed op in. Het geeft de opleidingen houvast om ervoor te zorgen dat artsen breed worden opgeleid om de uitdagingen in de zorgsector het hoofd te bieden.’

Met het raamplan kunnen de acht opleidingen hun curriculum zelf vormgeven

Blijven monitoren

Het raamplan is voor langere tijd vastgesteld, maar dat betekent volgens Héman niet dat we nu achterover kunnen leunen. ‘De ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij gaan snel. Daarom is het belangrijk dat we monitoren hoe de eindtermen in de opleidingen worden geïmplementeerd. Wij adviseren om het raamplan te behandelen als een dynamisch en adaptief instrument, dat de geneeskundeopleidingen ondersteunt bij het inspelen op continue veranderingen in zorg en samenleving. Zo worden artsen daadwerkelijk opgeleid voor de toekomst.’

De KNMG adviseert om een commissie in te richten, die alert is op nieuwe ontwikkelingen die een plek verdienen in het raamplan en die monitort in hoeverre de opleidingen erin slagen om het gedachtegoed van het raamplan door te voeren in de curricula van de opleidingen.

Uitdagingen 

Willy Spaan, voorzitter van de NFU en opdrachtgever, is trots op het breed gedragen raamplan. ‘Het biedt ruimte aan de geneeskundeopleidingen om hun eigen curriculum vorm te geven, overeenkomstig hun visie en binnen de kaders van wet- en regelgeving. De umc’s staan hiermee klaar om de uitdagingen voor het leven van morgen het hoofd te bieden.’

Zie het nieuwsbericht van de NFU over het raamplan en het raamplan zelf op nfu.nl.


download het federatienieuws 24 - 2020 (pdf)

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.