Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
31 juli 2019 3 minuten leestijd
Federatienieuws

Informatie uit dossier 4-jarige vernietigen op verzoek van één gescheiden ouder?

Praktijkdilemma: veelgestelde vragen aan de KNMG Artseninfolijn

Plaats een reactie

Een gescheiden moeder vraagt om delen uit het dossier van haar 4-jarige dochter te vernietigen. Moet ik dat doen?

Casus

Een moeder en haar 4-jarige dochter zijn sinds kort ingeschreven bij mijn huisartsenpraktijk. Ze zijn hier komen wonen nadat de moeder gescheiden is. In het dossier dat de vorige huisarts aan me heeft overgedragen, staan verslagen van een kinderpsycholoog die het dochtertje onder behandeling heeft gehad. De moeder vraagt mij nu om de aantekeningen van deze kinderpsycholoog uit het dossier van het kind te verwijderen. Die zijn volgens haar niet meer relevant. Ik voel daar niets voor vanuit het oogpunt van de continuïteit van de zorg. Hoe ga ik om met dit verzoek?

Advies

Bij een nieuwe behandelrelatie met een minderjarig kind vraagt u als arts na wie het gezag heeft over de minderjarige. Hebben beide ouders gezamenlijk het gezag? Dan moeten ze ook allebei toestemming geven om (een deel van) het dossier te vernietigen van een kind onder de 12 jaar. Omdat het bij dit verzoek gaat om een ingrijpende en onomkeerbare handeling, doet u er verstandig aan om beide ouders hiervoor om schriftelijke toestemming te vragen.

Is het verzoek van de gezagdragende ouder(s) evident strijdig met de belangen van het kind? Dan biedt de WGBO ruimte om dit verzoek naast u neer te leggen op basis van goed hulpverlenerschap.

Toelichting

Hoofdregel

Krijgt een arts een nieuwe minderjarige patiënt? Dan vraagt hij eerst na wie het ouderlijk gezag heeft/hebben over dit kind. Die informatie neemt hij op in het dossier. Hebben beide ouders het gezag, dan zijn zij beiden de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. De arts heeft dan toestemming van beide ouders nodig om (een deel van) het dossier van het kind te vernietigen.

Vernietiging van een deel van het dossier is een vérstrekkend verzoek. Daarom is het raadzaam om beide ouders te vragen om dit verzoek op te schrijven en te ondertekenen. Eventueel kan de arts de tekst hiervoor zelf opstellen en deze naar beide ouders sturen. In de bijbehorende brief kan hij dan aangeven dat hij het niet wenselijk vindt om de aantekeningen te verwijderen, met het oog op de continuïteit van de zorg voor het kind. Als de ouders hun verzoek toch handhaven, kunnen ze het verzoek ondertekend terugsturen naar de arts.

Voorwaarden om het verzoek te honoreren

•Wordt het gezag uitgeoefend door één van de ouders, en dient deze ouder het verzoek in? Dan kan de arts in beginsel op dit verzoek ingaan. Volgens de wet is er namelijk geen toestemming nodig van de niet-gezagdragende ouder.

•Wordt het gezag uitgeoefend door beide ouders en geeft één van de ouders geen toestemming voor de gedeeltelijke vernietiging van het dossier van een kind? Dan kan de arts niet ingaan op het verzoek van de andere ouder. Blijft de andere ouder bij het verzoek? Dan kan die desnoods zelf bij de rechter om vervangende toestemming vragen om delen van het dossier te vernietigen.

Uitzondering

De wet biedt de arts de ruimte om het verzoek van de gezagdragende ouder(s) naast zich neer te leggen als hij door een deel van het dossier te verwijderen niet de zorg van een goed hulpverlener betracht. De arts kan zich beroepen op goed hulpverlenerschap als:

•het verwijderen van de aantekeningen evident strijdig is met het belang van het kind; en

•de motieven van de ouder(s) om het verzoek te doen evident zijn ingegeven door eigenbelang (bijvoorbeeld vanwege hun positie in een juridische procedure).

Meer informatie

Achtergrondinformatie bij dit praktijkdilemma vindt u in hoofdstuk 3 ‘Hoe zit het met het gezag over minderjarige kinderen?’ en hoofdstuk 4 ‘Hoe werkt het vragen van toestemming in de praktijk?’ van de KNMG-wegwijzer Toestemming en informatie bij behandeling van minderjarigen: knmg.nl/wegwijzer-minderjarigen

Let op: voor het vernietigen van gegevens over (vermoedens van) kindermishandeling gelden bijzondere regels. Raadpleeg hiervoor artikel 3 ‘Dossiervoering’ van de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vraag? KNMG Artseninfolijn

Bent u arts en lid van een van de federatiepartners van de KNMG, dan kunt u met vragen op medisch-ethisch en juridisch (gezondheidsrechtelijk) terrein kosteloos advies krijgen van de KNMG Artseninfolijn. Van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 088 440 4242. Alle praktijkdilemma’s vindt u op knmg.nl/praktijkdilemma.

Federatienieuws KNMG artseninfolijn
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.