Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
14 oktober 2015 2 minuten leestijd
Federatienieuws

Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Plaats een reactie

Na een wetgevingstraject van ruim zeven jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren vanuit het zorgveld, heeft de Eerste Kamer op dinsdag 6 oktober de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), aangenomen.

De wet moet er volgens de minister voor zorgen dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet regelt daarvoor een aantal verplichtingen voor zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit van zorg. Zo moeten alle zorgaanbieders straks een systeem voor veilig incident melden hebben en wordt het verplicht om incidenten aan te tekenen in het patiëntendossier. Nieuwe werknemers in de langdurige zorg en de ggz moeten straks een verklaring omtrent het gedrag hebben. Ook verplicht de wet zorgaanbieders tot het treffen van een andere regeling voor klachten en geschillen. Zo zijn de klachtencommissies in de nieuwe wet niet langer verplicht, maar het hebben van een klachtenfunctionaris wel. De klachtenfunctionaris moet de patiënt ondersteunen in zijn klacht en kan bij klachten en onvrede bemiddelen. Ook moeten zorgaanbieders zich verplicht aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, die niet alleen een bindend oordeel geeft over klachten, maar ook een schadevergoeding kan toekennen van 25.000 euro.

Nobel streven, averechts effect

De KNMG onderschrijft het doel van de Wkkgz – goede zorg en een laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Helaas kent het wetsvoorstel in de ogen van de artsenfederatie een groot aantal elementen die in de praktijk juist het tegendeel bewerkstelligen. Zo is de KNMG ernstig bezorgd dat de vermenging van klachten en schadeclaims zal bijdragen aan een claimcultuur en defensief medisch handelen. Ook ontbreken in de nieuwe wet op diverse punten waarborgen voor de positie van artsen. Vanaf het eerste concept wetsvoorstel tot en met de behandeling in de Eerste Kamer zijn door de KNMG de bezwaren tegen dit wetsvoorstel onder de aandacht van de politiek gebracht.

Bezwaren zorgveld van tafel geveegd

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn de zorgen en bezwaren van de KNMG besproken. Desondanks heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. Wel deed de minister de toezegging om met name kleinschalige zorgaanbieders ondersteuning te bieden bij de implementatie van de nieuwe wet. Ook heeft de minister toegezegd uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de evaluatie van de nieuwe klachten- en geschillenregeling en dan in het bijzonder aan de invloed hiervan op de ontwikkeling van de aantallen klachten en claims en de lastendruk.

Implementatie

De Wkkgz zal op 1 januari 2016 in werking treden. Zorgaanbieders krijgen vanaf 1 januari een jaar de tijd om hun regeling voor klachten en geschillen aan de Wkkgz aan te passen. De KNMG zal zich bij de implementatie inspannen om een ook voor artsen eerlijke en heldere klachtenprocedure te bewerkstelligen. Het merendeel van de verplichtingen uit het kwaliteitsdeel van de wet is vanaf 1 januari direct van kracht. Een aantal onderdelen van de wet moet in nadere regelgeving nog verder worden uitgewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, zal de KNMG een overzicht opstellen met de belangrijkste aandachtspunten uit deze wet voor uw praktijk.

<b>Federatienieuws 42 - 2015</b>
Federatienieuws KNMG
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.