Meer van Sophie Broersen - arts niet-praktiserend/journalis

 • Relatie met ex-patiënt? Overleg met een buitenstaander

  Deze week een zaak tegen een gz-psycholoog die een relatie aanknoopte met een ex-patiënt. Haar werkgever heeft een zaak aangespannen, waarin het draait om de vraag of zij een voldoende lange afkoelingsperiode in acht heeft genomen. Dat is ook interessant voor artsen.

 • Uitgeschreven uit register, toch titel voeren

  Een arts is sinds zeven jaar uit het bedrijfsartsenregister uitgeschreven, maar gebruikt die titel nog wel. Als de patiënt naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd was gestapt, had de arts een boete kunnen krijgen van maximaal 6700 euro voor titelmisbruik.

 • Geen verslag, geen fout?

  Wie het leest, zal even met de ogen knipperen: het Centraal Tuchtcollege kan niet vaststellen of de aangeklaagde arts in deze zaak een fout heeft gemaakt tijdens een ooglidcorrectie, of dat er sprake was van een complicatie.

 • Huisarts moet zelf afweging tot spoedverwijzing maken, niet de neuroloog

  Hier wreekt zich de aard van het tuchtrecht: de patiënt klaagt over de huisarts en de neuroloog blijft voor zover bekend buiten schot. Daar kan het tuchtcollege niet zoveel aan doen, dus het oordeel is begrijpelijk. Maar wat meer begrip voor hoe artsen samenwerken had wel uit de uitspraak mogen blijken.

 • Intensivist probeert familie te overtuigen

  Een intensivist zorgde voor een ernstig zieke man met meerdere aandoeningen, die wegens respiratoire problemen op de intensive care lag. Verschillende detubaties mislukten. Overleg vond meermaals plaats tussen de intensivist en de familie van de patiënt.

 • Huisarts slaat plank mis bij hotelgast

  Een arts die buiten een normale werkomgeving werkt, moet op zijn of haar qui-vive zijn. Wat in de dagelijkse praktijk routinematig goed gaat, vereist dan opeens improviseren. In deze tuchtzaak een voorbeeld van hoe dat mis kan gaan.

 • Forensisch arts zegt niets te veel tegen politie

  Een forensisch arts moet soms behandelaar en medisch adviseur tegelijk zijn. Dat is een ‘tamelijk gecompliceerde context’, schrijft het Centraal Tuchtcollege, als het gaat om het beroepsgeheim. Dat blijkt wel uit deze tuchtzaak.

 • Cardioloog-arbiter hoort niet voor de tuchtrechter

  Uit onderstaande tuchtzaak komt naar voren hoe belangrijk context is. Het gaat om een cardioloog die klaagt over een andere cardioloog. Cardioloog 1 was verwikkeld in een geschil met zijn maatschap, en cardioloog 2 trad op als een van de arbiters die waren ingeroepen om daaruit te komen.

 • Fouten toegeven is ook een vak

  Een 67-jarige man komt binnen anderhalve maand acht keer bij zijn huisarts en diens waarnemer, vanwege onder meer buik- en rugpijn. De man klaagt de waarnemer aan, die hem de laatste vier keer zag. Deze neemt geen volledige anamnese af, doet weinig of geen lichamelijk onderzoek en stelt geen differentiaaldiagnose op.

 • Neuroloog mist hersenontsteking

  Deze zaak gaat om een vrouw die op een SEH komt met koorts, diarree en woordvindstoornissen. Na vrij uitgebreid onderzoek wordt ‘geen specifieke neurologie’ vastgesteld. Ze wordt wel opgenomen. De dagen daarna gaat ze achteruit, ze krijgt epileptische aanvallen, en kan uiteindelijk niet meer praten.

 • Asystolie tijdens operatie: wel of geen calamiteit?

  Op het moment dat de chirurg de galblaas uit de buik trekt, ontstaat bij de patiënt een asystolie. De chirurg weet dat dat kan komen door tractie aan het buikvlies en begint met hartmassage. Het hart komt gelukkig snel weer op gang.

 • Cardiologen in tuchtcolleges niet met elkaar eens

  Een vrouw met drukkende pijn op de borst komt naar de Eerste Harthulp. Na onderzoek stelt de arts-assistent – in overleg met de cardioloog – vast dat er sprake is van aspecifieke pijn en mag ze naar huis. Enkele weken later overlijdt ze.

 • Psychiatrische patiënt liegt niet per definitie

  Een huisarts mist een zwangerschap omdat hij van zijn patiënte aanneemt dat ze al maanden geen seks heeft gehad. Hij weet dat ze een antipsychoticum slikt, maar ziet daarin geen reden om te twijfelen aan haar woord.

 • Patiënt is niet uw gelijke in de liefde

  De boodschap om geen liefdesrelatie aan te gaan met een patiënt, was niet tot deze psychiater doorgedrongen. Hij onderhield zelfs intieme contacten met twee van zijn patiënten.

 • Niet vertrouwen op de dokter vóór u

  Een vrouw klaagt de psychiater aan die haar op verzoek van de verzekeringsarts heeft onderzocht. Hij zou de klaagster niet hebben uitgelegd dat haar Wajong-uitkering van het onderzoek afhing en dat ze medewerking mocht weigeren.

 • Arts laat patiënt na complicatie in de steek

  Een patiënte krijgt jarenlang lithium voorgeschreven door haar psychiater en houdt daar een renale diabetes insipidus en een beschadigde schildklier aan over. Als ze om een verklaring vraagt, geeft de psychiater niet thuis.

 • ‘Foute’ uitkomst, maar geen fout gemaakt

  Bij een kijkoperatie van de knie loopt een vrouw zulke ernstige schade op aan de nervus femoralis, dat zij zich alleen nog met hulpmiddelen kan voortbewegen. Ze klaagt de anesthesioloog aan, maar het tuchtcollege kan er geen ‘misser’ van maken.

 • Erg minimalistisch verslag

  Een radioloog ziet op de echo van een man met bovenbuikklachten geen afwijkingen aan het pancreas. Maar dat is op een echo ook niet te zien; daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Dat had hij beter wél aan zijn verslag kunnen toevoegen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.