Meer van J. Legemaate

 • Kritiek op artsen IND

  Mensen die hun eigen land ontvluchten en in Nederland asiel aanvragen, kampen vaak ook met medische problemen. Het Bureau Medische Advisering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt die medische problematiek, maar niet naar ieders tevredenheid.

 • Wet cliëntenrechten moet van tafel

  Ondanks veel en gefundeerde kritiek stuurde het demissionaire kabinet het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg in juni naar de Tweede Kamer. De wet moet een aantal bestaande wetten vervangen, maar waarom eigenlijk? Er verandert niet veel door, en wát er verandert is een achteruitgang.

 • Alternatieve behandelwijzen na Millecam

  Als patiënten een regulier gestelde diagnose ontkennen, of een reguliere behandeling weigeren, kunnen niet-regulier werkende artsen daarin niet zomaar meegaan. Ook mogen zij zich niet verschuilen achter een weigering van de patiënt.

 • Inspecteur mag dossier inzien

  Als toestemming vragen aan de patiënt onmogelijk of ‘onevenredig belastend’ is, mag de Inspectie voor de Gezondheidszorg voortaan ook zonder die toestemming dossiers inzien. Wat dat betekent voor het veilig melden van incidenten, is nog onduidelijk.

 • Loods in zee van verantwoordelijkheid

  De zorg wordt steeds complexer en bij een behandeling zijn steeds vaker meer zorgverleners betrokken. Dat vereist heldere afspraken onder meer over wie eindverantwoordelijk is. De KNMG stelde daarvoor een handreiking op.

 • Kwaliteit heeft structuur nodig

  De Kwaliteitswet zorginstellingen heeft niet verhinderd dat een disfunctionerende Twentse neuroloog jarenlang ongestoord zijn schadelijke gang kon gaan. Reden daarvoor is dat de verantwoordelijkheden die uit de wet voortvloeien, nog steeds niet helder zijn vastgelegd.

 • Meer druk op de naald

  Steeds minder ouders zijn overtuigd van de noodzaak om hun kinderen te vaccineren tegen kinderziektes als polio. Gevolg is dat er steeds nadrukkelijker wordt gepleit voor verplichte vaccinatie. Hoog tijd voor een intensieve voorlichtingscampagne.

 • KNMG: Nieuwe wetgeving patiëntenrechten

  Op 22 september heeft opnieuw overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van VWS en de veldpartijen over het vernieuwen van de wetgeving over patiëntenrechten.

 • Strafrecht kan hiv niet tackelen

  De Hoge Raad sprak een hiv-positieve man die onbeschermde seks had gehad vrij. Zwaarwegend argument om hiv-positieven die anderen besmetten, niet strafrechtelijk te vervolgen, is dat de testbereidheid anders afneemt.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.