Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

Van Rijn komt met schets voor toekomst acute zorg

6 reacties

Op de valreep van zijn ministerschap heeft Martin van Rijn een ‘houtskoolschets’ voor de toekomst van de acute zorg gepresenteerd. Daarmee wil hij een aanzet geven tot een maatschappelijke discussie over onder meer de toekomstige inrichting en financiering.

In het stuk, waar sinds vrijdag door iedereen die dat wil op gereageerd kan worden, stelt de minister dat een nieuwe inrichting van het acutezorglandschap nodig is en dat er een oplossing moet komen voor urgente vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn dat het niet altijd duidelijk is waar iemand naartoe moet met een acutezorgvraag, dat acute zorg thuis nog niet groots wordt opgepakt, dat patiënten soms te lang op de verkeerde plek blijven, dat er niet genoeg zorgprofessionals zijn en dat de samenwerking tussen professionals in het acutezorglandschap beter kan.

Volgens de minister zijn er vier randvoorwaarden om de transformatie naar een nieuw acutezorglandschap te realiseren. Hij vindt dat zorgprofessionals in acute situaties over de medische gegevens van de patiënt moeten kunnen beschikken; voor het versnellen van de elektronische gegevensuitwisseling komt er een wet die eenheid van taal en techniek afdwingt. Ook wil de minister dat er aangepaste of nieuwe normen komen voor de kwaliteit van de acute zorg, bijvoorbeeld met betrekking tot aanrijtijden van ambulances op de bereikbaarheid van locaties. Daarnaast wil de minister inzetten op ‘slimme zorg’; zeker nu de covid-19-crisis heeft laten zien dat digitale zorg en ondersteuning mogelijk is. Als vierde randvoorwaarde noemt Van Rijn het maken van strakke afspraken in de regio op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid. Daarbij is het de bedoeling dat de (her)inrichting van het acute zorglandschap zoveel mogelijk ligt bij de elf ROAZ’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Ook wil de minister kijken naar een integrale financiering van de acute zorg en wat voor effecten het heeft als huidige schotten, zoals nu tussen de huisartsenposten en de Spoedeisende Hulp verdwijnen.

lees ook

Nieuws spoedzorg
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • N. Buenen

  SEH-arts, Uden

  Een houtskoolschets wordt dit genoemd door de schrijver(s) van VWS. Ik zie vooral een rapport waarbij het houtskool lijkt verwaaid door alle ingetrapte open deuren.

  In het rapport wordt inhoudelijk voorbij gegaan aan de wetenschappelijke inzichten... en adviezen van collega SEH-artsen die onderzoek hebben gedaan naar de spoedzorg in Nederland. Het lijkt vooral een exercitie om de bij VWS zo geliefde Deense organisatie van de acute zorg te vertalen naar Nederland. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de unieke en zeer waardevolle manier waarop de huisartsen nu al hun bijdrage leveren in de Nederlandse spoedzorg.
  Ronduit ergerlijk is het gebruik van medisch inhoudloze opmerkingen in het rapport. Termen als “eenvoudige breuken”, “sportblessures”, “hoofdpijn (zonder verdenking op SAB/meningitis)”, “instabiele patiënten” en “complexe OK” zijn zo vaag dat ik daar als professional niks mee kan. Daarnaast is de voorbeeldcasus op pagina 25 ronduit schokkend; een 78-jarige patiente die is gevallen en onvoldoende kracht heeft om zonder hulp op te staan wordt hierbij alleen beoordeeld door een wijkverpleegkundige. Dit leest voor mij eerder als een nachtmerrie in plaats van een vergezicht. (Overigens niks ten nadele van de wijkverpleegkundigen die van onschatbare waarde zijn).

  Laat het ministerie nu eindelijk eens regelen waar vanuit het veld al langer om wordt gevraagd. Dit zijn transmurale integratie van ICT-systemen, een integrale bekostiging van de acute zorg en ondersteuning bij de invoering van het kwaliteitskader spoedzorg. Dan verwacht ik dat de gewenste samenwerking en efficiëntie vanzelf op gang komt.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Els van Veen: Dat is nog rijkelijk optimistisch gesteld: Samenwerken?

  Volgens mij is het realistischer om te stellen dat er een partij werkt, namelijk wij:

  De andere partij beperkt zich tot achteroverleunen, commentaar geven en zeggen hoe wij... het beter moeten doen. En daarbij helemaal geen behoefte hebben aan onze mening. Daar vegen ze het liefst hun achterste mee af.

  En het allerergste in deze is nog wel, dat als het al niet goed gaat in ons vak, dat deze leunstoelgeleerden dit zelf voor het overgrote deel zelf veroorzaakt hebben in de afgelopen jaren:

  Ik noem er maar een aantal: Ab Klink, Hans Hoogervorst, samen verantwoordelijk voor de DBC-ellende waarbij de ingevoerde DBC werkelijk geen moer meer te maken heeft met de werkelijke diagnose, de wandelende ramp Edith Schippers, en nu weer Martin van Rijn, hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor het PGB-debacle. En Hugo de Jonge wordt de volgende.

  Nu roeptoetert de 2e kamer weer dat de intensivist "erkend moet worden", nadat er jarenlang bezuinigd is op ziekenhuizen en in vele kleine ziekenhuizen niet eens meer een volwaardige intensive care aanwezig is. Waar halen deze politici het gore lef vandaan?

  En als je eens goed kijkt en je afvraagt waar het achteroverleunen, commentaar geven en vertellen hoe wij het beter moeten doen toe leidt?

  Dat leidt tot hele riante baantjes, op heel luxe pluche, met een hele vette bankrekening.

  De conclusie is dan ook onontkoombaar: Achteroverleunen, commentaar geven en vertellen hoe wij het beter moeten doen, loont. Het loont bijzonder goed.

  Wij zijn de echte sukkels, die gewoon doorploeteren op de werkvloer. En er het beste van proberen te maken. En we laten ons het geblaat van deze figuren nog welgevallen ook.

 • Wil Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Politiek alstublieft, geef kaders en laat het veld de invulling doen.

 • E.B. van Veen

  huisarts

  Heeft Den Haag niets geleerd? Van Rijn dient een voorstel in. Hugo de Jonge dient een voorstel in (zorgfraude aanpakken). Minister Schouten van Landbouw heeft een idee voor wat betreft het dieet van koeien...

  En bij al die voorstellen; nóg meer co...ntrole, nog meer kwaliteitsindicatoren en vooral; niet luisteren naar waar men op de werkvloer tegenaan loopt.

  Hallo Den Haag! Het is misschien wel handig om uw plannen en luchtproefballonnen eerst eens af te stemmen met de mensen die het werk doen. Samenwerken heet dat.

 • Wil Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  @Bonte, wat kernachtig weergegeven. Het is een uiting van de Haagse ziekte. Symptomen: ernstige zelfoverschatting, gebrek aan gevoel voor verhoudingen en een diep wantrouwen hebben tegen volk en professionals.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  De zoveelste uiting van de Ziekte van Taylor:

  Een of andere flapdrol, met als "vak" bestuurder, zonder enige kennis van zaken, zonder ook maar de minste ervaring op de werkvloer, zonder ooit een patiënt gezien te hebben, zonder maar ooit zelfs maa...r ergens een pleister op geplakt te hebben, die ons gaat vertellen hoe het anders moet in de zorg. One step forward, ten steps back?

  Waar is het misgegaan in onze maatschappij dat deze mensen het voor het zeggen kregen? Is er na de "verlichting" dan toch ook nog een periode waar we over pak 'em beet tweehonderd jaar terugkijken en dan bestempelen als de "verduistering"?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.