Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
1 minuut leestijd
Nieuws

Steun voor huisartsen van Tweede Kamer

5 reacties

Voor de zomer van 2023 moeten er ‘aanzienlijke en merkbare verbeteringen’ rond de werkdruk van huisartsen zijn bewerkstelligd. Daar heeft de voltallige Tweede Kamer per motie op aangedrongen bij het kabinet.

Op de laatste dag voor het zomerreces stemden alle 150 Kamerleden, na stemming per handopsteking, vóór een motie met deze strekking. De Kamer roept het kabinet hiermee op om ‘met zorgverzekeraars actief te sturen’ op de punten die huisartsen hebben aangedragen tijdens hun actieweek, zoals de vermindering van de administratiebelasting en een andere organisatie van ANW-zorg. De motie van de Denk-fractie was medeondertekend door Fractie Den Haan, PVV, en coalitiepartijen VVD, D66 en CDA.

Burgerinitiatief

De petitie voor behoud van de huisartsenzorg, die oud-huisarts Walter Schrader na de actieweek opzette, heeft inmiddels meer dan vijftigduizend handtekeningen gekregen. Dat vergroot de kans dat het omgezet kan worden naar een burgerinitiatief in de Tweede Kamer, iets waar Schrader zich op beraadt om de huisartsenzorg zo op de parlementsagenda te krijgen.

Zorgakkoord

Vicevoorzitter Aard Verdaasdonk van de LHV is ondertussen niet optimistisch gestemd over mogelijke verbeteringen die afspraken uit het nog te sluiten integraal zorgakkoord gaan brengen voor huisartsen. Hij heeft een conceptversie gezien die volgens hem plannen behelst om huisartsen juist voor meer taken verantwoordelijk te maken. De LHV sluit, afhankelijk van het vervolgoverleg over dit akkoord, verdere acties daarom niet uit.

Lees ook

Nieuws huisartsen
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G.R.I. Slock

  huisarts, sluis

  Zoals uit de berekeningen van Anton Maes bleek hebben de zorgverzekeraars 16 miljard 1e lijns geld op de plank laten liggen. VWS zou moeten garanderen dat het geld dat op de plank blijft liggen wordt toegevoegd aan de NZA tarieven basiszorg. Dan h...ebben we echt meer tijd voor de patiënt zonder hiervoor jaarlijks opnieuw te moeten bedelen bij de zorgverzekeraar in de hoop dat een pilot wordt opgestart dan wel verlengd.
  Zeer goed idee van collega Bavink trouwens om de reserves van de zorgverzekeraars te gebruiken op een maatschappelijk nuttige manier.

 • W.G. Bavinck

  Gepensioneerd huisarts, Soest

  Steun van de Tweede Kamer is aardig maar van de kant van de Zorgverzekeraars blijft het oorverdovend stil. Juist zij kunnen, naast het terugdringen van de administratieve lasten, bijdragen aan oplossingen voor de problemen voor de huisartsen.
  Zorgv...erzekeraars kunnen namelijk een oplossing bieden voor de huisvesting van huisartsen en eerstelijnscentra in de steden. Binnen het kostendeel van het huisartsentarief is de vergoeding huisvesting momenteel volstrekt onvoldoende om uitbreiding van praktijken en vorming van eerstelijnscentra in middelgrote en grote steden te bekostigen. Laat zorgverzekeraars, al dan niet middels een gezamenlijk fonds, vanuit hun reserves investeren in onroerend goed in de steden om vestiging en uitbreiding van praktijken mogelijk te maken. Als huur kunnen zij een bedrag vragen dat overeenkomt met de kostencomponent huisvesting en hiermee voor de huisartsen een goede praktijkruimte voor redelijke kosten bieden. Een goed functionerende eerste lijn betaalt zich in kosten voor de gezondheidszorg op termijn dubbel en dwars terug, zodat er sprake is van een win-win situatie. Zorgverzekeraars: neem uw verantwoordelijkheid.

 • W.E. Schrader

  Huisarts/rampenarts , Leiden


  Geweldige opsteker op de laatste dag voor het zomerreces. Het stemmen op de petitie gaat door tot twee weken na het zomerreces, zodat er ook bij in achtneming van alle regels rond de privacy en bescherming persoonsgegevens volkomen duidelijk is het... vereiste aantal van 40.000 ondertekenaars ruimschoots is overschreden. Unaniem aangenomen zegt veel over het gevoel van urgentie dat leeft bij onze volksvertegenwoordigers. Het is zaak de Kamer zo goed mogelijk inhoudelijk te informeren zodat het Doel dat uitvoerende Zorgprofessionals en Volksvertegenwoordigers met elkaar delen, de Zorg ontlasten, zo efficiënt en snel mogelijk kan worden gehaald. Een logische stap is de bestaande Wet- en Regelgeving als uitgangspunt te nemen en in een besluitvormend Kamerdebat zo nodig te herzien. Vanuit die Juridsch geborgde uitgangspunten kan er invulling worden gegeven aan de financieele en personele voorwaarden voor een gezonder Eerste lijnszorg, die voor huisartsen geen ziekmakende belasting vormt. De Kamer heeft gesproken en een eerste mooie grote stap is gezet. Veel dank hiervoor, het was de hoogste hoogste tijd.

 • huisarts, Hoorn

  Nico Terpstra, huisarts

  Geweldige steun voor alle huisartsen die op het Malieveld stonden, dus dank aan de 150 Tweedekamerleden die dit unaniem steunen.

  In hoeverre de minister invloed op onze sterk verslechterende werksituatie heeft, valt te bezi...en maar hij kan zeker de zorgverzekeraars opdragen om de tientallen miljoenen die onbenut op de plank liggen - en die bestemd zijn voor de eerstelijn - eens te investeren in de huisartsenzorg.

  Huisartsen gaan echt niet meer terug in hun hok, want als de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord door de zorgverzekeraars vol minachting terzijde werden geschoven is het nu menens bij het IZA. Boterzachte babbelafspraken accepteren we niet meer.

  En het is zo simpel: Nederlandse huisartsen zijn goed en extreem efficiënt; wil je als overheid zorgkosten beheersen, geef ons dan de tools. En stuur de zorgverzekeraars weer in hun hok als betaalkantoor, want in de zorg hebben we echt meer last dan voordeel van deze molochs (die alleen nog maar in geld geïnteresseerd zijn, nu kwaliteit niet te meten valt).

  [Reactie gewijzigd door op 14-07-2022 16:53]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.