Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Ruim drieduizend artsen achter oproep HRMO

9 reacties

Ruim drieduizend artsen hebben zich tot nu toe geschaard achter de nieuwe oproep van artsencomité Het Roer Moet Om (HRMO) om de zorg te veranderen. Dat zeggen de initiatiefnemers, die deze maandag hun wensen voor de zorg toelichtten in de Tweede Kamer.

HRMO deed eerder deze maand een openbare ‘oproep tot optimale zorg’ aan de Tweede en Eerste Kamer. Volgens de artsen achter de oproep (zowel huisartsen als medisch specialisten) heeft de coronacrisis laten zien dat snelle veranderingen die leiden tot meer samenwerking in plaats van concurrentie binnen de zorg mogelijk zijn. Volgens hen kan een sterkere, meer sturende rol van de rijksoverheid op sommige vlakken daarbij helpen. Op verzoek van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen waren ze deze maandag bij de VWS-commissie in de Tweede Kamer voor een toelichting, waar alleen zorgwoordvoerders van de PvdA, SP en D66 waren om te luisteren naar HRMO-artsen Peter de Groof en Toosje Valkenburg en hun vragen te stellen.

Valkenburg en De Groof pleitten voor een aantal zaken: de overheid moet in besluitvorming duidelijk maken welke basiszorg in ieder geval beschikbaar moet zijn, en ‘fermere besluiten’ nemen over preventie. Valkenburg trok de vergelijking met de vroegere overheidsbeslissing om riolen aan te leggen. Ook willen Valkenburg en De Groof dat in regio’s wordt bepaald welke zorg daar nodig is, en dat die regio’s een onafhankelijk voorzitter kennen om te voorkomen ‘dat iemand nog weg kan duiken’. Verder vroegen ze om een politieke stap om met een norm af te dwingen dat zorgverleners maximaal 20 procent van hun tijd aan administratie kwijt zijn, en een beter beloning voor zorgpersoneel.

Ook vroegen Valkenburg en De Groof de politici om met artsen te regelen dat er minder overbehandeling plaatsvindt. E-health kan goede dingen opleveren, maar ook zorgconsumptie in de hand werken, vrezen ze. Er is tijd en geld nodig om in kaart te brengen welke patiënten bij welke behandelingen wel en niet zijn gebaat, schetsten ze. Dat vergt wat van de financiering van huisartsen, maar ook van medisch specialisten die daardoor beter kunnen overleggen met huisartsen over het nut van bepaalde behandelingen bij bepaalde patiëntgroepen. Volgens De Groof is de tijd gekomen dat een zorgminister zich daar nu over uitspreekt en komt met een ‘verplichtende aanwijzing’ om overbehandeling aan te pakken.

PvdA-Kamerlid Ploumen gaf aan het met vrijwel alles ‘gloeiend eens’ te zijn. Zij hoopt dat de inbreng van HRMO meegenomen wordt door de VWS-ministers in de contourennota voor de zorg, die dit najaar komt. D66-kamerlid Rens Raemakers liet blijken moeite te hebben met de kritiek op marktwerking en op ‘e-health als heilige graal’, zoals Valkenburg stelde. ‘Moet je dan naar een ander systeem dan marktwerking of de plussen ervan uitbouwen en de minnen aanpakken?’, aldus Raemakers. Henk van Gerven (SP) wilde weten of zorgverzekeraars uit het zorgsysteem moesten, maar dat ging de artsen te ver.

lees ook

Nieuws Het roer moet om
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Waarom lukt het schrijvers maar niet om het meer concreet te maken ? Dat is iets waar ik me steeds meer aan erger.

  Het is precies hetzelfde probleem als met de politieke partij NL Beter van Esther van Fenema.

  Neem deze statements:
  Vertrouwe...n in plaats van wantrouwen
  De menselijke maat in plaats van grootschaligheid
  De professional weer aan het roer

  Allemaal waar, maar wat moet je ermee ?
  Jan Schaefer verwoordde dit probleem vroeger treffend: in gelul kun je niet wonen

  Kortom: waar zijn de heldere duidelijke voorstellen ?

 • geert slock

  huisarts, sluis

  De zwijgende meerderheid is het hoogstwaarschijnlijk ook eens met de standpunten van HRMO maar heeft geen tijd of motivatie om beleidsissues bij te houden, er passeren jaarlijks namelijk helaas vele mooie plannen waar toch niks van in huis komt maar... die een leuke broodwinning vormen voor veel bestuurders en ex-politici.
  En in plaats van onzin te verkondigen over 'ferme besluiten' over preventie kunnen ze beginnen met preventie financieel te ondersteunen.

 • Els van Veen

  huisarts, Dalfsen

  Beste Dolf, ik ben het met de NZa eens dat de zorg te veel een verdienmodel is geworden. Maar ik denk als huisarts dat de NZa ook DEEL VAN HET PROBLEEM is.

  De NZa zorgt dat huisartsenpraktijken ondergefinanciëerd worden, lees dit uitstekende arti...kel van twee huisartsen in 2019 nog maar eens:
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/geld-voor-de-huisarts-ligt-op-de-plank.htm
  De NZa is niet bereikbaar voor een gesprek over dit grote probleem, weet ik.

  Tegelijk las ik gisteren (!) nog dit op Medisch Contact:
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/nza-vaker-en-op-meer-plekken-gecombineerde-leefstijlinterventie-aanbieden.htm
  Ik bedoel maar...De NZa draagt continu flauwekul-oplossingen aan (alsof huisartsen niets te doen hebben) en is zélf deel van het probleem.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  In de tussentijd: vers van de pers:

  Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden

  Advies Bestuursvoorzitter Marian Kaljouw wil onnodige behandelingen tegengaan. En moeten medisch specialisten niet in loondienst?

  De Nederl...andse Zorgautoriteit (NZa) wil een einde maken aan zorg die „onzinnig” is: medische behandelingen die niet werken. Er moet volgens de NZa een bekostigingssysteem komen waarbij minder nadruk ligt op productieprikkels. „De zorg is te veel een verdienmodel geworden”, zegt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa. „We moeten kijken hoe we dat om kunnen draaien. Dat we minder gericht zijn op productie, maar wel doen wat nodig is.”


  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/22/toezichthouder-nza-de-zorg-is-te-veel-een-verdienmodel-geworden-a4003707

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  De lijst van ondertekenaars is (wederom) indrukwekkend. Weer veel bekende en vertrouwde namen: Levi, van Santen, van der Graaf, Olde Rikkert, van der Horst......

  Het Roer Moet Om , dat vind ik ook, want het stelsel loopt op vele fronten vast

  M...aar wat is de koers van het HRMO ? Die is voor mij onhelder.
  Ik zie vage contouren, maar nergens worden heldere keuzes gemaakt

  Ik begrijp uit de oproep dat als de centrale overheid de regie (weer) op zich neemt: 'alles sal reg kom'. Ik geloof daar niet in, want dat is politiek. En politiek zijn wij de burgers. En die zijn verdeeld tot op het bot. Of verwacht U dat VWS de keuzes voor U gaat maken ?

  De HRMO groep schuift alle niet door het veld zelf oplosbare problemen - op basis van de bekende 5 O's - door naar de centrale overheid. Pak het HRMO lijstje er maar even bij

  Het netto effect daarvan is dat de overheid de grote ballenbak van alle hete aardappels -volgens 'This is not my piece of cake 'principe wordt. Dat gaat niet werken

  Ik vind de zeven statements van HRMO - zie de oproep tot optimale zorg - te gemakzuchtig en te vrijblijvend.

  Mijn advies, verzoek: zet het gewenste antwoord erachter en reken voor wat de plussen en minnen zijn

  Dus:
  * wie betaalt de loonsverhoging van de verpleegkundigen en verzorgenden ?
  * wat moet eruit het basispakket
  * wat levert suikertax op
  * hoe moet de herstructurering van de ziekenhuizen eruit zien - kijk even naar actueel voorbeeld in de achterhoek
  * is een solo praktijk van huisarts anno 2020 nog een haalbare optie ?
  * en .....wat moeten we met die medische specialisten ?
  * ........

  Woensdag 17 maart 2021 kunt U weer stemmen. Dat is minder dan 300 nachtjes slapen. Bekijk de zorgprogramma's van de politieke partijen en maak Uw keuze

  Your votes please....

 • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  Ik heb meteen getekend, dit is de oproep aan de Staten Generaal:

  'Aan u, volksvertegenwoordigers, doen wij daarom de dringende oproep u concreet uit te spreken, hoe u denkt de schaarste in de zorg te verdelen en hoe u de regie hierover in handen w...ilt nemen. Centraal hierbij dient te staan het voorkomen van ziekte, het beschermen van kwetsbare mensen, het behouden van het zorgpersoneel en het terugdringen van medische overbehandeling.

  Vanuit onze ervaring uit de praktijk van de zorg vragen wij u:

  Spreek u onverbloemd uit over de noodzaak tot meer centrale sturing op belangrijke hoofdpunten.
  Benoem óf en zo ja wáár marktwerking in de zorg een plek heeft.
  Herwaardeer de beloning voor de verpleegkundigen en verzorgenden en voorkom de uitstroom van zorgprofessionals door erkenning van hun professionaliteit.
  Stel grenzen aan wat kan en moet binnen de medische zorg om overbehandeling en medicalisering te voorkomen.
  Schroom niet om ook andere verdergaande preventieve maatregelen voor de publieke volksgezondheid te nemen, zoals het stoppen van tabaksgebruik, het instellen van de suikertax, van mentale weerbaarheid- en beweegprogramma’s, en het aanpakken van luchtverontreiniging.
  Bepaal uw standpunt over de beschikbaarheid van noodzakelijke gezondheidsvoorzieningen, regionaal en bovenregionaal.
  Stel als wettelijk norm vast dat zorgprofessionals in de directe patiëntenzorg niet meer dan 20 procent van hun tijd besteden aan administratieve taken. Vóór de Coronacrisis werd 40 procent, van de werktijd van zorgverleners in beslag genomen door administratieve taken.
  Kortom, we kunnen de problemen in de zorg niet oplossen zolang we blijven steken in de denkwijze die geleid heeft tot deze problemen. Wij vragen u, als volksvertegenwoordigers, standpunten in te nemen die een nieuw samenhangend beleid bewerkstelligen. Wij vragen u dringend de werkvloer te betrekken bij het beantwoorden van de keuzes waar u voor staat. Een rondetafelgesprek is hiervoor een goede eerste stap.'

 • Inge Meekes

  huisarts, Ede

  Dank heren, u heeft mij hierbij volledig overtuigd dat tekenen zinvol is

 • jan keppel hesselink

  pijnarts, Bosch en Duin

  Collega de Wit heeft nog niet door dat politiek en hoog roep gehalte vaak identiek aan elkaar zijn..het idee van de zwijgende meerderheid werkt niet in - hard roepen en doen alsof je een mandaat hebt is een recept voor succes....Journalisten doen daa...r heel graag aan mee, want hard roepen heeft nieuwswaarde. Een kop als 'Minder dan 5% van alle Nederlandse artsen maken zich sterk voor 'Dit en Dat in de Gezondheidszorg' kan niet rekenen op aandacht. Zelfs met 5 hoogleraren kom je al een heel eind....Ik stel dan ook voor bovenstaand artikel van een andere kop te voorzien: Bijzonder kleine minderheid Nederlandse artsen steunen oproep HRMO. En als inleidende zin: "De meeste artsen in Nederland zijn niet te porren voor de stellingen van 'het roer moet om', een comité opgericht door een enkeling om de zorg te veranderen....." LOL

 • Ralph de Wit

  Chirurg, Enschede

  Er zijn 73.608 BIG-geregistreerde artsen in Nederland. Dus rond de 70.000 artsen hebben NIET hun steun uitgesproken voor HRMO. Zou het niet beter zijn als de Tweede Kamer met deze mensen in gesprek gaat in plaats van een klein clubje die nihil mandaa...t heeft?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.