Laatste nieuws
ANP
1 minuut leestijd
Nieuws

Mensenrechtenhof: ‘Land mag vaccinatie verplichten’

8 reacties

Landen kunnen hun burgers verplichten zich te laten inenten, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bijvoorbeeld als zij tot de conclusie komen dat de volksgezondheid dat vereist.

Het hof in Straatsburg sprak zich uit over de vaccinatieplicht die in Tsjechië geldt. Kinderen moeten daar tegen negen ziektes worden ingeënt. Ouders die weigeren, riskeren een boete. Hun kind mag soms niet naar de kleuterschool.

Mensen hebben in principe recht op ‘respect voor privé-, familie- en gezinsleven’, stelt het mensenrechtenhof. Maar landen hebben veel ruimte om te beoordelen of het nodig is om dat recht op dit punt wat in te perken. Tsjechië blijft daarbinnen, is de slotsom.

De inentingsplicht kan volgens het hof als noodzakelijk worden beschouwd voor het welzijn van kinderen, en dat moet de doorslag geven. De maatregel is ook geen te zwaar middel met buitensporige gevolgen. Zo kunnen kinderen zonder prik weliswaar niet naar de kleuterschool, maar wel naar de basisschool.

Die uitspraak is belangrijk voor de inentingscampagne tegen het coronavirus, denkt mensenrechtendeskundige Nicolas Hervieu. Het hof schept ruimte voor een eventuele verplichte coronaprik, meent de Franse jurist. Hij wijst erop dat het hof het principe onderschrijft dat van mensen die minder gezondheidsrisico’s lopen, gevraagd kan worden zich te vaccineren om zo kwetsbaren te beschermen. Onder meer Frankrijk volgde de rechtsgang nauwlettend.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ziet toe op het Europese mensenrechtenverdrag. Uitspraken gelden voor alle ondertekenaars, ook voor Nederland. Het kabinet heeft steeds gezegd dat de coronaprik vrijwillig moet blijven.

Lees ook

Nieuws mensenrechten
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Els van Veen

  huisarts

  Voor informatie over de Mars voor Vrijheid morgen 10 april:

  https://twitter.com/polforfreedom

 • Els van Veen

  huisarts

  Morgen, zaterdag 10 april:

  van 12-13.30 een Mars voor Vrijheid,
  in Apeldoorn

  georganiseerd door de politie en marechaussee,
  maar er lopen ook artsen en docenten mee en iedereen is verder welkom.
  Alleen samen kunnen wij deze overheid, met dwa...ng en drang op allerlei levensterreinen, weerstaan.
  Ik draag normaal geen witte jas, maar morgen wel!

  De aanleiding is dat de politie (ME) wordt ingezet om geweld tegen demonstranten tegen het coronabeleid te gebruiken. Kijk ook op bluetruth.nl.

 • Niels Mels

  Huisarts, Elst Ut

  Volgens mij kan en mag je als arts niet mee werken aan een vorm van behandeling die niet met volledige toestemming van de patiënt plaats vindt en nadat de patiënt volledig geïnformeerd is over de voor en nadelen van een behandeling. Toestemming van ...de patiënt is essentieel. Een overheid kan dan hoog of laag springen, maar als het goed is werkt geen enkele arts in Nederland daar aan mee. Ik ben in ieder geval niet van plan om ook maar een patiënt te vaccineren die daar niet zelf toestemming voor geeft.

 • Christina Stienstra

  huisarts, Kampen

  In de wet staat het volgende: "Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, of medische handelen worden verricht en of voorgeschreven medicijnen worden ingenomen." Wordt het recht dat je over je eigen lichaam mag beslissen, dan ...terzijde geschoven? Een bijzonder verontrustende gedachte!

 • GM Veenstra

  Waarnemend huisarts, Arnhem

  Onderstaand berichten zijn een fraai voorbeeld van deze tijd... iets over lef .. en geschreven door anoniempje?

 • Opp

  X, X

  Zo, de mensenrechten ook even aangepast! Waar zijn we mee bezig zeg? Daar moet de beroepsgroep iets mee!

 • Anoniem

  huisarts

  Nu mensenrechten worden aangepast (!) hoop ik dat alle collega's nog eens goed nadenken over waar we momenteel mee bezig zijn en of we een punt kunnen maken vanuit onze beroepsgroep. Bijv. dat de huisartsen ophouden met vaccineren/ klakkeloos opdrach...ten van de politiek uit te voeren en de beroepsorganisaties zo kunnen bijsturen.
  De risicogroepen die de Intensive Care het meest belasten worden nl. nog steeds niet met voorrang gevaccineerd! In plaats daarvan wordt er voortdurend vertraging opgelopen met vaccineren en zo blijft de nood onnodig lang hoog.

  Tjeenk Willink zegt o.a. in het in Medisch Contact geplaatste interview;
  ‘De democratische rechtsorde is een normatief concept. Het omvat de spelregels voor de wijze waarop de overheid met ons en wij met elkaar omgaan. Zoals: iedereen is gelijk voor de wet, iedereen telt mee en heeft toegang tot publieke diensten zoals gezondheidszorg. De democratische rechtsorde is ook een sociale rechtsorde met sociale grondrechten, die de voornaamste verantwoordelijkheden formuleren van de overheid, zoals zorg dragen voor voldoende werkgelegenheid, huisvesting, milieu, onderwijs en zorg. De overheid heeft haar taken op die terreinen echter afgestoten of verzelfstandigd zonder dat het in de politiek tot een debat is gekomen over de invulling van die grondrechten.’

  Lef
  Voor uitvoerders (.professionals...loont het ook om voorschriften waardoor ze zich klem gezet voelen niet voor zoete koek aan te nemen, maar na te gaan of ze verplichtend zijn voorgeschreven en door wie dan en met welk doel. ‘Er is vaak meer ruimte dan wordt gedacht. Het behoort ook tot de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van uitvoerders om die ruimte optimaal te benutten. Dit is een teken van zelfrespect en zelfbewustzijn; zonder medewerking van uitvoerders gebeurt er niets.’

 • A.M.Dorrestein

  Rustrend HA, Bruinisse

  ik vind het prima dat inenten tegen Clovid 3 verplicht mag worden.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.