Laatste nieuws
Nieuws

Kuipers sinds 2019 niet BIG-geregistreerd

11 reacties

De beoogde nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers (D66), is weliswaar opgeleid als arts en heeft jarenlang gewerkt als internist en hoogleraar gastro-enterologie – maar hij is niet langer praktiserend arts. In 2019 is zijn BIG-registratie verlopen, zo bevestigt een woordvoerder van het Erasmus MC.

De huidige voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg was voorzitter van de koepel van academische ziekenhuizen NFU. Tevens is hij bestuurslid en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, waar hij eerder hoofd Interne Geneeskunde was. Zijn geneeskundeopleiding volgde hij in Groningen.

Verschillende media, waaronder ook Medisch Contact, hebben gemeld dat met de beoogde benoeming van Kuipers ‘een arts’ in het kabinet-Rutte IV zal aantreden. Strikt genomen is dat dus niet zo, en mag hij zich alleen arts niet-praktiserend noemen.

Naschrift redactie (d.d. 6 jan 2022)

Met het bericht over de BIG-registratie van Ernst Kuipers corrigeren wij onze eigen berichtgeving waarin de heer Kuipers zonder voorbehoud arts wordt genoemd. In Nederland geldt er een formeel verschil tussen geregistreerde en niet-geregistreerde artsen. Deze laatste categorie mag geen voorbehouden handelingen verrichten en is niet tuchtrechtelijk aansprakelijk. Medisch Contact hecht aan een correcte weergave van feiten en het is in deze context dat bovenstaand bericht is geplaatst.

Lees ook
Nieuws politiek D66
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.J.P. Lamore

  chirurg in ruste, Naaldwijk

  Enkele jaren terug werd schoon schip gehouden in de BIG -registratie. Ik heb toen gereageerd dat dit zeer onverstandig was. Mijn argument was: er komt een tijd dat die dokters hard nodig zullen zijn. En ziedaar! Eerst werd mijn registratie als chirur...g ongedaan gemaakt, even later was ik ook geen arts meer. Jawel, mits je zou betalen. Maar aangezien ik het werk niet meer uitoefen heb ik het zo gelaten. Conclusie: heel die BIG uitroeien!

 • J. Wind

  huisarts, Wijk en Aalburg

  Heb meer vertrouwen in deze arts, niet BIG-geregistreerd, dan in een aantal - sinds 2020 - demissionaire ministers!

 • H.M.C. K?rner-de monchy

  Verpleegkundige en fotograaf

  BIG geregistreerd ben je geworden door opleiding, kennis en kunde.. en die kennis raak je niet kwijt door niet meer op een “lijstje” te staan..

 • internist-nefroloog, gepensioneerd (en zij-instromer ouderengeneeskunde), rotterdam

  wat een kinderachtige en feitelijke onjuiste reacties van diverse collega's op een simpele zakelijke mededeling over de "status" van de heer Kuipers
  De perceptie dat je, eenmaal arts, je hele leven arts blijft is gelukkig iets van (zeer) oude tij...den.
  Het siert onze nieuwe minister juist dat hij, eenmaal een andere carrière richting inslaand destijds besloten heeft zijn registratie niet te verlengen.
  Op deze wijze voorkomend, ik citeer: om "lekker zijn hele leven, met of zonder nascholingspunten, recepten te kunnen uitschrijven, lekker ouderwets" .
  Dat onze nieuwe minister zijn medische bagage kan inzetten om een echt goede vakminister te worden is uiteraard buiten kijf.

 • R. Koster

  oogarts, Veenendaal

  Helaas zegt dit iets over de producent van bovenstaand artikel: het interesserr mij hoegenaamd niets of een arts geregistreerd is, ja dan wel nee.
  Maar het lijkt er eerder op dat de persoon door een dergelijke fileine mededeling in discrediet moet ...worden gebracht en er kennelijk collega’s zijn die hun geregistreerde vingertje willen verheffen: jammer! Het haalt het gehalte van ons als beroepsgroep ernstig naar beneden: hoe relevant is nou zo’n actie? Is daar überhaupt over nagedacht of moet ik het zien als nuttig en belangrijk en dient het als een waarschuwing/zelfreinigend vermogen?
  Helaas ziet de pers deze productie ook en komt natuurlijk in ‘bepaalde vorm’ publiekelijk tevoorschijn… dank, redactie!!!

 • Philipszoon

  arts n.p. adviseur, Riel

  Ook bij niet direct patiënt behandelende activiteiten blijf je natuurlijk arts; en dan in Nederland als niet praktiserend. De KNMG is er voor alle artsen, inclusief deze soort, die bijna geheel in de zorg werkt(e) en uit circa 20.000 artsen bestaat. ...Het zou mooi zijn als deze groep juist goed bij de KNMG wordt betrokken, daar deze artsen vaak belangwekkende functies in de maatschappij bekleden. Met nu als geweldig voorbeeld Ernst Kuipers!

 • C.H.N. Veenhof

  internist n.p., Heemstede

  Wat een onzinnig nieuws over arts n.p. Het gaat toch om zijn medische achtergrond!
  Negativiteit in de media is troef. Doe daar niet aan mee!

 • T. Müller

  Uroloog, Drachten

  Echt te treurig - het gelijk trekken van administratieve processen met dat gene waar get om gaat. Het is alleen een vogel als het in het vogel-register staat.

 • J.M. Keppel Hesselink

  pijnarts, Bosch en Duin

  Het zieke systeem in NL, arts blijf je na je eed je hele leven. BIG of geen BIG. Onze nieuwe minister is gewoon een arts, en ik denk een hele goede. laten we eens ophouden met die nonsense van arts, np. In het buitenland lachen ze erom. Ik werk ook i...n Portugal, ben weliswaar BIG geregistreerd, maar daar kan je als arts je hele leven gewoon recepten blijven uitschrijven. Lekker ouderwets. Met of zonder naschoolpunten....

 • F.C.N.M. Gunneweg

  huisarts, Ermelo

  Onder het kopje " Nieuws". En tja, sinds 2019... En geen big registratie meer.
  Lieve redactie: doe maar niet meer, deze irrelevante berichten posten.
  Alvast bedankt..

 • niet-praktiserend, Heiloo

  Het is treurig, dat op deze wijze gereageerd wordt op de benoeming van een vakman op een ministerie.
  Arts blijf je gedurende je hele leven, met of zonder BIG-registratie. En al je ervaring draag je mee.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.