Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Huisartsen beslissen in januari over zorgakkoord

7 reacties

Huisartsen hakken 24 januari de knoop door of ze wel of niet hun handtekening zetten onder het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat is besloten tijdens een landelijke ledenvergadering. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) toont zich tevreden met een nadere uitwerking van afspraken die vorm moeten geven aan het door huisartsen gewenste principe van Meer Tijd Voor De Patiënt.

Afgelopen donderdag is tijdens de LHV-vergadering afgesproken dat in een leidraad wordt beschreven wat Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVDP) precies inhoudt, met daarbij in een bijlage de uitleg hoe dit wordt gefinancierd door zorgverzekeraars. Volgens de LHV hebben zorgverzekeraars toegezegd dat huisartspraktijken in 2023 allemaal gebruik kunnen maken van deze nieuwe prestatie. Dat gebeurt dan in stappen; elk kwartaal een kwart van de huisartspraktijken.

Versneld

Een LHV-woordvoerder wijst erop dat hierdoor dit onderdeel uit het IZA op deze manier versneld wordt bewerkstelligd, namelijk in één jaar in plaats van binnen de vierjarige looptijd van het IZA. Wel moet de LHV nog een plan maken hoe huisartspraktijken in delen kunnen overstappen naar de nieuwe manier van werken volgens het MTVDP-principe.

De LHV besloot in september om geen handtekening onder het IZA te zetten, maar hield de deur open door aan te geven dat een handtekening mogelijk in december alsnog zou volgen als er aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Het LHV-bestuur was eind november al van mening dat er aan twee belangrijke voorwaarden was voldaan, namelijk door toezeggingen over hogere ANW-tarieven van de NZa en over het mogelijk maken van MTVDP door zorgverzekeraars.

Onvrede

Maar deze maand komt het niet meer tot een besluit. Onder een deel van de LHV-achterban was en is nog sprake van onvrede over de mate waarin de toezeggingen concreet genoeg zijn. Zo begonnen huisartsen onlangs op LinkedIn een actie om hun ongenoegen te uiten via de hashtag #nietmijnIZA. Afgelopen week roerde zich een groep van zo’n vierhonderd ontevreden huisartsen via een open brief. En ook huisartsencomité De Bevlogen Huisartsen is niet te spreken over de nadere uitwerking van het IZA.

‘De leden gaven aan dat de IZA-afspraken nog niet de concreetheid hadden die ze wilden zien. Daar is nu donderdag invulling aan gegeven’, blikt een LHV-woordvoerder terug. ‘Er zat een verschil in de weging van het LHV-bestuur en die van individuele huisartsen. Dat is nu meer bij elkaar gekomen.’ Volgens het bestuur zijn de laatste aanvullingen op de afspraken ‘veel beter en concreter’. Huisarts Floor Seveke, één van de twee huisartsen die het initiatief voor de open brief nam, is het daar niet mee eens. ‘Ik word er niet veel blijer van en wil nog steeds liever niet dat de LHV het IZA tekent.’

Ambassadeurs

Bij de volgende landelijke ledenvergadering op 24 januari zal er worden gestemd of de LHV alsnog wel of definitief niet een LHV-handtekening onder het IZA plaatst. Dat gebeurt via een stemming door afgevaardigde LHV-leden, namelijk de zogenaamde ambassadeurs die elk van de negentien LHV-afdelingen sinds dit jaar hebben. In de weken tot die vergadering zal een definitieve versie van de leidraad worden verspreid en zijn er nog twee webinars om de inhoud van de afspraken over ANW-diensten en MTVDP toe te lichten. Bij die webinars kunnen LHV-leden via een digitale ledenraadpleging aan hun ambassadeur meegeven hoe zij erover denken.

Lees ook
Nieuws huisartsen
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A. G?bel

  Huisarts

  Het probleem is dat wij (huisartsen) denken dat wij het IZA nodig hebben en dat we bang zijn iets te verliezen als we niet tekenen, terwijl het onverantwoord zou zijn te tekenen voor het IZA als dat consequenties heeft die we niet aankunnen, of niet ...kunnen overzien ondanks allerlei mooie woorden.
  Wij moeten het IZA beoordelen vanuit één oogpunt: wat voor gevolgen heeft het voor de huisartsenzorg als we tekenen in de kritieke fase waarin de huisartsenzorg nu verkeert?

  Als iemand kan laten zien dat wij als huisartsen hier - en niet alleen met mooie beloftes - sterker en toekomstbestendig uitkomen, ben ik voor. Mits aan deze vier punten wordt voldaan:

  1) als exact duidelijk is wat het concreet voor ons in de toekomst betekent dat “passende zorg op de juiste plaats komt”. Er is veel taakverschuiving, vooral naar ons. Wat houdt dat in?

  2) de GGZ krijgt een eigen regionaal aanmeldloket, met verplichte 24 uurs loketverantwoordelijkheid voor het aannemen, triageren en verder afhandelen van door ons aangemelde psychische problemen die nu bij de huisarts terecht komen en heel lang blijven hangen. Dat de GGZ 7 miljard kost en de huisartsenzorg 3,5 miljard ondersteunt dit. (Als gezegd wordt ‘dat lukt ons niet’ of ‘daar hebben we de capaciteit niet voor’: WIJ OOK NIET.)

  Hetzelfde geldt voor de thuiszorg: één regionaal loket dat 24/7 ALLE thuiszorgvragen afhandelt.
  ‘Betere samenwerking met de GGZ en thuiszorg’ zoals in het IZA staat is veel te soft.

  3) de ANW tarieven worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 uitbetaald, met daaraan gekoppeld een wettelijk maximumtarief voor ALLE huisartsen, ook als die via waarneembureaus worden ingezet. Het 'nieuwe roosteren' komt z.s.m. maar is geen voorwaarde. Vooral een wettelijke maatregel dat (ook niet onder tafel) geen hogere tarieven mogen worden betaald is noodzakelijk om onze markt eerlijk te houden..

  4) MTVDP betekent dat elke patiënt 15 minuten heeft en dat net zoveel huisartsen worden opgeleid en praktijkruimte wordt gebouwd als nodig is om dat in de toekomst voor elkaar te krijgen. Alle andere maatregelen zoals digitalisering zijn leuk maar lossen niks op. We zijn al digitaal genoeg. Daar moet geen 210 miljoen naar toe. Ook niet naar praktijkscans en lean werken.

  Het is nu of nooit voor het veilig stellen van de huisartszorg.

 • G.R.I. Slock

  huisarts, sluis

  MTVP moet direct geimplementeerd worden in segment 1, dwz de NZA consult en visitetarieven 50 % omhoog ter compensatie van het geld dat al jaren op de plank blijft liggen in S3.

 • R.S. Gebel

  Huisarts, Alphen aan den Rijn

  Om te beginnen: waarom staat de reactie van de heer Mitrasing er nog op? Een volledig ongefundeerde reactie met een hoog FvD gehalte.
  Ten tweede: er zijn twee eisen gesteld voor het tekenen van het IZA rond de ANW en MTVDP. Het tarief van de ANW is... eindelijk op goed niveau gebracht en er ligt nu een MTVDP plan.. Over de randvoorwaarden kun je discussiëren (zo snap ik de zin niet dat de verzekeraars gaan monitoren op een praktijkgrootte van 2095 patiënten per fte huisarts of hoger, moeten de praktijken groter worden??), maar dát er eisen worden gesteld lijkt mij logisch, het geld is immers bestemd voor MTVDP, niet voor een tweede boot. Bovendien komen veel randvoorwaarden voort uit de pilots, waar gebleken is dat naast geld voor meer personeel ook andere zaken, zoals lean werken en een betere samenwerking met het sociaal domein ook kunnen leiden tot meer tijd voor de patient. Aan de regio organisaties de schone taak om de randvoorwaarden zo in te vullen dat we er zo veel mogelijk baat en zo min mogelijk last van hebben. Ik ben dus positief gestemd.

 • G.K. Mitrasing

  Huisarts, vogelvrij, Kathmandu

  Kent U die uitdrukking: "behaalde resultaten uit het verleden zijn geen geen garantie voor de toekomstige resultaten..." in geval van de LHV als een koepel zitten er nog steeds teveel mensen in en rond het bestuur met allerlei eigen agenda's en carr...ière-planning.

 • G.A. Lemmens

  Huisarts, 's-Hertogenbosch

  Ondanks dat de LHV weldegelijk hard gewerkt heeft om o.a. Meer Tijd Voor De Patient (MTVP) en een fatsoenlijkere vergoeding voor de ANW en betere verdeling daarvan onder alle huisartsen voor elkaar te krijgen, is dit zeker nog niet gerealiseerd!

  L...aten we wel bij de feiten blijven en huisartsen e.e.a. niet mooier voordoen dan nu op tafel ligt:

  1. Verhoogde ANW tarieven en verdeling van de diensten onder alle huisartsen (dus niet alleen onder praktijkhoudend huisartsen en huisartsen in loondienst, maar ook onder ZZP huisartsen):

  De NZa is duidelijk geweest en heeft hogere tarieven per 1 januari vastgesteld. De LHV is (bizar genoeg) akkoord gegaan met de eis van de zorgverzekeraars dat hiervoor eerst een 'implementatieplan' voor een eerlijke verdeling onder alle huisartsen moet komen en ook eerst moet worden goedgekeurd door..... de zorgverzekeraar VOORDAT wij de verhoogde tarieven in ontvangst kunnen nemen. Tot die tijd mogen we nog voor het oude, totaal niet marktconforme tarief komen opdraven voor de diensten. Over dit 'goedkeuren' mogen de zorgverzekeraars 3 maanden doen... Afkeuren dan wel uitstel van goedkeuring van dit 'implementatieplan' is dus pure winst voor de zorgverzekeraar. Huisartsen in NL kunnen dus fluiten naar een verhoging van de ANW tarieven per 1 januari, ondanks dat de NZa deze heeft vastgesteld. Hoe is het mogelijk?

  Zorgverzekeraars lopen overigens NUL risico dat de ANW diensten niet ingevuld gaan worden. Alle praktijkhoudend huisartsen en huisartsen in loondienst hebben reeds het dienstrooster voor heel 2023 in hun schoot geworpen gekregen. Er ligt dus al een volledig dekkend rooster. Een betere verdeling goed inregelen kost gewoon tijd, de diensten worden gewoon gedaan, dus waarom de verhoogde tarieven dan niet per 1 januari eerlijk worden uitbetaald is ons een raadsel. Onze minister van VWS is gevraagd om zijn afspraken hierover na te komen, hierop konden wij hem persoonlijk aanspreken, heeft hij eerder verteld. Ben benieuwd of al direct misgaat, of dat hij deze belangrijke afspraken nakomt, want dit geeft geen vertrouwen en is extra reden om het IZA niet te tekenen.
  Misschien is het tijd dat ook wij stoppen met het nakomen van onze afspraken en weigeren de diensten nog langer in te vullen, totdat dit eerlijk geregeld is?

  2. Meer Tijd Voor De Patient (MTVP):
  Dit is ook nog erg onduidelijk: 'Per kwartaal mag een kwart van de huisartsen starten'.
  Oftewel; een kwart van de huisartsen wordt voor alle extra tijd die de patient al jaren kost WEL fatsoenlijker vergoed, maar de overige driekwart mag het nog langer uit eigen zak blijven betalen. Welk kwart mag er eerst, wie mag pas per Q4? Wie bepaalt dat en hoe? Geen idee? Wat wordt de financiering uberhaupt? En ook nog eens het eerste jaar in S3 ipv S1.

  U begrijpt het al; de eerste gemaakte 'afspraken' zijn totaal nog niet duidelijk en bieden vooralsnog geen vertrouwen op enige naleving hiervan. Vooralsnog #nietmijniza

 • A.A. van der Krabben

  Huisarts, Oldenzaal

  Politiek en zorgverzekeraars hadden zo gemakkelijk het vertrouwen van huisartsen terug kunnen winnen. Twee eisen bij het "nee, tenzij"; een redelijk ANW tarief en een vergoeding voor praktijken die per patiënt 50% meer tijd inplannen. Het geld is bes...chikbaar en hoeft alleen maar netjes verdeeld te worden. Niks ingewikkelds aan, invoeren per 01 januari en het IZA kan alsnog in vertrouwen getekend worden. Helaas treden er weer oude reflexen op van barrieres opwerpen, aanvullende eisen verzinnen, onnodige randvoorwaarden stellen en zaken ingewikkelder maken gewoon omdat het kan. Gevolg; iedereen nog meer gefrustreerd, het vertrouwen nog verder weg en een IZA dat hard op weg is zijn belangrijkste partner kwijt te raken. Precies het tegenovergestelde van het eigenlijke gewenste resultaat. Heel jammer voor de zorg als geheel, met name omdat het echt onnodig is, maar als we in de toekomst als gesprekspartner serieus genomen willen blijven worden zullen we nu toch echt voet bij stuk moeten houden.

 • J. Wind

  huisarts, Wijk en Aalburg

  Ik houd van eenvoud. Wanneer ik bij de bakker een brood koop, betaal ik wanneer ik het brood voor mij op de balie zie liggen. Waarom zouden huisartsen het Zorgaccoord tekenen en dan weer moeten afwachten of MTVP werkelijkheid wordt? Kunnen we dit nie...t omdraaien? In 'alle eenvoud': eerst MTVP in 100% van de huisartspraktijken gerealiseerd zien worden, inclusief de financiering daarvoor - met de toezegging dat er geen verrekeningen hiervoor in de toekomst zullen plaatsvinden - en dan pas het Zorgaccoord tekenen. Enkel op deze manier mag de LHV die knoop dan voor mij in januari door hakken.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.