Laatste nieuws
Sophie Broersen
6 minuten leestijd
Achter het nieuws

Druk op huisartsen: wel of niet vaccineren met AstraZeneca?

25 reacties

De minister van VWS is er duidelijk over: 60-minners mogen geen AstraZeneca-vaccin meer krijgen. Maar wat nu als je als huisarts aan het einde van een dag inenten vaccin over hebt, en een lijstje schrijnende gevallen van 60-minners die een verhoogd risico lopen op een gecompliceerd beloop van covid-19? Met wie jij in goed overleg, met inachtneming van de risico’s van wel en niet met AstraZeneca inenten, tot het besluit komt diegene te vaccineren?

Niet doen, zei de LHV vorige week al. ‘Als huisarts bent u juridisch kwetsbaar als u iemand van onder de 60 jaar (ook als deze zelf toestemming geeft) zou vaccineren, omdat u daarmee zou handelen tegen het beleid van de Gezondheidsraad in’, bracht de beroepsvereniging vorige week naar buiten. In aanvulling daarop zegt een woordvoerder: ‘Wij krijgen verschillende signalen binnen: sommige huisartsen willen het randje opzoeken van wat mogelijk is, maar er zijn ook huisartsen die vinden dat hun haalbaarheid maximaal is opgerekt. Wij staan er als LHV voor dat huisartsenzorg uitvoerbaar is en veilig voor de artsen. Als ze buiten het bestaande beleid handelen, zijn ze juridisch kwetsbaar, is de mening van verschillende juridische experts. Daarom is ons advies: niet doen. We weten dat er druk is op huisartsen om bepaalde risicogroepen te gaan vaccineren, en daar is perspectief voor nodig. Weet dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing voor de kwetsbare groep 60-minners.’

Mogelijk aansprakelijk

Deze week kwam medisch verzekeraar en belangenbehartiger VvAA met een vergelijkbaar advies, en maakte de mogelijke gevolgen nog explicieter: ‘Artsen die dit toch doen, kunnen mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die uit het vaccin voortvloeit.’ VvAA-jurist Shirin Slabbers wordt in een bericht op de site als volgt geciteerd: ‘Als een arts ingaat tegen het advies van een gezaghebbende instantie, kan mogelijk met succes worden gesteld dat de arts niet heeft gehandeld in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, die voortvloeit uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard.’ Het bericht eindigt met omineuze woorden van John Kovács, specialist medische aansprakelijkheid en verzekeringstechniek bij VvAA: ‘Als een arts ervoor kiest om toch te vaccineren, kan er ook een probleem ontstaan met betrekking tot zijn aansprakelijkheidsverzekering. Er is dan immers sprake van een bewust niet volgen van een gezaghebbend advies’, gevolgd door een evenmin geruststellend citaat van Slabbers: ‘Onder bepaalde omstandigheden kan er dan daarnaast geen dekking zijn onder de rechtsbijstandsverzekering. Hoezeer wij ook begrip hebben voor het dilemma waarvoor huisartsen nu worden gesteld, raden wij op dit moment af om tegen het overheidsbeleid in te gaan en toch te vaccineren.’

Huisarts Peter de Groof, die Medisch Contact te woord staat nét voor hij weer aan het vaccineren slaat: 60- tot 64-jarigen. En daarna gaan we aan de slag met de brieven voor de 60-minners met ernstige obesitas of syndroom van Down, die we net hadden afgebeld, en die zich nu bij de GGD kunnen melden.’ De Groof werd niet vrolijk van de brief van de VvAA: ‘Het enige belang is blijkbaar claims voorkomen. Huisartsen weten hoe vreselijk het is als iemand een complicatie van een vaccin krijgt, maar wij zijn in ons dagelijks werk de hele dag bezig om samen met patiënten risico’s af te wegen en besluiten te nemen. Geef huisartsen de mogelijkheid om een persoonsgericht advies te geven, dát wordt massaal gesteund. Maar het wordt nu wel heel moeilijk gemaakt. De IGJ gaat er niet op handhaven en voor de tuchtrechter zijn we ook niet zo bang, maar als je tegen een persoonlijk faillissement aankijkt, omdat je verzekeraar de aansprakelijkheid zegt niet te dekken: dat wordt wat veel van het goede.’

Liever doden dan aansprakelijkheid

Jurist Aart Hendriks is woest over het bericht van de VvAA: ‘Ik begrijp het bericht, maar ik vind het een weinig behulpzaam standpunt, en heel defensief. Terwijl de huisartsen de problemen om zich heen zien, overspoeld worden door telefoontjes met vragen over de vaccins, krijgen ze het advies vooral niet tegen het beleid van de minister in te gaan. Maar zolang huisartsen niet vaccineren, vallen er doden. Blijkbaar heeft de VvAA liever dat er doden vallen dan dat ze een aansprakelijkheidsclaim moeten uitbetalen. Huisartsen hebben nu behoefte aan hulp hoe om te gaan met deze situatie en weten wat er wél kan. Dus help ze in plaats van dat je ze afschrikt. En dan nog iets: als ik vraag om een vaccin, omdat ik daarvoor in aanmerking denk te moeten komen, en ik krijg het niet, en krijg vervolgens covid-19, dan kan ik ook gaan procederen. Dat zou ik wel verliezen, maar dat zou net zo goed een vervelende procedure opleveren voor artsen.’

En zoals hij het in reactie op het VvAA-bericht schreef op de website van Medisch Contact: ‘Het klopt dat artsen niet zonder goede redenen mogen afwijken van de professionele standaard. (…) Los van het feit dat we ons kunnen afvragen of er bij het huidige onvoorspelbare, dagelijks wisselende vaccinatiebeleid, met tegenstrijdige adviezen van EMA en Gezondheidsraad, wel sprake is van één professionele standaard, is er ook nog zoiets als goed hulpverlenerschap. Een goedgekeurd vaccin niet gebruiken uit angst voor procedures is uit volksgezondheidsperspectief vele malen schadelijker dan iemand vaccineren, ook al behoort hij/zij niet tot de primaire doelgroep. (…)’

Wat Hendriks betreft is het dus wél te verdedigen als huisartsen overgaan tot vaccineren met het AstraZeneca-vaccin ‘want dat is op dit moment het enige wat zij kunnen gebruiken’, bij patiënten jonger dan 60 die een verhoogd risico lopen op een gecompliceerd beloop van covid-19.

Goed hulpverlenerschap

Hoe kan het überhaupt dat het ministerie het kan verbieden om een goedgekeurd vaccin toe te dienen aan mensen voor wie het middel geregistreerd staat? Hendriks: ‘Vaccinatieprogramma’s zoals deze staan onder leiding van de minister, en worden door het RIVM gecoördineerd. Zo staat het in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarin staat niet wie wel en niet wordt gevaccineerd, dat kan de minister bepalen. Die vraagt doorgaans de Gezondheidsraad om advies, zoals hier ook is gebeurd, en neemt dat meestal over. De huisartsen voeren een deel van het vaccinatieprogramma uit, en daar wordt het lastig. Want de huisartsen leveren individuele gezondheidszorg en dan heb je te maken met de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Als zij hun eigen patiënten vaccineren, is het dan nog publieke zorg? Dat is ingewikkeld. In het kader van goed hulpverlenerschap valt te verdedigen dat een huisarts in goed overleg met een patiënt tot een ander besluit komt. Het is in ieder geval een heel andere situatie dan waar de GGD’s in werken: zij vaccineren burgers van wie zij de voorgeschiedenis niet bij voorbaat al kennen. Maar ook GGD-artsen hebben hun eigen professionele verantwoordelijkheid. Hun eigen standaard is waarschijnlijk een RIVM-richtlijn, maar als een GGD-arts ervan overtuigd is dat dat een broddeladvies is, mag hij of zij het naast zich neerleggen.’

Overigens zijn alle partijen het erover eens dat huisartsen het probleem van de kwetsbare 60-minners niet kunnen oplossen, maar dat er wel dringend een oplossing nodig is.

Reactie VvAA

De VvAA reageert donderdagmiddag op de reacties op het bericht dat zij eerder deze week schreven:

‘Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het grote aantal vragen van zorgverleners over hun rechtspositie dat bij ons was binnengekomen naar aanleiding van het vorige week afgegeven vaccinatieverbod voor AstraZeneca voor personen jonger dan 60 jaar. Onze specialisten hebben in dit stuk de rechtspositie van huisartsen op dat moment willen duiden en willen wijzen op de mogelijke juridische gevolgen – die nog niet helemaal vaststaan – voor als je als huisarts toch vaccineert, ondanks een verbod. Met alle goede bedoelingen die je als zorgverlener ook hebt.

Daarbij moet worden gezegd dat in dit grillige vaccinatiebeleid de “professionele norm” op dagelijkse basis aan verandering onderhevig is. En daarmee ook de rechtspositie van (huis)artsen. En dat maakt het zeer complex en dat baart ook ons als VvAA grote zorgen. Elke individuele casus zal uiteindelijk moeten worden beoordeeld op basis van de situatie op dat moment. (…)’

Lees ook download dit artikel in pdf

Achter het nieuws vaccinatie covid-19
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Els van Veen

  huisarts

  @Van Herk; u lijkt een beetje in paniek. Terwijl ik een perspectief mis. U schrijft dat er 20 mensen per DAG aan deze ziekte (Covid19) doodgaan.

  Het perspectief wat ik mis, is dat er per dag zo'n 400 Nederlanders overlijden. En dat wij ruim één ja...ar later wél de geschatte IFR van het coronavirus weten. Namelijk ongeveer 0,15%. En inmiddels weten wij ruim één jaar later dat lockdowns niet werken. Gewoon: niet. Evenmin als mondkapjes.

  Ik blijf het immoreel vinden om ruim 17 miljoen mensen gevangen te houden omwille van één virus.
  Vooral voor onze jeugd vind ik het onmenselijk. Omwille van vooral de ouderen worden er immense offers van hen gevraagd.

  Citaat: "Mogen we op 28 april naar het terras of op 5 mei? Mogen we twee mensen ontvangen of drie? Zijn alle prikken wel op 7 juli gezet of worden ze over de zomer heen geklungeld, en waarom is Europa zo slecht georganiseerd? We discussiëren en debatteren wat af. We vinden allemaal iets over trombose en over de communicatiestijl van Hugo de Jonge en over de capaciteit op de ic. Maar het zijn vooral technische en organisatorische kwesties, die het zicht ontnemen op de belangrijkste vraag die we zouden moeten stellen, een vraag die buiten de kring van complotdenkers en virusontkenners nauwelijks aandacht krijgt, en die luidt: hoe komt het dat wij zulke ongekende offers hebben willen brengen? En wie gaat de prijs daarvan betalen?"
  Dit citaat is de introductie uit dit artikel:
  https://www.groene.nl/artikel/we-moeten-de-afgrond-in-de-ogen-durven-zien

 • Adri Kroonen

  arts, niet praktiserend, Nijmegen

  Daar bovenop verscheen op zaterdag 24 april in de AD-bladen ook nog een interview met Jaap van Delden, chef vaccinaties van RIVM, dat eenvoudigweg ongelooflijk is.
  Alsof RIVM niet wil dat er zich ook nog maar iemand in Nederland met AstraZeneca laa...t vaccineren, alsof we met zijn allen de luxe hebben om allemaal rustig te wachten totdat er genoeg Pfizer etc is, alsof de open brief van Zuyderland van 16 april nog niet duidelijk genoeg was. Bij het RIVM hebben ze die brief toch ook gelezen?
  In zijn functie, met zijn kennis, kunde en ervaring, in deze fase van deze pandemie waarin sommigen met man en macht proberen om de ellende van de derde golf te beperken, is dit interview van Van Delden toch echt van een andere categorie dan 'een beetje dom'.
  Deze actie van Van Delden verdient niet alleen de nodige kritische reacties en een rondje damage control, maar zeker ook een passende gang naar de rechter.

 • Bart van Herk

  huisarts, Kampen

  Zoals een collega hierboven al schreef: ""Het blijft een wonderlijk besluit, kijkend naar het gepresenteerde risico. Als dit inderdaad de volledige informatie zou zijn, is het zelfs een onbegrijpelijk besluit."
  Het gebroddel van de minister, die erv...an uit lijkt te gaan dat we alle tijd hebben om er nog een paar maanden over te denken, in plaats van zich te realiseren dat er in ons land nog steeds 20 mensen per DAG aan deze ziekte doodgaan, en dat we als we heel Nederland met astra zeneca zouden prikken waarschijnlijk niet aan 10 gevallen van die bijwerking met dodelijke afloop toe komen, is fataal zowel voor iedere kans om nog een herd immunity te kweken (dat is inmiddels een gepasseerd station) en kost bovendien mensenlevens. 20 niet gevaccineerden per dag om precies te zijn.
  Ook de media hebben zich in hoge mate onverantwoordelijk getoond door paginagroot mensen te presenteren die deze extreem zeldzame bijwerking kregen en voorbij te gaan aan de tientallen doden die dagelijks nog steeds aan de ziekte zelf toe te schrijven zijn. Ik kijk onder andere naar u, redactie van Trouw.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  @ruud vermeer: ik begrijp ze wel. Een verzekeringsmaatschappij is een bedrijf dat rekent in waarschijnlijkheden. Ze kunnen uitrekenend dat als wij massaal mensen (vrouwen) van onder de 60 gaan vaccineren dat de kans nogal groot is, dat er ergens in N...ederland 1 of 2 van de zeldzame complicaties gaan optreden. Ze kunnen ook redelijk inschatten wat dan de kans is dat een huisarts een schadeclaim wegens levenslange arbeidsongeschiktheid aan de broek krijgt. En, gezien de opstelling van de gezondheidsraad en onze eigen beroepsverenigingen die ook hun vingers niet willen branden, kunnen ze heel goed inschatten dat die eis met een zekere waarschijnlijk wordt toegekend.

  Dat is een aardig grote kans dat ze zo'n claim zouden moeten vergoeden. En dát wil je natuurlijk niet als verzekeraar. Want dat kunnen best enorme claims worden.

  Dus, je sluit het risico uit. Wat ze hebben gedaan. En de schade aan de zorg is inderdaad niet hun verantwoordelijkheid.

  Wel die van de gezondheidsraad en de minister. Die dragen een zware last, nu.

 • Ruud Vermeer

  huisarts, Nijetrijne

  Bizar dat een verzekeringsmaatschappij als de VVAA, huisartsen onder druk zet om niet te vaccineren onder de 60.
  Helemaal gek is dat zij zich ook nog weten te profileren als belangenbehartiger voor artsen. Zij vergeten dat ons direct belang de pati...ënten zijn en dat wij veilig en goed willen werken.

 • F.C.N.M. Gunneweg

  huisarts, Ermelo

  Volgens mij is de kern van de zaak de volgende:
  Als big geregistreerde dokter, met een behandelrelatie met mijn patient, heb ik een zelfstandige verantwoordelijkheid voor goede patientenzorg.
  Als dokter ben ik bovendien gebonden aan eed van Hippo...crates. Dit is de basis.
  Ik houdt me aan de wetenschappelijk geschraagde geneeskunde.
  Als ik in overleg met mijn patient een getest en goed bevonden geneesmiddel geef, waarschuw ik voor de bekende bijwerkingen.
  Bij een vaccinatie is dat niet anders.
  Onze gewoonte om in shared decision een besluit te nemen en uit te voeren is hier niet anders.
  In deze redenering komt de minister niet voor, noch de inspectie.
  Hoe te waarschuwen voor HIT, het snel diagnosticeren en behandelen, heeft Marcel Levi vorige week goed uitgelegd.
  Einde discussie.

  Dokters, wees dapper, redeneer helder, volg je professionele geweten en laat je niet bang maken. Zonde van de energie!

 • huisarts

  huisarts

  Hier staat meer volledige info dan alleen een bijsluiter:
  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca

  er is zgn. "Conditional Marketing Authorisation". En er is een "Risk Management Plan" wa...t bestaat uit het evidence based onderzoek wat nog moet worden uitgevoerd en wat eindigt eind 2023.

 • Els van Veen

  huisarts

  @RH:
  De vaccins zijn tijdelijk toegelaten op de markt. Dus tijdelijk goedgekeurd.
  Dan de bijwerkingen. Het gaat om sinus cavernosus trombose en heparine-geïnduceerde trombocytopenie, de laatste is een auto-immuun-aandoening en komt normaal alleen v...oor bij mensen die met heparine zijn behandeld.
  Maar na het Astra vaccin zijn beide bijwerkingen bij jonge mensen gemeld, die geen heparine gebruikten, 7-10 dagen nadat zij het Astra vaccin toegediend kregen.

  Ik vind het goed dat Astra in elk geval bij jonge mensen is stopgezet. Dit is een Noorse studie naar bovengenoemd fenomeen:
  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882

  ‘We report findings in five patients who presented with venous thrombosis and thrombocytopenia 7 to 10 days after receiving the first dose of the ChAdOx1 nCoV-19 adenoviral vector vaccine against coronavirus disease 2019 (Covid-19). The patients were health care workers who were 32 to 54 years of age. All the patients had high levels of antibodies to platelet factor 4–polyanion complexes; however, they had had no previous exposure to heparin.’

  En dit is een Duitse studie:
  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelated_article

  ‘Of the 11 original patients, 9 were women, with a median age of 36 years (range, 22 to 49). Beginning 5 to 16 days after vaccination, the patients presented with one or more thrombotic events, with the exception of 1 patient, who presented with fatal intracranial hemorrhage. Of the patients with one or more thrombotic events, 9 had cerebral venous thrombosis, 3 had splanchnic-vein thrombosis, 3 had pulmonary embolism, and 4 had other thromboses; of these patients, 6 died.’

  Op de huidige manier, met artsen die op grote schaal geloven dat het middel veilig is, is er te weinig alertheid op bijwerkingen. Dat vind ik ronduit gevaarlijk omdat dit wel jonge mensen zijn, vaak verzorgenden en verpleegkundigen, die het 'vaccin' in vol vertrouwen op de geneeskunde nemen.

 • RH

  Internist, Amsterdam

  Ermee eens: Een goedgekeurd vaccin niet gebruiken uit angst voor procedures is uit volksgezondheidsperspectief vele malen schadelijker dan iemand vaccineren, ook al behoort hij/zij niet tot de primaire doelgroep

 • M Ooms

  huisarts, Nijeveen

  Ik vind het onbegrijpelijk dat we met de informatie die we nu hebben niet samen met een patient jonger dan zestig jaar een afweging mogen maken waarbij we kunnen beslissen om het vaccin alsnog te geven. Natuurlijk moeten we geen appels met peren verg...elijken. Maar waarom mag ik dan bijvoorbeeld wel de overweging maken om bij zestig plussers die op reis willen een eerste gele koortsvaccinatie te geven terwijl die ook ernstige bijwerkingen kan geven. Ik mag hen een advies geven om bijvoorbeeld niet op reis te gaan als het vaccin verplicht is in het desbetreffende land. Maar dan alsnog , geef je de patient de keuze. Farmacotherapeutisch kompas: Neurotrope ziekte na gelekoortsvaccinatie (‘yellow fever vaccine associated neurotropic disease’: YEL-AND) is gemeld binnen 1 maand na vaccinatie, met hoge koorts, hoofdpijn, verwardheid, slaperigheid, encefalitis, encefalopathie en meningitis; soms fataal, meer kans bij erfelijke of verworven immuundeficiëntie of bij een leeftijd = 60 jaar of < 9 maanden.

 • Wil Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Het blijft een wonderlijk besluit, kijkend naar het gepresenteerde risico. Als dit inderdaad de volledige informatie zou zijn, is het zelfs een onbegrijpelijk besluit. Dus, er is meer informatie die niet gedeeld wordt, of stop met dit onzinnig advies.... We weten nu het risico en er kan wat aan gedaan worden. Als er dus klachten zijn die kunnen duiden op thrombose na een vaccinatie, dan weet men nu toch welke testen gedaan moeten worden. Zullen we het even normaal houden, of gaan we intercontinentaal vliegen ook verbieden, zeker gezien het hoge risico op thrombose, vele malen hoger dan vaccinatie.

 • Anoniem

  huisarts

  @Huijgen: u schrijft "Ik stel voor om vanaf nu bij iedere uitnodigingsbrief ook aan te kunnen kruisen dat "ik -en mijn wettelijke vertegenwoordigers- eventuele ernstige bijwerkingen op de koop toenemen en geen juridische aansprakelijkheid zullen clai...men" zodat ik zelf besluit om een dergelijk klein risico in te calculeren of anders zelfstandig beslis om van vaccinatie af te zien."

  Dat kruisje heeft bestaan voor ouderen maar is voor de huisartsen-patiënten verwijderd door VWS en RIVM !
  https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/Toestemmingsformulier.pdf

  Omdat ik het vreemd vond dat dit stuk Informed Consent op de huisartsen-uitnodigingsbrief ontbrak heb ik (half feb) hierover LHV gemaild en zij gaven aan dat het VWS en RIVM de documenten voor de huisartsen hebben opgesteld en dat de input van het LHV "op dit punt helaas niet volledig zijn meegenomen".
  NHG gaf in deze aan slechts uitvoerend te zijn en niet aansprakelijk en dat RIVM verantwoordelijk is voor de informatievoorziening.

  Bron; https://corona.nhg.org/covid19-vaccinatie/uitnodigen-en-voorlichten-covid-19-vaccinatie/
  zie - 'oproepkaart' en -'uitnodigingsbrief'.

  ik heb hierover een naar gevoel gekregen. Waarom? Het is sturend, niet transparant en niet eerlijk en dat ben ik als huisarts niet gewend en ik ben hierdoor ernstig in ethisch dilemma geraakt. Met name ook omdat er wel een hele A4 bij de uitnodiging zit met uitleg voor het doorgeven van de gegevens over de vaccinatie-status van de mensen. Dáarvoor is het kruisje wel blijven staan.

  En zo is het gebeurd… vanaf toen ben ik dus een wappie

 • MF Huijgen

  Huisarts niet praktiserend, Schagen

  Tikfout: moet natuurlijk zijn Huisarts niet praktiserend

 • MF Huijgen

  huisarts niet praktizerend, Schagen

  Belangrijk om te weten of je je eigenlijk wel wilt laten vaccineren is om meer duidelijkheid te krijgen over de inhoudelijke medische complicaties die bij relatief jonge vrouwen hebben geleid tot overlijden, het HIT-achtig ziektebeeld (heparine induc...ed trombocytopenia) , sinustrombose en gecompliceerde longembolie. Wat zijn precies de leeftijden van die vrouwen, wat is hun medische voorgeschiedenis, wat hun risicoprofiel voor een verhoogde trombosekans, wat is hun medicatie inclusief de anticonceptie pil, hoeveel dagen na vaccinatie traden complicaties op, waren er pre-existente stollingsstoornissen of een familiaire stollingsstoornis? Iedereen die overweegt zich te laten vaccineren wil deze transparantie krijgen. Dit helpt ook de minister van VWS om tot een gedifferentieerder vaccinatie beleid te kunnen komen dan de minister nu voorstaat. De minister scheert nu alle 60 -minners over een kam. In het Verenigd Koninkrijk is besloten de grens van niet vaccineren bij 30-min te leggen. Het zou helpen als de Gezondheidsraad en de EMA snel deze gegevens publiekelijk gaan maken om tot een betere afweging te komen of er een specifiek kwetsbare groep bestaat aan wie het Astra Zeneca respectievelijk Janssen -vaccin, met rede, te ontraden.
  PS Geheel eens met de moedige voorstelling van zaken door collega Pinto in NRC. Op de uitnodiging voor de Astra Zeneca vaccinatie van mijn huisarts die gisteren op de deurmat viel staat de mogelijkheid om aan te kruisen of ik wel of niet akkoord ga om de registratie van mijn vaccinatie te delen met het RIVM. Ik stel voor om vanaf nu bij iedere uitnodigingsbrief ook aan te kunnen kruisen dat "ik -en mijn wettelijke vertegenwoordigers- eventuele ernstige bijwerkingen op de koop toenemen en geen juridische aansprakelijkheid zullen claimen" zodat ik zelf besluit om een dergelijk klein risico in te calculeren of anders zelfstandig beslis om van vaccinatie af te zien.

 • anoniem

  huisarts in verzet

  @Bleuzé en De Vet:
  Ik ben ook oprecht verbaasd zo niet verbijsterd over het kuddegedrag van huisartsen. Over hun niet-geïnformeerd zijn. Ik schrijf tegenwoordig anoniem omdat ik juist door 'collega' huisartsen enorm vijandig ben bejegend omwille van... mijn kritiek op het coronabeleid. Ik voel mij niet meer veilig op fora van artsen. U kunt mij tegenwoordig openlijk op het Museumplein ontmoeten trouwens.

  Ik heb de artseneed hoog in het vaandel. Covid-19 is een ziekte waar mensen aan kunnen overlijden, dat geldt ook voor Influenza. Ik begrijp echt niet waarom ik kerngezonde mensen zou moeten dwingen om zich, ongeïnformeerd over de risico's, te vaccineren. Ik zie niet in wat de EMA hierover te zeggen heeft, een obscuur, ondemocratisch, Europees orgaan. Ik ben de leugens en de propaganda en de censuur van regeringen wereldwijd spuug- en spuugzat.

  U noemt mij nu ook nog oncollegiaal. Niemand kan u verplichten zaken te doen die tegen de artseneed in druisen. De vaccins zijn niet 'uit en te na getest' zoals deze waardeloze minister van VWS roept. Ze zijn bovendien tijdelijk toegelaten, tot 2023. U werkt mee aan een grootschalig experiment op mensen. Dan geldt de code van Neurenberg.

  De juristen van de VVAA doen wat de KNMG en de LHV hebben verzaakt. Dank daarvoor. Dank ook Medisch Contact dat u tenminste niet ook aan censuur doet.

 • Bowine Michel

  Revalidatiearts, fractievertegenwoordiger CDA gemeenteraad Amsterdam, Amsterdam

  Is een advies van de Gezondheidsraad aan het ministerie van VWS “de professionele norm”? En hoe verhoudt dit advies zich tot het advies van de EMA, die zegt dat de risico’s van COVID groter zijn dan de risico’s van vaccineren, is dat dan geen profess...ionele norm?
  En zelfs van een als professionele norm erkende richtlijn, door de wetenschappelijke beroepsverenigjngen geaccordeerd, mag gemotiveerd worden afgeweken. Dus wie heeft bepaald dat een advies van de Gezondheidsraad daar juridisch bovenuit gaat, dat dat een algemene geldigheid heeft waar niet van afgeweken mag worden? En wat als de Gezondheidsraad mis zou zitten, wie is dan aansprakelijk?

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Wat een rommeltje ! Wat een gegoochel met verantwoordelijkheden, die bovendien ook nog eens vrijelijk dwars door elkaar heen worden gehuzzeld.

  Dit begint een uiterst gecompliceerde kwestie te worden. Ik mag hopen dat hierover het laatste woord no...g lang niet is gezegd. Maar: wie ontward deze knoop ? Of blijft dit zo doorgaan ?

  Ik mag hopen dat een aantal experts de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen ( huisarts, LHV, gezondheidsraad, aansprakelijkheidsverzekeraar VVaa, VWS/overheid eens op een rijtje gaan zetten en uitsluitsel geven wie waar voor op aanspreekbaar/verantwoordelijk voor is. Inclusief de notie dat er onderhand weinig meer van het huidige vaccinatiebeleid te begrijpen cq te volgen is en dat om de haverklap op contextuele (!?!) gronden - dat lijkt het buzzwoord anno 15 april te zijn - wisselt.

  Ik kan het in ieder geval niet meer volgen ( ....en ik ben niet van gisteren, maar gewoon vandaag zeer goed bij de les)

 • Anoniem

  waarnemend huisarts

  Het was een oprechte vraag. Ik schrijf het anoniem omdat je als waarnemend huisarts vaker afgeserveerd wordt op het feit dat je geen eigen praktijk hebt.

  Ik merk natuurlijk ook de gevolgen van corona in de praktijk en zie de collega's met een eig...en praktijk en hun assistentes hierin ook en dat is niet om vrolijk van te worden. Ik vraag me dan af waarom er niet meer protest is richting de LHV die de huid van huisartsen zo weinig duur verkoopt.
  Zeker nu de GGD's prikcapaciteit over hebben is het misschien een mogelijkheid om de opdracht die de huisartsen opgelegd hebben gekregen terug te geven.

  Het kan niet de bedoeling zijn dat de kwaliteit van de huisartsenzorg in het geding komt als het ook anders kan.

 • Angelique Bleuzé

  Praktijkhoudend huisarts, Bergschenhoek

  Helemaal mee eens Annemarie, ik vind op deze manier anoniem mensen betichten ook weinig collegiaal.

 • Annemarie de Vet

  Huisarts, Rotterdam

  @anonieme regeerders. Ik snap dat jullie anoniem willen blijven aangezien jullie reacties mijn, en vast niet alleen mijn praktijkhoudende-huisarten-haren, recht overeind zetten. Het is direct duidelijk dat er bij deze ongenuanceerde reacties geen enk...ele ervaring is van praktijkhouderschap en dat u gewend bent zich enkel te bemoeien met uw ingeplande spreekuur. Wij kunnen na ons spreekuur de deur achter u dicht kan trekken. Dat kunnen wij praktijkhouders niet en dat willen wij niet. Wij willen alleen wel zorgvuldig met onze opgelegde taken omgaan. Wij zitten volstrekt niet te wachten op de 20 euro die wij per vaccin krijgen in een vaccinatiestrategie die ons wordt opgelegd. Om dit zo zorgvuldig mogelijk en zonder spillage uit te voeren hebben wij 1 manuur PER VACCIN(!) besteed, tijd die wij niet over hadden maar ten koste ging van de reguliere zorg ( en dus voor de oplettende lezer nog een extra inkomensderving). En met gevold dat zowel mijn collega’s als ik naast t paasweekend en diensten bijna overspannen de vaccinatieweek uitkwamen. Die 20 euro vergoedt onze inspanningen geenszins.

 • anoniem

  huisarts

  @ anoniem, waarnemend huisarts: dat is m.i. niet uit te leggen.
  Het enige wat ik kan bedenken is dat huisartsen inkomsten mislopen als ze 'geen prikken zetten'? Ze krijgen zo'n 24 euro per prik. Dat is natuurlijk wel een strop als je rekende op 1000... prikken en nu neemt opeens de GGD het over: Huisartsen kunnen alleen de DNA vaccins zoals Astra zetten, omdat die in een gewone koelkast bewaard kunnen worden. Pfizer moet bijvoorbeeld bij - 70 bewaard worden. En huisartsen geloven misschien nog echt in het VWS/OMT/RIVM narratief? Misschien niet alleen hun handen vaak gewassen, maar ook hun hersens erbij;)

 • Angelique Bleuzé

  Huisarts , Bergschenhoek

  Beste anonieme waarnemer,

  Ik heb er nooit om gevraagd via de eigen praktijk te vaccineren, het wordt me opgelegd. Als ik dit uit overtuiging weiger te doen, ben ik verplicht een collega te vinden die dit van mij overneemt. Het kost ons bakken met ...werken, deels onbetaald. Zoals vandaag, SNPG stuurt woensdag na 17 uur een mail, met de mededeling of we onze patiënten met Down en met BMI>40 even hun brief willen sturen. Dit in een week waarin de capaciteit al beperkt is, omdat we spreekuren moesten cancelen om de prikken te zetten. Dit moet wel vandaag, want mensen moeten wel voor 19 april bellen. Vervolgens ligt dit speciale telefoonnummer er al na een paar uur uit, lijn overbelast. Weer 10 telefoontjes naar de praktijk. Geloof mij: ik wil dit niet!

 • Anoniem

  waarnemend huisarts

  kan iemand mij uitleggen waarom eigenlijk de huisartsen zelf willen (blijven) vaccineren? Waarom zijn zij überhaupt gevraagd om taken van GGD-artsen uit te voeren als de GGD prikcapaciteit over heeft? Zo te lezen in de reacties zet het de arts-patiën...t-relatie onder druk op deze manier als ook de huisartsenpraktijken en "moet" je verantwoordelijkheid nemen voor dingen waar je niet achter staat.

  (in bovenstaand artikel):
  "Vaccinatieprogramma’s zoals deze staan onder leiding van de minister, en worden door het RIVM gecoördineerd. Zo staat het in de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG). Daarin staat niet wie wel en niet wordt gevaccineerd, dat kan de minister bepalen. Die vraagt doorgaans de Gezondheidsraad om advies, zoals hier ook is gebeurd, en neemt dat meestal over. De huisartsen voeren een deel van het vaccinatieprogramma uit, en daar wordt het lastig. Want de huisartsen leveren individuele gezondheidszorg en dan heb je te maken met de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). "

 • Annemarie de Vet

  huisarts, Rotterdam

  rectificatie; de zinnen
  " naast het risico op de andere ernstige aandoeningen die het COVID vaccin veroorzaakt" moet uiteraard zijn;
  "naast het risico op de andere ernstige aandoeningen die COVID 19 veroorzaakt"

 • Annemarie de Vet

  huisarts, Rotterdam

  Wat een bizarre situatie.
  de cijfers:
  risico op trombo-embolitische processen;
  - 1 op de 20 gevallen bij opgenomen COVID patiënten (naast het risico op de andere ernstige aandoeningen die het COVID vaccin veroorzaakt)
  - 1 op de 100 bij niet opge...nomen covid-19 patiënten (naast het risico op de andere ernstige aandoeningen die het COVID vaccin veroorzaakt)
  - 1 op de 1000 bij zwangeren
  - 5-7 per 1000 chirurgische ingrepen
  - 1-3 per 3500 vrouwen met OAC
  - 6 op de 100.000 mensen met obesitas (onafhankelijk van de andere risicofactoren die zij meestal ook hebben)
  - 1-10 per 1.000.000 per AstraZenecaVaccin.......

  Zijn bv chirurgen nu per definitie aansprakelijk ondanks het informed consent van de patiënt als de patiënt een post trombotisch proces doormaakt? of welk andere complicatie dan ook op ernstige complicatie die meer dan 1-10 per 1.000.000 chirurgische ingrepen voorkomen? Dan kan de chirurg wel stoppen met opereren!

  Of moeten de patiënt stoppen met medicatie innemen omdat zij elke dag blootstaan aan de 'enorme' gevaren van de 3 kantjes tellende bijwerkingen met veelvoudige incidenties die gelden voor het risico op ernstige complicaties van het ASTRA Zeneca vaccin..

  En is niet behandelen ook niet vervolgbaar? Voor de kwetsbare risicogroepen is het krijgen van ernstige complicatie bij covid-19 wel tot 1000x hoger dan het krijgen van ernstige complicatie van het vaccin (en het is eerder de vraag WANNEER je Covid-19 het krijgt dan OF je het krijgt)...

  En WIE is vervolgbaar? De huisarts die zijn hersenen gebruikt en zijn hoog risico 60 min pt adviseert zich toch met AtraZeneca te laten inenten? Omdat de risico's als je het COVID 19 krijgt letterlijk 100tot 1000x groter is dan bij het AstraZeneca vaccin?

  Of is de Minister vervolgbaar die het advies afgeeft 60 minners niet in te enten?
  Of de GGD of het RIVM die de regels strikt hanteren?
  Wie bepaald of een risico acceptabel is?

  Kortom: Wat er nu gebeurt is WAANZINNIG!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.