Laatste nieuws
Nieuws

André Rouvoet (GGD GHOR): ‘Nú meer geld nodig voor publieke gezondheid’

4 reacties
ANP
ANP

Er moet structureel 600 miljoen euro worden geïnvesteerd in herstel en versterking van de publieke gezondheid. Dat stelt voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland in een brief aan de informateurs, waarin hij zijn zorgen uit over de ‘oorverdovende politieke stilte’ over dit onderwerp.

In de brief schrijft hij dat noch in de miljoenennota, noch in de conceptrijksbegroting enig zicht is op structureel geld voor in ieder geval het versterken van de capaciteit voor infectieziektebestrijding. ‘Alsof het begin van de coronacrisis is verdrongen en het tekort aan artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding bij de GGD’s is vergeten’, aldus Rouvoet. Hij stelt dat het lijkt alsof niet is doorgedrongen dat nú stappen nodig zijn om de volgende generatie voor te bereiden op de volgende pandemie. Rouvoet: ‘Elke dag waarop de politiek hier niet op anticipeert betekent spelen met vuur. Want als covid-25 zich aandient, zijn we te laat.’

In de vinger geprikt

Rouvoet stelt verder dat het erop lijkt dat de GGD’s door het voortvarende testen, traceren en vaccineren zichzelf in de vinger hebben geprikt. Rouvoet: ‘Alsof ze door een prima uitvoering van de pandemiebestrijding nu, het noodzakelijke onderhoud aan het zicht hebben onttrokken en daarmee van de politieke prioriteitenlijst zijn afgevoerd.’

Rouvoet stelt ook dat corona duidelijk heeft gemaakt dat er structureel moet worden gewerkt aan een meer weerbare en vitale bevolking en dat dit als urgent dossier op de onderhandelingstafel zou moeten liggen. Hij noemt de politieke ambitie om te komen tot ‘wereldwijd de meest gezonde generatie in 2040’ een uiterst onrealistische doelstelling als de politiek verzuimt om ook maar enige stap in de richting van structureel herstel te zetten.

600 miljoen euro

Voor versterking van (preventie in) de jeugdzorg is volgens Rouvoet alleen al structureel 300 miljoen euro nodig. Daarnaast is volgens hem 100 miljoen euro nodig om de overige basistaken van de GGD’s te versterken, in het bijzonder de infectieziektebestrijding. Het inzetten op preventie en het verkleinen van gezondheidsverschillen kost 50 miljoen euro. En voor een robuuste, veilige en betrouwbare informatievoorziening en een slagvaardige crisisorganisatie is nog eens 150 miljoen nodig, aldus de GGD GHOR-voorzitter.

Lees ook

Nieuws GGD preventie covid-19
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.G. Blankestijn

  huisarts niet praktiserend, Bilthoven

  Andre Rouvoet pleit voor meer geld GGD GHOR

  Het afgelopen jaar heb ik als huisarts n.p. geassisteerd op priklocaties.
  Vanaf moment 1 heb ik me verbaasd en geërgerd over de langzame opstart, de zeer "degelijke ' opzet en de geringe flexibiliteit v...an de GGD in het vaccinatie proces.
  Daarnaast geldverslindend door opzetten van priklocaties ( waarom niet gebruik gemaakt van diverse leegstaande bedrijfspanden, kerken etc.?) en teveel logistiek personeel : aan begin van de parkeerplaats, halverwege en aan het einde mensen die je wijzen waar je kan parkeren alsof jezelf geen ogen hebt en kan zien waar je je auto kan parkeren, daarna bij de ingang mensen die je de weg wijzen en dan na registratie een hostess die je wijst naar welk hokje je mag en als sluitpost een hostess die je wijst waar de wachtkamer is.
  Zaken die je als vaccineerder allemaal prima kan oppakken en nauwelijks extra tijd kosten.
  Maar niets werd aan het toeval overgelaten , men mocht eens niet zelf kunnen kijken op de borden / bewijzering.
  In het hele proces miste je de inbreng van een crisisorganisatie ( Rode Kruis of Defensie) die weten hoe ze met dit bijltje moeten hakken.
  Evaluatie van het proces van vaccineren levert hopelijk op dat we dit een volgende keer anders gaan aanpakken en niet op de zeer "degelijke" en risicomijdende wijze waarop dit nu vorm is gegeven door de GGD'en.
  Dan heb ik het nog niet over de frustratie van veel van mijn collega's die zich hebben aangemeld en vervolgens in een bureaucratisch aanmeldingsprocedure verzeild raakten en een proeve van bekwaamheid moesten afleggen m.b.t. prikken !

  Voordat er om meer geld gevraagd wordt moet er m.i. eerst grondig geëvalueerd worden of er wel extra geld nodig is voor publieke gezondheid uitgevoerd door de GGD of dat er het geld beter anders besteed kan worden.

  Hans Blankestijn, huisarts niet praktiserend

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  We moeten komen met een integrale visie op een gezonde samenleving. Wat hebben we daarvoor nodig? Wat maakt dat mensen gezonder kunnen leven? Wat maakt het leven ongezond? Is dat voeding en te weinig bewegen? Of is het stress en zorgen?
  Kijkend naa...r de definitie van Gezondheid door Huber, dan is ook een zinvol bestaan belangrijk, iets kunnen doen voor anderen. Een maatschappelijke rol hebben. De begroting van VWS is eigenlijk het afvalputje, we zijn niet bij machte om te voorkomen dat mensen ziek worden. Het is algemeen bekend dat diabetes samenhangt met overgewicht, dat overgewicht samenhangt met inactiviteit, dat inactiviteit vaak samenhangt met een gebrek aan een zinvolle dag-invulling. Kortom, een integrale benadering. Hoe willen we onze maatschappij inrichten, hoe laten we iedereen meedoen?

 • G.R.I. Slock

  huisarts, Sluis

  Met GGD's alleen gaan we er niet komen. Ondanks alle retoriek over preventie zit de spotgoedkope fysiotherapeut nog steeds niet in het basispakket, waardoor mensen vaak sneller in het dure ziekenhuis belanden. VWS en ZN hebben ook jaren alle res...ervecapaciteit in de zorg weggesaneerd waardoor de Nederlandse zorg een chronisch tekort aan artsen en verpleegkundigen heeft, het aantal mensen dat in de zorg werkt zonder patiënten te zien neemt echter jaarlijks toe dankzij de kafkaëske regelgeving en administratieve druk. Maar ondanks alle retoriek over handen aan het bed wordt het elk jaar erger, de zorgverleners vluchten steeds sneller de zorg uit wegens onacceptabele arbeidscondities.

 • P.J.M. van Loon

  Orthopeed / houdingsdeskundige, Oosterbeek

  Rouvoet spreekt over werken aan een meer weerbare en vitale bevolking en dat dit als urgent dossier op de onderhandelingstafel zou moeten liggen. Dat is heel terecht. Hij noemt "de politieke ambitie om te komen tot ‘wereldwijd de meest gezonde gener...atie in 2040’ een uiterst onrealistische doelstelling als de politieke verzuimt om ook maar enige stap in de richting van structureel herstel te zetten." Rouvoet en de politiek, waar hij zelf als minister ooit op dit stuk zat, hebben de oude common sense kennis, dat je juist de jeugd heel goed lichamelijk moet opvoeden om zo'n doel te bereiken behoorlijk vergeten. Het hele onderwijssysteem inschakelen en goed gemonitord door de Jeugdartsen en -verpleegkundigen om de lichamelijke en daaraan hangend ook de mentale weerbaarheid te optimaliseren zou die ambitie wel moeten dragen. Zonder vitale jeugd geen gezonde beroepsbevolking. De rapporten over de jeugd zijn alarmerend. Die bouwen door hun (opgedrongen) sedentaire leefstijl een onbeheersbare en onbetaalbare zorgvraag op. De artsenwereld had helaas geen tegenwerping toen door de Mammoetwet de kracht van de Gezondheidsleer uit het onderwijs en de common sense verdween . Of had niet in de gaten, dat door het weg laten zakken van het Duits de Nederlandse geneeskunde van zijn belangrijkste wetenschapsbron over preventie werd afgesneden. We gingen aan de Amerikaanse reparatiegeneeskunde hangen. Vooral de hygiënekennis en preventie rond "houding en bewegen" in de groei met gericht spel, opletten (ook ouders), bijsturen en goede gymnastiek , vaak zelfs 'bijzondere schoolgymnastiek van gemeentewege' ( zoals Amsterdam) tot en met "de puntjes op de i" met militaire dienst, bezorgden de direct naoorlogse generaties een aardige garantie op langer gezond leven. Natuurlijk deden roken, alcohol, vet en suiker daar veel van af. Goed voorbereiden op een pandemie is echter ook een must . Verstandig preventiebeleid kost geld, maar levert de hele maatschappij kwaliteit van leven op, als je maar vroeg genoeg in het mensenleven begint.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.