Laatste nieuws
Achter het nieuws

Zorg door de BBB-bril

Plaats een reactie
Robin Utrecht/ANP
Robin Utrecht/ANP

De BBB (BoerBurgerBeweging), grote overwinnaar bij de provinciale verkiezingen, is een groeiende politieke kracht. Welk zorggezicht toont deze relatief jonge partij?

Wat zegt de zorgparagraaf van BBB?

• Gezonde burgers. Gezonde boeren. Gezonde dieren. Gezond onderwijs. Gezonde economie. Dat is de indeling van het landelijke verkiezingsprogramma, waarin de partij pleit voor de ‘terugkeer van de menselijke maat in de zorg’. BBB wilde oorspronkelijk het ziekenfonds in ere herstellen, met een particuliere verzekering voor hogere inkomens, maar richt zijn politieke pijlen inmiddels op een landelijk zorgfonds voor iedereen, zonder rol voor zorgverzekeraars.

• De partij wenst ‘meer handen aan het bed zodat er ook meer tijd is voor sociaal contact’. En meer waardering voor zorgpersoneel, ook ‘structureel financieel’. Mensen die vinden dat hun leven voltooid is, moeten wat BBB hulp kunnen krijgen bij zelfdoding, met ‘goede en strenge toetsing door onafhankelijke artsen’. De partij had liever de, inmiddels afgeschafte, vijf dagen bedenktijd bij abortus behouden.

‘Meer handen aan het bed en ook meer tijd voor sociaal contact’

• Om het platteland leefbaar te houden, wil BBB daar ‘goede medische voorzieningen’. De partij is voorstander van kleinschalige verzorgingshuizen. Verder wil ze dat ‘vitale’ producten in Nederland worden gemaakt, zoals beschermingsmiddelen voor de zorg en bepaalde medicijnen. Als het aan deze partij ligt, gaat de anticonceptiepil in het basispakket en worden menstruatieproducten gratis.

• BBB wil antibioticagebruik bij zowel dieren als mensen beperken ‘tot wat strikt noodzakelijk is’. Ze vindt dat ‘burgers eerlijke informatie over het belang van dierlijke eiwitten in een uitgebalanceerd voedselpatroon’ moeten krijgen, maar wil geen verbod op marketing voor ongezonde producten.

• In de provinciale partijprogramma’s is het onder druk staan van regionale zorgvoorzieningen een terugkerend thema. Het Drentse programma spreekt de wens uit dat zorg ‘bereikbaar en beschikbaar in de buurt moet zijn’. BBB Flevoland noemt ‘een volwaardig ziekenhuis in de provincie’ als vereiste. De partij­programma’s van bijvoorbeeld Friesland en Noord-Holland vragen de provincie ‘een ‘coördinerende en faciliterende’ rol op zich te nemen voor gewenste zorgvoorzieningen. BBB Zeeland wil intensievere samenwerking tussen ziekenhuizen in (Zeeuws-)Vlaanderen, Zuid-Holland en Noord-Brabant. En rept over het verruimen van het aantal Zeeuwse opleidingsplaatsen voor huisartsen en het 24 uur per dag openhouden van alle huisartsenposten. Verder ziet deze afdeling een rol voor de provincie om op te treden tegen pfas-vervuiling in water en bodem.

Hoe stelt BBB zich rond zorg op in de Tweede Kamer?

Met de enkele zetel waarmee de partij in 2021 in het parlement kwam, is het aanpoten voor huidig BBB-Kamerlid Caroline van der Plas, maar de parlementaire eenpitter kiest daarbij ook voor het bijwonen van zorgdebatten. Zo was ze afgelopen periode bij vergaderingen over de arbeidsmarkt, het geneesmiddelen­beleid en ouderenzorg. Het geluid dat ze daar laat horen, lijkt enigszins op dat van partijen als SP en PVV: opkomend voor ouderen en mensen met een kleine portemonnee, pleitend voor meer handen aan het bed en minder bureaucratie.

Zijn er artsen of andere zorgprofessionals verbonden aan BBB?

Tussen de tientallen kandidaten op de kies­lijsten van de recente Provinciale Staten­verkiezingen staat een beperkt aantal mensen met een zorgachtergrond. Het gaat om een handvol dierenartsen, een enkele verpleegkundige en bijvoorbeeld een fysiotherapeut, socio­therapeut en dramatherapeut.

De voor zover bekend enige medicus op die lijsten is oud-arts Rob van Seventer (zie kader). Van Seventer stond op plek 20 van de Zeeuwse lijst, wat uiteindelijk niet genoeg was voor een plaats in de Zeeuwse Staten. Wel is hij daar verkozen voor het Waterschap Scheldestromen waarvoor hij ook op de BBB-kieslijst stond. Op de BBB-lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen, die eind mei plaatsvinden, zijn de enige zorggerelateerde namen die van een bestuurder uit de thuiszorgwereld en twee diergeneeskundigen.

Wat kan BBB nu politiek betekenen voor de zorg?

Op provinciaal niveau zal de komst van BBB als factor van belang beperkt tot veranderingen leiden, eenvoudigweg omdat het meeste zorgbeleid vooral op gemeentelijk en landelijk niveau wordt bepaald en uitgevoerd. Ook is het afwachten of andere partijen de komende tijd een coalitie willen aangaan met BBB, en daarmee de partij meer zeggenschap geven. Op basis van de provinciale ver­­kiezingsuitslagen is de prognose dat BBB in de Eerste Kamer vijftien of zestien zetels krijgt. De partij kan daar zijn zorggezicht laten zien door zorggerelateerde, door het parlement goedgekeurde wetgeving te toetsen op uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid – en dus te steunen of te verwerpen. Verder is het afwachten of de partij de populariteit vast weet te houden tot aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2025. Voor half maart schommelde BBB in de peilingen rond de veertien Kamerzetels, eind maart lag dat aantal rond de dertig. 

Rob van Seventer

De voorheen anesthesioloog en daarna tot pijndeskundige gespecialiseerde oud-dokter Rob van Seventer (76) ziet een link tussen de medische wereld en zijn politieke gedrevenheid, licht hij zijn verkiesbaarheid voor BBB in Zeeland toe. Van Seventer was eerder verbonden aan de ziekenhuizen Amphia en Adrz. Nu geeft hij nog wereldwijd lezingen over door hem ontwikkelde apparatuur die ultrasound en camerabeelden combineert om gerichter zenuwpijn, met name voor oncologische patiënten, te kunnen behandelen.

In de wereld van pijnbestrijding verwonderde Van Seventer zich erover hoe de op objectieve, meetbare resultaten gerichte evidencebased medicine in zijn ervaring soms voorbijging aan het belang en pijn – ‘in wezen subjectief’ – van zijn individuele patiënt. ‘Ik wilde uitgaan van de patiënt.’ Het ‘luisteren naar mensen, net als naar patiënten, naar wat hun klachten en op­merkingen zijn’ is wat hem aanspreekt in de koers van BBB.

Van Seventer woont sinds zijn pensionering in Zeeuws-Vlaanderen, in badplaats Cadzand. Hij ziet met lede ogen hoe niet alleen zorgvoorzieningen, maar ook zaken als onderwijs, cultuur en ov daar verschralen door keuzes die in Den Haag ‘met randstedelijke bril’ worden gemaakt, ‘met gebrek aan aandacht, begrip of respect zou ik bijna zeggen’ voor de leefwereld van bewoners buiten de grote steden. ‘Het landelijke beleid is gericht op doelmatigheidsdenken, zonder oog voor de regionale gevolgen. Men heeft bijvoorbeeld geen idee dat concentratie van zorg in Zeeuws-Vlaanderen betekent dat mensen kilometers moeten rijden voor zorg, en dan moeten betalen om via de Wester­scheldetunnel in de rest van Nederland te kunnen komen. Den Haag moet zich realiseren dat de zorg in provincies per hoofd van de bevolking nu eenmaal duurder is, door de dunne bevolkingsdichtheid. Ik acht zorg, net als onderwijs, prioriteit. In een verzorgingsstaat moet daar geld voor zijn.’

Zijn politieke motivatie en ambitie – een rol in een BBB-denktank spreekt hem ook aan – is vooral gericht op het provinciale programma, maar Van Seventer kan zich ook volledig vinden in het landelijke stikstofstandpunt van BBB.

Lees ook:

Achter het nieuws politiek Verkiezingen
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.