Laatste nieuws
Joost Visser
1 minuut leestijd

‘Second opinion deels uit basispakket’

7 reacties

Laat patiënten meebetalen als zij een second opinion willen. Dat voorstel doet de Orde van Medisch Specialisten.

Twee op de drie medisch specialisten (63%) en driekwart van de huisartsen (72%) wil dat de second opinion geheel of gedeeltelijk uit het basispakket verdwijnt, zo blijkt uit een enquête van Arts en Auto en het NCRV-programma Altijd Wat onder bijna zevenduizend leden van de VvAA. 10 procent van hen vindt zelfs dat de patiënt alle kosten zou moeten betalen. Volgens de meeste artsen leidt een second opinion in minder dan 5 procent van de gevallen tot een nieuwe diagnose en is ze er vooral voor de geruststelling van de patiënt. Ook andere ondervraagden – onder wie apothekers en fysiotherapeuten – vinden in meerderheid dat een second opinion deels door patiënten betaald kan worden.     

De Orde van Medisch Specialisten zal minister Schippers voorstellen om de second opinion voor een deel uit het basispakket te schrappen. In een uitzending van Altijd Wat, vanavond, zegt OMS-voorzitter Frank de Grave het redelijk te vinden dat mensen daarvoor een eigen bijdrage betalen: ‘De drempel mag wel wat hoger.’ 

Begin februari riep minister Schippers het veld op om zelf met voorstellen te komen om 1,5 miljard euro te bezuinigen op het basispakket. Zouden deze suggesties uitblijven, zo voegde zij daaraan toe, dan zou zij haar verantwoordelijkheid nemen en eigen maatregelen treffen.

Joost Visser

Lees ook:

© Thinkstock
© Thinkstock
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Annette Offringa

  Westervoort, huisarts

  De Orde van Medisch Specialisten stelt voor de second opinion geheel of gedeeltelijk uit de basisverzekering te halen. Als de minister dit voorstel overneemt, wil ik de specialisten vragen extra zorg te hebben voor hoop en vertrouwen bij de patiënten... die zich tot hen wenden voor een first opinion.
  Patiënten vragen om een second opinion als ze geen of onvoldoende uitzicht hebben op herstel. Bijvoorbeeld bij een fulminant verlopend geval van kanker. Voor het berusten in de te verwachten slechte afloop kan het zinvol zijn om bevestigd te krijgen dat er werkelijk geen therapeutische opties meer zijn.
  Bij chronische onverklaarde klachten zijn de curatieve opties ook teleurstellend beperkt. Vooral de manier waarop de conclusie en (het gebrek aan) therapeutische opties door de arts worden gebracht, bepalen of de patiënt kan berusten in de situatie.
  Een tweede reden voor een second opinion kan zijn een gebrek aan vertrouwen in de behandelaar. Als de patiënt zich niet serieus genomen voelt door de behandelaar, als de uitleg van diagnose en behandelmogelijkheden niet duidelijk zijn overgekomen of als die te sterk afwijken van wat de patiënt had verwacht, kan er een dusdanig gebrek aan vertrouwen ontstaan dat de patiënt verwacht van een andere arts beter nieuws te krijgen.
  Indien de mogelijkheden van het verkrijgen van een second opinion worden beperkt door de patiënt daaraan te laten meebetalen, dient er wel aandacht en zorg te zijn voor de reden waarom de patiënt ontevreden is met de geboden behandelmogelijkheden.

 • A.J.M. van Vijfeijken

  Gynaecoloog, DOETINCHEM

  Ik onderschrijf uit de grond van mijn hart de uitspraken van de voorgaande respondenten.
  In mijn academische praktijk zie ik met regelmaat patiënten voor een second opinion. Relatief zelden levert het een andere -Medisch Technische- diagnose op, maa...r bijna altijd blijkt de patiënt behoefte te hebben aan het doen van zijn/ haar verhaal, in een gesprek, waar voldoende tijd, ruimte en empathie voorhanden is. Vaak geeft dit beduidend meer inzicht in de aard van de problematiek die ervaren wordt en helpt het acceptatie en hanteren van het ziektebeeld.
  In mijn 2e lijns praktijk, die ik beëindigd heb in 2011 bleek een second opinion, gevraagd in een centrum met specifieke expertise vaak een zeer kosteneffectieve actie, die lang en weinig effectief doorbehandelen in de 2e lijn kon voorkomen.
  Het maken van onderscheid tussen noodzakelijke en overbodige second opinions is niet realistisch, vanwege de betrokkenheid van zowel behandelaar/ verwijzer, als patiënt.
  Als instrument voor kostenbeheersing in de curatieve zorg is het beperken van second opinion verwijzingen dan ook niet wenselijk, en naar mijn mening niet kosteneffectief.

 • A.L. Cense

  psychiater, STOUTENBURG

  Wanneer zo'n 5% van de second opnions resulteert in een (substantieel?) veranderde diagnose, dan kan ik dat, eerlijk gezegd, niet weinig vinden.
  Bovendien mag ik zelf, - tegenwoordig solo-werker -, bij twijfels graag gebruik maken van de mogelijkhei...d ideen uit te wisselen met een collega die de patiënt ook zelf heeft gezien. Dat zal meestal resulteren in een DBC van €207,00 En dat kan een "renderende investering" zijn.
  Wanneer je reëel kunt uitleggen waarom je zoiets nuttig acht, pakt het eigenlijk ook altijd positief uit voor het vertrouwen van de patiënt en de behandelrelatie. En wanneer je niet moeilijk doet wanneer de patiënt zelf de wens uitspreekt nog ergens anders zijn licht wil opsteken idem dito, of het hoeft dan zelfs niet eens meer zo nodig.

 • H. van der Linde

  Huisarts, BURGH HAAMSTEDE

  Het symposium in het Sophia Kinderziekenhuis in mijn reactie van gisteren ging vooral over de functies die second opinions vervullen. Ze voorzien in een behoefte aan meer zekerheid en meer informatie. Ze kunnen helpen bij het aanvaarden van een onafw...endbaar lot en bij besluitvorming. De second opinion is vaak wenselijk en noodzakelijk als in de first opinion elementen als uitleg, empathie en begeleiding niet goed uit de verf zijn gekomen. Het symposium richtte zich dan ook op hoe second opinions voorkomen kunnen worden.
  Het afmeten van het “nut en rendement” van second opinions aan het aantal bevestigde diagnoses is daarom een doodlopende weg. Ze vervullen even belangrijke of belangrijkere andere functies.

 • H. van der Linde

  Huisarts, BURGH HAAMSTEDE

  Op 7 oktober 1999 organiseerde het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam een symposium “Second opinion: een recht, een noodzaak of veelal onnodig?”
  De voordrachten zijn terug te lezen in de uitgave ISBN: 90-805266-1-4.
  De directeur Zorg van zorgverzeker...aar Zilveren Kruis/Achmea prof. dr. A.P.W.P. van Montfort betoogde dat een second opinion een recht is van de verzekerde. De titel van mijn voordracht als stafmedewerker van de Landelijke Huisartsen Vereniging sloot daar naadloos bij aan “Een onvervreemdbaar recht aan banden?” Een recht dat het Hoofdbestuur van de KNMG in 1990 nog eens bevestigde in Medisch Contact. Zorgverzekeraar RZG deelde die visie op basis van een second-opinion project in Groningen (MC 1997;48:1509). Ook een werkgroep van de Daniël den Hoed kliniek brak er in 1997 een lans voor in Medisch Contact (MC 1999;24:876).
  Dat recht op een tweede opinie is daarmee nog geen “onvervreemdbaar” recht. Die kwalificatie volgde uit de overweging dat het lot van mensen niet afhankelijk mag zijn van het oordeel van één persoon of groep personen. Waar in onze samenleving wordt beslist over mensen wordt om die reden waar mogelijk een recht van beroep ingebouwd. In de geneeskunde wordt beslist over gezondheid en welzijn van mensen. Daarom is een second opinion een onvervreemdbaar recht net als het recht van beroep.
  Die opvatting is mede gebaseerd op een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 februari 1998. Het recht op informatie van de patiënt wordt door het Hof geformuleerd als een vèrgaande verplichting van de arts al was het maar om hem de keus te laten elders een second opinion te vragen.
  Daarenboven lijkt over de verschijnsel “second opinion ” te weinig bekend om restrictieve maatregelen te rechtvaardigen. De Orde van Medisch Specialisten heeft gesproken. Wat is de mening van de KNMG?

 • J.T.A. te Gussinklo

  Voormalig Internist, ZWOLLE

  En deze niet te vergeten....
  dutchbuttonworks.com/2012/09/prof-dr-marjolein-drent-md/

 • J.T.A. te Gussinklo

  Voormalig Internist, ZWOLLE

  Interessante discussie. Onderscheid tussen economische en medisch-inhoudelijke aspecten van een 'second opinion' cruciaal. Ik proef iets teveel nadruk op het eerste.
  Onbesproken blijft dat de vorm van een second opinion veelvormig is en dat op dat te...rrein nog veel te winnen is. Een revisie van een foto, een preparaat, een dossier is wat anders dan een teleconsult,'alles overnieuw doen' enzovoorts.

  Hier bijdragen tot een discussie:
  dutchbuttonworks.com/2013/04/dokters-te-lief/
  dutchbuttonworks.com/2011/08/teleradiologie-doubleread/
  dutchbuttonworks.com/2011/08/teleradiologie-doubleread/
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.