Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Nieuws

Schippers: relatie met zorgautoriteit te intens

9 reacties

De relatie tussen het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is 'historisch verklaarbaar', maar 'te intens' geworden. Dat heeft minister Schippers dinsdagavond gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

‘De NZa is onafhankelijk en staat op afstand van het ministerie en dat is ook nodig. Maar alles overwegende vind ik dat het beter kan’, aldus Schippers in een reactie op het rapport van de commissie-Borstlap. Daarin wordt stevige kritiek geuit op de relatie tussen het ministerie en de zorgautoriteit.

Volgens de bewindsvrouw zijn uit het rapport voor zowel het ministerie als de NZa lessen te trekken. ‘We moeten de NZa veel meer op afstand krijgen, willen we de rollen goed kunnen spelen. Daarvoor moeten we een stap terug zetten’, aldus Schippers.

De minister wil dat de samenwerking in de toekomst transparanter wordt. ‘Zodat helder wordt wat de input van het ministerie is en hoe de besluitvorming van de NZa tot stand komt.’ Ook wil ze dat er een protocol wordt opgesteld waarin 'duidelijke kaders' voor de onderlinge omgang worden vastgelegd.

Het informatiestatuut, waarin nu afspraken zijn vastgelegd over de uitwisseling van informatie tussen beide partijen, wordt grondig herzien. ‘Het hindert het functioneren van de NZa en de samenwerking. Het moet eenvoudiger.’

Daarnaast gaat Schippers de fundamentele taken van de zorgautoriteit herzien op hun positionering. Ze doelt daarmee op de dubbele taak die de NZa heeft, namelijk het opstellen én controleren van de regels voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De minister gaf vorige week al aan zich te beraden op het advies van de commissie-Borstlap om die taken op te splitsen.

De bewindsvrouw zei verder dat de zorgautoriteit het bezwaarschrift van klokkenluider Arthur Gotlieb 'onvoldoende' heeft beoordeeld. ‘Mogelijk is het in eerste instantie niet grondig gelezen. Dat vind ik een slechte zaak.’

Schippers stelde dat de NZa met het zwartboek waarin Gotlieb misstanden bij zijn werkgever aan de kaak stelt, bij haar had moeten komen. In plaats daarvan moest ze het bestaan van het boekwerk vernemen via de media. ‘'Ze hebben niet bij mij aan de bel getrokken en dat vind ik niet goed. Het is heel treurig.'’

Novum

Lees ook:

© iStock
© iStock
Nieuws Schippers VWS
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A.G. Sangster

  bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  Ik reageerde al eerder op het artikel en lees met interesse en onthutsing alle waardevolle reacties van de collega's.
  Hopelijk worden ze ook gelezen in Den Haag.

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG Nederland

  BELUISTEREN !!  "de IGZ als herdershond aan het touwtje van de minister" en ander sappigs over hoe kritiek en informatie gemanipuleerd en geframed wordt. http://www.radio1.nl/item/215701-Inspectiediensten%20onder%20de%20loep.html

  De minister die het... betreurt dat Gotlieb niet naar haar toe is gekomen, is overigens een subtiele, en daarmee extra valse, vorm van blaming the victim. Een  vergelijkbare naargeestige truc werd gebruikt om de observaties van collega v. Bezooijen in de huidige zorg te diskwalificeren ( http://www.compassionforcare.com/het-gaat-over-ons-vertelt-huisartspatient-de-minister.htm ). 
  Kennelijk is alles geoorloofd. En niet om een pragmatisch beleid in het belang van de patiënt door te voeren.  Daar heb je immers geen trucs bij nodig, want daar kan nauwelijks iemand tegen zijn.

 • C.M.A. Bruijninckx

  chirurg, ROTTERDAM Nederland

  De KNAW, de KNMG en de Gezondheidsraad hebben mevrouw Schippers op 31 januari 2012 een code over omgaan met belangenverstrengeling aangeboden. Deze was bedoeld voor deskundige professionals die deel uitmaken van adviserende commissies, om belangenver...strengeling te voorkomen. Het lijkt erop, als we de acties van deze minister analyseren, dat zij de mening is toegedaan dat zij - “als een van de machtigste vrouwen in Nederland” (geciteerd uit de ranglijstencultuur) - boven een dergelijke code staat. Zij veroordeelt in de Tweede Kamer haar voorganger Ab Klink voor een geldelijke gift aan het Erasmus, maar blijkt zelf ook iets dergelijks voor het Oogziekenhuis in Rotterdam te hebben gedaan. Zij blijkt, zelf een verstokte rookster, zeer gevoelig voor de lobbyisten van de tabaksindustrie hetgeen resulteert in een falend tabaksontmoedigingsbeleid - (ooit sprak zij van “doorgeschoten antirookmaatregelen”) - en dus veel onnodige sterfgevallen in Nederland. Ze vond het heel normaal dat haar echtgenoot, Sander Spijker, in 2012-2013 werkzaam was als adviseur van het bestuur van het Slotervaart Ziekenhuis. Het bestuur van de NZa dat mede verantwoordelijk is voor de zelfmoord van een eigen medewerker, houdt zij de hand boven het hoofd, ook nadat het bestuur wegens wanordelijk beheer heeft moeten aftreden. Daarmee wordt zij medeverantwoordelijk voor Gotliebs dood, zeker als zij deze door de NZa leiding vermorzelde man nog eens publiekelijk verwijt dat hij niet naar haar is gekomen! Naar de minster die het zelf niet nauw neemt met de normen en waarden van het officium nobile dat het ministerschap zou moeten zijn? Weinig zelfkennis ook nog.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Beseffen we ons wel welke invloed de NZa heeft? De hele financiering van de zorg is via dit instituut opgezet. Afgezien van de wijze van verwevenheid van deze instelling met het ministerie is de vraag in hoeverre is er sprake van onafhankelijkheid va...n zorgverzekeraars. Hoe komen eigenlijk die prijzen tot stand van de DBC's? Kijk elke rekening na, er staat nergens een specificatie. Vraag een willekeurig ziekenhuis wat de kostprijs is van een behandeling, niemand kan je die geven. De NZa geeft ook nergens in haar stukken een heldere onderbouwing hoe de kostprijzen tot stand komen. Dat betekent dat ook het ministerie niet weet hoe de prijzen tot stand komen. Er moet een fundamenteel andere wijze komen van kostprijsberekening. Maar wie heeft daar belang bij? De zorgverzekeraars hebben geen belang bij transparantie. Door deze wazige manier van prijsberekening hebben zij alle ruimte om te bepalen wat de prijs is. De NZa heeft nooit de moeite genomen daar afstand van te nemen.
  Verwevenheid van het ministerie? Dat is niet het enige, ook verwevenheid met zorgverzekeraars moet worden onderzocht, de minister geeft haar favoriete markt partijen wel erg veel ruimte, terwijl de zorg wordt gekort en afgeknepen. Specialisten worden afgeschilderd als geldgraaiers, door deze stemmingmakerij wordt de Tweede Kamer sterk beïnvloed en in feite in slaap gewiegd.Ondertussen stapelen de zorgverzekeraars miljarden op, miljarden die rechtstreeks worden ontrokken aan de betaalde premies.
  De gezondheidszorg is ziek, ernstig ziek, ernstig verziekt. Zal deze minister dat kunnen keren? Hoe kan een Tweede kamer deze minister laten zitten? Een minister die zo evident heeft gefaald.

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  De minister heeft weer eens gelijk. Als Gotlieb direct naar haar toegekomen was, had ze de bevindingen direct kunnen wegmoffelen, zodat we alleen een onopgemerkte zelfmoord hadden gehad zonder schandaal. Een fatsoenlijke minister was al lang afgetred...en, maar deze minister heeft geen last van deze eigenschap. En de Tweede Slaapkamer? Hij sliep maar voort.

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG Nederland

  Als we (terecht) de historie er bij halen, lijkt het me goed meteen de complete geschiedenis te reconstrueren. Het begon destijds met een tangvormige omsingeling door Hoogervorst en Wiegel vanuit hun beider rollen. Inleidende beschietingen om de tege...nstand te verzwakken in o.a, de vorm van beperking van de financiële armslag en het verdacht maken van de medische stand en 'medische autonomie' in het bijzonder; en daarnaast creëren van een doorzettinsmacht door niet alleen de huidige NZA maar ook de IGZ meer tot verlengde arm van het ministerie te maken.
  Schippers weet dat natuurlijk en heeft er zelf ook een rol in gespeeld. En tegen die achtergrond is dit een schijnheilige vertoning, bedoeld om de essentie overeind te houden.

  Wat daarmee tevens overeind wordt gehouden is een bestuurderscultuur die natuurlijk niet tot een enkele rotte plek beperkt is, en de drijvende ideologie erachter die die nare speeltuin voor ego's geschapen heeft: het New Public Government met zijn verheerlijking van het 'bedrijfsmatig werken'.

 • A.G. Sangster

  bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  De NZA is van begin af aan een politieke organisatie geweest.
  Frank de Grave was de eerste voorzitter. Dat zegt genoeg.
  De belangen zijn dus duidelijk. Er is geen inhoudelijke drijfveer geweest zoals ook door collega Cense wordt aangegeven.
  Verder va...lt me op dat onze minister het betreurt dat Gotlieb niet naar haar is gekomen om persoonlijk zijn verhaal te doen.
  Dat is zeer begrijpelijk. Met dit type bestuurders deel je niet snel je zorgen.
  Het spreekuur bij de bedrijfsarts zit vol in organisaties die zo geleid worden, omdat niemand zijn mond durft open te doen.
  Helaas een tragische afloop voor Gotlieb.

 • A.G. Sangster

  bedrijfsarts, NIJEVEEN Nederland

  De NZA is van begin af aan een politieke organisatie geweest.
  Frank de Grave was de eerste voorzitter. Dat zegt genoeg.
  De belangen zijn dus duidelijk. Er is geen inhoudelijke drijfveer geweest zoals ook door collega Cense wordt aangegeven.
  Verder va...lt me op dat onze minister het betreurt dat Gotlieb niet naar haar is gekomen om persoonlijk zijn verhaal te doen.
  Dat is zeer begrijpelijk. Met dit type bestuurders deel je niet snel je zorgen.
  Het spreekuur bij de bedrijfsarts zit vol in organisaties die zo geleid worden, omdat niemand zijn mond durft open te doen.
  Helaas een tragische afloop voor Gotlieb.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  NZa blijft onafhankelijk de Minister zeggen. En juist zij heeft in 2010 de banden tussen VWS en NZa aangetrokken en zegt daar nu van dat dat niet goed was, maar zegt ook dat de NZa wel moet luisteren naar de politiek anders blijft de NZa losgezongen... van de politiek. En de politiek moet toch het laatste woord krijgen? Zegt de Minister. De Kamer is het met haar eens. Dan heb je het echt niet begrepen en zal de NZa nimmer onafhankelijk kunnen zijn. Een toezichthouder is nu juist onafhankelijk om de waan van de dag uit te sluiten en de politiek is juist de waan van de dag. Logisch denken is niet kenmerkend voor de politiek. Voor de selectie van politici is logisch denken geen vereiste…..
  Het gezag van de NZA zal niet hersteld worden maar over welk gezag heeft Schippers het? Gezag die er al niet was? NZA zal nimmer gezag verwerven... leden v/d Tweede Kamer die dat verwachten leven buiten elke realiteit.. net als Schippers... Langejan & Schippers houden elkaar, via een asymmetrische relatie, de handen boven 't hoofd en daarmee kabinet Rutte2 van pvda & vvd... over de rug van Gotlieb…..

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.