Laatste nieuws
Nieuws

Pleidooi voor taskforce heropsporing hepatitis C

1 reactie

Een hepatitis-C-vrij Nederland is een realistisch doel. Dankzij de ontwikkeling van antivirale middelen in de laatste jaren, die sinds oktober 2015 bovendien vergoed worden uit het basispakket, is dit het juiste moment om de groep patiënten op te sporen die uit beeld zijn verdwenen. Dat zeggen arts-onderzoeker Nina Beekmans en mdl-arts Michael Klemt-Kropp, verbonden aan Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij pleiten voor het oprichten van een landelijke taskforce voor de heropsporing van hepatitis C.

De verwachting is dat in 2030 het aantal HCV-geïnfecteerden met 85 procent kan afnemen, maar dan moet er wel een actieve diagnose en behandelstrategie worden toegepast. Chronische hepatitis C komt in Nederland voor bij naar schatting 19.200 mensen. Risicogroepen zijn eerstegeneratie-immigranten uit hoogendemische gebieden, hiv-geïnfecteerde mannen die seks hebben gehad met mannen (MSM) en intraveneuze druggebruikers.

Om verschillende redenen is een groot deel van hen niet (meer) bekend in de zorg. Zo kwamen sommigen in het verleden niet in aanmerking voor behandeling, bijvoorbeeld vanwege comorbiditeit. Anderen hadden last van bijwerkingen, non-respons of relaps bij therapie met (peg)interferon. Een van deze patiënten lijkt uit de controle te zijn verdwenen.

Dankzij nieuwe, effectieve antivirale middelen is de kans op genezing 90-95 procent, zeggen de initiatiefnemers. Bovendien geven de nieuwe middelen veel minder bijwerkingen en zijn ze ook geschikt voor patiënten met een levercirrose of andere comorbiditeit.

Landelijk zijn al verschillende initiatieven opgezet, waarbij de aanpak per regio verschilt. Het ontbreekt aan centrale coördinatie, stellen de Alkmaarse artsen, die dan ook de noodzaak van een landelijke aanpak benadrukken. In Alkmaar is een heropsporingsproject opgezet vanuit het ziekenhuis, in samenwerking met GGD Hollands Noorden en het laboratorium voor medisch microbiologie. In de periode 2000-2015 zijn in die regio 499 gevallen van chronische HCV geconstateerd. Van hen waren 170 (38%) niet bekend in de zorg. De huisartsen in de regio worden geïnformeerd over het opsporingsproject, en patiënten worden uitgenodigd voor een klinische evaluatie.

De initiatiefnemers realiseren zich dat zij zich met een initiatief begeven op het vlak van ‘bemoeizorg’, aangezien er geen specifieke hulpvraag is vanuit de patiënten met chronische HCV zelf. Zij denken niettemin dat opsporing gelegitimeerd is, omdat het gezondheidswinst oplevert voor het individu en de publieke gezondheid. Hierbij verwijzen ze naar een ‘handreiking’ van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

De taskforce zou zich niet alleen met heropsporing moeten bezighouden, maar moet er ook op toezien dat andere behandelaars, zoals huisartsen en medisch specialisten zich meer bewust worden van hepatitis C – zoals het bestaande Bibhep (bewustzijn, identificatie, behandeling hepatitis B&C)-programma dat nu ook al doet.

Marieke van Twillert

Lees ook:

Nieuws RIVM
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dr. Cees Smit

  ervaringsdeskundige chronische ziekten, waaronder hemofilie en hepatitis C

  Hoe VWS miljoenen kan besparen op toekomstige hepatitis zorg
  In MC 38, pleiten Beekmans en Klemt voor een nationaal plan voor de naar schatting 25.000 mensen die in Nederland met hepatitis C rondlopen. Sinds enkele jaren zijn er effectieve medicijne...n beschikbaar, die volgens velen te duur zijn en daarom slechts mondjesmaat ingezet worden. Een meer dan charmante oplossing voor dit probleem is in het Portugese parlement bedacht en minister Schippers doet er goed aan het eens te bespreken met haar Portugese collega. Portugal heeft een prijsafspraak gemaakt met een van de producenten van de nieuwe hepatitis C middelen om per genezen patiënt een vast bedrag te betalen. Naar schatting gaat het in Portugal om 13.000 mensen die allemaal het aanbod krijgen om met deze behandeling te starten. Bij 7.000 is al met de behandeling begonnen en bij ruim 2.000 mensen is het virus inmiddels verdwenen. Een fantastisch resultaat voor een land dat te maken heeft met een economische crisis en onder toezicht staat van het IMF. Het Portugese project gaat gepaard met aanvullend beleid, zoals bijvoorbeeld een ‘schone spuiten’ omruilproject voor drugsgebruikers.
  Voor Nederland zou dit betekenen dat er zo’n 25.000 hepatitis C patiënten met de nieuwe middelen behandeld zouden moeten worden. In Nederland is de uitkomst van de prijsonderhandelingen die VWS voert met de farmaceutische industrie over te dure geneesmiddelen geheim, zo ook voor de nieuwe hepatitis C middelen. Maar de in Portugal onderhandelde prijs van rond de 15.000 euro ligt ruim beneden de nu zo ongeveer bekende in Nederland afgesproken ‘geheime’ prijs van ongeveer 40.000 euro voor een beperktere groep patiënten met hepatitis C. Met een proactieve strategie om hepatitis C op de korte termijn in Nederland te bestrijden, kan het ministerie van VWS vele miljoenen besparen op toekomstige hepatitis zorg.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.