Laatste nieuws
Nieuws

Plasterk regelt uitzondering salarismaximum arts voorlopig

2 reacties

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de uitzondering die geldt voor medisch specialisten op de Wet normering topinkomens ‘blijven evalueren’. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer bij de presentatie van een WNT-wetswijziging die deze uitzondering nu eerst vastlegt. Plasterk lijkt daarmee de deur open te willen houden om op de uitzondering terug te kunnen komen.

De Wet normering topinkomens is in 2013 van kracht geworden, met als doel bovenmatige beloningen in de (semi)publieke sector, zoals zorginstellingen, te bestrijden. De wet legt een salarismaximum op aan topbestuurders, namelijk 100 procent van een ministerssalaris. Voor 2017 betekent dat een algemene WNT-norm van 181.000 euro. Voor  de zorgsector bestaat  een gevarieerde maximumsalarisnorm, variërend tussen de 99.000 en 181.000, afhankelijk van de complexiteit van een zorg instelling.

Dat maximum wil Plasterk met een wetswijziging ook opleggen aan alle medewerkers in die (semi)publieke sector. Voor medisch specialisten is in het Zorgakkoord van 2013 afgesproken dat zij zijn uitgezonderd en niet onder de reikwijdte van de WNT vallen. Dat komt overeen met een advies dat de commissie-Meurs in 2012 gaf.

Die uitzondering wordt nu ook wettelijk verankerd. De uitzondering geldt voor het artsenwerk dat specialisten verrichten. In de nieuwe wettekst wil Plasterk duidelijk een scheiding vastleggen: medisch specialisten die in deeltijd een bestuursfunctie als topfunctionaris vervullen bij een zorginstelling, vallen wat betaling voor die werkzaamheden betreft wel onder de WNT. Dat is in de praktijk al het geval, maar wordt nu dus ook vastgelegd.

Plasterk houdt nog wel een slag om de arm wat betreft het blijvende karakter van de uitzondering. ‘Wel is de regering voornemens het buiten de reikwijdte van de wet plaatsen van medisch specialisten te blijven evalueren’, merkt hij op in de toelichting van het wetsvoorstel.

Vanwege de uitzondering die gemaakt wordt voor medisch specialisten, hoeven zorginstellingen voortaan ook niet meer de salarissen van specialisten die boven de WNT-norm verdienen openbaar te maken. Dat gaat om de gegevens van zo’n 3.900 medisch specialisten, aldus Plasterk, die onder deze definitie artsen, tandartsen, apothekers, klinische chemici en klinische fysici schaart.

Lees ook:

Nieuws Wet Normering Topinkomens
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.