Laatste nieuws
Tim van der Zwan
1 minuut leestijd

Pijnmeting blijft aanvechtbaar (2)

Plaats een reactie

Het stelt ons gerust dat de IGZ deze norm niet hanteert (zie bovenstaande brief). Maar zowel zorgverzekeraars als ziekenhuizen, waaronder mijn eigen ziekenhuis – hanteren uit uw naam deze norm wel. Blijkbaar worden er onterecht normen aan de IGZ toegeschreven.

De basisset 2012 vermeldt inderdaad geen norm maar puur het te rapporteren item. Mogelijk ligt hier het probleem: onze eigen normering moeten wij dus baseren op de realiteit van de dag. Wie op internet zoekt welke norm verschillende gremia en ziekenhuizen hanteren, ziet de 5 procent regelmatig opduiken.

De IGZ wordt hierbij genoemd als degene die de norm stelt. De NVA heeft met het CBO in 2007 het streefpercentage van 10 procent genoemd. Ook hierbij staat de aanbeveling dat de omstandigheden rond de meting nauwkeurig gedefinieerd moeten worden. In het rapport ‘Het resultaat telt 2009’ stelt de IGZ dat de beslissing tot het niet maken van afspraken rond het meten, manipulatie van cijfers mogelijk maakt. Dit artikel roept alle betrokkenen dan ook op om dit besluit te heroverwegen of geen norm te stellen, omdat naast goede patiëntenzorg ook economische belangen en naamsbekendheid spelen.

Het punt waarop de inspectie daadwerkelijk onderzoek gaat doen naar slechte zorg, is natuurlijk een ander omslagpunt dan een gestelde wenselijke uitkomstmaat van uitstekende zorg. Het ligt voor de hand dat hier een zekere marge tussen bestaat. Het is aan onze vakvereniging en de IGZ om duidelijk te maken of, en zo ja welke normen er gehanteerd worden bij het aanleveren van kwaliteitsindicatoren. Nu worden ziekenhuizen afgerekend op getallen die, in weerwil van wat er wordt gesuggereerd, niet van de IGZ afkomstig zijn. Wij denken dat uw respons hier overigens al een bijdrage aan heeft geleverd.

Joris Broeren, Tim van der Zwan, anesthesiologen, Leiden

zorgverzekeraars
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.