Laatste nieuws
Heleen Croonen
1 minuut leestijd
Nieuws

Patiënten op LSP flink in opmars

10 reacties

Het aantal mensen dat toestemming geeft voor het delen van medische gegevens via het landelijk schakelpunt (LSP) neemt rap toe. Er zijn nu bijna 4,9 miljoen unieke burgerservicenummers aangemeld bij het schakelpunt, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Vereniging van Zorgaanbieder voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Het aantal unieke bsn’s is een flinke vermeerdering ten opzichte van mei 2013, want toen waren er nog maar krap 0,7 miljoen toestemmingen, en dus nog minder unieke bsn’s – want je geeft apart toestemming voor de huisarts en voor de apotheek. In januari dit jaar was de stijging ook al goed zichtbaar, toen hadden 2,3 miljoen patiënten toestemming gegeven.

De VZVZ licht toe dat er op dit moment veel om toestemming wordt gevraagd door zorgverleners, en dat nog niet alle aanvragen al zijn verwerkt. Het werkelijke aantal ligt dus nog hoger. Ook ziet de VZVZ regionale verschillen. De regio’s waar meer patiënten toestemming hebben gegeven, kennen een intensievere berichtenuitwisseling.

De vooraf opgestelde ambitie in het businessplan van de VZVZ is echter nog niet gehaald. Alle aangesloten zorgverleners zouden van 70 procent van de patiëntendossiers aanbieden in 2014. Dat zou nu neerkomen op pakweg 9-10 miljoen dossiers, dus er is nog een weg te gaan.

Het aantal zorgverleners loopt wel grotendeels in de pas met het businessplan. 83 procent van de huisartsen, 89 procent van de apotheken, 96 procent van de huisartsenposten hebben zich aangesloten, en dat is vrijwel even hoog als de gestelde ambitie van 90-100 procent in 2014. Alleen de ziekenhuizen blijven nog achter: 38 procent van de ziekenhuizen heeft zich aangesloten, terwijl het doel voor 2014 op 70 procent was gesteld.

Heleen Croonen

@heleencroonen

© iStock
© iStock
Nieuws EPD LSP HAP VZVZ
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Wil. Bosboom

  huisarts, De Meern Nederland

  De implementatie van het LSP lijkt een niet te stoppen trein.
  Deze trein zit echter op het verkeerde spoor.
  De gemiste wissel betreft het voorbijgaan aan de afwezigheid van voldoende vertrouwen in veiligheid en voordelen van het LSP bij zowel artsen... als patiënten.
  Deze trein zou terug moeten tot vóór die verkeerde wissel en dient pas weer op gang te worden gebracht als die wissel wèl goed staat.
  De vaart van deze trein wordt daarentegen via een publiciteitscampagne opgevoerd.
  Het is een open deur, maar toch: op een verkeerd spoor kom je niet bij je doelstation uit.

 • L.L.K. Wydooghe

  huisarts, Halsteren Nederland

  Ook bij HAP West-Brabant wordt OZIS zondermeer afgeschaft en wordt er van de huisarts verwacht dat hij instapt in het LSP-verhaal. Op de oproepaffiches om patiënten te vragen zich aan te melden, wordt trouwens bedrieglijk alleen gesproken over de uit...wisseling met de HAP en wordt de naam LSP nergens gebruikt. Huichelarij!

 • H Croonen

  journalist

  Ik zie dat een misverstand is ontstaan: het waren 4,9 unieke BSN's. Als je kijkt naar het aantal aanmeldingen zijn dat er 9,2 miljoen.

 • W.J. Jongejan

  Huisarts n.p., Woerden nl

  Het niet kritisch bekijken van de getallen die VZVZ telkens levert kan makkelijk leiden tot verkeerde conclusies.
  VZVZ meldt nu op haar website: 9,2 miljoen aangemelde patientendossiers en 4,8 miljoen unieke BSN-nummers. Om te kunnen communiceren v...ia het LSP moet aan de huisartsenkant en aan de apotheekkant een dossier van de burger aangemeld zijn. VZVZ telt die aanmeldingen van een burger bij elkaar op. Bovendien blijkt bij navraag bij VZVZ er ook nog sprake te zijn van een categorie andersoortige toestemmingen. Wat met dat laatste bedoeld wordt zegt VZVZ niet. Het gaat dus niet om 9,2 van 16,5 miljoen Nederlanders maar om 9,2 van 3x16,5=49,5miljoen, dus niet ruim de helft maar om minder dan een kwart. Het getal van 4,8 miljoen unieke BSN-nummers slaat wel op een totaal van 16,5 miljoen Nederlanders, maar van dat aantal kunnen er heel wel een aantal zijn die alleen bij de apotheek of alleen bij de huisarts toestemming voor inzage gegeven hebben. Als men de achtergrond van deze cijfers niet kent worden al snel verkeerde conclusies getrokken. Dat het aantal opt-in-toestemmingen zwaar achterblijft bij de verwachting wordt fraai zichtbaar op de website van VZVZ zelve als men daar zoekt op "regio-indeling".

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Zou fijn zijn als de redactie de gegevens onder een vergrootglas bekijkt. Je zou bijna denken dat ze bij VZVZ in een juichpak rondlopen. De LHV heeft zich teruggetrokken uit dit LSP verhaal en ondertussen verschijnt in SynthesHIS een overduidelijke ...oproep dat er een reëel probleem is van weglekken van data in/door het LSP. VZVZ en NEDHIS (Nederlandse vereniging van HIS-gebruikersverenigingen) doen een oproep met de kop “Huisartsen gezocht voor kwaliteitsbewaking van LSP”. Hopelijk pikt de redactie dit op.

 • A.L. Cense

  Stoutenburg, STOUTENBURG Nederland

  Als het niet slim buiten de overheid zou zijn ondergebracht zou dit sinds vandaag (commissie Elias onderzoek ICT en overheid) waarschijnlijk vallen in de categorie "gedeelde onverantwoordelijkheid", "ongebreideld ICT enthousiasme van bewindspersonen ...waarvoor het een middel is om plannen te verwezenlijken echter zonder werkelijke interesse voor de realiteit", waarvoor "terugkeer boerenverstand noodzakelijk is om de verspilling te stoppen".

 • Kaspar Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  Wanneer een praktijk op het LSP/EPD is aangesloten is dat reden weg te gaan. Dit toont namelijk dat men aan medische informationele privacy niet de hoogste prioriteit geeft.

 • P. Leusink

  huisarts, Gouda

  LSP is in opmars omdat we wel moeten! HAP Midden Holland schaft toegang via OZIS af (dat uitstekend werkte). Om gegevens van patienten in diensttijd toch toegankelijk te maken zijn we verplicht gebruik te maken van LSP. Deze monopoliepositie schijnt ...allemaal maar te kunnen en te mogen.

 • Wil Bosboom

  Huisarts, De Meern Nederland

  Geheel eens met collega Jongejan.
  In de regio Midden-Nederland blijkt in september van dit jaar pas 7% van de patiënten opt-in geregistreerd te zijn. Dit lage percentage was kennelijk een belangrijke reden in dezelfde maand een lux uitgevoerde wervin...gskrant in fraaie kleuren en dik papier naar de huisartsen te sturen.
  Maar waarom zijn er nog zo weinig opt-ins? Omdat ik maar al te vaak van patiënten hoor dat ze de veiligheid van de ontsluiting van zijn of haar gegevens naar de medische buitenwereld wantrouwen. Alle mooie verhalen over een veilig LSP worden keer op keer onderuitgehaald door enerzijds waarschuwende ICT-deskundigen en anderzijds de werkelijkheid, als er weer eens veilig geachte gegevens toch door de buitenwacht geopend blijken te kunnen worden (Nza, een ziekenhuisdossier met patiëntengegevens). Patiënten krijgen daar geen gerust gevoel bij.

  Maar ook als het LSP volstrekt veilig gemaakt zou kunnen worden blijven er vraagtekens.
  Wat heb ik aan het LSP als ik moet beoordelen of iemand wel of geen levensbedreigende aandoening heeft (myocardinfarct, pneumothorax, SAB, etc)? En hoe interessant is het als je de medicatielijst via het LSP kunt opzoeken? Bijna altijd is de meest actuele medicatielijst gewoon bij de patiënt thuis aanwezig.
  Zijn er andere belangen rond het LSP dan louter het patiënten belang? Gezien de hoeveelheid geld die tot nu toe is gepompt in het opstarten van het LSP en de wervingscampagnes moeten de belangen groot zijn. Het beheer van grote hoeveelheden medische en persoonlijke gegevens is natuurlijk al heel veel waard. Dit laatste zal ook gelden voor de zorgverzekeraars die - naar verluid - 75 miljoen euro in het LSP geïnvesteerd hebben.

  De druk op ons huisartsen om aan te sluiten bij het LSP wordt groter.
  Achmea is van plan geweest om aansluiting bij het LSP verplicht te stellen in het contract met de huisarts, maar dat is (voorlopig?) tegengehouden vanuit onze eigen gelederen. Ik ben het met collega Leusink eens dat het vreemd is dat een dergelijke verplichting (monopoliepositie) zomaar mogelijk lijkt te zijn.

  Ik kan me, betreffende de druk om aan te sluiten bij het LSP, niet los maken van het onrustbarende gevoel gebruikt te worden voor andere belangen dan louter het patiënten belang.

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden nl

  Het is frappant dat VZVZ telkens juichtaal en mooipraat nodig heeft om te zegeningen en vorderingen van het LSP te verkondigen. Het gaat echter niet zo goed als VZVZ zelf beweert. De cijfers die VZVZ telkens op haar website zet, zijn met opzet slecht... interpretabel. Het aantal aangemelde burgers(nu 4,8 miljoen na bijna twee jaar eraan trekken door VZVZ)zegt weinig omdat dat opt-in-toestemmingen bij alleen de apotheek, of bij alleen de huisarts of bij beiden kunnen zijn). Veel saillanter is het om te zien hoe slecht de opt-in-toestemmingen over Nederland verdeeld zijn. Op de website van VZVZ zelve zijn actuele cijfers daarover te zien van de VZVZ-regio's (https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Aansluiten/Regionalisatie/Regio-indeling ). Als men daar kijkt naar de opt-in-toestemmingen bij huisartsen dan valt op dat slechts in een viertal regio's de 30 tot 40 procent gehaald wordt. Dat zijn de oude koploper-regio's. In een zeer groot aantal regio's komt het percentage niet boven de 10%. Zoetermeer zit op 0%, Zuid Limburg op 1%, Amsterdam op 3% etc.). De a priori kans om op een huisartsenpost, als er al een aangesloten huisartsenpostsysteem is, over een patiënt data op te vragen is dus zeer gering. Veel huisartsenposten hebben geen op het LSP aangesloten systeem. Groningen is al bijna 2 jaar bezig. Ruim 60 andere posten hebben een systeem dat per post zoveel ICT-maatwerk heeft gekregen in het verleden dat ze niet collectief snel op het LSP kunnen worden aangesloten. Echt uitwisselen gebeurt maar in een handjevol regio's. Al vanaf het allereerste begin van het LSP(onder VWS al) werd het nodig gevonden zwaar PR-matig in te zetten met ronkende taal. Dat is wat telkens opvalt als je de werkelijkheid in ogenschouw neemt. Het voldoet aan een uitspraak van de Amerikaanse zakenman Edwin land: "Marketing is what you do if your product is no good"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.