Laatste nieuws
Joost Visser
2 minuten leestijd
Nieuws

NZa: fusies leiden tot te grote prijsstijging

5 reacties

Recente fusies van ziekenhuizen hebben de prijzen doen stijgen met 1 tot 28 procent. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat fusies worden verboden bij een verwachte prijsstijging van meer dan 5 procent.

In een position paper over de werking van het zorgstelsel becijfert de NZa de verwachte prijsstijgingen als gevolg van de dertien ziekenhuisfusies sinds 2011. Volgens de berekeningen zou de fusie van de Reinier Haga Groep en het Langeland  Ziekenhuis (in 2014) de prijzen met 1,3 tot 1,7 procent hebben doen stijgen (afhankelijk van de gekozen rekenmethode). De fusie van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis (2012), daarentegen, zou hebben geleid tot een prijsstijging van rond de 14,5 procent, en door de fusie van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis zouden de prijzen zelfs met 28 procent zijn gestegen. Zou de verwachte prijsstijging niet méér mogen zijn dan 5 procent, zoals de NZa voorstelt, dan zouden acht van deze dertien recente ziekenhuisfusies zijn afgekeurd.

Ziekenhuizen maken plannen om te fuseren vanwege efficiëntievoordelen en om te voldoen aam volume- en kwaliteitsnormen, stelt de NZa. Maar volgens de marktmeester neemt de kwaliteit boven een bepaalde grens niet meer per definitie toe. Doordat vooral dicht bij elkaar liggende ziekenhuizen fuseren wordt zowel de schaal als het marktaandeel groter, en de kwaliteit minder, wat kan leiden tot te hoge prijzen of te lage kwaliteit. Ook bestaat het risico dat de zorg voor veel voorkomende aandoeningen op te weinig locaties beschikbaar is, waardoor patiënten moeten reizen.

Sinds in 2014 de zorgspecifieke fusietoets (ZFT) werd ingevoerd, is voor fusies en samenwerkingen in de zorg vooraf instemming nodig van de NZa. Tot nu toe is de toets vooral procedureel van aard en wordt erop toegezien dat – bijvoorbeeld – de cliëntenraden zijn geïnformeerd. De NZa dringt er nu op aan om er een inhoudelijke toets van te maken, waardoor de ‘publieke belangen’ beter in de gaten worden gehouden; de voorgestelde norm van maximaal 5 procent prijsstijging (en de manier waarop die wordt berekend) moet in de fusietoets worden opgenomen. Zoals bekend wordt de ZFT per 1 januari 2017 overgeheveld van de NZa naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Joost Visser  @joostvissermc

NZa-position paper ‘Werking van het zorgstelsel’


Lees ookiStock
iStock
Nieuws samenwerking
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Die 5% van de NZa op het bedrag van de kosten van de Cure is al gauw meer dan 1 miljard.. Marktje spelen met de zorg blijft een dure hobby. Je moet er wat voor over hebben, niet?

 • A.P.M. Wardenier

  Psychiater, HOLTHEES Nederland

  Toen de eerste contouren van de Zorgverzekeringswet duidelijk werden, haastten al grote (Zorg)Verzekeraars (dat zijn geroutineerde marktpartijen) zich om te fuseren en zo een grote markt/machtpositie te verkrijgen.
  Onze Marktnaïeve Overheid had zoal...s vaak niets in de gaten, de NMA bleek blind op dit terrein van de Markt. We kennen de gevolgen ondertussen, maar Ministers en Parlement slikken nog liever hun tong is dan dat ze toegeven dat ze het Machtevenwicht in de zorg volledig verkeerd hebben opgezet.
  Bijkomend probleem was dat ook vele Bestuurders uit de zorg, die vooral beheerders waren van grote zakken geld en geen ondernemers waren, ook te laat reageerden d.m.v. fuseren, waarbij hanengedrag (wie wordt de baas van het grotere hok) hun niet vreemd was.
  De werkvloer, de zorgverleners, hebben geen tijd en geen oog voor het grotere geheel, en werkten hard verder voor hun patiënten.
  De patiënten zijn zorgvragers en stellen geen eisen als ze ziek zijn, en als ze niet ziek zijn vinden ze het allemaal goed als men maar belooft dat alles beter wordt.
  Ziedaar de opbouw van een groot probleem.
  Laten wij als artsen en andere zorgverleners samen met de patiënten via de politiek proberen de situatie te saneren.

 • L.J.H. Hoeve

  huisarts, Sprang-Capelle Nederland

  Die vermaledijde ziekenhuizen ook. Die spelen gewoon in op de marktwerking! Foei! Die vertikken het gewoon om het onderspit te delven tegen de macht van de verzekeraars.
  Hoe zat het ook al weer met kwaliteit? Daar ging het toch om? Er moest clusteri...ng komen om ervaring te krijgen. Honderden indicatoren moeten worden bijgehouden. Maar kwaliteit moet wel minder kosten, voor meer werk. Ziektekosten zijn gewoon een schadepost voor kabinet en verzekeraars. Kwaliteit kan alleen de rest van het land (zo'n slordige 99,9 % van de kiezers)maar schelen.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  NZa protesteerde niet toen De Friesland en Achmea fuseerden; van de NMa mocht het blijkbaar. Wel de lusten maar niet de lasten voor de keuze voor dit zorgstelsel..

 • GJ Bonte

  Neurologie, Dalfsen Nederland

  Concurrentie in de zorg. De zorgverzekeraars als kostenbeheersers. Marktdenken als ultieme oplossing voor alle problemen. Artsen minder macht geven en de VVD als bewakers van ethische principes. En Edith Schippers als goede fee die het allemaal begel...eid. Dààr wordt de zorg beter van... Mijn God, hoe heeft het zover kunnen komen?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.