Laatste nieuws
Nieuws

NVVG: ‘CVS-richtlijn prevaleert boven GR-advies’

5 reacties

Verzekeringsartsen moeten de aanbevelingen uit de multidisciplinaire CVS-richtlijn blijven gebruiken. Deze hebben de voorkeur boven de aanbevelingen uit het Gezondheidsraad-advies over ME/CVS dat recentelijk is verschenen.

Dat heeft de NVVG afgelopen week gezegd.

Aanleiding voor deze uitspraak was verwarring onder NVVG-leden over welke aanbevelingen zij in de praktijk moeten volgen, nu het GR-advies in hun ogen niet aansluit bij de richtlijn die uit 2013 stamt. De NVVG neemt – na het inwinnen van juridisch advies – nu het standpunt in dat de verzekeringsartsen de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn dienen te volgen, aangezien deze door de beroepsvereniging zijn geautoriseerd. De NVVG onderschrijft de aanbevelingen in het GR-advies niet. Leden mogen van de richtlijn afwijken, als zij dit kunnen beargumenteren.

Pijnpunt in het GR-advies is de volgende aanbeveling voor medische beoordelaars: ‘Erken dat ME/CVS een ernstige ziekte is die gepaard gaat met substantiële beperkingen en beschouw de keus van een patiënt om geen CGT [cognitieve gedragstherapie, red.] of GET [graded exercise therapy, red.] te doen niet als “niet adequaat herstelgedrag”’. Eerder al liet de NVVG weten het nadrukkelijk niet eens te zijn met deze laatste aanbeveling. NVVG-voorzitter Rob Kok: ‘Deze aanbeveling is vrij stringent en komt niet overeen met wat in de multidisciplinaire richtlijn staat, namelijk dat CGT of oefentherapie de eerste keuze is. Wij zijn het inhoudelijk niet met de GR eens. Wij zien voldoende bewijs dat CGT of oefentherapie effectief kan zijn bij sommige patiënten. Het advies van de GR kan ertoe leiden dat patiënten denken dat CGT niet effectief is en het daarom per definitie niet willen proberen. Dat levert voor onze leden een dilemma op. Verzekeringsartsen verwachten dat patiënten de intentie tot herstelgedrag laten zien. Dat wil niet zeggen dat wij eisen dat mensen altijd CGT moeten volgen. Als zij met behandelaars tot de conclusie komen dat het niet zinvol is, dan kan dat zo zijn. Maar wij mogen mensen aanspreken op hun herstelgedrag, omdat wij willen dat hun gezondheidstoestand verbetert. Het zou zonde zijn als zij door dit GR-advies afzien van mogelijk effectieve behandelingen.’

Lees ook:

Nieuws ME/CVS gezondheidsraad
 • Sophie Broersen

  Journalist en arts Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken. Sinds eind 2020 werkt zij daarnaast als arts bij het team seksuele gezondheid van de GGD Hollands Midden.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Roel Melchers

  bedrijfsarts, Houten


  Onze SZW-minister, Wouter Koolmees, heeft als enige nú de kans een epidemie de kop in te drukken door het advies naast zich neer te leggen.

  Net zoals zijn collega Hans Hoogervorst in 2000 deed toen hij het advies van de Gezondheidsraad, om RSI a...ls een beroepsziekte te beschouwen, naast zich neer legde.

  RSI is nu bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen!

 • dolf algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, rotterdam

  Wat is een richtlijn eigenlijk ?

  Bij nazoeken blijkt het woord richtlijn nogal wat verschillende connotaties te hebben: aanwijzing, advies, wetgevend instrument, criterium, gereedschap, bindend voorschrift, norm, regel, richtsnoer, ...

  Voor wel...ke connotatie opteren de beroepsgroepen NVVG ( voor verzekeringsartsen ) en NVAB (voor bedrijfsartsen) ?

  Lijkt me nogal van belang in deze discussie.
  Your votes please !
  En wie bepaalt dat ?

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Geneeskunde is soms net een geloof. Het kan een geloof zijn gebaseerd op geloofsovertuigingen, die in de Geneeskunde Richtlijnen en Protocollen worden genoemd. In geloofsrichtingen zou je het dogmatisch noemen. Kennelijk zit de NVVG is die richting. ...
  Geloof kan ook minder dogmatisch zijn, en dat er meer interpretaties mogelijk zijn en ook naast elkaar mogen bestaan, in de Geneeskunde hebben we het dan meer over Geneeskunst. Geneeskunst is de mogelijkheid om op een creatieve manier je patiënt vooruit te helpen. In casu CVS/ME lijkt me de Geneeskunst aanpak zinvoller. Want hoe het ook is, de patiënten die het treft kunnen niet meedoen, gaan we zijn dan afstraffen met dogmatiek? Wie is hier beperkt? Volgens mij niet de patiënt alleen.

 • dolf algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, rotterdam

  Kleine, maar mogelijk niet onbelangrijke aanvulling op bovengeplaatste reactie.Het betreft de intrigerende alinea uit de aanvullende persverklaring van de NVVG van vrijdag 30 maart: met becijfering van mijn kant

  'Onze leden (1) dienen (2) dus de a...anbevelingen in deze richtlijn te volgen dan wel beargumenteerd hier van af te wijken (3), zoals richtlijnen ook zijn bedoeld (4). Hopelijk is hiermee nu voldoende duidelijkheid geschapen voor onze leden.

  In de kern draait het hierom de functie, werking en status van een richtlijn. Wat overdenkingen mijnerzijds
  ad 1. 'onze leden' - vraag: is het voor niet NVVG leden anders ?
  ad 2. 'dienen op te volgen' - vraag: dat klinkt/is nogal directief /stellend - op basis van welk mandaat - jurisprudentie wordt/is dit gesteld ?het was toch een aanbeveling
  ad 3. 'beargumenteerd afwijken' - vraag: tot eigenstandig oordeel komen 'mag' blijkbaar - in principe. Maar ook met het nieuwe GR advies in de hand ?
  ad 4. 'waarvoor richtlijnen zijn bedoeld' - dat lijkt mij de hamvraag: is een richtlijn een hulpmiddel, of heeft de richtlijn zich in de loop der jaren ontwikkeld tot aparte juridische entiteit ?

  Wie het weet mag het zeggen. De doos van pandora lijkt te zijn/worden geopend. Maar zo vrijblijvend blijkt/is het namelijk niet (meer). Het aantal tuchtzaken tegen verzekerings- en bedrijfsartsen heeft zich in 2017 namelijk VERDUBBELD (tov 2016).En is gestegen naar bedreigende hoogte.

  Even wat cijfers: tien jaar geleden (nog maar !) waren er 4 zaken tegen vg's en 12 tegen ba's. In 2013 waren dat er nog 13 tegen vg's en 16 tegen ba's. In 2016 waren het 28 zaken tegen vg's en 42 tegen bedrijfsartsen. In 2017 verdubbelde het aantal zaken naar: 51 tegen vg's en 81 tegen ba's. Kortom: de kans op klacht tuchtzaak is blijkbaar beroepsrisico geworden

  Het (na)volgen van richtlijnen cq visie van de beroepsgroep blijkt in toenemende mate een onderscheidend element te zijn om wel /niet een waarschuwing of berisping tegemoet te kunnen zien. Dus..

 • dolf algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, rotterdam

  Helder statement van de NVVG: wij doen niet mee ...aan deze nieuwlichterij (?).

  Maar even zo goed roept zij veel vragen op. Want de situatie wordt er er nog onoverzichtelijker op. Want wat - GR 2005, ME 2007, CVS 2013 of GR 2018 -is nu echt leid...end én op basis van welk mandaat wordt dit door welke partij - GR, VWS, beroepsgroep... gesteld ?

  Wim Kohler - wetenschapsjournalist NRC - kaartte dit probleem afgelopen weekend in de NRC al aan . In lezenswaardig overzichtsartikel onder de kop: Niet te meten uitputting - met medisch sociologische aanvliegroute. Ziekte als constructie.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/30/niet-te-meten-uitputting-a1597751

  In 2005 beschreef de GR ME/CVS al als 'eigenstandige aandoening' en vroeg de minister van VWS om erkenning van ME/CVS als 'ziekte'. Toenmalige minister van VWS Hans Hoogervorst was daar snel klaar mee en maakte korte metten met dit advies en erkende ME/CVS - NIET als ziekte.

  Anno 2018 legt de GR de hete aardappel van de erkenning niet bij VWS neer, maar schuift haar door naar de medische beoordelaars van arbeidsongeschiktheid in casu de verzekerings- en bedrijfsartsen. Toeval of niet: (juist) die waren niet uitgenodigd voor deze werkgroep. Curieus zullen we maar zeggen.

  De NVVG is helder. Wij doen/bewegen niet mee- is daar het parool. Hun huidige standpunt: wij houden vast aan CVS 2013. Puncto. basta. Het argument: Het staat namelijk haaks op NVVG visie over herstelgedrag en participatie.

  De bedrijfsartsen hebben officieel - als beroepsgroep- nog niet gereageerd, maar wel bij monde van voorzitter Gertjan Beens in Medisch Contact. Zijn standpunt is kort samen te vatten als: wij doen (altijd) ons best en zetten (altijd) ons beste beentje voor. Hij laat de bovengeschetste dilemma's -vooral en liefst - onbesproken.

  Tussenstand tot nu toe: chaos. Want iedereen kan beargumenteerd afwijken van de richtlijn. Dus wie het mooiste kleurt heeft gewonnen ?


 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.