Laatste nieuws
Nieuws

Nog de nodige drempels voor participatie door artsen

Plaats een reactie

Duidelijkheid over de reikwijdte van de Wet normering topinkomens, een aangepast belastingregime en een wetswijziging die winstuitkering aan artsen mogelijk maakt. Die zaken moeten geregeld worden als de overheid wil dat meer artsen mede-eigenaar worden van een ziekenhuis. Dat blijkt uit een inventarisatie die adviesbureau EY op verzoek van het ministerie van VWS maakte.

Medisch specialisten werken nu in loondienst of via een samenwerkingsmodel, waarbij de artsen veelal samengaan in een msb, dat namens de specialisten onderhandelt met de raden van bestuur van ziekenhuizen. Demissionair VWS-minister Edith Schippers heeft eerder al aangegeven dat zij graag ziet dat de financiële en bestuurlijke belangen van ziekenhuizen en specialisten meer gelijk lopen, iets wat ze aanduidt als ‘gelijkgerichtheid’. Naast het werken in loondienst kan dat volgens haar beter door te werken volgens een participatiemodel (in plaats van een samenwerkingsmodel), waarbij artsen een belang nemen in het ziekenhuis waar ze werken. VWS liet adviesbureau EY in kaart brengen wat de belemmeringen op dit moment zijn voor dergelijke participatie.

Volgens EY is het ‘essentieel’ dat artsen een winstuitkering mogen ontvangen als zij zelf geld investeren in het ziekenhuis om mede-eigenaar te worden, anders komt participatie niet van de grond. Daarvoor moet de wet aangepast worden, omdat er nu in beginsel een winstuitkeringsverbod voor ziekenhuizen bestaat.

EY ziet daarvoor twee mogelijkheden. Ten eerste zou het kabinet het (bijna drie jaar geleden  in de Eerste Kamer vastgelopen) Wetsvoorstel vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg weer uit de kast kunnen halen, om te kijken of er nu voldoende politieke steun voor is. Is dat niet haalbaar, dan moet volgens EY in ieder geval de huidige Wet toelatingen zorginstellingen (WTZi) moeten worden opgepoetst, zodat bijvoorbeeld duidelijker is in welke gevallen het winstuitkeringsverbod wel en niet geldt.

Daarnaast pleit EY voor een apart belastingregime voor ziekenhuizen die winst uitkeren. Zij zouden dan niet belast moeten worden voor de winst die ze ten goede laten komen van de zorg. Verder acht het adviesbureau het noodzakelijk dat de overheid ook op langere termijn zekerheid verschaft over de reikwijdte van de Wet normering topinkomens. Volgen EY is het voor vrijgevestigde specialisten, die nu niet onder die wet vallen, toch onzeker of dat ook nog geldt als ze door participatie ‘meer naar het ziekenhuis toe bewegen’.

Lees ook:

Nieuws VWS
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.