Laatste nieuws

Meer studenten, ondanks leenstelsel

Plaats een reactie

De instroom in het wetenschappelijk onderwijs is in het studiejaar 2015-2016 licht gestegen, vooral door een toename van internationale studenten. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Bussemaker van OC&W over de effecten van het studievoorschot, beter bekend als het leenstelsel.

De totale instroom in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is wel iets gedaald ten opzichte van het aantal mensen dat een diploma haalde op de middelbare school of het middelbaar beroepsonderwijs. Bussemaker stelt vast dat in de studiejaren vóór de invoering van het leenstelsel meer scholieren direct na het behalen van hun diploma instroomden in het hbo of wo, zodat ze nog in aanmerking kwamen voor een basisbeurs. Nu het studievoorschot een feit is, is er een terugkeer naar oude patronen zichtbaar, stelt Bussemaker.

Geneeskunde
In het uitgebreide rapport dat Bussemaker als bijlage meestuurde naar de Tweede Kamer wordt geen onderscheid in studierichtingen gemaakt. De aanmeldcijfers voor de opleiding geneeskunde van de afgelopen jaren lijken echter overeen te komen met het beeld dat Bussemaker schetst, hoewel ook duidelijk lijkt dat minder mensen stonden te trappelen om met geneeskunde te beginnen in 2015. Voor het studiejaar 2013-2014 waren er 9181 aanmeldingen voor de loting/decentrale selectie voor 2802 opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2014-2015 – het laatste jaar van de basisbeurs – waren er 7410 aanmeldingen voor 2780 opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2015-2016 – toen nieuwe studenten onder het leenstelsel kwamen te vallen – waren er 4815 aanmeldingen voor 2785 opleidingsplaatsen. Voor dit studiejaar werd voor het eerst 100 procent van de toewijzingen op alle opleidingen gedaan via decentrale selectie in plaats van loting.

Uit de nieuwe aanmeldcijfers voor de loting/decentrale selectie die deze week bekend zijn gemaakt blijkt dat het enthousiasme voor de geneeskundeopleiding dit jaar weer is gestegen. 5919 mensen melden zich aan voor wederom 2785 opleidingsplaatsen in het studiejaar 2016-2017. Uit de aanmeldcijfers blijkt bovendien dat de opleiding in Maastricht met 967 aanmeldingen het populairst is, gevolgd door Utrecht en Groningen. Het minst populair is Leiden, die kreeg ‘slechts’ 563 aanmeldingen. Rotterdam heeft met 410 opleidingsplaatsen de grootste capaciteit.

Laagopgeleide ouders
In haar brief stelt Bussemaker verder vast dat de instroom van studenten met een functiebeperking en studenten met laagopgeleide ouders (lager dan hbo of wo) in het studiejaar 2015-2016 is gedaald. Vooral de groep met laagopgeleide ouders wil Bussemaker extra in de gaten houden in de aankomende jaren. Deze groep ‘eerstegeneratiestudenten’ daalde van 43 naar 38 procent. Een verklaring zou kunnen zijn dat de bevolking in het algemeen hoger opgeleid is, maar de echte oorzaak is nog niet duidelijk, stelt Bussemaker. Ze wijst erop dat alleen talent en motivatie bepalend moeten zijn voor het onderwijsniveau en niet het inkomen of onderwijsniveau van ouders. Ook vindt ze dat onderwijsinstellingen met een selectieprocedure, zoals de geneeskundeopleidingen, zich bewust moeten zijn van de diverse groepen deelnemers en ervoor moeten zorgen dat er geen categorieën worden benadeeld. Of de instroom van studenten met lager opgeleide ouders ook bij geneeskunde is gedaald, wordt in de brief niet nader vermeld. In het algemeen is de instroom in hbo en wo van eerstejaarsstudenten van ouders met een modaal of lager inkomen ongeveer gelijk gebleven aan eerdere jaren.

Simone Paauw

Brief Bussemaker en rapport

DUO: Voorlopige opgave lotingsstudies WO 2016-2017

© Shutterstock
© Shutterstock
Lees ook:
decentrale selectie
  • Simone Paauw

    Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.