Laatste nieuws
Nieuws

Meer eenzaamheid onder mensen in de Wmo

Plaats een reactie

Gemeenten worstelen met het sociaal beleid waarvoor zij sinds enkele jaren verantwoordelijk zijn. Het gaat hierbij onder meer om de jeugdzorg, het zolang mogelijk thuis kunnen wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) en de participatiewet (die ervoor moet zorgen dat meer mensen werk vinden).

Uit het onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over 2016 blijkt dat de ‘emotionele eenzaamheid’ onder mensen in de Wmo is toegenomen. Zij hebben geen intieme relatie of een vertrouwenspersoon. In 2015 gaf nog 17 procent aan eenzaam te zijn, dat is het jaar erna gestegen tot 22 procent. Daarbij valt op dat eenzaamheid geen typisch oudemensenprobleem is: het komt even vaak voor onder mensen die jonger zijn dan 65 jaar als bij 65-plussers.

Er is, signaleert het SCP, nog geen sluitende aanpak voor de overgang van 18-min naar 18-plus, waardoor de continuïteit van zorg in de knel komt. Regelingen voor jongeren sluiten niet goed aan op de regelingen voor volwassenen en er is een gebrek aan voorzieningen voor begeleid wonen. De toegang tot de jeugdhulp via de gemeente is verdubbeld van 14 procent (begin 2015) naar 28 procent (eind 2016).

Het aantal jongeren dat in de periode 2012-2016 gebruik heeft gemaakt van voorzieningen die vallen onder de jeugdwet is met 21 duizend gestegen naar 403 duizend in 2016. Dat is inclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met nam de ‘jeugdzorg zonder verblijf’ is in die periode toegenomen, met 13 duizend gebruikers.

Wat betreft de gebruikers van de voorzieningen, blijken huishoudens met probleemschulden 2,5 keer zo vaak van een regeling gebruik te maken als huishoudens zonder die geldproblemen. Ook komen huishoudens met problematische schulden 6,5 keer vaker in aanraking met de politie dan andere huishoudens.

Lees ook:

Nieuws SCP
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.