Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
8 minuten leestijd

Meer artsen stellen zich verkiesbaar

Artsen vertegenwoordigen zeven partijen

2 reacties

Tien artsen op de lijsten van zeven partijen dingen naar de gunst van de kiezer. Henk van Gerven en Marith Volp lijken op basis van peilingen de grootste kanshebbers op een zetel. Tien lijkt niet veel, maar is nog altijd ruim een verdubbeling van het aantal verkiesbare artsen bij de vorige verkiezingen.

Henk van Gerven (SP)

‘Politiek is niet anders dan gezondheidszorg op grote schaal’, citeert oud-huisarts Henk van Gerven (62) de Duitse arts Rudolf Virchow. Van Gerven staat op plaats 17 van de SP-lijst, de partij waar hij sinds 2006 voor in de Tweede Kamer zit. In de jaren tachtig en negentig werkte hij voor een door de SP opgerichte huisartsenpraktijk. ‘In de spreekkamer kun je een individu helpen; in de politiek kun je de voorwaarden creëren zodat iedereen de beste kansen krijgt om zich maximaal te ontplooien en een gezond leven te leiden.’

Zijn huisartsverleden komt Van Gerven van pas bij ‘ethische kwesties zoals prenatale screening, euthanasie en voltooid leven’. ‘Je kunt nóg zoveel lezen over deze onderwerpen maar dat weegt niet op tegen de concrete ervaringen die je als huisarts hebt gehad met deze ethische vraagstukken.’ Terugkijkend op de afgelopen kabinetsperiode is hij te spreken over zijn inzet voor het openbaren van mogelijke belangenverstrengeling bij onderzoeken. Ook is Van Gerven blij dat zaken als circumcisie, bovenooglidcorrectie en borstvergroting om medische redenen weer terug in het pakket zijn gekomen.

In een nieuwe kabinetsperiode wil Van Gerven zich hard maken voor het beëindigen van concurrentie en marktwerking in de zorg. ‘En ook voor het behoud van het medisch beroepsgeheim en de professionele autonomie van de arts.’ Verder zal hij zich ‘met kracht verzetten tegen zinloos commercieel medisch onderzoek zoals de total bodyscan’. Daarnaast mikt hij op ‘drempelloze toegang tot de zorg’. ‘Geen financiële drempels en een verzekerd zorgpakket waar alle medisch noodzakelijke en maatschappelijk gewenste zorg in zit, dus inclusief tandzorg, fysiotherapie en aanpassingsstoornissen in de ggz.’

Marith Volp (PvdA)

Seks, drugs en rock-’n-roll. Zo vat PvdA-Kamerlid en huisarts Marith Volp (44) gekscherend de portefeuille samen die ze de afgelopen drie jaar vervulde: prostitutie, verslaving, huiselijk geweld en zedendelicten, en sinds afgelopen zomer ook langdurige zorg.

‘Het moet lukken’, klinkt ze strijdvaardig over de kans dat ze weer een zetel krijgt, met een 14de plaats op de lijst. Volp praktiseert ook nog in een Amsterdamse achterstandswijk met veel inwoners met Turkse of Marokkaanse wortels. ‘De werkkamer is je spiegel. Ik zie in toenemende mate de consequenties van de politiek in mijn spreekkamer’, aldus Volp. Zo leidde de crisis tot veel patiënten met ‘diepe zorgen over werkeloosheid’.

‘Deze combinatie is soms hangen en wurgen, maar ik krijg ook veel energie van het werk in de praktijk. Ik kan voor mijn patiënten iets goeds doen, maar ik kan ook kijken of ik mijn kennis en ervaring voor een grote groep kan inzetten’, verwoordt Volp haar politieke inzet.

Tevreden kijkt Volp terug op zaken die ze tot nu toe heeft bereikt in de Kamer. ‘Een scala aan mooie dingen. Van rookontmoedigingsbeleid, tot meer aandacht voor kinderen van gedetineerde moeders, van een kindcheck in de verslavingszorg tot prostitutiewetgeving. Ik wil met name kijken hoe we gezondheidsverschillen kunnen verkleinen die bestaan op basis van sociaaleconomische status. In Nederland bepaalt de plek waar je wieg staat wat je kans is op een lang en gezond leven. Onbestaanbaar.’

Cindy Vorselman-Derksen (PvdA)

Bedrijfsarts Cindy Vorselman-Derksen (42) is de tweede arts op de PvdA-lijst, op plek 42. Ze wil als Kamerlid meedenken ‘over hoe het leven beter kan worden voor mensen, met name de kwetsbaren in de samenleving’. ‘Van nature wil ik graag dingen oplossen en verbeteren. Er is altijd nog een stapje vooruit te zetten.’ Haar beroep en de politiek liggen in elkaars verlengde, vindt ze: ‘Mensen helpen om bestaanszekerheid te houden en zich te ontwikkelen als mens en medewerker’.

In haar spreekkamer ziet ze ‘alle goede dingen die het leven te bieden heeft, maar er komen ook negatieve zaken langs’. ‘Schuldenproblematiek, wachttijden in de zorg, financiële regelingen die elkaar tegenwerken, gevolgen van flexwerk. Dat heeft allemaal effect op hoe mensen zich voelen en of ze in staat zijn hun werk te doen.’

Het ligt voor haar voor de hand om in de Kamer onderwerpen op te pakken ‘die dicht bij mijn huidige werk liggen. Maar als bedrijfsarts heb je indirect met veel beleidsgebieden te maken, dus kan ik in veel, zo niet elke portefeuille aan de slag.’

Geert van Tol
Geert van Tol

Theo Heere (50PLUS)

Ook de 50PLUS-lijst telt twee artsen. Op plaats 25 staat Theo Heere (56), die een opleiding tot radioloog onderbrak om in het bedrijfsleven te gaan werken bij Numico (het vroegere Nutricia). In die tijd rondde hij nog wel de opleiding af tot jeugdarts bij een consultatiebureau. Bij een eventuele Kamer­zetel wil hij zich vooral met ‘gezondheid en voeding’ bezighouden. ‘Ik heb het grootste deel van mijn leven doktertje gespeeld en in de farmaceutische en voedingsindustrie gewerkt en daarbij toch met zieke mensen te maken gehad.’ Heere wil mensen ‘verleiden gezond te eten’ en de voedingsindustrie daarin mee krijgen. Hij hoopt op een zorgstelsel waar ‘mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben, die ook krijgen’.

Geert van Tol
Geert van Tol

Henry van de Wal (50PLUS)

Gepensioneerd cardio­thoracaal chirurg en hoogleraar Henry van de Wal (65) bekleedt plaats 48 bij 50PLUS. Van de Wal vindt het jammer dat ‘medici ondervertegenwoordigd zijn terwijl de zorg een echt probleem is’. ‘Vanuit mijn directe omgeving ervaar ik dat de verleende zorg onvoldoende is’, aldus Van de Wal, ‘terwijl Nederland wereldwijd het op twee na duurste zorgsysteem heeft’. Bij 50PLUS werkte hij mee aan de zorgparagraaf. ‘Het zijn inspirerende mensen die geen carrièremotieven meer hebben maar gedreven worden door idealen.’ ‘50PLUS en ik denken dat zorg beter en voordeliger kan. De menselijke maat moet terug.’

Cees van der Wal
Cees van der Wal

Wim van Duijn (SGP)

Specialist ouderengeneeskunde Wim van Duijn (52) prijkt opnieuw op de SGP-lijst maar met een 22ste plaats, lager dan bij de vorige verkiezingen. Van Duijn werkt in een verpleeghuis in Katwijk. Vanuit ‘naastenliefde, christelijke barmhartigheid en een schild voor de zwakken willen zijn’ voelt hij zich thuis bij de SGP, maar die kenmerken hebben ‘ook onmiskenbaar raakvlakken met mijn keuze om arts te worden’.

De Kamer moet zich wat hem betreft inzetten voor ‘het verminderen van al die regeltjes in de zorg en van al die inspectiebezoeken’. ‘Ik zou serieus kijken of de overheid in de zorg omlaag kan ten gunste van meer handen aan het bed’. Van Duijn zou graag geld uittrekken voor ‘meer warme zorg op menselijke maat’.

Freek Jan Berkhout
Freek Jan Berkhout

Freek Jan Berkhout (FVD)

Gynaecoloog Freek Jan Berkhout (66) staat op positie zeventien van de lijst van Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Hij werkte tot vorig jaar in het Diakonessenhuis in Utrecht. Berkhout noemt het FVD ‘een zeer pragmatische partij, die verschillende risico’s in Nederland ziet en wil oplossen’. Hij zoekt oplossingen voor ‘kosten, kwaliteit, service, patiënttevredenheid en plezier in het werk door professionals in de zorg. Er zijn te veel niet-artsen, die sturing geven aan de zorg.’

De Kamer zou meer aandacht moeten hebben voor ‘de controlemechanismen die op elk niveau zijn georganiseerd’ vanwege het ‘gestolde wantrouwen richting zorgprofessional op de vloer’. ‘Er moeten slimmere controlemethodes worden ontwikkeld, die minder tijd kosten. Dan is er meer tijd voor de patiënt en neemt het werkplezier enorm toe.’ Hij ziet ook graag dat via voorlichting beter wordt uitgedragen wat er wél goed gaat in de zorg. ‘De politiek zou ook trots kunnen zijn op de kwaliteit van de zorg en dit uitdragen.’

Dirk Poot (Piratenpartij)

De Piratenpartij heeft Dirk Poot (49) opnieuw op de lijst staan, als lijstduwer op plek 36. Poot werd op Sint Eustatius opgeleid tot basisarts, maar ging later werken als applicatieprogrammeur. Zijn opleiding bepaalt zijn politieke kleur, zegt hij. Hij sloot zich bij de Piratenpartij aan omdat deze volgens hem ‘zich als eerste druk maakte over de uit de hand lopende kosten van medicijnen’. ‘Dat gaf de doorslag om me hieraan te verbinden.’ Daarnaast heeft Poot er vertrouwen in dat zijn partij zich hard maakt voor het medisch beroepsgeheim, en wil regelen dat resultaten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek openbaar toegankelijk worden.

Leo van Oudheusden (Piratenpartij)

Ook kinderarts Leo van Oudheusden stelde zich verkiesbaar voor de Piratenpartij (plaats 20 op die lijst). Van Oudheusden (69 jaar) houdt volgens eigen zeggen nog een ‘klein spreekuur voor jongelui die overal uit de boot vallen’, zolang hij nog is BIG-geregistreerd. Van Oudheusden vindt dat ‘het algemene stelsel als de jeugdzorg inmiddels fors in de problemen zitten’. Eén van de zaken die hij graag anders ziet in de zorg, is dat zorgaanbieders meer ruimte krijgen om samen te werken.

Glenn Helberg (Artikel 1)

Glenn Helberg (62) is kinder- en jeugdpsychiater in Amsterdam. Helberg staat op plek 18 van de lijst van Artikel 1. Hij vindt het belangrijk dat hij en zijn vakgenoten maatschappelijk actief zijn om verbinding te maken met de samenleving. Want veel van wat daar speelt, komt terug in de spreekkamer, aldus Helberg. De psychiater strijdt graag voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, autochtoon en allochtoon en voor lhbt’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). Ook wil hij graag aandacht voor de ongeziene effecten van armoede in gezinnen.

‘Als psychiater zie ik gezinnen die niet goed lopen, en uitsluiting speelt daarbij een rol. Ik zie hoe mensen last hebben van islamo­fobie of het ontkennen van racisme. “It takes a village to raise a child”, luidt het gezegde. Ik zeg: now we have to raise the village.’ Helberg voelt zich thuis bij Artikel 1, omdat deze partij ook ‘de overmacht van zorgverzekeraars’ wil tegengaan. ‘Die neemt het werkplezier van artsen weg.’

De PVV en enkele kleinere partijen reageerden niet op verzoeken om aan te geven of zij artsen onder hun kandidaten hebben. Hun lijsten geven hier geen duidelijkheid over.

download pdf
verkiezingen 2017
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen (1974) is sinds 2016 journalist bij Medisch Contact, inmiddels met het vizier op onder andere opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt. Is gefascineerd door zieke dokters en artsen die even minder succesvol durven te zijn. Kleijne werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant, en schreef voor MC over financiële en politieke artsenzaken.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Leo J van Oudheusden

  kinderarts, Groningen

  Beste collega's
  voor de piratenpartij staat ik op de lijst samen met collega Poot.
  Een artikel op de website van de piraten geeft het standpunt aan hoe het verder zou moeten in de zorg.
  D66 wil het huidige systeem zou houden. Zowel het algemene stel...sel als de jeugdzorg zitten inmiddels fors in de problemen. De jeugd is in feite rechteloos.
  https://tk2017.piratenpartij.nl/2017/02/23/zorg-weer-van-en-voor-de-burger/

 • A.G. Sangster

  bedrijfsarts, Nijeveen

  Beste redactie,

  Ik ben een grote voorstander van vakinhoudelijke mensen op de kieslijsten.
  Uiteraard horen er ook dokters op de lijst te staan.
  Goed dat u hier aandacht aan besteedt.
  Het artikel lezende viel mijn oog op de naam van Henry van de Wal....
  Deze arts is een tijd cardiothoracaal chirurg geweest in het WKZ te Utrecht.
  Laten we deze man nu net kennen van de WKZ affaire rond 1995. Velen van u kennen deze pijnlijke affaire.
  Jaren heeft het centrum zelf geen operaties meer mogen uitvoeren.
  Onze dochter Eline heeft (samen met 50 andere kinderen in een jaar tijd) de operatie door hem uitgevoerd niet overleeft. Dit aantal week sterk af van andere centra.
  Prof. v.d. Wal is ontslagen evenals de directie van het WKZ. Daarna mocht hij ook geen kinderen meer opereren. Hij is vertrokken naar Essen.
  Bijzonder om deze man te horen zeggen dat de gezondheidszorg beter kan.
  Gelukkig staat hij op een onverkiesbare plek. Het lijkt me logisch als hij zich uit het publieke leven terug trekt.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.