Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

LHV: ‘Patiënten vragen onder druk dossier op’

3 reacties

Patiënten die inzage vragen in hun medisch dossier of een kopie opvragen, krijgen vaak nul op het rekest. En als ze een dossier te zien krijgen, blijkt de inhoud vaak niet te kloppen. Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in het programma Kassa op basis van een onderzoek onder het eigen ledenpanel.

De Landelijke Huisartsen Vereniging stelt daar naar aanleiding van eigen onderzoek onder 175 huisartsen tegenover dat bijna 90 procent van de huisartsen áltijd inzage geeft in het eigen medisch dossier. Wél vragen bijna alle huisartsen naar de reden achter het verzoek; volgens de LHV zetten  instanties zoals gemeenten, verzekeraars en arbodiensten patiënten vaak onder druk om hun hele medische dossier op te vragen bij hun huisarts. Volgens de huisartsen is dit zelfs de meest genoemde reden voor het opvragen van het medisch dossier, terwijl dit helemaal niet mag. De LHV zegt onaangenaam verrast te zijn over de schaal waarop dit gebeurt. Instanties horen zich na toestemming van de patiënt met een gerichte vraag tot de huisarts te wenden. Ook zijn huisartsen volgens de LHV terughoudend in situaties zoals vechtscheidingen of uithuisplaatsingen.

In de uitzending van Kassa noemt de patiëntenfederatie de terughoudendheid van huisartsen betuttelend. De patiëntenfederatie vindt dat de verantwoordelijkheid bij de patiënten zelf ligt. Ze legde aan haar ledenpanel de vraag voor of ze in het afgelopen jaar hun medisch dossier hadden opgevraagd of een verzoek tot inzage hadden gedaan. Bij 36 van de 206 patiënten die dat hadden gedaan, was het verzoek afgewezen. 27 procent van de verzoeken aan huisartsen werd afgewezen en 15 procent van de verzoeken aan ziekenhuizen. Als redenen waarom ze geen inzage of kopie kregen van hun dossier noemden patiënten onder meer ICT-problemen, zorgverleners die het niet wilden, helemaal geen reactie te hebben ontvangen of slechts een deel van het dossier te hebben gekregen.

Van de patiënten die wel inzage of een kopie kregen, zei 17 procent moeite te hebben met het begrijpen van de inhoud. 24 procent van de patiënten gaf aan dat de inhoud van het dossier onjuist was en 31 procent miste informatie. Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland stelt dat de uitkomsten van het onderzoek haar zwartste verwachtingen overtreffen. Ze noemt het onbestaanbaar dat zorgverleners patiënten weigeren inzage in hun dossier te geven, terwijl dit een wettelijk recht is van de patiënt.

De patiëntenfederatie pleit voor een systeem waarbij de patiënt zelf beheerder wordt van zijn dossier. De LHV wil daarentegen samen met andere artsen- en patiëntenorganisaties actie ondernemen richting gemeenten en andere instanties, om het ongeoorloofd opvragen van het medisch dossier tegen te gaan. De LHV noemt het verstandig van huisartsen om twijfels over de verstrekking van gevraagde informatie te bespreken met patiënten, maar hierbij mag het recht van de patiënt op inzage nooit uit het oog worden verloren.

lees ook

Zie ook

Patiëntenfederatie Nederland: Medisch dossier rammelt te vaak

Kassa: Veel problemen met medisch dossiers

Nieuws
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Roel melchers

  bedrijfsarts, Houten

  Het primaat van de bedrijfsarts is het aangeven of een verzuim veroorzaakt wordt door een ziekte. Het meeste verzuim (80%) wordt volgens de NVAB, de club van bedrijfsartsen, NIET door een ziekte verklaard. En dat betekent dat de werkgever dan geen pl...icht heeft om het loon door te betalen: de loonschade van het verzuim ligt dan, wettelijk, bij de werknemer.

  Dat betekent dat de oordelende bedrijfsarts moet rechercheren. Gezondheidsklachten zijn er bij verzuim altijd... maar is daar een ziekte voor verantwoordelijk...? En, zo ja... verklaart die ziekte dan ook het verzuim... Dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen.

  Ik had een vrouw die verzuimde als horecamedewerkster met klachten waar ik geen diagnose op kon plakken. Om te snappen wat er aan de hand was, vroeg ik haar medische dossier op. Daaruit bleek, onverhoeds, dat zij bijkluste in de seksuele dienstverlening. Dit gaf mij tools in handen om het verzuimprobleem op te lossen. In dit geval kreeg ik het medische dossier zonder dralen. Mocht de dossierverstrekker aarzelen... dan zal ik, in uiterste nood, de verzuimer vragen zijn dossier op te vragen en mij ter hand te stellen. Dit kan de verzuimer niet weigeren: weigeren betekent dat hij niet meewerkt aan zijn werkhervatting. En dat kan door de werkgever gesanctioneerd worden. Bijvoorbeeld door het staken van de loonbetaling.

  Dus... Wat gerichte informatie...?
  Soms heb ik de brede achtergrond van een verzuimer nodig om tot een goed, zorgvuldig oordeel te komen over de verklaring voor het verzuim.
  Daarbij hoort een medisch maar eventueel ook, dat maakte ik een keer mee, een justitieel dossier.

 • Roel melchers

  bedrijfsarts, Houten

  Het primaat van de bedrijfsarts is het aangeven of een verzuim veroorzaakt wordt door een ziekte. Het meeste verzuim (80%) wordt volgens de NVAB, de club van bedrijfsartsen, NIET door een ziekte verklaard. En dat betekent dat de werkgever dan geen pl...icht heeft om het loon door te betalen: de loonschade van het verzuim ligt dan, wettelijk, bij de werknemer.

  Dat betekent dat de oordelende bedrijfsarts moet rechercheren. Gezondheidsklachten zijn er bij verzuim altijd... maar is daar een ziekte voor verantwoordelijk...? En, zo ja... verklaart die ziekte dan ook het verzuim... Dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen.

  Ik had een vrouw die verzuimde als horecamedewerkster met klachten waar ik geen diagnose op kon plakken. Om te snappen wat er aan de hand was, vroeg ik haar medische dossier op. Daaruit bleek, onverhoeds, dat zij bijkluste in de seksuele dienstverlening. Dit gaf mij tools in handen om het verzuimprobleem op te lossen.

  Dus... Wat gerichte informatie...? Soms heb ik de brede achtergrond van een verzuimer nodig om tot een goed oordeel te komen over de verklaring voor het verzuim.
  Daarbij hoort een medisch maar ook, dat maakte ik een keer mee, een justitieel dossier.

 • A van Andel

  huisarts, Renkum

  Ook bij mij een opvallend en toenemend verschijnsel dat informatie opgevraagd wordt via de patiënt die een kopie van het medisch dossier komt halen. Ik vraag vrijwel altijd na of de patiënt op de hoogte is waarvoor het is en wat de bedoeling is.
  Het... is vermeldenswaard dat de ruime meerderheid van de patiënten NIET een kopie van het dossier mee wil als ze beseffen wat het betekent. Deze informatie mis ik bij het onderzoek van de patiëntenfederatie.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.